นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

พัฒนางานประจำ

15 กุมภาพันธ์ 2561
Ico48
จงเป็นนักเก็บเกี่ยว
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
การเก็บเกี่ยวคือการเอาสิ่งที่ดีสิ่งที่นำมาใช้ประโยชน์ได้ การเก็บเกี่ยวข้าวให้ได้ข้าวมาบริโภคบางที่เก็บเกี่ยวทั้งต้นได้ข้าว ได้ฟาง ได้แกลบมาใช้งานบางที่ที่น้ำมากน้ำท่วมขังจะเก็บแต่รวงข้าว ส่วนต้นข้าวที่เหลือให้เน่าเปื่อยเป็นอาหารสัตว์น้ำเป็นปุ๋ยคือลงดินต่อไป การเป็นนักเก็บเกี่ยวคือการเ...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 125
เมื่อ: 15 กุมภาพันธ์ 2561 06:44
13 กุมภาพันธ์ 2561
Ico48
ชีวิตต้องจริงจังกว่าละคร
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ละครเป็นการแสดง และละครที่ดีตัวละครต้องสมบทบาท ทั้งการแต่งกาย กิริยาท่าทาง รวมทั้งความรู้ความสามารถ ชีวิตจริงยิ่งกว่าละคร อยากให้ดูดี ได้ดี ต้องทำให้สมหน้าที่และบทบาท ทั้งการแต่งกาย การทำหน้าที่ การมีและใช้ความรู้ความสามารถ ละครนั้นแสดงจบก็จบบทบาทยังต้องทำให้สมบทบาท ชีวิตจริงต้องแสดงบทท...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 106
เมื่อ: 13 กุมภาพันธ์ 2561 08:37
12 กุมภาพันธ์ 2561
Ico48
พอเพียง คือพอดี
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ตามที่ในหลวง ร๙ ได้ทรงพระราชทานทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงให้ทุกคน ทุกชุมชน องค์กร และประเทศชาติอยู่กันอย่างพอดี ไม่ขาดไม่เกิน ไม่ตึงไม่หย่อนเกิน ในกรอบของความดีทั้งปัจจุบันและอนาคต ความพอเพียงพอดี ยังเป็นแนวทางตามหลักพุทธศาสนาคือทางสายกลาง และตามสากลที่เรียกว่า balanced ที่ทุกอย่างสมดุลกัน ไม่...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 71
เมื่อ: 12 กุมภาพันธ์ 2561 08:23
31 มกราคม 2561
Ico48
ปั๊มลมกับการใช้งาน
ใน ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
โดย ทดแทน
ปั๊มลม (Air Compressor) คืออะไร ? ปั๊มลม มีชื่อภาษาอังกฤษว่า “Air Compressor” ทำหน้าที่ในการอัดลมให้มีแรงดันสูงตามที่ต้องการเพื่อนำไปใช้ประโยชน์และประยุกต์ใช้ได้หลาย ๆ ด้าน แต่ในที่นี้ จะพูดเฉพาะ ส่วนที่ใช้งานกับเครื่องมือวิทยาศาสตร์ เราเลือกใช้งานแบบ oil free ถ้าเลือกได้เ...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 117
เมื่อ: 31 มกราคม 2561 10:45
23 มกราคม 2561
Ico48
บริหารกับทำงาน
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
บริหารงานคือการสร้างค่าจากการใช้ทรัพยากร ความสามารถของคน งบประมาณ อาคารสถานที่ให้ก้าวหน้ามั่นคง ต้องใช้ทรัพยากรสร้างเงินอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ ส่วนการทำงานเป็นการใช้เงินทำงาน จึงได้แต่ผลงานที่ไม่ได้เงิน ที่ทำงานได้ต้องใช้เงิน การบริหารคือการบริหารโอกาสว่าทรัพยากรที่มี มีค่าอทะไร ต้อ...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 226
