นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Network
Members · Following: 6 · Followed: 3

บันทึก

31 พฤษภาคม 2553
Ico48
ค่ายเปลี่ยนชีวิตพิชิตพุง
ใน รวมพลังลดน้ำหนัก
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
ค่ายเปลี่ยนชีวิตพิชิตพุง โครงการสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยสุขภาพจัด “ค่ายเปลี่ยนชีวิตพิชิตพุง”ให้บุคลากรตระหนักรู้ และมีทักษะ ในการจัดการตนเอง ให้สามารถลด และควบคุมน้ำหนักของตนเองได้อย่างยั่งยืน รวมทั้งแนะนำเรื่องอาหาร และการออกกำลังกายในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งการเอาชนะอุปสรรคต่างๆและชนะ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 12 · อ่าน: 3253
เมื่อ: 31 พฤษภาคม 2553 13:37
03 พฤษภาคม 2553
Ico48
สรุปข่าว ม.อ.เผยแพร่สื่อมวลชนในรอบปี
ใน ประชาสัมพันธ์ ม.อ.
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้สรุปและวิเคราะห์การนำเสนอข่าวผ่านสื่อมวลชนของคณะ หน่วยงานในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในรอบปี2552 พบว่า-ระหว่างมกราคม – ธันวาคม 2552 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้นำเสนอข่าว บทความ ผ่านสื่อมวลชน โดยได้รับการเสนอข่าวรวม 327 ข่าว เฉลี่ยเดือนละ ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 5 · อ่าน: 1953
เมื่อ: 03 พฤษภาคม 2553 11:14
11 กุมภาพันธ์ 2553
Ico48
16 ก.พ.นี้พบ นพ.เฉก ธนะศิริ
ใน ประชาสัมพันธ์ ม.อ.
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
อังคารที่ 16 ก.พ. นี้ พบ นพ.เฉก ธนะศิริ โครงการสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยสุขภาพ ขอเชิญฟังการบรรยายพิเศษ “สุขกาย สุขใจ ปลอดโรคภัย 100 ปี” จากประสบการณ์การดูแลสุขภาพของนายแพทย์เฉก ธนะศิริ ผู้ก่อตั้ง ชมรม “อยู่ 100 ปี ชีวีเป็นสุข” และผู้เขียนพ็อคเก็ตบุ๊ค “ทำอย่างไร จะปร...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1466
เมื่อ: 11 กุมภาพันธ์ 2553 16:40
13 ตุลาคม 2552
Ico48
เชิญเที่ยวงานลอยกระทง ม.อ.2552
ใน ประชาสัมพันธ์ ม.อ.
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
เชิญร่วมประกวดกระทง และประกวดหนูน้อยนพมาศ ในงานลอยกระทง ม.อ. ขอเชิญร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง ในวันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2552 เพื่ออนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของไทย เชื่อมความสัมพันธ์ในหมู่บุคลากร นักศึกษา ชุมชน และส่งเสริมการท่องเที่ยว พร้อมชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมของเยาวชน 16.00 น.ชมขบวนแห่วัฒนธรรมงดง...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2165
เมื่อ: 13 ตุลาคม 2552 17:58
20 สิงหาคม 2552
Ico48
25 สิงหานี้ ขอให้ทีมลดน้ำหนักเข้าชั่งน้ำหนัก
ใน รวมพลังลดน้ำหนัก
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
25 สิงหานี้ ขอให้ทีมลดน้ำหนักเข้าชั่งน้ำหนักเพื่อรับเงินรางวัลตามที่โครงการสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยสุขภาพ โดยการสนับสนุนของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช) จัดกิจกรรมการแข่งขันลดน้ำหนัก ภายในเวลา 3 เดือน ลักษณะเป็นทีม 5 คนเพื่อรับเงินรางวัล 5,000 บาท นั้น บัดนี้โครงการฯได้ดำเนินการมาถึงเด...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1402
เมื่อ: 20 สิงหาคม 2552 17:12
19 กรกฎาคม 2552
Ico48
มอบเงินรางวัลหน่วยงานร่วมวิ่งหาดใหญ่สู่ธรรมชาติ
ใน ประชาสัมพันธ์ ม.อ.
