นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ประวัติศาสตร์

09 มิถุนายน 2552
Ico48
ปัตตานีย้อนยุค...สู่สันติสุขแดนใต้
ใน สุดฝั่งฟากรูสะมิแล : ฟ้าเดียวกัน
โดย ทา ยุ
...บนความหลากหลายทางศิลปวัฒนธรรม ศาสนา โยงใยผูกพัน เกิดความสมานฉันท์ และสันติสุข......ประวัติศาสตร์ความเป็นมา วิถีชีวิต เรื่องเล่าวัฒนธรรมประเพณี ล้วนเป็นสิ่งที่มีความเกี่ยวพันต่อสถานที่ ชีวิตคน หากสิ่งเหล่านี้ไม่หลงเหลืออยู่ หรือเลือนหายไป รากเหง้าของความเป็นมาตุภูมิ อัตลักษณ์แห่งความสวยงาม ควา...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1521
เมื่อ: 09 มิถุนายน 2552 13:50
Ico48
อักษรย่อของคณะทรัพยากรธรรมชาติ
ใน พัฒนางาน
โดย มิกกี้
ปัจจุบันอักษรย่อมีใช้ทั่วไปทั้งในหน่วยงานราชการและเอกชน ส่วนใหญ่จะเป็นชื่อสั้น ๆ ใช้เรียกง่าย ๆ เมื่อต้นปี 2551กองแผนงานได้แจ้งทาง e-mail ให้คณะทรัพยากรธรรมชาติแจ้ง อักษรย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อใช้อ้างอิงไว้ใช้ในส่วนของงบประมาณและงานวิจัย หรืองานอื่น ๆ คณะทรัพยากรธรรมชาติจึงได้มีการกำห...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 4 · อ่าน: 2185
เมื่อ: 09 มิถุนายน 2552 12:12
29 พฤษภาคม 2552
Ico48
พิพิธภัณฑ์วัดดอน : กลุ่มผลิตข้าวซ้อมมือบ้านวัดดอน
ใน เก็บมาเล่าให้ฟังจากการเดินทาง
โดย คนทำGIS
หลังจากผมเขียนบันทึกนี้ด้วยความอยากรู้ภูมิหลัง เลยขอแว๊บน๊ะน้องมะปรางเปรี้ยวไปบันทึกภาพพิพิธภัณฑ์หลังที่ ๒ ซึ่งรวบรวมเรื่องราวต่าง ๆ ในอดีตบอกถึงรากเง้าของชุมชนแต่ละพื้นที่มีประวัติความเป็นมาที่แตกต่างกันให้ชนรุ่นหลังได้เรียนรู้พิพิธภัณฑ์วัดดอน ตำบลคูเต่า อำเภอหาดใหญ่ ก็เช่นกัน ถ่ายทอดเรื่องราววิ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 1682
เมื่อ: 29 พฤษภาคม 2552 08:55
Ico48
พิพิธภัณฑ์วัดดอน : วิถีชีวิตชุมชนคนลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
ใน เก็บมาเล่าให้ฟังจากการเดินทาง
โดย คนทำGIS
ก่อนอื่นต้องขอออกตัวผมเขียนบันทึกนี้จากภาพที่บันทึกไว้แบบไม่มีข้อมูลเชิงลึกจริง ๆ เรียกว่าเขียนจากภาพ ใครทราบประวัติความเป็นมาของชุมชนแห่งนี้ช่วยต่อยอดด้วยครับ ณ. พิพิธภัณฑ์วัดดอนตำบลคูเต่าศาสนสถานที่พวกเราชาว G2K ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในอาคารหลังหลัก ที่จัดแสดงสิ่งของเครื่องใช้ในอดีตของชุมชนแห่...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 1759
เมื่อ: 29 พฤษภาคม 2552 08:45
13 พฤษภาคม 2552
Ico48
"ปีบทองเกมส์" กีฬาบุคลากร สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 28
ใน Variety of Monly
โดย Monly
“เกมส์เพื่อผองเพื่อนและมิตรภาพ” ปีบทองเกมส์ ครั้งที่ 28 กีฬาบุคลากร สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 1-8 พฤษภาคม 2552ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา การแข่งขันกีฬาบุคลากร สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 28 ในระหว่างวันที่ 1-8 พ.ค 2552 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 9 · อ่าน: 4655
เมื่อ: 13 พฤษภาคม 2552 16:22
11 พฤษภาคม 2552
Ico48
อาลัย พี่นริสา สุขรังสรรค์ อดีตเลขานุการคณะทรัพยากรธรรมชาติ
