นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 13 · ผู้ติดตาม: 7

บันทึก

18 กันยายน 2558
Ico48
ฺBOQ คืออะไร
ใน พัฒนางาน
โดย มิกกี้
จากการรัฐบาลมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบที่ 2 ซึ่งเป็นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้น และมีมาตรการเร่งรัดให้ส่วนราชการเบิกจ่ายเงินให้เสร็จสิ้นในไตรมาสที่ 1 (ภายในเดือน ธ.ค. 58) ในการขอตั้งงบตั้งงบประมาณรายการสิ่งก่อสร้าง 1 ปี งบกระตุ้นเศณษฐกิจรอบที่ 2 จึงต้องมีรูปแบบที่พร้อมที่จะดำเนินการจัดจ้างได...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1128
เมื่อ: 18 กันยายน 2558 17:23
11 กันยายน 2558
Ico48
ว่าด้วยเรื่องว่าด้วยเรื่องพนักงานมหาวิทยาลัย ตอนที่ 19 (การตัดโอนอัตราและเงินเดือน)
ใน พัฒนางาน
โดย มิกกี้
มีคำถามจากหน่วยงานหนึ่งว่า ถ้าต้องการโอนอัตราและค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยภายในคณะมีขั้นตอนอย่างไร และผู้มีอำนาจอนุมัติคือใคร จึงขอตอบคำถามดังนี้ค่ะ ถาม กรณีที่หน่วยงาน ก ต้องการบุคลากรของภาควิชา ข เพื่อไปทำหน้าที่ภารกิจใหม่ที่สำคัญให้องค์กร จะต้องทำอย่างไร ตอบ หน่วยงาน ก จะต้องมีตำแหน่งรอบรับ แ...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 1039
เมื่อ: 11 กันยายน 2558 17:59
03 กันยายน 2558
Ico48
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ : วงเงินในการจัดหาพัสดุตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ
ใน พัฒนางาน
โดย มิกกี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา (26-28 ส.ค. 58) รัฐบาลมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบที่ 2 ซึ่งเป็นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้น และมีมาตรการเร่งรัดให้ส่วนราชการเบิกจ่ายเงินให้เสร็จสิ้นในไตรมาสที่ 1 (ภายในเดือน ธ.ค. 58) จึงต้องมีการทำงานอย่างเร่งรีบเพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ในงบลงท...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2163
เมื่อ: 03 กันยายน 2558 12:28
29 สิงหาคม 2558
Ico48
งานเกษตรภาคใต้ : ฝ่ายสวัสดิการและพยาบาล
ใน พัฒนางาน
โดย มิกกี้
งานเกษตรภาคใต้ครั้งที่ 23 ประจำปี 2558 จัดขึ้นที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ ระหว่างวันที่ 9-18 สิงหาคม 2558 จัดงานในหัวข้อเรื่อง "เกษตรเชิงท่องเที่ยว" แม้ว่างานเกษตรภาคใต้จะผ่านพ้นไปแล้ว ขอขอบคุณความร่วมมือของบุคลากรและนักศึกษาในฝ่ายสวัสดิการและพยาบาล รวมทั้งพยาบาลจากโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ที่เป็นพล...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1333
เมื่อ: 29 สิงหาคม 2558 17:41
Ico48
ประหยัดไฟฟ้า...ให้ระบบอัตโนมัติได้ทำงานแทน
ใน เรื่องเล่าของมิกกี้
โดย มิกกี้
แม้ว่ารัฐบาลจะมีมาตรการประหยัดพลังงานโดยได้ขอให้ทุกหน่วยงานราชการช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคและมีมาตรการให้หน่วยงานราชการลดค่ากระแสไฟฟ้าให้ได้ประมาณร้อยละ 5 ต่อปี(ตามมติของคณะกรรมการกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ) แต่ในรอบหลาย ๆ ปีที่ผ่านมาการประหยัดดังกล่าวยังไม่เด่นชัด ในส่วนขอ...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1344
เมื่อ: 29 สิงหาคม 2558 17:01
21 สิงหาคม 2558
Ico48
งานเกษตรภาคใต้ :มะนาวเนื้อ
ใน เรื่องเล่าของมิกกี้
โดย มิกกี้
โซนต้นไม้งานเกษตรภาคใตั้ ครั้งที่ 23 ประจำปี 2558 มีเจ้าลูกนี้ค่ะ "มะนาวเนื้อ" พ่อค้าบอกว่าใช้แทนมะละกอได้ ใช้ทำส้มตำรสอร่อยไม่แพ้มะละกอ เนื้อข้างในสีขาว ๆ รสชาติจืด นำต้นพันธุ์มาจากไต้หวัน
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 1822
เมื่อ: 21 สิงหาคม 2558 18:00
13 สิงหาคม 2558
Ico48
งานเกษตรภาคใต้ : ครัวตลาดเกษตร ม.อ. จากแปลงสู่คุณ
ใน เรื่องเล่าของมิกกี้
โดย มิกกี้
ตามบันทึกนี้ของมอนลี่ ครัวตลาดเกษตร ม.อ. จากแปลงเกษตรกร สู่ครัวตลาดเกษตร ม.อ. ซึ่งมีสโลแกน"จากแปลงสู่คุณ" เป็นจุดปลายน้ำที่นำผลผลิตจากแปลงเกษตรกรมาแปรรูปเป็นอาหารปลอดภัย ปราศจากผงชูรส อาหารมีอะไรบ้างมาดูกันค่ะ ข้าวคะน้าปลาเค็มไข่เจียว ข้าวผัดขี้เมาหมูไข่ดาว เมนูแ...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1728
เมื่อ: 13 สิงหาคม 2558 17:27
Ico48
งานเกษตรภาคใต้ : พิธีเปิดงาน
ใน เรื่องเล่าของมิกกี้
โดย มิกกี้
ในเดือนสิงหาคมทุกปี งานใหญ่ของจังหวัดสงขลาคืองานเกษตรภาคใต้ ซึ่งได้เป็นงานประจำปีของจังหวัดสงขลาแล้ว ในปี 2558 จัดเป็นครั้งที่ 23 ระหว่างวันที่ 9-18 สิงหาคม 2558 โดยมีธีมงานคือ "เกษตรเชิงท่องเที่ยว" และตามบันทึก 10 สิงหา 58 : พิธีเปิดงานเกษตรภาคใต้ พิธีเปิด โดย นายชวน หลีกภัย ที่ปรึกษาสภามหาวิ...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 3746
เมื่อ: 13 สิงหาคม 2558 16:49
28 กรกฎาคม 2558
Ico48
ต้อนรับนักศึกษาใหม่
ใน ละครโรงเล็ก
โดย มิกกี้
วันนี้เปิดเข้าไปดูใน website มหาวิทยาลัย เป็นการต้อนรับนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2558ซึ่งจะเปิดภาคการศึกษาที่ 1 ในวันที่ 10 สิงหาคม 2558 website ดูสดใสค่ะได้นายแบบและนางแบบหน้าตาดี backgroundเป็นจุดเด่นของแต่ละวิทยาเขต
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1400
เมื่อ: 28 กรกฎาคม 2558 17:20
Ico48
คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ตอนที่ 2
ใน กิจกรรม 5 ส และงานประกันคุณภาพ
โดย มิกกี้
จากบันทึกคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ตอนที่ 1 ตอนที่ 2 แบบสอบถามที่สอบถามจากนายจ้าง/ ผู้ใช้บัณฑิต ในหัวข้อ 3. ด้านทักษะทางปัญญา 4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข กา...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1142
เมื่อ: 28 กรกฎาคม 2558 14:11