นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 1 · ผู้ติดตาม: 4

บันทึก

03 เมษายน 2557
Ico48
การทำสวนยางแนวใหม่เพิ่มรายได้ช่วยฟื้นฟูลุ่มน้ำ ตอนที่ 1
ใน วิจัยสู่วิชาการ
โดย Marky
ยางพาราเป็นพืชยืนเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทย ปัจจุบันมีการปลูกสร้างสวนยางพาราเพิ่มมากขึ้นทั่วทุกภาคของประเทศ รูปแบบการจัดการสวนยางพาราเชิงเดี่ยวส่งผลกระทบด้านลบต่อความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศ ส่งผลให้ขาดภูมิคุ้มกันด้านอาหารตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และชักนำเข้าสู่ความเสื่อมโทรมของ...
ดอกไม้: 9 · ความเห็น: 6 · อ่าน: 4026
เมื่อ: 03 เมษายน 2557 10:24
21 มีนาคม 2557
Ico48
สสส:สื่อสารสร้างสุข
ใน เก็บมาเล่าเอามาฝาก
โดย Marky
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 มีนาคม 2557 ที่ผ่านมา Marky ได้มีโอกาสเข้าร่วมอบรม “เทคนิคการสื่อสารและการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ” ที่ทางหน่วยการเจ้าหน้าที่ของคณะฯ จัดขึ้น โดยมีท่านวิทยากร คือ ท่านอาจารย์เขตไทย สินธุสุวรรณ์ การอบรมเต็มไปด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะ ที่ต่างก็แฝงไปด้วยแง่คิด...
ดอกไม้: 13 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 7413
เมื่อ: 21 มีนาคม 2557 14:29
Ico48
แนวทางในการผลิตลองกองนอกฤดู
ใน วิจัยสู่วิชาการ
โดย Marky
ลองกอง เป็นไม้ผลเศรษฐกิจสำคัญที่มีแหล่งปลูกหลักอยู่ในพื้นที่ภาคใต้และภาคตะวันออกของประเทศไทยและเป็นพืชหนึ่งที่เกษตรกรให้ความสนใจและนิยมปลูกกันมากขึ้น เห็นได้จากอัตราการขยายตัวของพื้นที่ปลูกอย่างต่อเนื่อง การผลิตลองกองประสบปัญหาการขาดแคลนผลผลิตในบางฤดู และปัญหาผลผลิตออกมามากเกินไปในฤดูเก็บเกี...
ดอกไม้: 7 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 5924
เมื่อ: 21 มีนาคม 2557 11:20
17 มีนาคม 2557
Ico48
my family:my hapiness and my little world
ใน เก็บมาเล่าเอามาฝาก
โดย Marky
Wow Wow Wow!!! ก่อนอื่นคงต้องบอกว่า Marky รู้สึกยินดีมากที่ทางท้าวแชร์คนสวย คุณแม่ยาม น้องยาม และคุณลูกยาม ได้ผลิ Theme “happy family” ให้บรรดาเหล่าสาวกคนติดแชร์ทั้งหลายได้ร่วมสนุกกัน หนึ่งในนั้นก็ Marky นี่แหล่ะ เอิ๊กๆ ก็คนลูกติด เอ๊ย!! ติดลูกอย่าง Marky มีหรือจะไม่มีเรื่...
ดอกไม้: 11 · ความเห็น: 7 · อ่าน: 1395
เมื่อ: 17 มีนาคม 2557 14:47
12 มีนาคม 2557
Ico48
1 คณะ 1 ชุมชนเข้มแข็ง โดยคณะทรัพยากรธรรมชาติ
ใน เก็บมาเล่าเอามาฝาก
โดย Marky
สืบเนื่องจากการที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้มีโอกาสเข้าร่วมในโครงการ 1 คณะ 1 ชุมชนเข้มแข็ง ปีงบประมาณ 2557 กับทางมหาวิทยาลัยนั้น คณะฯ ได้ดำเนินโครงการ ปาล์มน้ำมันเพื่อคุณภาพชีวิตชุมชน ต. ปากรอ อ.สิงหนคร จ.สงขลา ทั้งนี้เนื่องจากคณะเล็งเห็นว่าจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจในปัจจุบันส่งผลให้เกษตรกรในพ...
