นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

แม่บ้านมีหนวด
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

บันทึก

01 กุมภาพันธ์ 2560
Ico48
ผมก็ตามรอยพ่อน่ะคร้าบบ #3
ใน Spipe
โดย แม่บ้านมีหนวด
3 ห่วง 2 เงื่อนไข : หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่สำคัญที่สุด ทุกคนควรเข้าใจ “คำนิยาม” ว่าความพอเพียงจะต้องประกอบด้วย 3 ห่วง และ 2 เงื่อนไข โดย 3 ห่วง คือ ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไปโดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น เช่นการผลิตและการบริโภคที่อยู่ในระ...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 870
เมื่อ: 01 กุมภาพันธ์ 2560 10:32
Ico48
ผมก็ตามรอยพ่อน่ะคร้าบบ #2
ใน Spipe
โดย แม่บ้านมีหนวด
การดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเข้าใจถึงสภาพสังคมไทย ดังนั้น เมื่อได้พระราชทานแนวพระราชดำริ หรือพระบรมราโชวาทในด้านต่างๆ จะทรงคำนึงถึงวิถีชีวิต สภาพสังคมของประชาชนด้วย เพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางความคิด ที่อาจนำไปสู่ความขัดแย้งใ...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 807
เมื่อ: 01 กุมภาพันธ์ 2560 10:30
Ico48
ผมก็ตามรอยพ่อน่ะคร้าบบบ #1
ใน Spipe
โดย แม่บ้านมีหนวด
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวคิดที่ยึดหลักทางสายกลาง คำว่า ความพอเพียง นั้นหมายถึงความพร้อมที่จะจัดการกับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากทั้งภายนอกและภายใน ระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียง ยังสามารถมองได้ว่าเป็นปรัชญาในการดำรงชีวิตให้มีความสุข ที่จำเป็นต้องใช้ทั้ง ความรู้ ความเข้าใจ ผนวกกับคุณธรรมในการดำเนินชีวิต เศรษฐกิจพอ...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 834
เมื่อ: 01 กุมภาพันธ์ 2560 10:29
23 กุมภาพันธ์ 2559
Ico48
ICP OES คือ
ใน Spipe
โดย แม่บ้านมีหนวด
ICP-AES(InductivelyCoupledPlasma-Atomic Emission Spectroscopy) หรือ ICP-OES (Inductively Couple Plasma-Optical Emission Spectrometer) เรียกกันสั้นๆ ว่า ไอซีพี (ICP) สามารถวัดสเปคตรัมแสงในช่วงทั้งความยาวคลื่นที่ตามองเห็น และช่วงอุลตร้าไวโอเลต(Visible and Ultraviolet Region)โดยใช้หลักการอะตอมมิ...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1635
เมื่อ: 23 กุมภาพันธ์ 2559 16:43
30 พฤศจิกายน 2558
Ico48
ประเพณีลอยกระทงในแต่ละภาค
ใน Spipe
โดย แม่บ้านมีหนวด
ประเพณีลอยกระทงในแต่ละภาค ลักษณะการจัดงานลอยกระทงของแต่ละจังหวัด และแต่ละภาคจะมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันคือ - วันลอยกระทง ภาคเหนือ (ตอนบน) จะเรียกประเพณีลอยกระทงว่า "ยี่เป็ง" อันหมายถึงการทำบุญในวันเพ็ญเดือนยี่ (เดือนยี่ถ้านับตามล้านนาจะตรงกับเดือนสิบสองในแบบไทย) โดยชาวเหนือจะนิยมประดิษฐ์โคมลอย ห...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 719