ใน Variety of Monly
โดย Monly
เสียใจเป็นอย่างยิ่งที่มิได้มีโอกาสไปร่วมงานศพพี่ตุ๊ก (นริสา สุขรังสรรค์) พี่ซึ่งเป็นที่รัก และเคารพอย่างสูง เนื่องจากต้องเดินทางไปราชการที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา ในช่วงเย็นวันที่ 28 เม.ย 2552 ถึง 9 พ.ค 2552 และได้ทราบข่าวจากพี่ที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ ว่า จะไปร่วมงานศพกัน ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 6 · อ่าน: 2848
เมื่อ: 11 พฤษภาคม 2552 20:28
11 เมษายน 2552
Ico48
แชร์คณะทรัพยฯ ถึงเวลาขยับไปใช้จัดการความรู้
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
เมื่อวันที่ ๙ เม.ย. ๕๒ ได้มีการหารือข้อท้วงติงจาก กพร. ว่า share ของ ม.อ. ยังไม่สื่อถึงการจัดการความรู้ ท่านที่ได้ร่วมใช้ ร่วมอ่าน บันทึก ก็คงเห็นเป็นจริง เพราะส่วนใหญ่เป็นการบันทึกเล่าเรื่อง และชมเชียร์กัน ยังมีบันทึกประสบการณ์ทำงาน พัฒนางานในหน้าที่ไม่มากนัก คือยังไม่ได้นำ tacit knowledge มาบั...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 4 · อ่าน: 1288
เมื่อ: 11 เมษายน 2552 18:07
08 มีนาคม 2552
Ico48
สีประจำคณะทรัพยากรธรรมชาติ
ใน ประวัติการบุกเบิกก่อตั้งคณะทรัพยากรธรรมชาติ
โดย Monly
ท่าน ผศ.ดร.เจือ สุทธิวนิช ได้อธิบายลักษณะสีเขียวอ่อนก้านมะลิ ว่า เป็นสีเขียวอ่อนอมเหลือง เล็กน้อย หากจะถามลึกลงไปทางหลักวิชาศิลปกรรม จิตรกรรม ว่าอมเหลืองมากน้อยเพียงใด มีสัดส่วนอย่างไรในระหว่างสีเขียวกับสีเหลือง ? ก็คงต้องตอบว่าถ้าเป็นสีประเภททึบแสง สีเขียวก้านมะลิ จะเป็นสีผสมระหว่างแม่สี 2 แม่ส...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 5038
เมื่อ: 08 มีนาคม 2552 13:55
Ico48
ดอกไม้ประจำคณะทรัพยากรธรรมชาติ
ใน ประวัติการบุกเบิกก่อตั้งคณะทรัพยากรธรรมชาติ
โดย Monly
ท่าน ผศ.ดร.เจือ สุทธิวนิช ได้กำหนดดอกไม้สัญลักษณ์ประจำคณะทรัพยากรธรรมชาติ คือ ดอกมะลิ ชนิด “มะลิลา” ซึ่งท่านได้กล่าวไว้ว่า "ดอกมะลิเป็นไม้มงคล ดอกมะลิมีกลีบสีขาวบริสุทธิ์ มีกลิ่นหอมเย็น และหอมไกลพอสมควร มะลิเป็นดอกไม้ที่ใช้ประโยชน์ได้สารพัด และล้วนเป็นไปในทางที่เป็นสิริมงคล ไม่ว...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 12557
เมื่อ: 08 มีนาคม 2552 13:37
08 กุมภาพันธ์ 2552
Ico48
อธิการบดีท่านใหม่ในวาระ พ.ค. ๕๒-๕๕
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
สภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในการประชุมวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ ได้ให้ความเห็นชอบให้ รศ. ดร. บุญสม ศิริบำรุงสุข ดำรงตำแหน่งอธิการบดี อีกวาระหนึ่งตามที่คณะกรรมการสรรหาได้ดำเนินการสรรหาตามกระบวนการที่สภามหาวิทยาลัยกำหนด ซึ่งสภามหาวิทยาลัยจะได้นำรายชื่อเสนอ สกอ. เพื่อดำเนินการเสนอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1238
เมื่อ: 08 กุมภาพันธ์ 2552 12:21
04 กุมภาพันธ์ 2552
Ico48
ที่มาของหลักกิโลเมตร
ใน สาระน่ารู้..เล่าสู่กันฟัง
โดย หนุ่มหน้ามน
