นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เรื่องทั่วไป

08 กันยายน 2564
Ico48
สงครามโรคโควิด-19=สงครามโลก
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
โลกได้เกิดสงครามที่เป็นสงครามโลกมาแล้ว 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 ในช่วงปี ค.ศ.1914-1918 และครั้งที่ 2 ในช่วงปี ค.ศ.1939-1945 สงครามโลกทั้งสองครั้งเป็นการสู้รบของคนเกือบทั้งโลกที่แบ่งฝ่ายสู้รบกัน เกิดความสูญเสียทั้งชีวิต และสร้างความเสียหายกันมากมาย การระบาดของโรคโควิด-19 ที่เริ่มระบาดปลายป...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 275
เมื่อ: 08 กันยายน 2564 09:20
25 สิงหาคม 2564
Ico48
ผลไม้ติดโควิด
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
วันก่อนจะส่งผลไม้ไปให้ลูกที่ต่างจังหวัด ปรากฏว่าทางไปรษณีย์ไม่รับส่งด้วยเหตุว่าติดโควิดทำให้ไม่สามารถไปส่งของได้ในบางพื้นที่ เกรงว่าผลไม้จะเน่าเสียไปก่อน ผลไม้ติดโควิด ไม่ใช่ผลไม้ติดเชื้อโควิด แต่เป็นคนที่ติดเชื้อโควิดจนทำให้ติดขัดการขนส่ง การระบาดของโควิดทำให้ชีวิตติดขัด นักเรียนนัก...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 385
เมื่อ: 25 สิงหาคม 2564 08:35
05 สิงหาคม 2564
Ico48
แนวทางในการเลือกงานหรืออาชีพ
ใน กระจกเงา
โดย วันสุไลมาน เจะแวมาแจ
บางคนทำงานดี พอมาเจอสภาพแวดล้อมที่ไม่ดี ไม่เป็นระบบ ขาดช่วงขาดตอน และไม่มีการรับรองผลกระทบที่จะเกิดขึ้น อาจทำให้คนทำงานดีไม่สามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย เป็นระเบียบ และตรวจสอบได้ แต่ถ้าคนที่ทำงานไม่ดี มาเจอสภาพแวดล้อมไม่ดี ก็จะยิ่งทำให้งานออกมาไม่ดี แต่ก็จะมีจุดที่คนทำงานนั้นได้อาศัยช่องโห...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 247
เมื่อ: 05 สิงหาคม 2564 11:39
02 สิงหาคม 2564
Ico48
เกาะป้องกันโควิด-19 สองชั้น
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
โควิด-19 เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสที่แพร่ระบาดอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ตามการติดต่อสัมพันธ์กันทางกายภาพ การป้องกันโรคระบาดจึงต้องป้องกันสองชั้น เป็นเกาะภายนอกและภายใน เกาะป้องกันภายนอกเป็นป้องกันตัวเองทางกายภาพ เป็นข้อปฏิบัตืประกอบด้วย DMHTT คือD เว้นระยะห่างM ใส่หน้ากาก H ล้...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 575
เมื่อ: 02 สิงหาคม 2564 08:28
23 มิถุนายน 2564
Ico48
ส่วนน้อย ส่วนมากของโควิด-19
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
โควิด-19 ที่ระบาดทั่วโลกตั้งแต่ปลายปี 2019 จนถึงปัจจุบัน 23 มิถุนายน ค.ศ. 2021ก็ประมาณปีครึ่ง มีคนติดเป็นโรคแล้วจำนวนมาก ประมาณ 180 ล้านคน ถึงแม้จะเป็นคนส่วนน้อยของประชากรโลกที่มี 7,874 ล้านคน แต่ก็ได้แพร่กระจายไปทั่วโลก และยังมีจำนวนเพิ่มขึ้นทุกวัน สร้างปัญหาต่อการเป็นอยู่และ...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 35 · อ่าน: 1238
