นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์
Ico64
วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
หน่วยพัสดุ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
Ico24 Ico32_129327 ny1
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 5

บันทึก

03 ธันวาคม 2552
Ico48
Competency กลุ่มงานพัสดุ
ใน พัฒนางาน
โดย วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้จัด Workshop หัวข้อ “ จัดทำแบบประเมิน Competency ประจำกลุ่มงาน” ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน-1 ธันวาคม 2552 ให้แก่ตัวแทนกลุ่มงาน 7 ลักษณะงาน เป็นกลุ่มนำร่องได้แก่ กลุ่มผู้ปฏิบัติงานด้านการเจ้าหน้าที่ ด้านการเงินและบัญชี ด้านพัสดุ ด้านเลขานุการภาควิชา...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 11 · อ่าน: 5654
เมื่อ: 03 ธันวาคม 2552 17:49
24 พฤศจิกายน 2552
Ico48
เพราะชีวิตไม่ใช่ "ข้อสอบปรนัย"
ใน นานาสาระ
โดย วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์
ชีวิตของคนเราเป็นข้อสอบอัตนัยที่ต้องตั้งโจทย์เองและตอบเองไม่ใช่ข้อสอบปรนัย ที่มีคนตั้งโจทย์และมีคำตอบเป็น ทางเลือก ก-ข-ค-ง ถ้าใครที่คุ้นกับ ชีวิตปรนัย ที่มีคนตั้งโจทย์ให้และเสนอทางเลือก 1-2-3-4 คนคนนั้นชีวิตจะไม่ก้าวหน้าเพราะต้องพึงพาคนอื่นตลอดเวลาติดกับ กรอบที่คนอื่นสร้างให้ไม่เหมือนกับคนที่รู้จ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 3 · อ่าน: 2199
เมื่อ: 24 พฤศจิกายน 2552 14:18
23 พฤศจิกายน 2552
Ico48
วิธีการขายทอดตลาด
ใน พัฒนางาน
โดย วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมหมวด 3 การควบคุม และการจำหน่ายพัสดุ ในส่วนที่ 3 เรื่องการจำหน่ายตามข้อ 157(1) ได้กำหนดหลักเกณฑ์ว่า “ หลังจากส่วนราชการตรวจสอบแล้ว พัสดุใดหมดความจำเป็น หรือหากใช้ราชการต่อไปจะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมาก ให้ เจ้าหน้าที่พัสดุเส...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 8115
เมื่อ: 23 พฤศจิกายน 2552 17:27
Ico48
การรับโอน/บริจาคเครื่องปรับอากาศ
ใน พัฒนางาน
โดย วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์
เครื่องปรับอากาศเป็นอุปกรณ์ที่ใช้พลังงานสูง เพื่อเป็นการประหยัดพลังงาน และลดภาระ ค่าใช้จ่าย ด้านงบประมาณค่าบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี มีหนังสือ ที่ นร. 0205/ว.52 ลงวันที่ 25 เมษายน 2543 แจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง มาตรการป้องกันการนำเครื่อง ปรับอากาศเก่าที่ถูกถอดอ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 3157
เมื่อ: 23 พฤศจิกายน 2552 09:34
12 พฤศจิกายน 2552
Ico48
ประกาศสอบราคา
ใน พัฒนางาน
โดย วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์
คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จะดำเนินการสอบราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่เป็นห้องประชุมและห้องชมรมศิษย์เก่า ณ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้างได้ที่หน่วยพัสดุ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ระหว่างวันที่ 13 พฤศจิกายน 2552 ถึง วันที่ 25 พฤศจิกายน 25...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1484
เมื่อ: 12 พฤศจิกายน 2552 17:28
27 ตุลาคม 2552
Ico48
คิดบวก ชีวิตบวก
ใน นานาสาระ
โดย วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์
ได้รับหนังสือมหัศจรรย์แห่งรัก Love Analysis ของท่าน ว.วชิรเมธี จากพี่ที่ทำงานมอบให้เนื่องในโอกาสพิเศษ ซึ่งมีข้อคิดดีๆ จึงได้คัดลอกมาแบ่งปันให้อ่านกัน คิดบวก ชีวิตบวก Positive Think , Positive Life เวลาเจองานหนักให้บอกตัวเองว่า นี่คือโอกาสในการเตรียมพร้อมสู่ความเป็นมืออาชีพ เวลาเจอปัญหาซับซ้อ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 6 · อ่าน: 2697
เมื่อ: 27 ตุลาคม 2552 18:15
26 ตุลาคม 2552
Ico48
การรักษาพัสดุแบบป้องกัน
ใน พัฒนางาน
โดย วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์
เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาคณะกรรมการ 5 ส ได้ออกตรวจเยี่ยมกิจกรรม 5 ส ตามสำนักงานในหน่วยงานต่าง ๆ ของคณะทรัพยากรธรรมชาติ จากการตรวจเยี่ยมพบว่าการบำรุงรักษาพัสดุเพื่อให้อยู่ในสภาพใช้งานได้เสมอ โดยเฉพาะเครื่องปรับอากาศ การบำรุงรักษาส่วนใหญ่ จะทำความสะอาดเฉพาะ แผ่นกรองอากาศ เท่านั้น ในรายละเอียดส่วนอื่นๆ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 6 · อ่าน: 2486
เมื่อ: 26 ตุลาคม 2552 12:43
15 ตุลาคม 2552
Ico48
รีดผ้าอย่างไรให้เรียบและประหยัดพลังงาน
ใน นานาสาระ
โดย วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์
หลายๆคนในคณะทรัพยากรธรรมชาติที่ได้รับเสื้อ 35 ปี คณะทรัพยากรธรรมชาติ (เสื้อเขียว) ที่คณะฯมอบให้ ได้เล่าสู่กันฟัง “ เสื้อที่รีดแล้วมันไม่ยอมเรียบ หรือ ตอนรีดเสร็จก็เรียบๆ อยู่ ทิ้งไว้ซักพักรอยยับมันมาจากไหนก็ไม่รู้ ” ขอบอกว่ามาจากการซัก การตาก และการรีด จากประสบการณ์ที่ได้ใส่เสื้อบาติ...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 8 · อ่าน: 13058
เมื่อ: 15 ตุลาคม 2552 16:06
07 ตุลาคม 2552
Ico48
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2553
ใน พัฒนางาน
โดย วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์
งบประมาณประจำปีงบประมาณ 2553 ได้เริ่มต้นมาแล้ว 1 อาทิตย์ คงไม่ช้าเกินไปที่หน่วยพัสดุ คณะทรัพยากรธรรมชาติ จะแจ้งแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2553 ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบการปฏิบัติงานและเป็นเครื่องมือติดตามการทำงาน และช่วยในการตรวจสอบ ประสานงานการดำเนินงาน ระหว่างขั้นตอนให้มีประสิทธิภาพสำหรั...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 3 · อ่าน: 1774
เมื่อ: 07 ตุลาคม 2552 10:06
07 กันยายน 2552
Ico48
การตรวจสอบพัสดุประจำปี
ใน พัฒนางาน
โดย วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์
การตรวจสอบพัสดุประจำปี ถือเป็นส่วนหนึ่งของการควบคุมพัสดุตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งกำหนดให้ทุกส่วนราชการจะต้องถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยก่อนวันที่ 30 กันยายนของทุกปี ให้หัวหน้าส่วนราชการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในส่วน ราชการของหน่วยงานนั้น ซึ่งมิใช่เจ้าหน้าท...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 5 · อ่าน: 5988
เมื่อ: 07 กันยายน 2552 09:46