นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

วนิดา ฟุ้งเกียรติไพบูลย์
Ico64
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

บันทึก

08 มกราคม 2552
Ico48
มติคณะรัฐมนตรี
ใน มติคณะรัฐมนตรี
โดย วนิดา ฟุ้งเกียรติไพบูลย์
รวมเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับมติคณะรัฐมนตรีเรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้างและผู้ประกอบอาชีพอื่น ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2551 ได้ลงมติเห็นชอบให้แก้ไขเพิ่มเติมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ วันที่ 17 มิถุนายน 2551 โดยให้แก้ไขในส่วนของมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 4 · อ่าน: 68
เมื่อ: 08 มกราคม 2552 10:33