เมื่อ: 23 มิถุนายน 2564 08:33
31 พฤษภาคม 2564
Ico48
ระบบแจ้งเตือนระดับน้ำในกระติกน้ำร้อนผ่านไลน์
ใน ส่วนหนึ่งของทีมงาน
โดย นายแสงเทียน
ปกติแล้วกระติกน้ำร้อนจะมีระดับน้ำบอกถึงปริมาณน้ำในกระติก แต่ก็มีเหตุหลายๆเหตุที่ทำให้เราลืมเติมน้ำในกระติกน้ำร้อนเนื่องจากสถานที่วางของกระติกน้ำร้อนอยู่คนละที่กัน จึงมีแนวคิดว่าถ้ากระติกน้ำร้อนสามารถแจ้งเตือนระดับน้ำในกระติกได้ก็จะดี จึงได้ลองจัดทำระบบการแจ้งเตือนกระติกน้ำร้อนผ่านไลน์ขึ้น เพื่อคว...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 363
เมื่อ: 31 พฤษภาคม 2564 09:55
Ico48
โควิด-19 สอนให้รู้ว่าต้องแตกต่าง ต้องพัฒนา ต้องหลากหลาย
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
โควิด-19 เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัส ที่พบระบาดเมื่อปลายปั 2019 จนถึงปัจจุบันก็แพร่ระบาดไปทั่วโลกนานประมาณปีครึ่ง แต่เชื้อโรคมีการพัฒนาแพร่กระจายเป็นกลายพันธุ์ไป 3-4 สายพันธุ์ การกลายพันธุ์เป็นการปรับตัวของเชื้อโรคไปตามสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันไป เนื่องจากไวรัสเป็นเชื้อที่มีขนาดเล็ก...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 8 · อ่าน: 345
เมื่อ: 31 พฤษภาคม 2564 08:13
30 พฤษภาคม 2564
Ico48
เพิ่มและจัดการ work item ของ Azure Devops ผ่าน MS Excel
ใน KM for Customer Support
โดย Support จ๋า...
ในช่วงนี้ ทางหน่วยงานของผู้เขียน ได้นำ application ตัวหนึ่ง มาใช้ในการวางแผนงานและทำงานร่วมกันในทีม นั่นก็คือ Azure Devopsทางผู้เขียนเอง ได้ทดลองเพิ่มรายการ รับแจ้งปัญหาจากผู้ใช้ บน application นี้ด้วยเช่นกัน ซึ่งจากการทดลองใช้งาน พบว่า เราต้องบันทึกรายการปัญหาที่รับแจ้ง ด้วยการเพิ่มเป็น work it...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 253
เมื่อ: 30 พฤษภาคม 2564 23:48
28 พฤษภาคม 2564
Ico48
การติดตั้ง AnyDesk บน Ubuntu 20.04
ใน สาระไอที
โดย LookTao
สวัสดีครับบทความนี้จะเป็นเรื่องของการจัดการเครื่อง Server ของฝั่ง Linux Server อีกบทความหนึ่ง จากบทความก่อนหน้าที่เคยเขียนเกี่ยวกับการติดตั้ง Xrdp เพื่อใช้งานผ่าน Remote Desktop พอร์ต 3389 แต่การใช้งานผ่าน Xrdp จะมีปัญหาตรงที่หากเป็นเครื่อง Server ที่ตั้งอยู่ภายในหน่วยงานที่มีการกำหนดนโยบายการเข้...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 536
เมื่อ: 28 พฤษภาคม 2564 15:30
Ico48
ปัญหาที่เจอ และ แนวทางการแก้ปัญหา จากการใช้ระบบ Compensation Online ปี 2564
ใน ปัญหานี้มีทางออก : ระบบสารสนเทศของบุคลากร by ศูนย์คอม
โดย Support จ๋า...
