นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

โกโก้เย็น
Ico64
ธัญลักษณ์ โกมัย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
คณะวิศวกรรมศสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 3 · ผู้ติดตาม: 1

บันทึก

03 ตุลาคม 2555
Ico48
รางวัลแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ ด้านบริหารจัดการ เรื่อง “การเขียนขั้นตอนการปฎิบัติงาน (K-Procedure)
ใน ประกันคุณภาพ
โดย โกโก้เย็น
สวัสดีคะชาว Share PSU ห่างหายกันไปนานค่ะวันนี้ โกโก้เย็นนำข่าวที่มหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมโครงการเวทีคุณภาพ มาฝากค่ะ ซึ่งในส่วนของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ก็ได้เข่าร่วมกิจกรรม ที่สำนักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดโครงการเวทีคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ประจำปี 2555 ณ ห้องคอนเฟอเรนซ์ ศูนย...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2318
เมื่อ: 03 ตุลาคม 2555 08:06
11 กรกฎาคม 2554
Ico48
ความสุขของโกโก้เย็ฯ
ใน สุขภาพ-ชีวิต-การท่องเที่ยว
โดย โกโก้เย็น
ความสุขในการทำงานที่บ้าน ทำงานบ้าน/ปลูกต้นไม้ และทำอะไรกินที่บ้าน แค่นี้ก็มีความสุขเพียงพอแล้ว หากว่าง ๆ ก็ไปเดินเล่นที่ห้างสรรพสินค้า เข้าร้านหนังสืออ่านเล่น
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2047
เมื่อ: 11 กรกฎาคม 2554 13:37
Ico48
ผลกระทบจากสังคมออนไลน์
ใน กิจกรรม KM วิศวกรรมศาสตร์
โดย โกโก้เย็น
ปัจจุบัน การใช้สื่อออนไลน์เป็นเรื่องที่มีบทบาทต่อในชีวิตประจำวันของใครหลายคน แต่การใช้สื่อสังคมออนไลน์ของเรา ต้องคำนึงถึงประเด็นผลกระทบต่าง ๆ ด้วย เนื่องจาก การที่เราใช้สื่อออนไลน์ต้องพึงระวังเนื่องจากเป็นเรื่องส่วนตัว แต่มีการเผยแพร่ต่อสื่อสารธารณะ ซึ่งความเป็นส่วนตัวของเราอาจจะไม่ใช่เป็นเรื่องส...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1985
เมื่อ: 11 กรกฎาคม 2554 13:24
06 ตุลาคม 2552
Ico48
ประวัติการติดตั้งระบบเครือข่ายใยแก้วนำแสง ภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์
ใน ประสบการณ์หน้างานของโกโก้เย็น
โดย โกโก้เย็น
จากข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์ ฉบับเดือนมกราคม 2538 โดย น.ส.ธันยพร โกมัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ติดตั้งระบบเครือข่ายใยแก้วนำแสง เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และเป็นศูนย์บริการข้อมูลกลาง ขณะนี้ทางโครงการจัดตั้งศูนย์คอมพิวเตอร์ทางวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ทำการติดตั้งชุดอุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ใยแก้วนำ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 2774
เมื่อ: 06 ตุลาคม 2552 12:31
27 สิงหาคม 2552
Ico48
การพัฒนาตนเอง ก.พ.52-30 ส.ค.52
ใน 5ส. และการพัฒนางาน
โดย โกโก้เย็น
