นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Recent Posts

09 June 2021
Ico48
ก่อนเอาชนะใคร ต้องเอาชนะตนเอง
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
ผู้ชนะต้องมีความรู้ ความสามารถ ปรับใช้ได้ดี มีค่า ทำประโยชน์แก่ใคร ๆ และต้องมีความพร้อมกาย ใจ สมาธิ อารมณ์ให้ควบคุมตนให้ทำได้ดี มีความผิดพลาดน้อย การเป็นผู้ชนะจึงต้องเรียนรู้ ศึกษา พัฒนาความสามารถตน ฝึกฝน ฝึกซ้อมให้พร้อมในการทำให้ได้ดี ได้จริง ยังต้องรู้ความต้องการใช้ของใคร ๆ ทำงานท...
Flowers: 0 · Comments: 2 · Read: 116
at: 09 June 2021 08:34
07 June 2021
Ico48
ทำงานยุคใหม่ต้องผสานความสามารถ
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
โลกยุคพัฒนามีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็วว่องไวจนตามแทบไม่ทัน ของเคยดีอาจใช้ไม่ได้ หรือไม่มีใครใช้ทำให้เสี่ยงต่อการขาดทุน ขณะที่ค่าใช้จ่าย ค่าครองชีพต่าง ๆ สูงขึ้นต่อเนื่องตลอดเวลา การทำให้อยู่ได้ อยู่ดีมีค่าเพิ่มทันการเปลี่ยนไป นอกจากการตามโลก เทคโนโลยี และความต้องการใหม่ให้ทัน ยังต้องร...
Flowers: 0 · Comments: 2 · Read: 108
at: 07 June 2021 08:04
02 June 2021
Ico48
การปรับตัวต้องปรับให้เป็นสุข
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
การปรับตัวเป็นสิ่งสำคัญของสิ่งมีชีวิต เป็นสัญชาตญาณของการมีชีวิตที่สิ่งมีชีวิตใดปรับตัวให้เข้าสถานการณ์ได้ดีทำให้มีชีวิตรอด แต่หากไม่สามารถปรับตัวก็จะสูญหายไป การปรับตัวจึงเป็นสิ่งสำคัญ ยิ่งในยุคพัฒนาที่ทุกอย่างปรับเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว ทั้งความรู้ เทคโนโลยี สังคม และวัฒนธรรม จะเห็นว่...
Flowers: 0 · Comments: 2 · Read: 186
at: 02 June 2021 08:48
31 May 2021
Ico48
ระบบแจ้งเตือนระดับน้ำในกระติกน้ำร้อนผ่านไลน์
in ส่วนหนึ่งของทีมงาน
By นายแสงเทียน
ปกติแล้วกระติกน้ำร้อนจะมีระดับน้ำบอกถึงปริมาณน้ำในกระติก แต่ก็มีเหตุหลายๆเหตุที่ทำให้เราลืมเติมน้ำในกระติกน้ำร้อนเนื่องจากสถานที่วางของกระติกน้ำร้อนอยู่คนละที่กัน จึงมีแนวคิดว่าถ้ากระติกน้ำร้อนสามารถแจ้งเตือนระดับน้ำในกระติกได้ก็จะดี จึงได้ลองจัดทำระบบการแจ้งเตือนกระติกน้ำร้อนผ่านไลน์ขึ้น เพื่อคว...
Flowers: 0 · Comments: 2 · Read: 46
at: 31 May 2021 09:55
Ico48
โควิด-19 สอนให้รู้ว่าต้องแตกต่าง ต้องพัฒนา ต้องหลากหลาย
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
โควิด-19 เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัส ที่พบระบาดเมื่อปลายปั 2019 จนถึงปัจจุบันก็แพร่ระบาดไปทั่วโลกนานประมาณปีครึ่ง แต่เชื้อโรคมีการพัฒนาแพร่กระจายเป็นกลายพันธุ์ไป 3-4 สายพันธุ์ การกลายพันธุ์เป็นการปรับตัวของเชื้อโรคไปตามสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันไป เนื่องจากไวรัสเป็นเชื้อที่มีขนาดเล็ก...