เมื่อ: 30 พฤศจิกายน 2558 16:54
22 กันยายน 2558
Ico48
คอนยัค คืออะไร???
ใน Spipe
โดย แม่บ้านมีหนวด
คอนยัค (Cognac) ซึ่งเป็นบรั่นดีที่มีชื่อเสียงและเป็นที่นิยมไปทั่วโลก ซึ่งหลายๆคนไม่เข้าใจความแตกต่างของชื่อคอนยัค (Cognac) และบรั่นดี (Brandy) ให้เข้าง่ายๆ คอนยัคก็คือบรั่นดี ซึ่งต้องผลิตจากองุ่นที่ปลูกในแคว้นคอนยัค ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งรวมถึงกระบวนการผลิตก็จะต้องผลิตในคอนยัคเช่นเดียวกัน คอนยัคโด...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1202
เมื่อ: 22 กันยายน 2558 15:18
31 สิงหาคม 2558
Ico48
วิสกี้ที่รักก
ใน Spipe
โดย แม่บ้านมีหนวด
วิสกี้ (Whisky,Whiskey)คือสุรากลั่นที่ทำจากข้าวหรือข้าวข้าวโพดหรือ Grain ชนิดใดชนิดหนึ่ง หรือหลายชนิดก็ได้โดยนำมาหมักแล้วกลั่นให้มีดีกรีสูงขึ้น จากนั้นนำไปเก็บบ่มในถังไม้โอ๊กเพื่อให้ได้สี กลิ่น รสที่ดีขึ้น แต่ก่อนจะนำมาบรรจุขวด บางชนิดยังนำไปปรุงแต่ง สี กลิ่น รสอีกครั้ง เพื่อให้ได้มาตรฐานตามความน...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 717
เมื่อ: 31 สิงหาคม 2558 16:59
30 มิถุนายน 2558
Ico48
บรั่นดี
ใน Spipe
โดย แม่บ้านมีหนวด
บรั่นดี (Brandy)เป็นเหล้าที่นิยมดื่มกันมาก เกิดจากการหมักองุ่นให้เป็นไวน์ (Wine) แล้วจึงนำมากลั่นเป็นบรั่นดี จากนั้นนำไปเก็บบ่มให้ได้ สี กลิ่น รส ที่ดี บรั่นดี ที่มี ขายตามท้องตลาดทั่วๆไป แบ่งเป็น 3 ประเภท Domestic Brandy (บรั่นดีพื้นเมือง)คือบรั่นดีที่ผลิตจากองุ่นแล้วนำมากลั่นเป็นบ...
ดอกไม้: 9 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1195
เมื่อ: 30 มิถุนายน 2558 17:01
27 พฤษภาคม 2558
Ico48
10 ข้อดีของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่คุณคาดไม่ถึง
ใน Spipe
โดย แม่บ้านมีหนวด
1. ช่วยให้หัวใจแข็งแรงขึ้น ช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคเส้นเลือดในสมองแตกได้ นอกจากนี้ นักวิจัยจากสาธารณรัฐเช็กยังค้นพบอีกว่าสารโฟเลตที่อยู่ในเบียร์ สามารถป้องกันการเกิดโรคหัวใจได้เป็นอย่างดีอีกด้วย 2. ส่งผลดีต่อการทำงานของสมอง การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีส่วนช่วยกระตุ้นให้การไหลเวียนของเลื...
ดอกไม้: 8 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1008
เมื่อ: 27 พฤษภาคม 2558 09:03
28 เมษายน 2558
Ico48
เรื่องเหล้า
ใน Spipe
โดย แม่บ้านมีหนวด
ภรรยา: พี่กินเหล้าเดือนนึง 5,000 ปีนึงก็ 60,000 ถ้า 20 ปีก็ 1.2 ล้านแล้วใช่มั้ยพี่......?? สามี:ใช่จะที่รัก..... ภรรยา: ถ้าพี่เอาเงินก้อนนี้ฝากประจำดอกเบีี้ยทบต้น ปานี้พี้ก็มีรถปอร์เช่ขับแล้วละนะพี่ สามี: แล้วเธอละ......!! กินเหล้าบ้างหรือเปล่า....?? ภรรยา: จะบ้าหรือพี่....!! เค้าเป็น...
ดอกไม้: 7 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 880
เมื่อ: 28 เมษายน 2558 10:06