นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ประวัติศาสตร์

24 สิงหาคม 2552
Ico48
กลยุทธ์ในการของบประมาณเพื่อก่อสร้างตึกคณะทรัพยากรธรรมชาติ (ตอน 18)
ใน ประวัติการบุกเบิกก่อตั้งคณะทรัพยากรธรรมชาติ
โดย Monly
7. เริ่มงานสร้างตึกหลังแรกของคณะทรัพยากรธรรมชาติอย่างเป็นการถาวร ผมตัดสินใจขออนุมัติใช้พื้นที่เล็ก ๆ ตอนล่างริมแนวรั้วของมหาวิทยาลัยสมัย เมื่อเกือบสี่สิบปีก่อน ซึ่งเนื้อที่ประมาณหนึ่งไร่เศษ เป็นสถานที่ก่อสร้างตึกคณะทรัพยากรธรรมชาติหลังแรกของเรา โดยได้ขอความกรุณา คุณสมเกียรติ อร่ามวิทย์ สถาปนิก...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1871
เมื่อ: 24 สิงหาคม 2552 11:05
17 สิงหาคม 2552
Ico48
การเวนคืนที่ดินเพื่อให้ได้พื้นที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ ต้องเสี่ยงต่อลูกปืน การขู่อาฆาตมาดร้ายจากกลุ่มชาวบ้านที่เป็นเจ้าของดิน (ตอน 17)
ใน ประวัติการบุกเบิกก่อตั้งคณะทรัพยากรธรรมชาติ
โดย Monly
6. งานเวนคืนที่ดินขั้นปฏิบัติการลำดับสุดท้าย ในช่วงเวลานั้น ข่าวคราวที่ผมได้รับทราบอยู่เป็นระยะ ๆ จากบรรดาผู้ที่ยังไม่ได้ย้ายออกไปนั้น ล้วนเป็นข่าวคราวในลักษณะขุ่นเคืองต่อต้านกับปฏิบัติการของทางมหาวิทยาลัยจากการถูกเวน คืนที่ดิน บางรายกล่าวอาฆาตมาดร้าย บางรายถึงกับชักปืนออกมาวางที่ตักระหว่างที่มี...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 1992
เมื่อ: 17 สิงหาคม 2552 08:52
Ico48
ภาควิชาเกษตรวิศวกรรมถูกยุบ (ตอน 16)
ใน ประวัติการบุกเบิกก่อตั้งคณะทรัพยากรธรรมชาติ
โดย Monly
การจัดตั้งภาควิชาเกษตรวิศวกรรมในยุคแรกของคณะทรัพยากรธรรมชาตินั้น อาจารย์อวบ เหมรัชตะ และทีมงานของท่าน ได้พยายามดำเนินการตามขั้นตอนของทางราชการจนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ถึงระดับมีสำนักงานภาควิชา มีอาจารย์ประจำภาควิชา มีเจ้าหน้าที่ธุรการ และพนักงานช่าง จำนวนหนึ่ง พร้อมที่จะร่วมดำเนินการสอนตามหลักสูตรในค...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1522
เมื่อ: 17 สิงหาคม 2552 08:48
Ico48
แนวคิดในการจัดตั้งภาควิชาเกษตรวิศวกรรมในคณะทรัพยากรธรรมชาติ (ตอน 15)
ใน ประวัติการบุกเบิกก่อตั้งคณะทรัพยากรธรรมชาติ
โดย Monly
เกี่ยวกับแนวคิดในการจัดตั้งภาควิชาเกษตรวิศวกรรมในคณะทรัพยากรธรรมชาติของเรานี้ พวก เราเคยคาดหวังเอาไว้ว่าจะได้เป็นภาควิชาที่ให้การสอนการเรียนเน้นไปในเรื่องของเครื่องมือ และเครื่องจักรกลเกษตรขนาดใหญ่ นับตั้งแต่แทรกเตอร์ที่เราจะสอนถึงเทคนิคการใช้แทรกเตอร์ ไถดิน พรวนดิน การเก็บเกี่ยว ตลอดจนการโค่นล...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1463
เมื่อ: 17 สิงหาคม 2552 08:42
13 สิงหาคม 2552
Ico48
ม.อ.ทูลเกล้าฯถวายปริญญากิตติมศักดิ์ สาขาเกษตรศาสตร์
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
การประชุมสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฏาคม ๒๕๕๒ ที่ประชุมมีมติทูลเกล้าถวายปริญญากิตติมศักดิ์ (เกษตรศาสตร์) แด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในปีการศึกษา ๒๕๕๒ นับว่าเป็นเกียรติแก่คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และชาวเกษตรกรที่พระองค์ทรงใส่พระทัยในการเกษต...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1553