การจัดทำ TOR ให้มีการเขียนข้อมูลการพัฒนาตนเอง สำหรับช่วงเดือน ก.พ.52-ส.ค.52 การเข้าร่วมประชุมสัมมนา /ประชุมวิชาการ /การดูงาน ก.พ.52-ส.ค.521ฟังการบรรยายพิเศษหลักเกณฑ์และวิธีการเขียนแบบฟอร์มการขอตำแหน่งชำนาญการ 10 กุมภาพันธ์ 2552 ห้องมงคลสุข คณะวิศวกรรมศาสตร์2อบรมการจัดทำแผนผังความคิดโดยใช้โปรแกรม...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1832
เมื่อ: 27 สิงหาคม 2552 11:30
14 สิงหาคม 2552
Ico48
คำอธิษฐานปิดทองลูกนิมิต
ใน นิทานพระพุทธศาสนา
โดย โกโก้เย็น
วันนี้ ขอนำคำอธิษฐาน ปิดทองลูกนิมิต มาฝากกันค่ะ เผื่อใครไปวัดทำบุญปิดทองลูกนิมิต
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 5384
เมื่อ: 14 สิงหาคม 2552 08:45
11 สิงหาคม 2552
Ico48
การเตรียมตัวรับการประเมินคุณภาพภายใน
ใน ประกันคุณภาพ
โดย โกโก้เย็น
การเตรียมรับการประเมินคุณภาพภายในประจำปี 1 ปีมีครั้งเดียว บางครั้ง การเตรียมการอาจจะมีขาดตกบกพร่องไปบ้าง ทางหน่วยงานที่รับผิดชอบ(กลุ่มแผนงานและพัฒนาคุณภาพ) จะต้องเตรียมการมีอะไรบ้าง พอสรุปได้คร่าว ๆ มีดังนี้ประชุมเตรียมการ แจ้งภาควิชา/หน่วยงาน วันเวลาประเมิน และเตรียมรับการประเมินทำหนังสือถึงภาค...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 4 · อ่าน: 1947
เมื่อ: 11 สิงหาคม 2552 16:41
23 กรกฎาคม 2552
Ico48
นักศึกษาได้รับรางวัลพระราชทาน
ใน ประสบการณ์หน้างานของโกโก้เย็น
โดย โกโก้เย็น
กระทรวงศึกษาธิการ ได้ส่งประกาศเกี่ยวกับรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับรางวัลชมเชยจากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกา ในการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2551 ซึ่งนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ก็ได้รับรางวัลนักศึกษาพระราชทาน ระดับอุดมศึกษาดั...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 3 · อ่าน: 2979
เมื่อ: 23 กรกฎาคม 2552 16:20
Ico48
บรรยายพิเศษหลักเกณฑ์และวิธีการเขียนแบบฟอร์ม
ใน CoP ชุมชนชำนาญการและเชี่ยวชาญ คณะวิศวกรรมศาสตร์
โดย โกโก้เย็น
เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2552 การจัดการทรัพยากรบุคคล คณะวิศวกรรมศาสตร์ เชิญบุคลากรจากกองการเจ้าหน้าที่ โดย คุณเริงศักดิ์ ธรานุเวชน์ และคุณนวพร หอมจันทร์ บุคลากรชำนาญการ มาบรรยายพิเศษในเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเขียนแบบฟอร์ม การขอชำนาญการให้กับบุคลากร ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมีเอกสารการบรรยายตามที...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1161
เมื่อ: 23 กรกฎาคม 2552 14:30
23 มิถุนายน 2552
Ico48
ท่องขุมนรก
ใน นิทานพระพุทธศาสนา
โดย โกโก้เย็น
ชื่อบันทึกนี้ อาจจะน่ากลัว แต่ว่า นำมาให้อ่านกันเพื่อเป็นการเตือนสติคนเรา ให้ละการกรระทำที่ไม่ดี ละเว้นการทำชั่วกัน มีหลายภาพ สามารถอ่านได้ตาม เวบด้านล่างนี้ นะคะภาพที่ 1-4ภาพที่ 1 พระยายมและนายนิริยะบาล กำลังไต่สวนผู้ที่ตายไปแล้วใหม่ๆ โดยเป็นบัญชีเล่มใหญ่ตรวจตราดูโดยละเอียดว่า ใครเมื่อครั้งเป็นม...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 5749
เมื่อ: 23 มิถุนายน 2552 15:15