นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Network
Members · Following: 6 · Followed: 3

บันทึก

16 กรกฎาคม 2554
Ico48
7 ส.ค.54 ร่วมวิ่งหาดใหญ่สู่ธรรมชาติเทิดพระเกียรติ 84 พรรษา
ใน ประชาสัมพันธ์ ม.อ.
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
ม.สงขลานครินทร์ จัดการแข่งขันวิ่งหาดใหญ่สู่ธรรมชาติ ครั้งที่ 17 ในวันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2554 โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระราชทานถ้วยรางวัล ชนะเลิศชาย หญิง ทุกปี ในปีนี้มหาวิทยาลัยได้รับพระบรมราชานุญาตในการใช้ตราสัญลักษณ์มหามงคล 84 พรรษา ในเหรียญที่ระลึกการวิ่ง แ...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 5434
เมื่อ: 16 กรกฎาคม 2554 19:42
12 พฤษภาคม 2554
Ico48
ม.อ.เยี่ยมคนชราที่ถูกทอดทิ้ง
ใน ประชาสัมพันธ์ ม.อ.
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
ชาว ม.อ.ประกอบด้วยบุคลากรสำนักงานอธิการบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ และหน่วยงานต่างๆของ ม.อ.ได้เดินทางไปเยี่ยมผู้สูงอายุที่ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา เมื่อวันที่ 11 พ.ค.54 อีกหนึ่งกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาส 84 พรรษา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 11 · อ่าน: 4848
เมื่อ: 12 พฤษภาคม 2554 09:15
02 พฤษภาคม 2554
Ico48
สรุปผลงานการนำเสนอข่าวหนังสือพิมพ์ในรอบปี2553 ของ ม.อ.
ใน ประชาสัมพันธ์ ม.อ.
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
การนำเสนอข่าวในรอบปี 2553 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีข่าวที่นำเสนอผ่านสื่อหนังสือพิมพ์จำนวน 377 ข่าว เฉลี่ยเดือนละ 31.4 ข่าว เป็นข่าวของคณะแพทยศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ทันแพทยศาสตร์ วิทยาการจัดการ การจัดการสิ่งแวดล้อม ฯลฯตามลำดับ ข่าวสารจากมหาวิทยาลัย เป็นเครื่องมือที่จะสร้างคว...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 3 · อ่าน: 3783
เมื่อ: 02 พฤษภาคม 2554 17:06
Ico48
พุธที่11 พฤษภาคม 2554 เชิญร่วมทำบุญเลี้ยงอาหารผู้สูงอายุ
ใน ประชาสัมพันธ์ ม.อ.
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญชาว ม.อ.ร่วมทำบุญเลี้ยงอาหารกลางวันผู้สูงอายุ ที่ยากจน ขาดผู้อุปการะเลี้ยงดู เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในวโรกาสครบรอบ 84 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2554 ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา (สาขาของบ้านบางแค)ผู้ไป...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 2359
เมื่อ: 02 พฤษภาคม 2554 14:19
Ico48
ชาว ม.อ.เยี่ยมน้องตาบอด
ใน ประชาสัมพันธ์ ม.อ.
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
ชาว ม.อ.เยี่ยมน้องตาบอด เด็กที่มีความพิการทางสายตา ควรได้รับการดูแลจากสังคม และได้รับฝึกฝนเพื่อเรียนรู้การอยู่ได้ด้วยตนเอง เพื่อจะไม่เป็นภาระแก่ครอบครัวและสังคม ชาว ม.อ.ประกอบด้วยชาวสำนักงานอธิการบดี สำนักทรัพยากรเพื่อการเรียนรู้ และบุคลากรคณะต่างๆ ได้ร่วมกันไปเยี่ยมน้องตาบอด ที่โรงเรีย...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 3 · อ่าน: 1999
เมื่อ: 02 พฤษภาคม 2554 10:17
22 เมษายน 2554
Ico48
เลี้ยงอาหารกลางวันน้องๆตาบอด อังคารที่ 26 เมษายน 54
ใน ประชาสัมพันธ์ ม.อ.