ตามที่มหาวิยาลัยได้กำหนดแนวปฏิบัติเรื่องการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งวิชาการ ประจำปี 2564 ซึ่งพนักงานมหาวิทยาลัยที่ต้องการรายงานผลเพื่อขอรับค่าตอบแทน จะต้องเข้าไปจัดการข้อมูลผลงานตีพิมพ์และผลงานสร้างสรรค์ ในระบบ HRMIS ให้เรียบร้อยก่อน เพื่อให้รายการผลงานที่เข้าเกณฑ์ฯถูกดึ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 187
เมื่อ: 28 พฤษภาคม 2564 14:49
21 พฤษภาคม 2564
Ico48
การติดตั้ง Xrdp Server (Remote Desktop) บน Ubuntu 20.04
ใน สาระไอที
โดย LookTao
สวัสดีครับ บทความนี้จะเกี่ยวกับเรื่องการจัดการเครื่อง Server ของฝั่ง Linux Server ซึ่งผู้ดูแล Server จะทราบดีว่าในการรีโมทเพื่อจัดการเครื่องจะใช้การ Secure Shell ผ่านพอร์ต 22 ซึ่งจะต้องใช้คำสั่ง Command Line ทั้งหมด จะแตกต่างจากฝั่ง Window Server ที่จะใช้ RDP Service ผ่าน Remote Desktop พอร์ต 33...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 558
เมื่อ: 21 พฤษภาคม 2564 16:16
19 พฤษภาคม 2564
Ico48
มาใส่สี เน้นข้อความแชท บน LINE PC & Facebook ** ให้เด่นกว่าใคร!! **
ใน สารพันบันเทิง
โดย Support จ๋า...
ต้องยอมรับว่า ในยุคสมัยนี้ คนที่ใช้โทรศัพท์มือถือหรือสมาร์ทโฟนแทบทุกคนจะต้องใช้application นี้ ในการสื่อสาร พูดคุย ส่งข่าว ส่งรูป อัพเดทความเป็นไปในชีวิตประจำวัน นั่นก็คือ LINE ตื้ด..ตืด..ตึดนอกจากจะใช้สื่อสารกันบนสมาร์ทโฟนแล้ว ยังสามารถติดตั้งและใช้งานบนคอมพิวเตอร์ได้อีกด้วย ซึ่งในสถานการณ์บ้านเ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 254
เมื่อ: 19 พฤษภาคม 2564 11:34
18 พฤษภาคม 2564
Ico48
การสำรองข้อมูลระบบปฏิบัติการ Windows Server ด้วย Windows Server Backup ตอนที่ 3
ใน สาระไอที
โดย LookTao
สวัสดีครับ บทความนี้เป็นตอนที่ 3 ต่อจากครั้งที่แล้วเรื่อง การสำรองข้อมูลระบบปฏิบัติการ Windows Server ด้วย Windows Server Backup ตอนที่ 2 ซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการตั้งค่าเวลา Backup ข้อมูล บทความนี้จะเป็นเรื่องของการ Recover Backup กลับมาใช้งาน โดยจะนำเสนอวิธีการ 2 แบบ ดังนี้ การ Recover ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 383
เมื่อ: 18 พฤษภาคม 2564 14:53
14 พฤษภาคม 2564
Ico48
การสำรองข้อมูลระบบปฏิบัติการ Windows Server ด้วย Windows Server Backup ตอนที่ 2
ใน สาระไอที
โดย LookTao
สวัสดีครับ บทความนี้เป็นตอนที่ 2 ต่อจากครั้งที่แล้วเรื่อง การสำรองข้อมูลระบบปฏิบัติการ Windows Server ด้วย Windows Server Backup ตอนที่ 1 ซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการติดตั้ง/ตั้งค่า Windows Server Backup ส่วนบทความในตอนนี้จะเป็นเรื่องของการตั้งเวลา Backup ข้อมูลใน Windows Server Backup โดยจะนำเ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 461
เมื่อ: 14 พฤษภาคม 2564 15:30
12 พฤษภาคม 2564
Ico48
การสำรองข้อมูลระบบปฏิบัติการ Windows Server ด้วย Windows Server Backup ตอนที่ 1
ใน สาระไอที
โดย LookTao