ดอกไม้: 9 · ความเห็น: 3 · อ่าน: 1151
เมื่อ: 12 มีนาคม 2557 10:40
Ico48
"สวนสมรม"สังคมและวัฒนธรรมการเกษตรที่ควรอนุรักษ์ของภาคใต้ตอนล่าง
ใน สาระน่ารู้ทางการเกษตร
โดย Marky
ภาคใต้ตอนล่างของประเทศไทยมีสังคมและวัฒนธรรมการเกษตรที่โดดเด่นควรอนุรักษ์หลายอย่าง เช่น การเวียนควาย การเอาแรงลงแขก การทำสวนสมรม (สวนโบราณ/สวนพ่อเฒ่า/สวนสะเปะสะปะ/สวนคนแขก/สวนดุซง/สวนป่ายางพารา) ซึ่งถือเป็นเรื่องราววัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับสวนสมรม โดยเหตุผลว่าปัจจุบันกำลังได้รับผลกระทบ เพราะกำล...
ดอกไม้: 8 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 2968
เมื่อ: 12 มีนาคม 2557 09:51
07 มีนาคม 2557
Ico48
ลักษณะที่สำคัญทางเศรษฐกิจของปลากดเหลือง
ใน สาระน่ารู้ทางการเกษตร
โดย Marky
ปลากดเหลือง เป็นปลาน้ำจืด ไม่มีเกล็ด กลุ่มเดียวกับปลาสวาย ปลาเทโพ และปลาบึก อาศัยอยู่ตามพื้นท้องน้ำที่เป็นพื้นดินแข็งหรือกรวดและมีกระแสน้ำไหลผ่านไม่แรงนัก พบอยู่ในระดับความลึกตั้งแต่ 2-40 เมตร ถิ่นอาศัยเดิมอยู่ในทะเล แต่ได้อพยพเข้ามาผสมพันธุ์และวางไข่ในน้ำจืดและไม่กลับสู่ทะเล ปลากดเหลืองพบแพ...
ดอกไม้: 8 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 2690
เมื่อ: 07 มีนาคม 2557 09:39
05 มีนาคม 2557
Ico48
จากงานเกษตรแห่งชาติที่แม่เหียะ ถึงงานเกษตรภาคอีสานที่ขอนแก่น
ใน เก็บมาเล่าเอามาฝาก
โดย Marky
กลุ่มงานบริการวิชาการ จัดบรรยายพิเศษในกิจกรรมขยายผล ในหัวข้อ “จากงานเกษตรแห่งชาติที่แม่เหียะ ถึงงานเกษตรภาคอีสานที่ขอนแก่น” โดยคุณวรภัทร ไผ่แก้ว เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ กลุ่มงานจัดการผลประโยชน์ทางวิชาการ ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 11.30 – 13.00 น. ...
ดอกไม้: 9 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 1768
เมื่อ: 05 มีนาคม 2557 09:45
18 กุมภาพันธ์ 2557
Ico48
สะตอ: พืชร่วมภายใต้ระบบวนเกษตรภาคใต้ของประเทศไทย
ใน วิจัยสู่วิชาการ
โดย Marky
สะตอ ถือเป็นพืชผักพื้นเมืองในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่สำคัญชนิดหนึ่ง และเป็นเอกลักษณ์ของชาวไทยภาคใต้ที่นิยมบริโภคและปลูกเป็นพืชยืนต้นแซมสวน ซึ่งสามารถเพาะปลูกเพื่อเพิ่มผลผลิต และการสร้างมูลค่าเพิ่ม เพราะสะตอมิใช่จะเป็นพืชยังชีพประจำถิ่นเฉพาะชาวภาคใต้ แต่ประชาชนทั่วไปก็รู้จักบริโภค ...
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1868
เมื่อ: 18 กุมภาพันธ์ 2557 09:53
06 กุมภาพันธ์ 2557
Ico48
การสร้างท่าเรือน้ำลึก กับผลกระทบต่อสัตว์พื้นใต้น้ำชนิดใหม่ ชายฝั่งเกาะลิดี
ใน วิจัยสู่วิชาการ
โดย Marky
เกาะลิดีเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่อยู่ในเขตพื้นที่ของอุทธยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ห่างจากท่าเรือปากบาราประมาณ 7 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 10 ตารางกิโลเมตร มีหาดทรายขาวบริสุทธิ์ และมีเวิ้งอ่าวยื่นเข้าไปในตัวเกาะเป็นสระน้ำใสสะอาดเหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่ชอบเล่นน้ำทะเล มี...
ดอกไม้: 9 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1609
เมื่อ: 06 กุมภาพันธ์ 2557 09:25