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
เชิญเลี้ยงอาหารกลางวันน้องๆตาบอด อังคารที่26 เมษายน 54 นี้ ขอเชิญชาว ม.อ.เลี้ยงอาหารกลางวัน น้องๆตาบอด ที่โรงเรียนคนตาบอดธรรมสากล หาดใหญ่ใน ในวันอังคารที่ 26 เมษายน 2554 นี้ ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมเพื่อเทิดพระเกียรติ 84 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยจะมีรถบัส ออกจากหน้าสำนักงานอธิการบดี เวลา...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 2384
เมื่อ: 22 เมษายน 2554 18:01
11 มีนาคม 2554
Ico48
20 มีนาคม 2554 เชิญร่วมปั่นจักรยานเรียนรู้เขาคอหงส์
ใน ประชาสัมพันธ์ ม.อ.
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
20 มีนาคม2554 เชิญร่วมปั่นจักรยานเรียนรู้เขาคอหงส์โครงการร่วมอนุรักษ์เขาคอหงส์ ม.อ.ร่วมกับ ชมรมคนรักษ์เขาคอหงส์ ขอเชิญร่วมปั่นจักรยาน ในกิจกรรมรวมพลคนรักษ์เขาคอหงส์ ครั้งที่ 1 ภายใต้แนวคิด “เครือข่ายเข้มแข็ง...เขาคอหงส์ยั่งยืน” ในวันอาทิตย์ที่ 20 มีนาคม 2554 เวลา 06.00-16.00 น. ณ อ่าง...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2409
เมื่อ: 11 มีนาคม 2554 16:48
13 สิงหาคม 2553
Ico48
การสื่อสารด้วยหัวใจ
ใน ประชาสัมพันธ์ ม.อ.
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
โครงการสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยสุขภาพ สนับสนุนโดย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช) จัดกิจกรรม “การสื่อสารด้วยหัวใจ”วิทยากรประกอบด้วย อาจารย์เจริญ สังข์ทอง จากศูนย์จิตตปัญญาศึกษา สถาบันสันติศึกษา และอาจารย์ราเจล วิทยวีรศักดิ์ จากคณะทันตแพทยศาสตร์ ม.อ.ณ สวนสายน้ำ ต.พะตง อ.ส...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 12 · อ่าน: 3183
เมื่อ: 13 สิงหาคม 2553 18:56
01 สิงหาคม 2553
Ico48
การเรียนรู้ตนเองและผู้อื่น ด้วย “นพลักษณ์”
ใน ประชาสัมพันธ์ ม.อ.
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
โครงการสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยสุขภาพ สนับสนุนโดย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตนเองและผู้อื่นด้วย “นพลักษณ์” โดย รศ.ดร.บรรจง วิทยวีรศักดิ์ เป็นผู้เสนอโครงการ ณ สวนสายน้ำ ต.พะตง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา จำนวน 2 รุ่น เมื่อวันที่ 27-29 กรกฎาคม 2553 และว...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 9 · อ่าน: 2972
เมื่อ: 01 สิงหาคม 2553 12:42
02 มิถุนายน 2553
Ico48
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ ม.อ.ดูงานโรงไฟฟ้าจะนะ
ใน ประชาสัมพันธ์ ม.อ.
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำนวน 70 คน โดยการนำของคุณประพจน์ นันทรามาศ ผู้อำนวยการกองกลาง ม.อ. ได้เข้าศึกษาดูงาน ณ โรงไฟฟ้าจะนะ ต.ป่าชิง อ.จะนะ จ.สงขลา เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2553 เพื่อเรียนรู้และเปิดโลกทัศน์ในการประชาสัมพันธ์ โดยได้เข้ารับฟังการบรรยาย กลยุทธ์การประชาสัมพันธ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 5 · อ่าน: 3715
เมื่อ: 02 มิถุนายน 2553 10:21