สวัสดีครับ บทความนี้ จะมานำเสนอวิธีการสำรองข้อมูลระบบปฏิบัติการ Windows Server โดยใช้เครื่องมือที่ติดมากับ Windows ที่ชื่อว่า "Windows Server Backup" ซึ่งเครื่องมือตัวนี้มีความสามารถที่จะทำการสำรองได้ทั้งไฟล์ข้อมูลและระบบ Windows System เพื่อใช้ในกรณีที่ระบบมีปัญหาก็สามารถที่จะกู้คืนระบบให้กลับม...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 248
เมื่อ: 12 พฤษภาคม 2564 16:14
Ico48
บริจาคช่วยโควิด-19 อย่างไรให้ได้ลดหย่อน 2 เท่า
ใน ความรู้เรื่องภาษีอากร
โดย Annyta
ด้วยสถานการณ์โรคระบาด Covid-19 ทำให้หลาย ๆ หน่วยงานมีการรับบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยและจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ที่ยังมีไม่เพียงพอ สำหรับบทความนี้จะมาแนะนำว่าบริจาคช่วยเหลือ Covid-19 อย่างไรที่ทั้งได้บุญและได้ประโยชน์ไปในเวลาเดียวกัน 1. การบริจาคที่สามารถลดหย่อนได้ 2 เท่า ต้องบริจาคดังนี้ เง...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 243
เมื่อ: 12 พฤษภาคม 2564 13:11
29 เมษายน 2564
Ico48
กรณีศึกษา วิธีการ Sync Database MySQL โดยใช้วิธีการ Remote Server ระหว่างกัน
ใน สาระไอที
โดย LookTao
สวัสดีครับบทความนี้เป็นกรณีศึกษาเพื่อหาวิธีการ Sync Database MySQL ระหว่างเครื่อง Server ด้วยกัน ที่มาก็คือว่า ได้รับโจทย์มาว่า มีความต้องการเรียกใช้ข้อมูลในฐานข้อมูลของเครื่อง Server หนึ่ง แต่ว่ามีข้อมูลที่ต้องนำมาประกอบการใช้งานบางส่วนอยู่ที่เครื่อง Server อีกแห่งหนึ่ง ซึ่งการใช้งานที่ทำอยู่คือ...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 403
เมื่อ: 29 เมษายน 2564 15:12
26 เมษายน 2564
Ico48
การรีโมทเครื่อง Server ระหว่างกันโดยไม่ถามรหัสผ่าน
ใน สาระไอที
โดย LookTao
สวัสดีครับบทความนี้เป็นการแนะนำการรีโมทเครื่อง Server ระหว่างกันโดยไม่ถามรหัสผ่านทุก ๆ ครั้งที่มีการใช้คำสั่ง เช่น SSH, SCP และ RSYNC หรือคำสั่งอื่น ๆ โดยหากท่านเป็นผู้ดูแลเครื่อง Server แล้วต้องการทำระบบ Backup ข้อมูลเพื่อข้ามไปเก็บที่เครื่อง Server อื่น ๆ ก็คงจะทราบดีว่าเมื่อมีการเรียกคำสั่งไปย...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 267
เมื่อ: 26 เมษายน 2564 15:31
18 เมษายน 2564
Ico48
ตั้งค่า Google Chrome ให้สอบถามที่เก็บไฟล์ดาวน์โหลดก่อนทุกครั้ง
ใน สาระน่ารู้รอบตัว (How to)
โดย โลมามาเล่า
โดยปกติเวลาดาวน์โหลดไฟล์บน Goolge Chrome ก็จะถูกเก็บไว้ที่โฟลเดอร์ Downloads ของ Window ให้อัตโนมัติเลย ซึ่งหากเราต้องการจะจัดเก็บไฟล์ที่ดาวน์โหลดไว้ตามโฟลเดอร์ต่างๆ ที่เราได้สร้างไว้เองให้เป็นระเบียบซักหน่อย ก็อาจจะไม่ถูกใจนัก บันทึกนี้โลมามาเล่าเลยขอนำเสนอวิธีการตั้งค่า Google Chrome ให้สอบถา...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 312
เมื่อ: 18 เมษายน 2564 09:20
Ico48
ดาวน์โหลดวีดีโอ Youtube บน Google Chrome ด้วย "YouTube Video Downloader"
ใน สาระน่ารู้รอบตัว (How to)
โดย โลมามาเล่า
บันทึกนี้โลมามาเล่าจะมาแนะนำวิธีการดาวน์โหลดวีดีโอยูทูป บน Google Chrome ด้วยส่วนขยาย "YouTube Video Downloader"ของ addoncrop กันค่า คราวนี้อยากดาวน์โหลดวีดีโออะไรที่ชอบและอยากเก็บไว้ในเครื่องก็สบายแล้วววว เย้ๆ แถมยังมาเปิดดูทีหลังแบบไม่มีอินเตอร์เนตได้อีกด้วย อิอิ ก่อนจะไปดูวิธีการดาว์โห...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 480
เมื่อ: 18 เมษายน 2564 08:03