นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 13 · ผู้ติดตาม: 7

บันทึก

30 เมษายน 2558
Ico48
ประมวลภาพเมืองโบราณ-มรดกโลกแห่งเนปาล : เหลือเพียงความทรงจำ
ใน ละครโรงเล็ก
โดย มิกกี้
เหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.9 แมกนิจูด ที่เนปาล เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2558 ที่ผ่านมา ซึ่งมีศูนย์กลางความสั่นไหวห่างจากกรุงกาฐมาณฑุเมืองหลวงของประเทศออกไปเพียง 80 กิโลเมตรนั้น ได้สร้างความเสียหายยับเยินแก่สถานที่สำคัญต่าง ๆ โดยเฉพาะโบราณสถานที่ได้รับการจดทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโก ความเสียหายไม่เพียง...
ดอกไม้: 8 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 1374
เมื่อ: 30 เมษายน 2558 17:53
28 เมษายน 2558
Ico48
ตรวจสอบการขอคืนภาษี
ใน เรื่องเล่าของมิกกี้
โดย มิกกี้
การยื่นแบบเสียภาษีผ่านไปแล้ว สำหรับผู้ที่ยื่นแบบเสียภาษีไปแล้ว และมีสิทธิขอคืนภาษีได้นั้น หากผู้เสียภาษีคนใดที่ยังไม่ได้รับข้อความยืนยันจากกรมสรรพากร หรือ ได้รับเช็คคืนเงินภาษีจากทางกรมสรรพากร สามารถไปตรวจสอบสถานะของแบบรายการที่ยื่นไปแล้วว่าขณะนี้อยู่ในขั้นตอนใดได้ โดยเข้าไปตรวจสอบสถานะในเว็ปไซ...
ดอกไม้: 8 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 2979
เมื่อ: 28 เมษายน 2558 16:42
Ico48
คติธรรมใน facebook (1)
ใน ละครโรงเล็ก
โดย มิกกี้
น้อยคนนักที่ไม่รู้จักและเป็นสมาชิกในfacebook หลากหลายเรื่องราวที่โพสต์ผ่านfacebook มีสิ่งดี ๆ มากมาย ที่เป็นคำสอนจากอริยสงฆ์หลาย ๆ องค์เพื่อเป็นข้อคิดในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่นอย่างมีความสุข
ดอกไม้: 10 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 3388
เมื่อ: 28 เมษายน 2558 14:27
21 เมษายน 2558
Ico48
"ร่าง พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ"
ใน พัฒนางาน
โดย มิกกี้
นับตั้งแต่ปีงบประมาณ 2559 คือตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป จะมีการเปลี่ยนแปลงการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐใหม่ โดยจะมีการยกเลิกระบบการจ้างซื้อจัดจ้างเดิม เป็นระบบe-Marketและระบบe-Bidding ข่าวจากประชาชาติธุรกิจ นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผย "ประชาชาติธุร...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1873
เมื่อ: 21 เมษายน 2558 14:03
17 เมษายน 2558
Ico48
สงกรานต์....พื้นที่แห่งความสุข...ประจำปี ๒๕๕๘
ใน เรื่องเล่าของมิกกี้
โดย มิกกี้
ตามบันทึกสืบสานประเพณีสงกรานต์ประจำปี ๒๕๕๘ ชาวคณะทรัพยากรธรรมชาติมีนัดในวันศุกร์ที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๘ ปีนี้ฝ่ายต้อนรับ นัดกันโดย สาว ๆ กันใส่ผ้าซิ่น ชายหนุ่มใส่เสื้อมอฮ่อม เพื่อสร้างสีสรรให้กันงานในวันสงกรานต์ บรรยากาศเป็นอย่างไร มาดูตามภาพถ่ายค่ะ การต้อนรับและลงทะเบียน พิธีกรคู่ ...
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1336
เมื่อ: 17 เมษายน 2558 18:38
Ico48
สงกรานต์...บ้านสงขลา...ช๊อบของกินโบราณ
ใน ละครโรงเล็ก
โดย มิกกี้
เป็นประจำทุกปีที่จะต้องไปสงกรานต์ที่บ้านสงขลา...ปีนี้ลูก ๆ หลาน ๆ น้อย เนื่องจากหลายคนติดภารกิจ วันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๕๘ ซึ่งเป็นวันครอบครัวจึงนัดกันไปบ้านสงขลาเพื่อรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ซึ่งอายุล่วงเลยกว่า ๘๐ ปีแล้ว ปีนี้กินกันในบ้านท่ามกลางบรรยากาศที่ร่มรื่นของบ้านเป็นของพื้นเมือง เช่น ข้าวยำ ขนมกรอก แก...
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 3 · อ่าน: 1674
เมื่อ: 17 เมษายน 2558 12:23
09 เมษายน 2558
Ico48
แหล่งสารสนเทศที่คนไทยควรรู้
ใน ละครโรงเล็ก
โดย มิกกี้
ได้รับ e-mail จากสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ ข้อความดังนี้ สวัสดีค่ะ ผู้ใช้บริการทุกท่าน เมษา...หน้าร้อนแบบนี้ สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ ขอนำเสนอ...แหล่งสารสนเทศที่คนไทยควรรู้! เว็บไซต์ "สภานิติบัญญัติแห่งชาติ" แถมมีห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์วุฒิสภา ให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลใ...
ดอกไม้: 8 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1112
เมื่อ: 09 เมษายน 2558 09:58
07 เมษายน 2558
Ico48
วิธีแก้ร้อน : ทำอย่างไรดีให้คลายร้อน
ใน ละครโรงเล็ก
โดย มิกกี้
ร้อน ๆๆๆๆๆ.... ด้วยสภาพอากาศร้อนในเดือนเมษายน ของทุกปี ทำให้หลาย ๆ คนไม่สบายเนื้อสบายตัว ส่งผลต่อสภาพจิตใจ อารมณ์ และการดำเนินชีวิต โดยเฉพาะกรมอุตุนิยมวิทยาได้พยากรณ์ไว้ว่าวันที่ 9-10 เมษายน 2558 พื้นที่อำเภอหาดใหญ่จะมีอากาศร้อนที่สุดในรอบปี กรมอุตุนิยมวิทยา เตือนประเทศไทย ดวงอาทิตย์โคจรอย...
ดอกไม้: 9 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 1815
เมื่อ: 07 เมษายน 2558 12:32
01 เมษายน 2558
Ico48
ทบทวน วิสัยทัศน์ พันธกิจ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
ใน พัฒนางาน
โดย มิกกี้
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2557 ที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ได้มีมติเห็นชอบ ประเด็นสำคัญ เกี่ยวกับ วัฒนธรรมองค์กร วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ใหม่ และได้เห็นชอบแผนพัฒนาคณะทรัพยากรธรรมชาติ ปี พ.ศ. 2557-2560 โดยได้กำหนดใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับการเป...
ดอกไม้: 8 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 924
เมื่อ: 01 เมษายน 2558 17:31
Ico48
วันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2558
ใน เรื่องเล่าของมิกกี้
โดย มิกกี้
ในวันที่ 1 เมษายนของทุกปี คือ วันข้าราชการพลเรือน เนื่องจาก สำนักงาน ก.พ. ได้นำเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี โดยขอกำหนดให้วันที่ 1 เมษายนของทุกปี เป็นวันข้าราชการพลเรือน เพราะเป็นวันที่มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน ฉบับแรก เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2472 นั้นเอง โดยจุดประสงค์คือ เพื่...
ดอกไม้: 10 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1422
เมื่อ: 01 เมษายน 2558 14:01