เมื่อ: 23 มกราคม 2561 07:33
22 มกราคม 2561
Ico48
เก่าใหม่ต้องใช้ให้พอดีจึงมีค่า
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
คนที่มาทำงานทำหน้าที่ใหม่ก็อยากพัฒนาทำให้ดีกว่าเดิม อยากเปลี่ยนของเดิมให้ทำตามที่ตนคิด และคิดว่าของที่ทำมาแต่เดิมไม่ดี ไม่มีค่า ที่เป็นการคิดผิด เพราะหากของเดิมคนเดิมทำไม่ดีคงไม่สามารถพัฒนาสร้างค่าคงอยู่มาได้ การคิดพัฒนาต้องไม่คิดว่าของเดิมไม่ดี แต่ต้องคิดต่อเติมเสริมของเดิมให้ดี ให้มีค่าเ...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 255
เมื่อ: 22 มกราคม 2561 08:14
21 มกราคม 2561
Ico48
regulator สำหรับ flow ต่ำ
ใน ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
โดย ทดแทน
การงานใด ๆ ก็ตามที่มีความเกี่ยวข้องว่าต้องใช้แก็ส ผู้ใช้พึงระมัดระวังเป็นกรณีพิเศษด้วยเพราะว่าแรงดันภายในท่อแก๊สค่อนข้างสูงมาก ๆ ความดันภายในท่อแก๊สโดยประมาณ ... ความดันตั้งแต่ 1500 PSI – 3000 PSI แล้วแต่ชนิดแก๊สและขนาดบรรจุ ... นอกเหนือจากนี้ หากแก๊ส แต่ล่ะชนิดเกิดการรั่วไหล อาจก...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 107
เมื่อ: 21 มกราคม 2561 19:30
19 มกราคม 2561
Ico48
คนร่วมสร้างความเจริญ
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
การสร้างความเจริญ ประกอบด้วยเจริญตน เจริญงาน และองค์กรเจริญ ส่งผลให้ประชาติเจริญ เจริญตนคือการพัฒนาตน เรียนรู้ให้มีความสามารถทำให้เกิดเพิ่มค่าต่อเนื่องตลอดเวลา จึงเรียกว่าเจริญ สมัยนี้โลกแคบลงมีการไปมาหาสู่ทั้งการทำงาน ธุรกิจ ท่องเที่ยว นอกจากความสามารถในการทำหน้าที่ได้ดี ยังต้องมีความส...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 180
เมื่อ: 19 มกราคม 2561 08:33
17 มกราคม 2561
Ico48
ความดีที่มีความชอบ
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ชอบในที่นี้ไม่ใช่การชอบส่วนตัวของใคร ไม่ใช่ชอบใจ แต่เป็นความชอบธรรม เป็นธรรม ใครทำใครก็ควรได้ ในการพิจารณาความดีความชอบ การทำดีคือการทำหน้าที่ของตนได้ดี แต่คนที่มีความดีความชอบต้องทำทั้งหน้าที่ให้ดีและทำในสิ่งที่ชอบด้วย ในการทำงานแต่ละองค์กร มีภาระหน้าที่ประจำของแต่ละคนแต่ละตำแหน่งต้อ...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 199
เมื่อ: 17 มกราคม 2561 08:22
06 มกราคม 2561
Ico48
ขัดเกลาและพัฒนา
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ขัดเกลาเป็นการกำจัดสิ่งไม่ดีทั้งพฤติกรรม ความคิด การกระทำ ออกไปเพื่อให้ดูดี คิดดี ทำดี มีความประพฤติปฏิบัติที่ดี ส่วนการพัฒนาเป็นสรรค์สร้างความสามารถจากที่ทำไม่ได้ให้ทำได้ ทำไม่ดีให้ทำได้ดี และทำได้ดีให้ดีมีค่ามากขึ้น เจริญขึ้น ทันสมัย ทั้งการขัดเกลาและพัฒนาจึงทำให้ดีขึ้น เจริญขึ้นจริง ...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 184
เมื่อ: 06 มกราคม 2561 09:23
23 ธันวาคม 2560
Ico48