หลักกิโลเมตรคือที่เราเห็นตามข้างถนน เป็นปูนสีขาว มีชื่อจังหวัดและระยะทาง มีไว้เพื่อบอกระยะทางจากสถานที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่ง หลักกิโลเมตรในเมืองไทยน่าจะกำเนิดขึ้นพร้อมๆ กับการกำเนิดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 ถนนพหลโยธิน เมื่อ พ.ศ. 2481 ในสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม โดยกำหนดให้อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 4 · อ่าน: 5449
เมื่อ: 04 กุมภาพันธ์ 2552 12:59
02 กุมภาพันธ์ 2552
Ico48
สภาอาจารย์ในระดับสากล
ใน ประชาสัมพันธ์ข่าว-สภาอาจารย์
โดย Jamjuree
จากที่ได้นำเสนอถึงความเป็นมาของสภาคณาจารย์ในประเทศไทย โดยผู้ที่ริเริ่มให้มีสภาคณาจารย์ขึ้นในประเทศไทย เป็นครั้งแรกคือ โดยพระดำริของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลเดชวิกรมพระบรมราชชนก ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2471 แต่มีผลปฏิบัติจริง ครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2514 ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ข้อมูลที่ได้รับเพิ่มเติมว่า ส...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1355
เมื่อ: 02 กุมภาพันธ์ 2552 15:25
28 มกราคม 2552
Ico48
สุริยะคราสบางส่วน
ใน เรื่องเล่าของมิกกี้
โดย มิกกี้
ตามที่นักดาราศาสตร์ไทย กล่าวว่าในวันตรุษจีนปีนี้ตรงกับวันจันทร์ที่ 26 มกราคม 2552 หรือวันชิวอิด คนไทยทั่วประเทศจะได้เห็นปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ “สุริยุปราคาบางส่วน” หรือที่เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “สุริยะคราสบางส่วน” นั้น เมื่อกลับถึงบ้านตอนเย็น มิกกี้ได้หาแผ่นฟิลม์เอกซเรย์ 2...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 1816
เมื่อ: 28 มกราคม 2552 13:30
19 มกราคม 2552
Ico48
(•-((-- อัศจรรย์ !! "วันตรุษจีน" เกิด "สุริยุปราคาวงแหวน" -- ))-•)
ใน สาระน่ารู้..เล่าสู่กันฟัง
โดย หนุ่มหน้ามน
เมื่อวันที่ 17 มกราคม 52นายวรวิทย์ ตันวุฒิบัณฑิต นักดาราศาสตร์ไทย กล่าวว่า ในวันตรุษจีนปีนี้ตรงกับวันจันทร์ที่ 26 มกราคม หรือ วันชิวอิด คนไทยทั่วประเทศจะได้เห็นปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ สุริยุปราคาบางส่วน และพร้อมๆ กันนี้ จะเกิดสุริยุปราคาวงแหวน ศูนย์กลางอยู่ในประเทศอินโดนีเซีย มหาสมุทรอินเดีย และท...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 4 · อ่าน: 1953
เมื่อ: 19 มกราคม 2552 17:21
15 มกราคม 2552
Ico48
การเกิดขึ้นของสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2)
ใน ประชาสัมพันธ์ข่าว-สภาอาจารย์
โดย Jamjuree
จากความเป็นมาของสภาคณาจารย์ในประเทศไทย ผู้ที่ริเริ่มให้มีสภาคณาจารย์ขึ้นในประเทศไทย เป็นครั้งแรกคือ โดยพระดำริของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลเดชวิกรมพระบรมราชชนก ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2471 แต่มีผลปฏิบัติจริง ครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2514 ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ข้อมูลที่ได้รับเพิ่มเติมว่า สภาอาจารย์เกิดขึ้...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 1486
เมื่อ: 15 มกราคม 2552 17:06
14 มกราคม 2552
Ico48
ความเป็นมาของสภาคณาจารย์ในประเทศไทย (1)