Flowers: 0 · Comments: 5 · Read: 159
at: 31 May 2021 08:13
30 May 2021
Ico48
เพิ่มและจัดการ work item ของ Azure Devops ผ่าน MS Excel
in KM for Customer Support
By Support จ๋า...
ในช่วงนี้ ทางหน่วยงานของผู้เขียน ได้นำ application ตัวหนึ่ง มาใช้ในการวางแผนงานและทำงานร่วมกันในทีม นั่นก็คือ Azure Devopsทางผู้เขียนเอง ได้ทดลองเพิ่มรายการ รับแจ้งปัญหาจากผู้ใช้ บน application นี้ด้วยเช่นกัน ซึ่งจากการทดลองใช้งาน พบว่า เราต้องบันทึกรายการปัญหาที่รับแจ้ง ด้วยการเพิ่มเป็น work it...
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 40
at: 30 May 2021 23:48
28 May 2021
Ico48
การติดตั้ง AnyDesk บน Ubuntu 20.04
in สาระไอที
By LookTao
สวัสดีครับบทความนี้จะเป็นเรื่องของการจัดการเครื่อง Server ของฝั่ง Linux Server อีกบทความหนึ่ง จากบทความก่อนหน้าที่เคยเขียนเกี่ยวกับการติดตั้ง Xrdp เพื่อใช้งานผ่าน Remote Desktop พอร์ต 3389 แต่การใช้งานผ่าน Xrdp จะมีปัญหาตรงที่หากเป็นเครื่อง Server ที่ตั้งอยู่ภายในหน่วยงานที่มีการกำหนดนโยบายการเข้...
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 57
at: 28 May 2021 15:30
Ico48
ปัญหาที่เจอ และ แนวทางการแก้ปัญหา จากการใช้ระบบ Compensation Online ปี 2564
in ปัญหานี้มีทางออก : ระบบสารสนเทศของบุคลากร by ศูนย์คอม
By Support จ๋า...
ตามที่มหาวิยาลัยได้กำหนดแนวปฏิบัติเรื่องการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งวิชาการ ประจำปี 2564 ซึ่งพนักงานมหาวิทยาลัยที่ต้องการรายงานผลเพื่อขอรับค่าตอบแทน จะต้องเข้าไปจัดการข้อมูลผลงานตีพิมพ์และผลงานสร้างสรรค์ ในระบบ HRMIS ให้เรียบร้อยก่อน เพื่อให้รายการผลงานที่เข้าเกณฑ์ฯถูกดึ...
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 59
at: 28 May 2021 14:49
21 May 2021
Ico48
การติดตั้ง Xrdp Server (Remote Desktop) บน Ubuntu 20.04
in สาระไอที
By LookTao
สวัสดีครับ บทความนี้จะเกี่ยวกับเรื่องการจัดการเครื่อง Server ของฝั่ง Linux Server ซึ่งผู้ดูแล Server จะทราบดีว่าในการรีโมทเพื่อจัดการเครื่องจะใช้การ Secure Shell ผ่านพอร์ต 22 ซึ่งจะต้องใช้คำสั่ง Command Line ทั้งหมด จะแตกต่างจากฝั่ง Window Server ที่จะใช้ RDP Service ผ่าน Remote Desktop พอร์ต 33...
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 127
at: 21 May 2021 16:16
19 May 2021
Ico48
มาใส่สี เน้นข้อความแชท บน LINE PC & Facebook ** ให้เด่นกว่าใคร!! **
in สารพันบันเทิง
By Support จ๋า...
ต้องยอมรับว่า ในยุคสมัยนี้ คนที่ใช้โทรศัพท์มือถือหรือสมาร์ทโฟนแทบทุกคนจะต้องใช้application นี้ ในการสื่อสาร พูดคุย ส่งข่าว ส่งรูป อัพเดทความเป็นไปในชีวิตประจำวัน นั่นก็คือ LINE ตื้ด..ตืด..ตึดนอกจากจะใช้สื่อสารกันบนสมาร์ทโฟนแล้ว ยังสามารถติดตั้งและใช้งานบนคอมพิวเตอร์ได้อีกด้วย ซึ่งในสถานการณ์บ้านเ...