การบริหารองค์กรสู่ความสำเร็จ
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
การบริหารคือการจัดการ แบ่งขั้นตอน จัดลำดับการทำงานให้สำเร็จตามเป้าหมาย การทำงานให้สำเร็จส่วนตนจึงเริ่มด้วยการตั้งเป้าหมายว่าจะทำอะไรให้ได้อะไร ทำอะไรก่อนหลัง ซึ่งขั้นตอนทั้งการใช้ชีวิตและการทำงาน แล้วลงมือทำตามลำดับจนเสร็จ การทำงานบริหารองค์กรก็เช่นกัน ต้องมีเป้าหมายว่าต้องทำอะไร ให้ได้อะ...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 210
เมื่อ: 23 ธันวาคม 2560 10:14
17 ธันวาคม 2560
Ico48
ปรับความเข้มจอภาพ Spectroquant Pharo 300
ใน ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
โดย ทดแทน
Spectroquant Pharo 300 คือเครื่องสเปกโทรมิเตอร์ (อังกฤษ: spectrometer) คือเครื่องมือวัดเชิงแสงชนิดหนึ่งที่ใช้ในการตรวจวัดคุณสมบัติเฉพาะของแสงได้แก่ สเปกตรัมคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า โดยมากนำไปใช้ในการวิเคราะห์สเปกตรัมเพื่อระบุชนิดของสสาร ผลการวัดที่แตกต่างกันโดยส่วนใหญ่จะเกิดจากความเข้มของแสงที่แตกต่...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 186
เมื่อ: 17 ธันวาคม 2560 16:44
10 ธันวาคม 2560
Ico48
เปลี่ยน Windows "XRF" ตอนที่ ๑
ใน ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
โดย ทดแทน
X-Ray Fluorescence Spectrometer (XRF) เป็นเครื่องวิเคราะห์หาธาตุตั้งแต่ Be ถึง U สามารถบอกปริมาณโดยเปรียบเทียบกับสารมาตรฐาน ซึ่งสามารถวัดได้ตั้งแต่ระดับ ppm ถึงเปอร์เซ็นต์ โดยสามารถวิเคราะห์ตัวอย่างประเภท แร่ ดิน(Clay) ทราย โลหะ และน้ำมัน เป็นต้น XRF is used to analyze elements from Be to U. ...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 155
เมื่อ: 10 ธันวาคม 2560 15:03
06 ธันวาคม 2560
Ico48
การสร้างความผูกพันกับลูกค้า
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ลูกค้า ผู้รับบริการเป็นส่วนสำคัญต่อผลประกอบการ ความสำเร็จของการทำงาน ทำธุรกิจ เพราะลูกค้าผู้รับบริการทำให้เกิดงาน เกิดรายได้ ความผูกพันของลูกค้า (customer engagement) เป็นส่วนสำคัญต่อทั้งความสำเร็จ ความยั่งยืน มั่นคง ที่องค์กร หน่วยงานส่วนใหญ่มักสร้างและทำกิจกรรมเพื่อดึงดูดลูกค้า ที่ต้อง...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 196
เมื่อ: 06 ธันวาคม 2560 08:17
05 ธันวาคม 2560
Ico48
Agilent 6545 Accurate-Mass Q-TOF LC/MS
ใน ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
โดย ทดแทน
ช่วงวันเวลาที่ผ่านมา มีความจำเป้นที่จะต้องเดินทางไปอบรมเรียนรู้เรื่องของการบำรุงรักษาเครื่อง Agilent 6545 Accurate-Mass Q-TOF LC/MS ณ ประเทศสิงคโปร์ รู้กันว่าเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ชนิดนี้ราคาค่อนข้างสูง ราคาเป็นเลขแปดหลัก ใครมีครอบครองเครื่องประเภทนี้ต้องมีเงินเพื่อซื้อ Service Contract จากทางบริ...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 166
