นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

JIBCy
Ico64
sopida sopida kheetong
พนักงานมหาวิทยาลัย
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

บันทึก

02 มีนาคม 2554
Ico48
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2553
ใน กิจกรรมนักศึกษา
โดย JIBCy
ด้วยหน่วยกิจการนักศึกษาจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่จะสำเร็จการศึกษาในปี 2553 นี้ เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2554 ณ ห้องประชุม 260 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติ โดยทางของเก็บภาพกิจกรรมมากฝากกันค่ะ
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1782
เมื่อ: 02 มีนาคม 2554 16:14
Ico48
สัมมนากิจกรรมสโมสร ปี 54
ใน กิจกรรมนักศึกษา
โดย JIBCy
ด้วยหน่วยกิจการนักศึกษาได้ดำเนินการกิจกรรมสัมมนากิจกรรมให้กับสโมสรนักศึกษาขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2554 ณ ห้องประชุม 260 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติที่ผ่านมานี้ ซึ่งหน่วยกิจการนักศึกษาได้ดำเนินการทำสรุปผลการประเมินในการจัดกิจกรรมและภาพบรรยากาศในการร่วมสัมมานากิจกรรมของสโมสรนักศึกษาชุดใหม...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1548
เมื่อ: 02 มีนาคม 2554 08:10
08 กุมภาพันธ์ 2554
Ico48
รางวัลแด่นักกิจกรรมเพื่อคณะทรัพยากรธรรมชาติ
ใน กิจกรรมนักศึกษา
โดย JIBCy
ขอแสดงความยินดีกับน้องๆนักศึกษาที่ได้รับรางวัลอันเป็นเกียรติแก่คณะฯ และสำหรับตัวของน้องๆ เองด้วยนะค่ะ ซึ่งทางคณะฯ ได้ส่งนักศึกษาเข้าไปคัดเลือกเป็นนักศึกษากิจกรรมตัวอย่างประจำปีการศึกษา 2553 ทั้งหมดจำนวน 3 คนด้วยกันค่ะ และมีนักศึกษาของคณะฯ ได้รับคัดเลือกจากโครงการ เฟ้นหาคนดี ใจดี กายงาม เชิญชูสงขล...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2161
เมื่อ: 08 กุมภาพันธ์ 2554 15:35
30 พฤศจิกายน 2553
Ico48
เชิญร่วมกิจกรรม ขอร่วมทำดี เพื่อพ่อของแผ่นดิน เราไม่ทิ้งกัน
ใน กิจกรรมนักศึกษา
โดย JIBCy
ด้วยคณะทรัพยากรธรรมชาติ และสโมสรนักศึกษาได้ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา พื้นฟูสาธารณะสมบัติ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบพิบัติภัยจากธรรมชาติ และเป็นกิจกรรมที่ทำขึ้นเพือ่ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และทางคณะทำงานได้ดำเนินการไปสำรวจพื้นที่ประสบพิบัติภัยโดยดำเนินการสำรวจในวันที่ 28 พ.ย. 53 ที่ ตำบลคลองรี อำ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 4 · อ่าน: 1579
เมื่อ: 30 พฤศจิกายน 2553 11:06
29 พฤศจิกายน 2553
Ico48
คณะกรรมการชมรมศิษย์เก่าคณะทรัพยากรธรรมชาติชุดใหม่
ใน กิจกรรมนักศึกษา
โดย JIBCy
รายชื่อคณะกรรมการชมรมศิษย์เก่า คณะทรัพยากรธรรมชาติ วาระปี 2553- 2555 โดยมีรายนามดังต่อไปนี้ที่ปรึกษาชมรมศิษย์เก่าคณะทรัพยากรธรรมชาติ 1. รศ.ดร. จรัสศรี นวลศรี รุ่นที่ 1 ที่ปรึกษา2. นายอุดม พฤกษานุศักดิ์รุ่นที่ 3ที่ปรึกษา3. นายบัณฑิต บัวบัณฑิตกุล รุ่นที่ 5 ที่ปรึกษา4. นายธีรศักดิ์ โสพิน รุ่นที่ 4 ท...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1627
เมื่อ: 29 พฤศจิกายน 2553 15:33
Ico48
การจองห้องพักของมหาวิทยาลัย
ใน กิจกรรมนักศึกษา
โดย JIBCy