เมื่อ: 13 สิงหาคม 2552 08:51
10 สิงหาคม 2552
Ico48
การพัฒนาพื้นที่เดิมของคณะทรัพยากรธรรมชาติ เป็นหน่วยงานอื่นภายใน ม.อ. (ตอน 14)
ใน ประวัติการบุกเบิกก่อตั้งคณะทรัพยากรธรรมชาติ
โดย Monly
ผมยังมีสำเนาพิมพ์เขียวของผังแม่บทส่วนนี้ กับแผนที่สำรวจระดับพื้นที่ตอนบนดังกล่าว และแผนที่ทางอากาศทั้ง ม.อ.หาดใหญ่ อยู่อีกอย่างละหนึ่งแผ่นใหญ่ เนื้อกระดาษเก่ามากแล้วจนออกสีเหลืองน้ำตาล และบางส่วน ก็ฉีกขาดไปบ้างเล็กน้อย เข้าใจว่าอาจนำมารวมเก็บรักษาไว้ในหอประวัติ ม.อ. ในส่วนที่เกี่ยวกับการก่อตั้...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 2103
เมื่อ: 10 สิงหาคม 2552 17:24
Ico48
พัฒนาพื้นที่ดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ โดยการปลูกพืชตระกูลถั่ว (ตอน 13)
ใน ประวัติการบุกเบิกก่อตั้งคณะทรัพยากรธรรมชาติ
โดย Monly
เมื่อได้ทำการปรับระดับพื้นที่ จนกลายเป็นพื้นราบกว้างขวางพอสมควรแล้ว ผมก็ได้ขอให้คณะอาจารย์น้อง ๆ ทางฝ่ายพืชศาสตร์ และเกษตรวิศวกรรม ช่วยกันทำแผนที่แสดงระดับ และผังแม่บท เพื่อการใช้พื้นที่ส่วนนี้ให้เป็นพื้นที่สำหรับงานทางด้านพืช ซึ่งจะต้องควบคู่กับงานทางด้านเกษตรวิศวกรรมเสียก่อน เพื่อความไม่ประมาท...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 2680
เมื่อ: 10 สิงหาคม 2552 17:08
Ico48
การโค่นถางป่ายางเพื่อปรับระดับพื้นที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ ด้านประตูทิศเหนือมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ตอน 12)
ใน ประวัติการบุกเบิกก่อตั้งคณะทรัพยากรธรรมชาติ
โดย Monly
ขอย้อนกลับไปเล่าเรื่อง ที่คณะเราต้องโค่นถางป่ายาง ในพื้นที่ตอนบนของมหาวิทยาลัยเอาเองต่อไป ถึงตอนสำคัญของเรื่องนี้อีกหน่อย คือนอกจากจะได้รับอนุมัติเงินงบประมาณค่าจัดซื้อรถแทรกเตอร์มาจำนวนหนึ่งแล้ว คณะเรายังได้รับอนุมัติเงินงบประมาณสำหรับเป็นเงินเดือนพนักงาน และคนงานเกษตร ทั้งประเภทลูกจ้างประจำแล...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 1566
เมื่อ: 10 สิงหาคม 2552 09:32
02 สิงหาคม 2552
Ico48
ปัตตานี..มีอดีต
ใน เรื่องน่ารู้...จากครูนน
โดย ครูนน
เส้นสายบนผืนน้ำเริ่มสงบนิ่งอีกครั้ง หลังนกกระจอกตัวน้อยสะบัดปีกจากไปเมื่อครู่ เสียงเครื่องยนต์ห่างเหินไป ตามเข็มนาฬิกาบอกเวลาเลิกงานยิ่งทำให้บรรยากาศริมท่าน้ำเทศบาลเมืองปัตตานีดูเงียบเชียบขึ้นไปอีกจาก 'เหตุร้ายรายวัน' ทำให้ปัตตานีอยู่ในความสนใจของผู้คนในฐานะ 'พื้นที่สีแดง' ที่ไม่น...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 4 · อ่าน: 3079
เมื่อ: 02 สิงหาคม 2552 13:37
27 กรกฎาคม 2552
Ico48
“ รักองค์การ มุ่งงานเลิศ เทิดคุณธรรม”
ใน พัฒนางาน
โดย มิกกี้
“ รักองค์การ มุ่งงานเลิศ เทิดคุณธรรม” ข้อความนี้เป็นปณิธานที่ติดไว้ให้บุคลากรและนักศึกษาคณะฯ ได้ยึดถือ ตั้งแต่สมัยคณบดี ศาสตราจารย์ ดร.สุจินต์ จินายน ในช่วงปี 2528-2529 โดยติดอยู่ที่อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติ ที่เมื่อสมัยก่อนถือว่าเป็นด้านหน้าคณะฯ (ด้านที่หันหน้าสู่อาคารฟิสิกส...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 3 · อ่าน: 1753