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 93
at: 19 May 2021 11:34
18 May 2021
Ico48
การสำรองข้อมูลระบบปฏิบัติการ Windows Server ด้วย Windows Server Backup ตอนที่ 3
in สาระไอที
By LookTao
สวัสดีครับ บทความนี้เป็นตอนที่ 3 ต่อจากครั้งที่แล้วเรื่อง การสำรองข้อมูลระบบปฏิบัติการ Windows Server ด้วย Windows Server Backup ตอนที่ 2 ซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการตั้งค่าเวลา Backup ข้อมูล บทความนี้จะเป็นเรื่องของการ Recover Backup กลับมาใช้งาน โดยจะนำเสนอวิธีการ 2 แบบ ดังนี้ การ Recover ...
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 105
at: 18 May 2021 14:53
14 May 2021
Ico48
การสำรองข้อมูลระบบปฏิบัติการ Windows Server ด้วย Windows Server Backup ตอนที่ 2
in สาระไอที
By LookTao
สวัสดีครับ บทความนี้เป็นตอนที่ 2 ต่อจากครั้งที่แล้วเรื่อง การสำรองข้อมูลระบบปฏิบัติการ Windows Server ด้วย Windows Server Backup ตอนที่ 1 ซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการติดตั้ง/ตั้งค่า Windows Server Backup ส่วนบทความในตอนนี้จะเป็นเรื่องของการตั้งเวลา Backup ข้อมูลใน Windows Server Backup โดยจะนำเ...
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 137
at: 14 May 2021 15:30
12 May 2021
Ico48
การสำรองข้อมูลระบบปฏิบัติการ Windows Server ด้วย Windows Server Backup ตอนที่ 1
in สาระไอที
By LookTao
สวัสดีครับ บทความนี้ จะมานำเสนอวิธีการสำรองข้อมูลระบบปฏิบัติการ Windows Server โดยใช้เครื่องมือที่ติดมากับ Windows ที่ชื่อว่า "Windows Server Backup" ซึ่งเครื่องมือตัวนี้มีความสามารถที่จะทำการสำรองได้ทั้งไฟล์ข้อมูลและระบบ Windows System เพื่อใช้ในกรณีที่ระบบมีปัญหาก็สามารถที่จะกู้คืนระบบให้กลับม...
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 92
at: 12 May 2021 16:14
Ico48
บริจาคช่วยโควิด-19 อย่างไรให้ได้ลดหย่อน 2 เท่า
in ความรู้เรื่องภาษีอากร
By Annyta
ด้วยสถานการณ์โรคระบาด Covid-19 ทำให้หลาย ๆ หน่วยงานมีการรับบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยและจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ที่ยังมีไม่เพียงพอ สำหรับบทความนี้จะมาแนะนำว่าบริจาคช่วยเหลือ Covid-19 อย่างไรที่ทั้งได้บุญและได้ประโยชน์ไปในเวลาเดียวกัน 1. การบริจาคที่สามารถลดหย่อนได้ 2 เท่า ต้องบริจาคดังนี้ เง...
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 86
at: 12 May 2021 13:11
29 April 2021
Ico48
กรณีศึกษา วิธีการ Sync Database MySQL โดยใช้วิธีการ Remote Server ระหว่างกัน
in สาระไอที
By LookTao
สวัสดีครับบทความนี้เป็นกรณีศึกษาเพื่อหาวิธีการ Sync Database MySQL ระหว่างเครื่อง Server ด้วยกัน ที่มาก็คือว่า ได้รับโจทย์มาว่า มีความต้องการเรียกใช้ข้อมูลในฐานข้อมูลของเครื่อง Server หนึ่ง แต่ว่ามีข้อมูลที่ต้องนำมาประกอบการใช้งานบางส่วนอยู่ที่เครื่อง Server อีกแห่งหนึ่ง ซึ่งการใช้งานที่ทำอยู่คือ...
