นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

มิร่าซัง
Ico64
นาง จารุพรรณ์ รัศมีสุรวุฒิคุณ
นักวิชาการศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Network
Members · Following: 0 · Followed: 0

บันทึก

01 กุมภาพันธ์ 2553
Ico48
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552
ใน การประกันคุณภาพ
โดย มิร่าซัง
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552(ThaiQualificationsFrameworkforHigherEducation;TQF:HEd) ความเป็นมา สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2545 กำหนดให้สถาบันการศึกษาจัดทำกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติของประเทศไทยเพื่อเป็นการประกันมาตรฐานผลการเรียนรู้ของบัณฑิต แ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2596
เมื่อ: 01 กุมภาพันธ์ 2553 21:58
25 มกราคม 2553
Ico48
เหลือเวลาอีก 20 วันแล้ว
ใน การดูแลนักศึกษา
โดย มิร่าซัง
ขณะนี้ เหลือเวลาอีก 20 วันแล้ว นักศึกษาก็จะเข้าสู่บรรยากาศ การสอบไล่ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2552 และในเวลาที่เหลือข้างต้น มีกิจกรรมที่หน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษาจะจัดให้กับนักศึกษามีจำนวน 2 โครงการ ตามรายละเอียดข้างล่างนี้ 1. โครงการดูแลนักศึกษาทางด้านวิชาการเป็นโครงการที่จัดสืบเน...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1440
เมื่อ: 25 มกราคม 2553 21:20
Ico48
ผู้ประสบภัยเฮติ
ใน ขอเชิญชวน
โดย มิร่าซัง
ตามที่ทุกท่านได้ทราบข่าวผู้ประสบภัยเฮติ และมีผู้ร่วมช่วยเหลือกันไปทั่วโลก … และหนึ่งในนั้น…..ก็มีจากประเทศไทยเข้าร่วมช่วยเหลือเป็นกำลังใจจนประเทศไทยเป็นที่รู้จักกันไปทั่วโลกแล้วนั้น ขณะนี้ ได้ทราบข่าวว่า กองทุนคนไทยช่วยผู้ประสบภัยเฮติของธนาคารไทยพาณิชย์กับช่อง 3 จะปิดรับเงิน เพื่อ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1575
เมื่อ: 25 มกราคม 2553 12:34
23 มกราคม 2553
Ico48
การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning
ใน ขอเชิญชวน
โดย มิร่าซัง
เดิมคณะทรัพยากรธรรมชาติกำหนดจัดโครงการอบรมหลักสูตร “การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning” ในวันเสาร์ที่28 พฤศจิกายน 2552(ปีที่ผ่านมา ^_^ ) แต่มีเหตุขัดข้อง เนื่องจากขณะนั้น หลายแห่งประสบภาวะน้ำท่วม ขณะนี้ เหตุการณ์เข้าสู่ภาวะปกติแล้ว ประกอบด้วย ตามมติที่ประชุมคณบดี ในคราวประชุม ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 2183
เมื่อ: 23 มกราคม 2553 22:12
Ico48
การค้าเสรีกับการเตรียมตัวของไทย ภาคเอกชน และประเทศ
ใน ขอเชิญชวน
โดย มิร่าซัง
เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2552 คณะทรัพยากรธรรมชาติได้จัดให้มี โครงการอบรมเพิ่มพูนความรู้ เรื่อง มาตรฐานการผลิต (Good Agricultural Practices) การตลาด Logistic คณะทรัพยากรธรรมชาติกับการพัฒนาการเกษตรไทยในอนาคต ตลอดจนคุณสมบัติของบัณฑิตที่สถานประกอบการพึงประสงค์ วิทยากรบรรยาย :ดร.พรศรี เหล่ารุจิสวัสดิ์...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1341
เมื่อ: 23 มกราคม 2553 20:41
Ico48
การลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2552
ใน ลงทะเบียน
โดย มิร่าซัง
ตามปฏิทินการศึกษากำหนดให้วันจันทร์ที่ 25 มกราคมถึง23 มีนาคม 2553 เป็นวันที่นักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษา และลงทะเบียนเรียน เพิ่ม-ถอน เปลี่ยนวิชาเรียน ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2552 (และภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2553 ระหว่างวันที่ 8 กุมภาพันธ์ ถึง 21 มีนาคม 2553 และ 17 พฤษภาคม ถึง 13 มิถุนายน 255...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 1497
เมื่อ: 23 มกราคม 2553 12:40
27 ธันวาคม 2552
Ico48
งานปีใหม่ 2553 และวัฒนธรรมขององค์กร
ใน เล่าสู่กันฟัง
โดย มิร่าซัง
สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2552 มีการประชุมตัวแทนจากภาควิชาและหน่วยงานเพื่อเตรียมการจัดงานปีใหม่คณะฯ ผลจากการประชุมวันนั้น นอกเหนือจากจะได้ข้อสรุปในการจัดเตรียมงาน(ทางโลก) แล้ว มีการพูดคุยถึงประเด็นอื่นๆ (ประเด็นทางธรรม) ควบคู่ไปด้วย ก็นับว่า ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ด้วยการคิดดี ทำ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 10 · อ่าน: 1856
เมื่อ: 27 ธันวาคม 2552 17:16
26 สิงหาคม 2552
Ico48
รายงานตัวเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรไม่ได้ .. จริงหรือ?..
ใน การรับปริญญาฯ ปี 2552
โดย มิร่าซัง
และแล้ว….วันแห่งความสำเร็จและน่าภาคภูมิใจที่บัณฑิต ….ผู้ปกครอง.. และชาวคณะ ม.อ. ทุกท่านรอคอย..ก็มาถึง นั่นคือ วันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2552 … มีกำหนดไว้ 2 วัน : วันอังคารที่ 22และวันพุธที่23กันยายน2552 เวลา11.00-17.00 น. ก่อนอื่น .. ขอร่วมแสดงความยินดี .. Congratula...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 3 · อ่าน: 1547
เมื่อ: 26 สิงหาคม 2552 13:02
20 สิงหาคม 2552
Ico48
พบอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้สอน
ใน ถอนบันทึกสัญลักษณ์ W
โดย มิร่าซัง
วันสุดท้ายการถอนวิชาเรียนบันทึกสัญลักษณ์Wประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2552ด้วยวันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2552 นี้เป็นวันสุดท้ายให้นักศึกษาถอนวิชาเรียนบันทึกสัญลักษณ์ Wจึงขอประชาสัมพันธ์แจ้งนักศึกษาและคณาจารย์ทราบอีกครั้ง ตามระเบียบมหาวิทยาลัยฯ การถอนวิชาเรียนบันทึกสัญลักษณ์ W นั้น นักศึกษาต้องได้...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 3 · อ่าน: 1156
เมื่อ: 20 สิงหาคม 2552 14:20
07 สิงหาคม 2552
Ico48
เมื่ออาจารย์ที่ปรึกษาติดราชการ(ศิษย์รักลงทะเบียนเรียนผ่าน Web.ไม่ได้)
ใน ลงทะเบียน
โดย มิร่าซัง
ขณะนี้ใกล้ถึงกำหนดวันพบอาจารย์ที่ปรึกษา วันลงทะเบียนเรียน เพิ่ม-ถอน และเปลี่ยนวิชาเรียน สำหรับนักศึกษาวิทยาเขตหาดใหญ่แล้ว ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2552 นี้ ตามปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อยู่ในระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม-1 พฤศจิกายน 2552 ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ การลงทะเบียนเรี...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 9 · อ่าน: 1657
เมื่อ: 07 สิงหาคม 2552 14:44