เมื่อ: 27 กรกฎาคม 2552 12:58
30 มิถุนายน 2552
Ico48
มหกรรมศิลปวัฒนธรรม : ประวัติการจัดงาน
ใน การจัดการทางวัฒนธรรม
โดย ไทยมุง
อย่างที่เคยเปรยๆ เอาไว้ ในบันทึกก่อนๆ ว่าวันไหนครึ้มอกครึ้มใจ จะเล่าเรื่องการจัดงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมให้อ่านกันผมเริ่มรับราชการปี 2532 ครั้งนั้นยังเป็นหนุ่มวัยเอ๊าะๆ ในขณะที่ที่ทำงานมีเจ้าหน้าที่กันสี่ห้าคน เป็นฝ่ายธุรการ 3 คน มีนักวิชาการ 2 คน มีผู้อำนวยการชื่อ อ.น้ำ สุขอนันต์ ซึ่งเพิ่งจะเข้ามาร...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 4 · อ่าน: 1274
เมื่อ: 30 มิถุนายน 2552 18:19
17 มิถุนายน 2552
Ico48
ใต้ร่มเงาไม้
ใน เรื่องเล่าของมิกกี้
โดย มิกกี้
30 กันยายน 2548 ช่วงบ่าย ตั้งแต่ 13.30 - 15.30 น.เป็นวันที่ชาวคณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้รวมพลังจัดกิจกรรมกิจกรรมปลูกต้นไม้ บริเวณรอบ ๆ ลานจอดรถและบริเวณรอบ ๆ คณะฯ ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง ต้นไม้ที่ปลูกในวันนั้นสูงประมาณ 1.5 เมตรเน้นไม้โตเร็วคือ ต้นประดู่ ไม้พื้นเมืองภาคใต้ คือ ตำเสา ไม้หอม คือ ต้นปีบ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 4 · อ่าน: 6156
เมื่อ: 17 มิถุนายน 2552 16:58
09 มิถุนายน 2552
Ico48
ปัตตานีย้อนยุค...สู่สันติสุขแดนใต้
ใน สุดฝั่งฟากรูสะมิแล : ฟ้าเดียวกัน
โดย ทา ยุ
...บนความหลากหลายทางศิลปวัฒนธรรม ศาสนา โยงใยผูกพัน เกิดความสมานฉันท์ และสันติสุข......ประวัติศาสตร์ความเป็นมา วิถีชีวิต เรื่องเล่าวัฒนธรรมประเพณี ล้วนเป็นสิ่งที่มีความเกี่ยวพันต่อสถานที่ ชีวิตคน หากสิ่งเหล่านี้ไม่หลงเหลืออยู่ หรือเลือนหายไป รากเหง้าของความเป็นมาตุภูมิ อัตลักษณ์แห่งความสวยงาม ควา...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1606
เมื่อ: 09 มิถุนายน 2552 13:50
Ico48
อักษรย่อของคณะทรัพยากรธรรมชาติ
ใน พัฒนางาน
โดย มิกกี้
ปัจจุบันอักษรย่อมีใช้ทั่วไปทั้งในหน่วยงานราชการและเอกชน ส่วนใหญ่จะเป็นชื่อสั้น ๆ ใช้เรียกง่าย ๆ เมื่อต้นปี 2551กองแผนงานได้แจ้งทาง e-mail ให้คณะทรัพยากรธรรมชาติแจ้ง อักษรย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อใช้อ้างอิงไว้ใช้ในส่วนของงบประมาณและงานวิจัย หรืองานอื่น ๆ คณะทรัพยากรธรรมชาติจึงได้มีการกำห...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 4 · อ่าน: 2298
เมื่อ: 09 มิถุนายน 2552 12:12
29 พฤษภาคม 2552
Ico48
พิพิธภัณฑ์วัดดอน : กลุ่มผลิตข้าวซ้อมมือบ้านวัดดอน
ใน เก็บมาเล่าให้ฟังจากการเดินทาง
โดย คนทำGIS
หลังจากผมเขียนบันทึกนี้ด้วยความอยากรู้ภูมิหลัง เลยขอแว๊บน๊ะน้องมะปรางเปรี้ยวไปบันทึกภาพพิพิธภัณฑ์หลังที่ ๒ ซึ่งรวบรวมเรื่องราวต่าง ๆ ในอดีตบอกถึงรากเง้าของชุมชนแต่ละพื้นที่มีประวัติความเป็นมาที่แตกต่างกันให้ชนรุ่นหลังได้เรียนรู้พิพิธภัณฑ์วัดดอน ตำบลคูเต่า อำเภอหาดใหญ่ ก็เช่นกัน ถ่ายทอดเรื่องราววิ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 1803
