นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Network
Members · Following: 6 · Followed: 3

บันทึก

12 พฤษภาคม 2552
Ico48
ทีมลดน้ำหนักเจอกัน 26 พ.ค.นี้
ใน รวมพลังลดน้ำหนัก
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
เชิญร่วมจัดทีมลดน้ำหนัก เพื่อรับเงินรางวัล 5,000 บาท โครงการสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยสุขภาพ ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ขอเชิญชาว ม.อ.ร่วมแข่งขันลดน้ำหนัก เป็นทีมๆละ 5 คน เพื่อจะได้ช่วยเหลือแลกเปลี่ยน สนับสนุน เป็นกำลังใจ ซึ่งกันและกัน ผู้สมัครจะได้รับคำแน...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 1412
เมื่อ: 12 พฤษภาคม 2552 14:59
09 มีนาคม 2552
Ico48
เผยผลสำรวจเงินเดือนบัณฑิตแต่ละสาขา
ใน ประชาสัมพันธ์ ม.อ.
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
เผยผลสำรวจเงินเดือนบัณฑิตแต่ละสาขา บัณฑิต ม.อ. ได้งานทำร้อยละ 70.6 ภาษาญี่ปุ่น วิเทศธุรกิจจีน และการเงิน มาแรงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เผยผลสำรวจบัณฑิตมีงานทำแล้วร้อยละ 70.6 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมามีงานทำลดลง ร้อยละ 3.2 มีเงินเดือนเฉลี่ย 14,361 บาท เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 1,625 บาท ทำงานภาคเอกชน ร...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 5425
เมื่อ: 09 มีนาคม 2552 13:35
05 มีนาคม 2552
Ico48
ผลการตรวจสุขภาพชาวสำนักงานอธิการบดี
ใน ประชาสัมพันธ์ ม.อ.
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
สรุปผลการตรวจสุขภาพเจ้าหน้าที่สำนักงานอธิการบดี น้องๆพยาบาล จากหน่วยปฐมภูมิ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ที่มาตรวจบอกว่าพี่ๆชาวสำนักงานอธิการบดี น้ำหนักเกินเป็นส่วนใหญ่ ประมาณ 80 % ที่มีน้ำหนักเกินมาตรฐานค่ะ และมี 2-3 ราย ที่แนะนำให้ไปตรวจรักษา ถือเป็นการคัดกรองผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ชาวสนอ.ต...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1583
เมื่อ: 05 มีนาคม 2552 10:01
02 มีนาคม 2552
Ico48
บริการตรวจสุขภาพ ฟรี มีรางวัลทั้งส่วนตัวและหน่วยงาน
ใน ประชาสัมพันธ์ ม.อ.
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
โครงการสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยสุขภาพ มีบริการตรวจสุขภาพ โดยชั่งน้ำหนัก ส่วนสูง รอบเอว ความดันโลหิตตรวจครบ 3 ครั้ง มีของที่ระลึก และสมุดบันทึกสุขภาพ มอบให้แก่ผู้ตรวจ พร้อมเงินรางวัลแก่หน่วยงาน เกณฑ์การมอบรางวัลแก่คณะ/หน่วยงานที่เข้าร่วม (ก) หน่วยงาน ที่มีคนเข้าร่วมไม่น้อยกว้า 50% ของคนทั้งหมดและ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 10 · อ่าน: 3206
เมื่อ: 02 มีนาคม 2552 12:08