นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ทา ยุ
Ico64
ทวีพงษ์ ยุนุ๊

กองกิจการนักศึกษาวิทยาเขตปัตตานี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 1 · ผู้ติดตาม: 1

บันทึก

03 เมษายน 2556
Ico48
ล่าหอยเสียบ
ใน สุดฝั่งฟากรูสะมิแล : ฟ้าเดียวกัน
โดย ทา ยุ
“...ไปหาหอยดีหว๋า” เสียงดังมาจากข้างบ้านเป็นเสียงของโต๊ะจิ (โต๊ะจิ คือ น้องสาวของย่า) ที่เพิ่งตื่นจากการนอนพักผ่อนตอนเที่ยง เพื่อชวนกันไปหาหอย การหาหอยเสียบนั้นจะอยู่ในช่วงของเดือนมีนาคม – เดือนพฤษภาคม ของทุกๆ ปี ถือได้ว่าเป็นอาชีพเสริมของชาวบ้านหลังจากทำสวน และออกทะเล (...
ดอกไม้: 7 · ความเห็น: 4 · อ่าน: 1963
เมื่อ: 03 เมษายน 2556 09:24
01 เมษายน 2556
Ico48
เคล็ดลับการกระตุ้นสมอง
ใน สุดฝั่งฟากรูสะมิแล : ฟ้าเดียวกัน
โดย ทา ยุ
วันแรกของสัปดาห์ในการทำงาน หลายคนคงวุ่น มึนๆ กับการทำงาน รวมถึงตัวผมเอง สุขภาพของสมองนั้นมีความสำคัญไม่แพ้กับสุขภาพทางร่างกายครับ ช่วงพักสายตาจากงานหน้าคอมฯ แอบชะแวบไปท่องเว็บ ผ่อนคลายจากความเครียด ความล้า ไปเจอบทความหนึ่ง ซึ่งคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อกัลยาณมิตร จึงนำมาลงในแชร์เพื่อให้ทุกท่...
ดอกไม้: 7 · ความเห็น: 4 · อ่าน: 1665
เมื่อ: 01 เมษายน 2556 11:47
30 มีนาคม 2556
Ico48
สลามปัตตานียามเช้า
ใน สุดฝั่งฟากรูสะมิแล : ฟ้าเดียวกัน
โดย ทา ยุ
เช้าวันนี้ เป็นอีกวันที่ไม่คุ้นเคยเพราะโดยปกติ จะตื่นมาปฏิบัติกิจวัตรประจำวันในเวลา ๐๕.๐๐ น. ของทุกวันเมื่อเสร็จภารกิจแล้ว หากไม่นอนต่อก็จะนั่งอ่านหนังสือ (เพื่อรอเวลาไปทำงาน) แต่เช้าวันนี้มิได้เป็นอย่างเช่นของเช้าทุกวัน ที่หากไม่นอนต่อก็จะนั่งนอนอ่านหนังสือเล่นๆ เพราะวันนี้เป็นวันหยุด จึงได...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 10 · อ่าน: 1703
เมื่อ: 30 มีนาคม 2556 14:55
05 กุมภาพันธ์ 2555
Ico48
เช้าสบาย...ริมฝั่งคลอง
ใน สุดฝั่งฟากรูสะมิแล : ฟ้าเดียวกัน
โดย ทา ยุ
วันหยุดอย่างนี้ อากาศสบายๆ เลยออกไปนั่งอ่านหนังสือริมฝั่งคลองสองร้อย (ใน มอ.) นั่งห้อยขาเล่นพอเย็นสบายหัวแม่เท้า (จะใช้หัวแม่ตรีนก็คงไม่เหมาะกับหน้าตาอย่างเรา เฮ้วววว...) ลมโกรกสบายพอถ่ายเทผสมปนเปเข้าด้วยกับเครื่องปั้มน้ำ พัดพลิ้วปิวยอดหญ้า เอนเอียงไปตามแรงลม กระทบเส้นผมสาวสวย พราวสรวย ที่...
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 3 · อ่าน: 2081
เมื่อ: 05 กุมภาพันธ์ 2555 19:42
04 กุมภาพันธ์ 2555
Ico48
ปัตตานีย้อนยุค...สู่สันติสุขแดนใต้
ใน สุดฝั่งฟากรูสะมิแล : ฟ้าเดียวกัน
โดย ทา ยุ
...บนความหลากหลายทางศิลปวัฒนธรรม ศาสนา โยงใยผูกพัน เกิดความสมานฉันท์ และสันติสุข... ...ประวัติศาสตร์ความเป็นมา วิถีชีวิต เรื่องเล่าวัฒนธรรมประเพณี ล้วนเป็นสิ่งที่มีความเกี่ยวพันต่อสถานที่ ชีวิตคน หากสิ่งเหล่านี้ไม่หลงเหลืออยู่ หรือเลือนหายไป รากเหง้าของความเป็นมาตุภูมิ อัตลักษณ์แห่งความสวยงาม ...
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 4 · อ่าน: 2141
เมื่อ: 04 กุมภาพันธ์ 2555 15:22
03 พฤษภาคม 2554
Ico48
ค่ายสัมมนาคณะกรรมการนักศึกษาประจำหอพัก ปีการศึกษา ๒๕๕๔