เมื่อ: 29 พฤษภาคม 2552 08:55
Ico48
พิพิธภัณฑ์วัดดอน : วิถีชีวิตชุมชนคนลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
ใน เก็บมาเล่าให้ฟังจากการเดินทาง
โดย คนทำGIS
ก่อนอื่นต้องขอออกตัวผมเขียนบันทึกนี้จากภาพที่บันทึกไว้แบบไม่มีข้อมูลเชิงลึกจริง ๆ เรียกว่าเขียนจากภาพ ใครทราบประวัติความเป็นมาของชุมชนแห่งนี้ช่วยต่อยอดด้วยครับ ณ. พิพิธภัณฑ์วัดดอนตำบลคูเต่าศาสนสถานที่พวกเราชาว G2K ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในอาคารหลังหลัก ที่จัดแสดงสิ่งของเครื่องใช้ในอดีตของชุมชนแห่...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 1918
เมื่อ: 29 พฤษภาคม 2552 08:45
13 พฤษภาคม 2552
Ico48
"ปีบทองเกมส์" กีฬาบุคลากร สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 28
ใน Variety of Monly
โดย Monly
“เกมส์เพื่อผองเพื่อนและมิตรภาพ” ปีบทองเกมส์ ครั้งที่ 28 กีฬาบุคลากร สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 1-8 พฤษภาคม 2552ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา การแข่งขันกีฬาบุคลากร สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 28 ในระหว่างวันที่ 1-8 พ.ค 2552 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 9 · อ่าน: 4855
เมื่อ: 13 พฤษภาคม 2552 16:22
11 พฤษภาคม 2552
Ico48
อาลัย พี่นริสา สุขรังสรรค์ อดีตเลขานุการคณะทรัพยากรธรรมชาติ
ใน Variety of Monly
โดย Monly
เสียใจเป็นอย่างยิ่งที่มิได้มีโอกาสไปร่วมงานศพพี่ตุ๊ก (นริสา สุขรังสรรค์) พี่ซึ่งเป็นที่รัก และเคารพอย่างสูง เนื่องจากต้องเดินทางไปราชการที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา ในช่วงเย็นวันที่ 28 เม.ย 2552 ถึง 9 พ.ค 2552 และได้ทราบข่าวจากพี่ที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ ว่า จะไปร่วมงานศพกัน ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 6 · อ่าน: 2961
เมื่อ: 11 พฤษภาคม 2552 20:28
11 เมษายน 2552
Ico48
แชร์คณะทรัพยฯ ถึงเวลาขยับไปใช้จัดการความรู้
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
เมื่อวันที่ ๙ เม.ย. ๕๒ ได้มีการหารือข้อท้วงติงจาก กพร. ว่า share ของ ม.อ. ยังไม่สื่อถึงการจัดการความรู้ ท่านที่ได้ร่วมใช้ ร่วมอ่าน บันทึก ก็คงเห็นเป็นจริง เพราะส่วนใหญ่เป็นการบันทึกเล่าเรื่อง และชมเชียร์กัน ยังมีบันทึกประสบการณ์ทำงาน พัฒนางานในหน้าที่ไม่มากนัก คือยังไม่ได้นำ tacit knowledge มาบั...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 4 · อ่าน: 1359
เมื่อ: 11 เมษายน 2552 18:07
08 มีนาคม 2552
Ico48
สีประจำคณะทรัพยากรธรรมชาติ
ใน ประวัติการบุกเบิกก่อตั้งคณะทรัพยากรธรรมชาติ
โดย Monly
ท่าน ผศ.ดร.เจือ สุทธิวนิช ได้อธิบายลักษณะสีเขียวอ่อนก้านมะลิ ว่า เป็นสีเขียวอ่อนอมเหลือง เล็กน้อย หากจะถามลึกลงไปทางหลักวิชาศิลปกรรม จิตรกรรม ว่าอมเหลืองมากน้อยเพียงใด มีสัดส่วนอย่างไรในระหว่างสีเขียวกับสีเหลือง ? ก็คงต้องตอบว่าถ้าเป็นสีประเภททึบแสง สีเขียวก้านมะลิ จะเป็นสีผสมระหว่างแม่สี 2 แม่ส...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 5257
เมื่อ: 08 มีนาคม 2552 13:55