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 150
at: 29 April 2021 15:12
26 April 2021
Ico48
การรีโมทเครื่อง Server ระหว่างกันโดยไม่ถามรหัสผ่าน
in สาระไอที
By LookTao
สวัสดีครับบทความนี้เป็นการแนะนำการรีโมทเครื่อง Server ระหว่างกันโดยไม่ถามรหัสผ่านทุก ๆ ครั้งที่มีการใช้คำสั่ง เช่น SSH, SCP และ RSYNC หรือคำสั่งอื่น ๆ โดยหากท่านเป็นผู้ดูแลเครื่อง Server แล้วต้องการทำระบบ Backup ข้อมูลเพื่อข้ามไปเก็บที่เครื่อง Server อื่น ๆ ก็คงจะทราบดีว่าเมื่อมีการเรียกคำสั่งไปย...
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 153
at: 26 April 2021 15:31
18 April 2021
Ico48
ตั้งค่า Google Chrome ให้สอบถามที่เก็บไฟล์ดาวน์โหลดก่อนทุกครั้ง
in สาระน่ารู้รอบตัว (How to)
By โลมามาเล่า
โดยปกติเวลาดาวน์โหลดไฟล์บน Goolge Chrome ก็จะถูกเก็บไว้ที่โฟลเดอร์ Downloads ของ Window ให้อัตโนมัติเลย ซึ่งหากเราต้องการจะจัดเก็บไฟล์ที่ดาวน์โหลดไว้ตามโฟลเดอร์ต่างๆ ที่เราได้สร้างไว้เองให้เป็นระเบียบซักหน่อย ก็อาจจะไม่ถูกใจนัก บันทึกนี้โลมามาเล่าเลยขอนำเสนอวิธีการตั้งค่า Google Chrome ให้สอบถา...
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 181
at: 18 April 2021 09:20
Ico48
ดาวน์โหลดวีดีโอ Youtube บน Google Chrome ด้วย "YouTube Video Downloader"
in สาระน่ารู้รอบตัว (How to)
By โลมามาเล่า
บันทึกนี้โลมามาเล่าจะมาแนะนำวิธีการดาวน์โหลดวีดีโอยูทูป บน Google Chrome ด้วยส่วนขยาย "YouTube Video Downloader"ของ addoncrop กันค่า คราวนี้อยากดาวน์โหลดวีดีโออะไรที่ชอบและอยากเก็บไว้ในเครื่องก็สบายแล้วววว เย้ๆ แถมยังมาเปิดดูทีหลังแบบไม่มีอินเตอร์เนตได้อีกด้วย อิอิ ก่อนจะไปดูวิธีการดาว์โห...
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 181
at: 18 April 2021 08:03
07 April 2021
Ico48
ทำงาน+ทำบุญ
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
ทำงานคือการใช้ความรู้ ความสามารถ ทำสิ่งต่าง ๆ ให้ใคร ๆ และให้ตัวเอง และทุกการทำงานต้องได้งานและค่าตอบแทน ทั้งทำให้คนอื่นและทำให้ตนเอง การทำงานให้คนอื่น นอกจากได้งาน ต้องให้ความประทับใจ ได้งานมาตรฐาน ตรงเวลา และให้ใจ จึงได้ค่า ได้ใจ ติดใจ ที่นอกจากสร้างค่ายังสร้างความมั่นคงให้กลั...
Flowers: 1 · Comments: 25 · Read: 1790
at: 07 April 2021 08:32
05 April 2021
Ico48
ทำถูก ทำผิดล้วนทำให้เจริญ
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
การทำทุกอย่างล้วนมีค่า ไม่ว่าทำถูกหรือทำผิด การทำผิด หมายถึงทำผิดพลาด ผิดที่ไม่ได้ตั้งใจและไม่มีเจตนาทำไม่ดี หรือมีเจตนาดี ตั้งใจทำให่ได้ดี การใช้ชีวิตประจำวันของทุกคนล้วนตั้งใจทำให้ดี ทำให้มีค่า ทำให้มีค่า ทำประโยชน์ และการทำทุกอย่าง ทุกวัน ย่อมเกิดข้อผิดพลาดได้ อาจเกิดจากความรู้...
Flowers: 1 · Comments: 38 · Read: 800
at: 05 April 2021 08:39