ใน ประชาสัมพันธ์ข่าว-สภาอาจารย์
โดย Jamjuree
จากที่ได้นำเสนอหน้าที่ของสภาอาจารย์และสภาอาจารย์วิทยาเขตให้ทราบแล้วนั้น หลายท่านคงไม่ทราบว่าสภาอาจารย์ได้เกิดขึ้นมาไล่เลี่ยกับการก่อตั้งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ในที่ 12 มีนาคม 2511 ได้มีพระบรมราชโองการประกาศใช้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ขึ้น มหาวิทยาลัยฯจึงกำหนดให้วันที่ 13มีนาคม ของท...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 3 · อ่าน: 1510
เมื่อ: 14 มกราคม 2552 16:07
Ico48
ประสบปัญหาในการจัดซื้อรถแทรกเตอร์พร้อมอุปกรณ์ แต่ถูกตัดงบประมาณเหลือเพียงตัวรถแทรกเตอร์ (ตอน 11)
ใน ประวัติการบุกเบิกก่อตั้งคณะทรัพยากรธรรมชาติ
โดย Monly
ในปี พ.ศ.2519 คณะของเราได้รับงบประมาณแผ่นดินเป็นค่าใช้จ่ายประเภทต่างๆ ของเราเองเป็นครั้งแรก มันเป็นงบประมาณที่นับว่าน้อยมากเมื่อเทียบกับจำนวนเงินงบประมาณของคณะอื่นๆ ในขณะนั้น และนอกจากงบประมาณประเภทเงินเดือนแล้ว งบก้อนใหญ่ที่สุดของคณะเราปีนั้นเป็นงบ ประมาณประเภทงบลงทุนในสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งจะต้องมี...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 2507
เมื่อ: 14 มกราคม 2552 08:21
13 มกราคม 2552
Ico48
การจัดซุ้มอาหารในงานถวายการเลี้ยงพระกระยาหารค่ำ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ใน Variety of Monly
โดย Monly
ผ่านไปหลายวัน ที่มิได้มีโอกาสนำภาพบรรยากาศการจัดซุ้มอาหารในงานถวายการเลี้ยงพระกระยาหารค่ำ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 5 ม.ค. 2552 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ถึงแม้ว่าช้าไปหน่อย แต่ก็ไม่เป็นไร โอกาสอันดี และมีเวลาที่เหมาะสม ขอนำภาพมาบันทึกเก็บไว้ใน Share PSU ว่...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 7 · อ่าน: 13004
เมื่อ: 13 มกราคม 2552 22:14
02 มกราคม 2552
Ico48
สมเด็จพระเทพฯ รัตนราชสุดา เสด็จทอดพระเนตรระบบสารสนเทศโรงพยาบาลสงขลานครินทร์
ใน ประสบพบมา
โดย garnet
วันที่ 5 ม.ค. 2552 นี้ คณะแพทยศาสตร์ และ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ปลื้มปิติเป็นอย่างมากที่จะมีโอกาส ได้นำถวายการนำเสนอระบบสารสนเทศโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ แด่สมเด็จพระเทพฯ รัตนราชสุดา โดยพระองค์มีพระประสงค์ที่จะเสด็จทอดพระเนตรการทำงานจริงของระบบสารสนเทศ (ไม่โปรดที่จะให้ทำระบบจำลองไปนำเสนอ) โดยมีกำหนด...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1272
เมื่อ: 02 มกราคม 2552 14:11
25 ธันวาคม 2551
Ico48
พื้นที่ที่เป็นจุดเริ่มต้นในการก่อตั้งคณะทรัพยากรธรรมชาติ (ตอน 10)
ใน ประวัติการบุกเบิกก่อตั้งคณะทรัพยากรธรรมชาติ
โดย Monly
ผมจำเป็นต้องเดินหน้าในงานภาคปฏิบัติของน้อง ๆ ทางด้านพืชเสียก่อน เพราะในระหว่างที่เรายังไม่พร้อมในเรื่องสถานที่ ในเรื่องกำลังคน และในเรื่องงบประมาณ หากมีเหตุสุดวิสัยที่ทำให้ต้นไม้ต้องขาดปุ๋ยและน้ำไปสักสามสี่วัน ต้นไม้จะยังคงพอมีชีวิตอยู่ได้โดยอาศัยธาตุอาหาร และความชุ่มชื้นในดินเท่าที่จะพอมีอยู่ตา...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 1522
เมื่อ: 25 ธันวาคม 2551 08:26