นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

sukanya
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

post

04 August 2016
Ico48
ชาวมอ.ตรัง ร่วมใจไปลงประชามติ 7 ส.ค. 59
in รู้ไว้ใช่ว่าใส่บ่าแบกหาม
By sukanya
ขอเชิญชวนชาวม.อ. ตรัง ร่วมลงประชามติในวันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2559 ตั้งแต่ เวลา 8.00-16.00 น. โดยคุณสมบัติผู้มีสิทธิออกเสียง ดังนี้ 1. สัญชาติไทย (ผู้แปลงสัญชาติต้องได้สัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี) 2. อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ในวันออกเสียง (เกิดก่อน 9 สิงหาคม 2541) 3. มีชื่ออยู่ในทะเบีย...
Flowers: 2 · Comments: 0 · Read: 617
at: 04 August 2016 09:42
07 May 2013
Ico48
ความสุขจากมุมเล็ก ๆ (คนเล็ก ๆ) ของม.อ.ตรัง
in รู้ไว้ใช่ว่าใส่บ่าแบกหาม
By sukanya
นับตั้งแต่ปี 2548 ที่ได้เข้ามาทำงานที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรังรู้สึกมีเกียรติภูมิใจและมีความสุขมาก ๆ ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของสงขลานครินทร์ ด้วยเหตุผลต่าง ๆ นานาซึ่งยากที่จะอธิบายได้หมด ไม่ว่าจะเป็น 1. สถานที่ทำงานที่มีบรรยากาศที่ดี ซึ่งปกคุลมไปด้วยต้นไม้ 2. มีผู้บริหารที่ดี ไม่ว่าจะเ...
Flowers: 7 · Comments: 0 · Read: 1334
at: 07 May 2013 15:56