นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

พัฒนางานประจำ

29 พฤษภาคม 2560
Ico48
โมดในการทดสอบ LC-QTOFMS
ใน สาระน่ารู้:อบรม สัมนา
โดย ผู้หญิงตัวเล็ก
การทดสอบด้วย LC-QTOFMS มี 3 modes 1. MS scan คือทุกไอออนที่เกิดขึ้นจากการไอออไนเซชัน ตามช่วงมวลที่กำหนด จะผ่านเข้าไปยัง Quadrupole ผ่าน collision cell โดยที่ไม่มีการแตกตัวใน collision cell หมายความว่าในส่วน collision cell ไม่มีการให้ค่าศักย์ไฟฟ้า ซึ่งไอออนทุกตัวจะผ่านไปยัง TOF (Mass analyzer ตัว...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 6
เมื่อ: 29 พฤษภาคม 2560 10:03
28 พฤษภาคม 2560
Ico48
บันทึกกันลืม : ESP8266 ไม่จำค่า EEPROM
ใน Electronic
โดย ServiceMan
จากบันทึกก่อนหน้านี้เรื่อง ESP8266 EEPROM Read/Writ เมื่อต้องการบันทึกค่าเพียง 1 byte พบว่าค่าหายไปเมื่อ reboot กลายเป็นค่าที่ไม่ได้บันทึกไว้ หาคำตอบอยู่นานจนพบว่าเมื่อต้องการเขียนไปที่ EEPROM จะต้องใช้คำสั่ง EEPROM.commit(); ปิดท้ายคำสั่งเสมอเพื่อเก็บค่าลง EEPROM :)
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 14
เมื่อ: 28 พฤษภาคม 2560 18:55
Ico48
การเลือกคอลัมน์ GC (เส้นผ่านศูนย์กลาง)
ใน VCharKarn
โดย หัวกรวด
1. เลือกคอลัมน์เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.25 mm สำหรับการฉีดแบบ split หรือ splitless ซึ่งมักจะไม่มีปัญหาเรื่องของการฉีดเนื้อสารมากเกินไป (overload) และคอลัมน์ที่มีขนาดเล็กจะมีประสิทธิภาพในการแยกที่สูง 2. เลือกคอลัมน์เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.32 mm สำหรับการฉีดแบบ splitless หรือ on-column ซึ่งจะเหมาะกับกา...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 13
เมื่อ: 28 พฤษภาคม 2560 17:03
Ico48
ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง ปฏิรูปอุดมศึกษาไทยก้าวไกลสู่ไทยแลนด์ 4.0
ใน งานวิจัยทางด้าน Molecular
โดย คิดบวก
ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง ปฏิรูปอุดมศึกษาไทยก้าวไกลสู่ไทยแลนด์ 4.0 ดิฉันดีใจที่ได้ฟังปาฐกถาจาก หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ท่านพูดเกี่ยวกับศาสตร์จากราชากับการพัฒนาการศึกษา ท่านเป็นคนหนึ่งที่รับราชการและภูมิใจในชีวิตข้าราชการอย่างมาก ปฎิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ส...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 26
เมื่อ: 28 พฤษภาคม 2560 04:41
21 พฤษภาคม 2560
Ico48
งานด้านนวัตกรรมการนำของที่เหลือทิ้งมาใช้ประโยชน์
ใน งานวิจัยทางด้าน Molecular
โดย คิดบวก
สำหรับงานด้านนวัตกรรมที่ปัจจุบันนิยมด้านการนำของที่เหลือทิ้งมาใช้ประโยชน์ ผลงานที่น่าทึ้ง ของปตท. จากงานการประกวดด้านนวัตกรรมที่สมาพันธรัฐสวิส ปีที่ผ่านมา กลุ่มปตท. ได้นำวัสดุเหลือทิ้ง คือกากกาแฟ ถ้าเราสังเกตที่ปั๊ม ปตท. ใหญ่จะมีร้านกาแฟ Amazon เกือบทุกปั๊มใช้ใหมคะ นอกจากเราจะเติมน้...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 65