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
ด่วน !! มอบเงินรางวัลแก่หน่วยงานร่วมวิ่งหาดใหญ่สู่ธรรมชาติ ข่าวดี ! ที่ประชุมคณะกรรมการโครงการสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยสุขภาพโดยการสนับสนุนของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมีมติสนับสนุนเงินรางวัลแก่หน่วยงานของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่ส่งบุคลากรเข้าร่วมการแข่งขันวิ่งหาดใหญ่สู่ธรรมชาติชิงถ้วยพร...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1645
เมื่อ: 19 กรกฎาคม 2552 14:28
Ico48
เทคนิคการลดน้ำหนัก
ใน รวมพลังลดน้ำหนัก
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
เทคนิคการลดน้ำหนัก วิทยากร คุณสุดา ขำนุรักษ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลกงหรา จ.พัทลุงจัดโดย โครงการสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยสุขภาพเมื่อ 3 มิถุนายน 2552 ณ ห้องสัมมนา คณะวิทยาศาสตร์ มีขั้นตอนที่สำคัญดังนี้ 1. ค้นหา จุดมุ่งหมายของตนเองให้ได้ว่าเราลดความอ้วน เช่น แต่งตัวแล้วดูดี- พบมีความเ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 3 · อ่าน: 6852
เมื่อ: 19 กรกฎาคม 2552 13:28
30 พฤษภาคม 2552
Ico48
3 มิ.ย..ขอเชิญฟัง “เทคนิคการลดน้ำหนักให้ได้ผล”
ใน รวมพลังลดน้ำหนัก
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
จากการตื่นตัวด้านการรักษาสุขภาพด้วยการลดน้ำหนัก โดยมีผู้สมัครเข้าร่วมทีมลดน้ำหนัก ตามโครงการสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยสุขภาพ จำนวน 50 ทีม โดยมีเป้าหมายลดน้ำหนักเฉลี่ยรวมทั้งทีม 7.5 % ของน้ำหนักเดิม ภายในเวลา 3 เดือน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จึงขอเชิญผู้สมัครแล...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 4 · อ่าน: 1779
เมื่อ: 30 พฤษภาคม 2552 14:48
24 พฤษภาคม 2552
Ico48
เคล็ดลับในการถ่ายภาพหมู่เพื่อนำไปเป็นภาพประกอบข่าว
ใน ประชาสัมพันธ์ ม.อ.
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
เคล็ดลับในการถ่ายภาพหมู่เพื่อนำไปเป็นภาพประกอบข่าว ภาพข่าวประชาสัมพันธ์นั้นต้องใช้ภาพหมู่เพื่อประกอบในการเผยแพร่ข่าวค่อนข้างมาก ซึ่งมีข้อแนะนำในการถ่ายภาพหมู่ดังนี้ 1. พยายามให้น้ำหนักของภาพดูสมดุล ไม่หนักไปทางซ้ายหรือขวา ซึ่งเป็นหน้าที่ของช่างภาพเนื่องจากเป็นผู้ที่เห็นองค์ประกอบทั้งหมด ผู้ที่ถูก...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1709
เมื่อ: 24 พฤษภาคม 2552 17:39
Ico48
วิธีการถ่ายภาพเพื่อนำไปประกอบข่าว
ใน ประชาสัมพันธ์ ม.อ.
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
ภาพถ่ายที่จะนำไปประกอบข่าวนั้น ปัจจุบันมีความสะดวก รวดเร็วและง่ายขึ้น เพราะเทคโนโลยีของกล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล ที่ใช้ระบบอัตโนมัติในการทำงาน ซึ่งมีข้อแนะนำในการถ่ายภาพดังต่อไปนี้ 1. วางนิ้วไว้บนปุ่มชัตเตอร์แล้วกดลงไปเบาๆ ประมาณครึ่งทาง อย่าเพิ่งกดลงไปจนสุด กล้องจะเริ่มโฟกัสภาพและคำนวณแสง จากนั้นค...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1934
เมื่อ: 24 พฤษภาคม 2552 17:35