ใน สุดฝั่งฟากรูสะมิแล : ฟ้าเดียวกัน
โดย ทา ยุ
งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองกิจการนักศึกษาวิทยาเขตปัตตานี ได้จัดโครงการค่ายสัมมนาคณะกรรมการนักศึกษาประจำหอพัก ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ในระหว่างวันที่๒๕ - ๒๗เมษายน ๒๕๕๔ ณ สวนประวัติศาสตร์พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ จ. สงขลา "สรรค์สร้างหอพักให้อบอุ่น ด้วยคุณค่า และความประทับใจ สร้างภูมิคุ้มกันในการดำเ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 6 · อ่าน: 2695
เมื่อ: 03 พฤษภาคม 2554 16:04
02 กันยายน 2553
Ico48
ค่ายเรียนรู้คุณธรรม นำชีวิตพอเพียง ปี 53 : ตอนที่ 2
ใน สุดฝั่งฟากรูสะมิแล : ฟ้าเดียวกัน
โดย ทา ยุ
เริ่มเดินทางจากมหาวิทยาลัย สู่หมู่บ้านทรายขาว อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี คือจุดที่ตั้งค่ายของพวกเรา 40 ชีวิต ได้รับการต้อนรับจากชาวบ้าน...และร่วมกันพัฒนาบริเวณที่ตั้งค่ายของเราให้เข้าที่เข้าทางดูเป็นที่พักสักหน่อย จัดแบ่งเป็นโซนประกอบอาหาร โซนอาบน้ำ ชายโสด หญิงโสด ชายนิดหญิงหน่อย โสนที่นอนชายโสด หญิง...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 1804
เมื่อ: 02 กันยายน 2553 00:39
17 กรกฎาคม 2553
Ico48
ค่ายเรียนรู้คุณธรรม นำชีวิตพอเพียง ปี 53 : ตอนที่ 1
ใน สุดฝั่งฟากรูสะมิแล : ฟ้าเดียวกัน
โดย ทา ยุ
ภายใต้บริบทของการเปลี่ยนแปลงของสังคมที่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยในปัจจุบัน และอนาคต จำเป็นต้องปรับตัวหันมาทบทวนกระบวนทัศน์การพัฒนาในทิศทางที่พึ่งตนเอง และมีภูมิคุ้มกันมากขึ้น มีคุณภาพ คุณธรรม นำความรู้อย่างเท่าทัน อยู่ในครอบครัวที่อบอุ่น ชุมชนที่เข็มแข็ง พึ่งพาตนเองได้มีความมั่นคงในการดำรงชีวิตอย่า...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 3 · อ่าน: 1674
เมื่อ: 17 กรกฎาคม 2553 00:04
09 มิถุนายน 2552
Ico48
ปัตตานีย้อนยุค...สู่สันติสุขแดนใต้
ใน สุดฝั่งฟากรูสะมิแล : ฟ้าเดียวกัน
โดย ทา ยุ
...บนความหลากหลายทางศิลปวัฒนธรรม ศาสนา โยงใยผูกพัน เกิดความสมานฉันท์ และสันติสุข......ประวัติศาสตร์ความเป็นมา วิถีชีวิต เรื่องเล่าวัฒนธรรมประเพณี ล้วนเป็นสิ่งที่มีความเกี่ยวพันต่อสถานที่ ชีวิตคน หากสิ่งเหล่านี้ไม่หลงเหลืออยู่ หรือเลือนหายไป รากเหง้าของความเป็นมาตุภูมิ อัตลักษณ์แห่งความสวยงาม ควา...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 2081
เมื่อ: 09 มิถุนายน 2552 13:50
05 มิถุนายน 2552
Ico48
ลงเลโคลน โดนหอยตำ ปูดำหนีบ
ใน สุดฝั่งฟากรูสะมิแล : ฟ้าเดียวกัน
โดย ทา ยุ
...ห่างหายจากแวดวงชาวบล็อคกิจการนักศึกษาไปนาน...นักแลไมค่อยได้เข้ามาเขียนสักเท่าไร แต่ยังมีอีกหลายเรื่องราวที่อยากเขียนและแชร์ร่วมกัน เปิดเทอมใหม่หัวใจก็ว้าวุ่นทันที่ (ไอยาลากะ) ทั้งกิจกรรมสัพเพเหระ การเมืองภายใน ฮุฮุ แต่เราก็มีกิจกรรมสำหรับน้องใหม่ในเชิงสร้างสรรค์ครับ "คู่บัดดี้ ทำดีเพื่อส...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 5 · อ่าน: 2107
เมื่อ: 05 มิถุนายน 2552 16:00