เมื่อ: 21 พฤษภาคม 2560 21:42
Ico48
ติดตั้ง Peltier stage สำหรับ SEM Quanta
ใน เครื่องมือวิทยาศาสตร์
โดย ServiceMan
และแล้ววันนี้ก็ได้ฤกษ์ดีสำหรับการติดตั้ง Peltier stage ของ SEM Quanta เหตุที่ต้องติดตั้งวันอาทิตย์ ก็เพราะเครื่องนี้ค่อนข้าง Hot จันทร์ถึงเสาร์มีคิวใช้เครื่องมือตลอด จึงต้องดอดมาติดตั้งกันวันอาทิตย์ การติดตั้งดูๆ ไปก็ไม่ซับซ้อน แต่ยุ่งยากพอควร คือ 1. ต้องทำการปิดเครื่อง จากนั้นจึงทำการติดตั้ง...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 46
เมื่อ: 21 พฤษภาคม 2560 20:23
Ico48
ตารางเรียน ตารางเรียนรู้
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ตารางเรียน คือกำหนดเวลาการทำกิจกรรมการเรียนว่าต้องทำอะไร เมื่อไป เมื่อถึงกำหนดเวลาก็ไปเรียนไปทำตามตารางที่กำหนด ส่วนตารางเรียนรู้ ไม่ใช่แค่กำหนดเวลาทำกิจกรรม แต่เป็นกระบวนการกำหนดเวลาทำให้ได้ความรู้ของการเรียน จึงไม่ใช่แค่ไปเรียนไปทำกิจกรรมการเรียน แต่ต้องกำหนดเวลาเพื่อทำให้ได้ความรู้จริงซ...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 94
เมื่อ: 21 พฤษภาคม 2560 09:05
15 พฤษภาคม 2560
Ico48
โปรแกรม F-Search สำหรับ PY-GC/MS
ใน สาระน่ารู้:อบรม สัมนา
โดย ผู้หญิงตัวเล็ก
การทดสอบตัวอย่างด้วยเทคนิค Py-GC-MS ผลการทดสอบที่ได้ในรูปของ EGA Thermogram และ Mass Spectrum ของสารในตัวอย่างสามารถเปรียบเทียบข้อมูลโดยใช้ฐานข้อมูลต่างๆดังนี้ โปรแกรม F-Search สามารถ Search หาสารประกอบตามกลุ่มดังนี้ 1. Polymer search โดยใช้ข้อมูลจาก Polymer EGA Library 2. Polymer search โดยใช...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 59
เมื่อ: 15 พฤษภาคม 2560 09:27
Ico48
ใช้ชีวิตให้เหมือนร้องเพลง
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
การร้องเพลงเป็นการสื่อความหมายของเนื้อเพลงและอารมณ์สู่ผู้ฟังให้เชื่อตามและต้องมีความไพเราะ ที่สำคัญเพลงที่ร้องไม่ดีไม่เพราะสามารถร้องใหม่ได้ เช่นเดียวกับชีวิตที่ไม่ดีสามารถเริ่มใหม่ได้ตลอดเวลา แต่ต้องปรับปรุงปรับแก้สิ่งที่บกพร่อง และหมั่นฝึกฝน ดูแลสุขภาพร่างกายให้ดีเพื่อร้องเพลงให้ดีขึ้นเส...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 161
เมื่อ: 15 พฤษภาคม 2560 08:26
14 พฤษภาคม 2560
Ico48
Geographical Indication (GI)
ใน งานวิจัยทางด้าน Molecular
โดย คิดบวก
Geographical Indication (GI) ได้ฟังข่าวเกี่ยวกับ EU รับขึ้นทะเบียนข้าวสังข์หยด เมืองพัทลุงของไทย เป็น GI แล้ว โดยเป็นสินค้า GI รายการที่ 4 ของไทยใน EU สหภาพยุโรป (EU) ได้ประกาศ ขึ้นทะเบียนข้าวสังข์หยด เมืองพัทลุงของไทย เป็นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ในสหภาพยุโรปแล้ว โดยจะมีผลใช้บังคั...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 82