เมื่อ: 05 ธันวาคม 2560 18:32
Ico48
PY-GC/MS: แก้ปัญหาหน้างานการ Leak ณ จุดต่อของชุด Pyrolyser
ใน Pyrolysis-GC/MS
โดย ผู้หญิงตัวเล็ก
PY-GC/MS: แก้ปัญหาหน้างานการ Leak ณ จุดต่อของชุด Pyrolyser ขณะที่ทำการทดสอบตัวอย่างด้วยเทคนิคPyrolysis-GC/MS เริ่มสังเกตอาการผิดปกติของลักษณะ baseline ที่ได้ ดูไม่เหมือนเดิม ผิดเพี้ยน ผิดปกติ ไม่อยากได้แบบนี้ เกิดอะไรขึ้น จากนั้นเริ่มไล่หาสาเหตุดูแมสสเปคตรัมของ baseline ที่ดูไม่พึ่งประสงค์เลย...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 5 · อ่าน: 229
เมื่อ: 05 ธันวาคม 2560 11:34
Ico48
ฝึกอบรมตนเอง
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
การฝึกอบรมคือการรับความรู้ใหม่เพื่อใช้ทำงาน ใช้ชีวิตเพิ่มค่าเพิ่มความสุขให้ตนเอง หลายคนเข้าอบรมโน่นนี่มากมายจนเต็มพอร์ทโฟลิโอก็ยังทำงานเหมือนเดิม มีชีวิตเหมือนเดิม นั่นเพราะฝึกอบรมรับความรู้เสร็จแล้วไม่ได้มีการนำมาใช้จริง จึงได้แค่เข้าฝึกอบรม การฝึกอบรมตนเองเป็นการหาความรู้ หรืออาจเป็นค...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 171
เมื่อ: 05 ธันวาคม 2560 09:05
02 ธันวาคม 2560
Ico48
GC: การฉีดตัวอย่างเป็นแบบ split/splitless injection
ใน GC
โดย ผู้หญิงตัวเล็ก
สำหรับการฉีดสารตัวอย่างเข้าเครื่อง Gas Chromatograph (GC) เราจะได้ยินอยู่บ่อยๆว่าจะเลือกฉีดแบบ split/ splitless การเลือกใช้งานการฉีดตัวอย่างเป็นแบบ split, splitless, pulsed splitless, หรือ pulsed split ซึ่งแต่ละโมดการทำงานมีข้อแตกต่างกันดังนี้ split mode ใช้สำหรับสารที่สนใจเป็นองค์ประกอบหลักเป็...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 153
เมื่อ: 02 ธันวาคม 2560 09:16
Ico48
LC-MS-MS: singly charged และ doubly charged ions
ใน LC-MS-MS
โดย ผู้หญิงตัวเล็ก
การพิจารณา singly charged และ doubly charged ions ใน ESI Mass Spectrum สารประกอบอินทรีย์โดยทั่วๆไปที่มีมวลโมเลกุลน้อยกว่า 1000 Da หรือสารประกอบที่มีความสามารถให้การเกิดประจุได้แค่ 1 ตำแหน่งในโครงสร้างโมเลกุล เมื่อเกิดกระบวนการ Electrospray ionisation (ESI) จะเห็น singly charged ion ใน Mass spect...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 150
เมื่อ: 02 ธันวาคม 2560 00:17
01 ธันวาคม 2560
Ico48
GC: GC-TEA หลักการและการนำไปใช้
ใน GC
โดย ผู้หญิงตัวเล็ก
Gas Chromatograph-Thermal Energy Analyser (GC-TEA) อย่างที่เราทราบกันอยู่แล้วว่าตัวตรวจวัดสำหรับเครื่อง GC นั้นมีหลากหลายชนิดมาก หนึ่งในนั้นคือตัวตรวจวัดชนิด Thermal Energy Analyser ซึ่งทางศูนย์เครื่องมือฯ ได้รับการจัดสรรเป็นคุรุภัณฑ์ตัวใหม่ ในปีหน้านี้ ดังนั้นเรามาทำค วามรู้จักหลักการของเครื่อง ...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 147
เมื่อ: 01 ธันวาคม 2560 12:04