ด้วยปีการศึกษา 2554 มหาวิทยาลัยมีการดำเนินการจัดสรรห้องพักในหกพักนักศึกษาและหอพักนักศึกษาในกำกับโดยทางหอพักได้กำหนดเกณฑ์การจัดสรรนักศึกษาเข้าพักดังนี้1. นักศึกษาชาย หญิง ชั้นปีที่ 1 (รหัส 54...) สามารถเข้าพักหอพักได้ทุกคน2. นักศึกษา ชาย ชั้นปีที่ 2,3 และ 4 คณะพยาบาลศาสตร์มีสิทธิ์พักในหอพักทุกคน3 ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1843
เมื่อ: 29 พฤศจิกายน 2553 09:15
23 พฤศจิกายน 2553
Ico48
รายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าฝึกงานกับบริษัท เจริญโภคภัณฑ์ จำกัด
ใน กิจกรรมนักศึกษา
โดย JIBCy
ด้วยบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด ได้ดำเนินโครงการคัดเลือก นิสิต นักศึกษาชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมโครงการโครงการฝึกงานภาคฤดูร้อนประจำปีการศึกษา 2553 ระหว่างวันที่ 1 เมษายน ถึง 31 พฤษภาคม 2554 โดยทางบริษัทได้ทำการประเมินผลนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการด้วยวิธีการทำแบบทดสอบบุคลิกภาพ และจากผลการสัมภาษณ์ แล...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 2274
เมื่อ: 23 พฤศจิกายน 2553 11:45
10 พฤศจิกายน 2553
Ico48
สิทธิ์การรักษาพยาบาลของนักศึกษามหาวิยาลัยสงขลานครินทร์ กรณีประสบอุบัติเหตุ
ใน กิจกรรมนักศึกษา
โดย JIBCy
การประกันอุบัติเหตุนักศึกษา มหาวิทยาลัยได้จัดทำประกันภัยอุบัติเหตุให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนทุกคน (ยกเว้นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีสิทธิ์อื่นคุ้มครอง) ทุกปีการศึกษา และสำหรับปีการศึกษา 2553 ได้ทำประกันภัยไว้กับบริษัทสยามซิตี้ประกันภัยจำกัดสิทธิและประโยนช์ที่ได้รับ- มีสิทธิเข้ารับการรักษาพยาบ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1942
เมื่อ: 10 พฤศจิกายน 2553 10:21
08 พฤศจิกายน 2553
Ico48
สรุปภาพกิจกรรมงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติครั้งที่ 28
ใน กิจกรรมนักศึกษา
โดย JIBCy
ด้วยหน่วยกิจการนักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ นำทีมโดยรองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ผศ.ดร. ประวิตร โสภโณดร ซึ่งนำขบวนคณาจารย์ และนักศึกษาจำนวน 87 ชีวิต เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 28 ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนดาลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร โดยทางเจ้าภ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 3118
เมื่อ: 08 พฤศจิกายน 2553 15:31
12 ตุลาคม 2553
Ico48
รายงานความก้าวหน้ากิจกรรมเสริมสูตรของนักศึกษาคณะทรัพย์ ภาคเรียนที่ 1/53
ใน กิจกรรมนักศึกษา
โดย JIBCy
ด้วยมีมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้ง ๕/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๓ เรื่องการบันทึกกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนักศึกษารหัส ๕๐ นั้น ซึ่งทางหน่วยกิจการนักศึกษาก็ไม่ได้นิ่งนอนใจในพยายามให้นักศึกษารหัส ๕๐ ต้องจบการศึกษาทุกคนตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยมีการหารือกันในคณะกรรมการพัฒนานักศึกษาในการจ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1472
เมื่อ: 12 ตุลาคม 2553 13:41