เมื่อ: 14 พฤษภาคม 2560 20:27
Ico48
Vent-free adapter for GC MS
ใน ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
โดย ทดแทน
GC/MS Adapter (MS402180)The Vent-free adapter facilitates changing columns or the change over from EGA to the analytical mode without venting the MS. เปลี่ยน Column ของเครื่อง GC MS แบบไม่ต้องปิดเครื่อง ทำให้ไม่เสียเวลา และเสียโอกาสของการวิเคราะห์ตัวอย่าง หลาย ๆ ท่านคงทราบดี เครื่อง Gas Chr...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 153
เมื่อ: 14 พฤษภาคม 2560 19:56
11 พฤษภาคม 2560
Ico48
บันทึกกันลืม : แก้ปัญหา apache2 ไม่ start ใน armbian
ใน Electronic
โดย ServiceMan
ผมเริ่มหันมาใช้ Embeded board ตระกูล Orange Pi และพบว่า OS ที่น่าใช้สำหรับ board รุ่นนี้คือ armbian แต่ก็พบปัญหาว่าเมื่อติดตั้ง apache แล้ว reboot จะทำให้ apache ไม่สามารถทำงานได้ ต้อง remove แล้วติดตั้งใหม่ ก็สามารถใช้งานได้เป็นปกติ จนกว่าจะ reboot ใหม่ ผมหาทางแก้ปัญหานี้อยู่นานจนพบว่าใช้ a...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 76
เมื่อ: 11 พฤษภาคม 2560 21:20
10 พฤษภาคม 2560
Ico48
เมื่อ LC QTOF MS เกิดความผิดปกติ #1
ใน การซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องมือวิจัยฯ
โดย ServiceMan
ด้วยเหตุที่ห้องซ่อมอยู่ติดกับห้องที่ติดตั้ง LC QTOF MS เครื่องใหม่ที่เพิ่งติดตั้งไปไม่นาน ทุกๆ วันจึงต้องเหลือบมองตัวเครื่องเป็นประจำ ประมาณว่าเป็นสาวสวยที่ต้องเหล่ทุกวัน ว่างั้นเถอะ ด้วยความที่ต้องเหล่ทุกๆ วันจึงจำได้ว่าสถานะปกติของเครื่องจะมีไฟแสดงสถานะ กระพริบหรือติดนิ่งเป็นสีเหลือง หรือไม่...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 91
เมื่อ: 10 พฤษภาคม 2560 21:09
Ico48
HPLC : Detector VWD กับการปรับเปลี่ยนความยาวคลื่นขณะรัน
ใน science-equipment
โดย DaDa
วันนี้มาเล่าเรื่องราว HPLC Agilent 1100, 1200 ที่มีตัวตรวจวัดสัญญาณชนิด Variable wavelength detector ซึ่งเป็น UV-Vis ที่มีขีดจำกัดคือ วัดได้ที่ละ 1 ความยาวคลื่นเท่านั้น แต่รู้หรือไม่ว่า...เราสามารถ ตั้งค่า Table เพื่อปรับเปลี่ยน ความยาวคลื่น ในแต่ละช่วงเวลาที่ Peak นั้นๆออกมาได้ คล้ายๆกับกา...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 104
เมื่อ: 10 พฤษภาคม 2560 13:49
09 พฤษภาคม 2560
Ico48
MS แหล่งผลิตไอออนและการสอบเทียบผิดปกติ
ใน VCharKarn
โดย หัวกรวด
ปัญหา 1: ไม่สามารถหามวล 502 ของสารสอบเทียบ (Cal gas) เจอ สาเหตุ 1.1 : แหล่งผลิตไอออนสกปรก วิธีการแก้ไข : ปิดระบบสุญญากาศและทำการทำความสะอาดแหล่งกำเนิดไอออนและเลนส์ต่าง ๆ สาเหตุ 1.2 : ตัวตรวจวัดมวลไววิเคราะห์ลดลงอย่างมาก วิธีการแก้ไข : เพิ่มค่าศักย์ไฟฟ้า (EM voltage) จนถึง 3500 หากยังไม่เห...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 81
