นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

โฮย่า
Ico64
นางสาว วัลมี จิตต์เกื้อ
นักวิชาการอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
Ico24 AAR
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

บันทึก

08 กรกฎาคม 2554
Ico48
อบรม share.psu วันที่ 8 กรกฏาคม 2554
ใน การอบรม share.psu
โดย โฮย่า
AAR : After Action Review 1.ความคาดหวังจากการอบรม สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความรู้และประสบการณ์ได้ดี 2.จากการอบรมได้เรียนรู้สิ่งการใช้งานสมตามความคาดหวัง 3.ถ้ามีกิจกรรมแบบนี้อีก ขอให้ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรอบรมการใช้ระบบนี้มากๆ และอยากให้มหาวิทยาลัยประชาสัมพันธ์การใช้งาน share.psu อย่างสม่ำเสมอ...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 9
เมื่อ: 08 กรกฎาคม 2554 11:41
Ico48
การมองโลกในแง่ดี
ใน คิดดี ทำดี
โดย โฮย่า
การมองโลกในแง่ดี ทำให้จิตใจไม่เครียด ไม่วิตกกังวล หรือคิดฟุ้งซ่าน ส่งผลให้มีสุขภาพจิตและสุขภาพกายดีเยี่ยม
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 6
เมื่อ: 08 กรกฎาคม 2554 10:01