เมื่อ: 09 พฤษภาคม 2560 15:41
07 พฤษภาคม 2560
Ico48
การหาลำดับดีเอ็นเอของจีโนมขนาดเล็ก
ใน งานวิจัยทางด้าน Molecular
โดย คิดบวก
การหาลำดับดีเอ็นเอของจีโนมขนาดเล็ก หรือที่เรียก Small Whole-Genome Sequencing ซึ่งเครื่อง Next generation sequencer (Miseq, illumine) สามารถทำได้ โดยลำดับจีโนมขนาดเล็ก ( ≤ 5 MB ) เช่นจีโนมจาก แบคทีเรีย ไวรัส หรือเชื้อจุลินทรีย์อื่น สามารถเป็นประโยชน์สำหรับการทดสอบอาหาร สาธารณสุข การเฝ...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 96
เมื่อ: 07 พฤษภาคม 2560 20:45
Ico48
Capacitor เสื่อมสภาพ
ใน ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
โดย ทดแทน
Capacitor หรือตัวเก็บประจุเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ที่ประกอบอยู่บน MainBoard ของชุดควบคุมเครื่องชั่ง ซึ่งเป็นเครื่องมือพื้นฐานสำหรับห้อง Lab นักวิจัยใช้สำหรับการชั่งสารเคมี เครื่องชั่งตามห้อง Lab มีใช้งานกันทุกห้อง Lab อาการเสียที่ส่งมาให้เราช่วยดูแล มีทั้งเสียตามธรรมชาติ และเสียเนื่องจากกา...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 80
เมื่อ: 07 พฤษภาคม 2560 14:36
04 พฤษภาคม 2560
Ico48
LC/MS : Unable to create process
ใน science-equipment
โดย DaDa
เครื่อง LC/MS ที่ศูนย์เครื่องมือฯ ให้บริการ แบบ Direct syringe pump โดยมี Detector ชนิด Time of Flight สามารถทดสอบแบบ High Resolution สำหรับสารที่ต้องการยืนยันมวลโมเลกุล ได้ถึงทศนิยม 4 ตำแหน่ง (Liquid Chromatograph - Mass Spectrometer, 2690, LCT, Waters, Micromass, U.K.) วันนี้มีเรื่องเล่า ค...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 93
เมื่อ: 04 พฤษภาคม 2560 12:55
01 พฤษภาคม 2560
Ico48
Double-Shot Analysis (TD/Py-GCMS)
ใน สาระน่ารู้:อบรม สัมนา
โดย ผู้หญิงตัวเล็ก
Double-Shot Analysis (TD/Py-GCMS) การวิเคราะห์แบบ Double-Shot Analysis (TD/Py-GCMS) จะได้ข้อมูลสาร volatile compounds ในช่วงอุณหภูมิ 100-300 องศาเซลเซียส และสารที่เกิดในช่วงอุณหภูมิ Pyrolysis คือ 500 องศาเซลเซียส หรือสูงกว่า ดังนั้นการวิเคราะห์ตัวอย่างแบบ Double-Shot Analysis (TD/Py-GCMS) โดยท...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 106
เมื่อ: 01 พฤษภาคม 2560 09:08
30 เมษายน 2560
Ico48
Marcro TGA
ใน ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
โดย ทดแทน
ทีศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มีเครื่องมือทางด้านกลุ่ม Thermal อยู่แล้วหลายเครื่อง อย่างเช่น TGA7, DSC7, DTA7, DSC8000, DT/TGA แต่สิ่งที่มีอยู่ใช้งานกับการวิเคราะห์ที่ใช้ปริมาณตัวอย่างค่อนข้างน้อย ตัวอย่างต้องเป็นเนื้อเดียวกัน นี้คือข้อจำกัด ต่อมาใด้รับงบประมาณให้จัดซื้อจัดหาครุภัณฑ์ ประเภท Mar...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 150
เมื่อ: 30 เมษายน 2560 21:28