นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

JIBCy
Ico64
sopida sopida kheetong
พนักงานมหาวิทยาลัย
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

บันทึก

12 มิถุนายน 2555
Ico48
กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2555
ใน กิจกรรมนักศึกษา
โดย JIBCy
ขอเรียนเชิญคณาจารย์ทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมไหว้ครู เพื่อให้นักศึกษาได้ฝากตัวเป็นศิษย์ ณ ลานอาคาร 3 คณะทรัพยากรธรรมชาติ
ดอกไม้: 8 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2691
เมื่อ: 12 มิถุนายน 2555 10:19
19 มกราคม 2555
Ico48
ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ตัวอย่างประจำปี 2554
ใน กิจกรรมนักศึกษา
โดย JIBCy
เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2555 มหาวิทยาลัยจัดงานวันเชิดชูครูสงขลานครินทร์ ปรจำปี 2555 เพื่อให้ครูตระหนักถึงความสำคัญและบทบาทของตนเอง และมีกิจกรรมยกย่องเชิดชูครูที่ได้รับการเสนอชื่อจากคณะเพื่อรับเกียรติบัตรในวันดังกล่าว สำหรับของคณะทรัพยากรธรรมชาติมีหลายท่านที่ได้รับการยกย่องเชิดชูครูในปีนี้ อาจารย...
ดอกไม้: 7 · ความเห็น: 3 · อ่าน: 2742
เมื่อ: 19 มกราคม 2555 10:38
06 ธันวาคม 2554
Ico48
กิจกรรมทำความดีถวายแด่พ่อของแผ่นดิน
ใน กิจกรรมนักศึกษา
โดย JIBCy
ด้วยหน่วยกิจการนักศึกษา จัดกิจกรรมเชิญชวนให้ นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร มีส่วนรวมในกิจกรรมถวายความดีแด่พ่อของแผ่นดิน ซึ่ง ทางหน่วยกิจการนักศึกษาได้เปิดโครงการทำความดีถวายพ่อของแผ่นดิน เมื่อวันที่ 16 มิ.ย. 54 เปิดในกิจกรรมวันไหว้ครูที่ประจำปี 2554 ผ่านมา โดยกิจกรรมที่ชาวคณะทรัพย์ทำดีมีด้วยกัน ๗ ...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1987
เมื่อ: 06 ธันวาคม 2554 11:29
24 พฤศจิกายน 2554
Ico48
บริจาคโลหิตเพื่อพ่อของแผ่นดิน
ใน กิจกรรมนักศึกษา
โดย JIBCy
นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร ชาวคณะทรัพยากรธรรมชาติได้ร่วมแรงร่วมใจกันทำความดีเพื่อพ่อของแผ่นดิน โดยเข้าร่วมบริจาคโลหิต ซึ่งทางหน่วยกิจการนักศึกษาได้ประสานงานกับหน่วยคลังเลือดโรงพยาบาลสงขลานรินทร์มารับบริจาคเลือดกันถึงคณะฯ กันเลยที่เดียวค่ะ ขนาดมีฝนตกหนักชาวคณะทรัพย์ก็ยังมีจิตใจที่ดีต่อการช่วยเหลือ...
ดอกไม้: 7 · ความเห็น: 5 · อ่าน: 2233
เมื่อ: 24 พฤศจิกายน 2554 10:10
07 ตุลาคม 2554
Ico48
ค่ายทรัพย์สัมผัสชนบท ครั้งที่ 15
ใน กิจกรรมนักศึกษา
โดย JIBCy
ถึงเวลาปิดภาคเรียนเป็นประจำทุกปี นักศึกษาชาวคณะทรัพยากรธรรมชาติ ก็จะมีกิจกรรมเพื่อบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม โดยจัดกิจกรรมเป็นปีที่15 แล้ว ที่ "กิจกรรมค่าย" ที่มีชื่อว่า " ทรัพย์สัมผัสชน" ได้ออกไปรับใช้สังคมอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งในปี นักศึกษาเราก็ได้เลือกโรงเรียนตะเสะ ตำบลตะเสะ อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรั...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1759
เมื่อ: 07 ตุลาคม 2554 16:20
23 กันยายน 2554
Ico48
ร่วมด้วยช่วยกันของชาวคณะทรัพยากรธรรมชาติ
ใน กิจกรรมนักศึกษา
โดย JIBCy
ด้วยคำสั่งคณะทรัพยากรธรรมชาติ ที่ 50/2554และ 55/2554 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดเตรียมงานพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตคณะทรัพยากรธธรรมชาติลงวันที่ 31 ส.ค. 54 และ 14 ก.ย. 54 ซึ่งบัณฑิตของคณะฯ เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2554 จำนวน 189 คน และในปีนี้ทางคณะได้ดำเนินการจัดซุ้...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2509
เมื่อ: 23 กันยายน 2554 16:29
15 กันยายน 2554
Ico48
เกียรติยศและศักดิ์ศรี ของคณะทรัพยากรธรรมชาติ
ใน กิจกรรมนักศึกษา
โดย JIBCy
ตามที่ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้ผลการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ประจำปี พ.ศ. 2554 และศิษย์เก่าของคณะทรัพยากรธรรมชาติได้ผ่านการคัดเลือกจำนวน 4ท่านด้วยกัน มีดังต่อไปนี้ 1. ด้านความสำเร็จในอาชีพการงาน (NR 3) การศึกษา(เข้าศึกษาปี 2523) วทบ. สาขาอุตสาหกรรมการเกษตร คณะ...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2548
เมื่อ: 15 กันยายน 2554 12:00
13 พฤษภาคม 2554
Ico48
"มนต์เสน่าห์มะละกา"
ใน กิจกรรมนักศึกษา
โดย JIBCy
อยากเล่าค่ะ เป็นการรายงานผลจากการทำกิจกรรมกลุ่มค่ะ ซึ่งดิฉันอยู่ที่ ๔ ค่ะ มีสมาชิกทั้งหมด ๙ คนค่ะ โดยมี อาจารย์ สุธา วัฒนสิทธ์ พี่มะลิ พี่สิน พี่เอกชัย พี่สวย พี่สมชาย พี่วิเศษ น้องป้อม และจิ๊บ ค่ะ โดยดิฉันจะถึงประเด็นของประวัติศาสตร์มาเล่าสู่กันฟังค่ะเป็นที่รู้กันดีอยู่แล้วว่าเมืองมะละกาเคยเป็นเ...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 5 · อ่าน: 2281
เมื่อ: 13 พฤษภาคม 2554 15:35
Ico48
"กิจกรรมเพื่อพัฒนาคน"
ใน กิจกรรมนักศึกษา
โดย JIBCy
จากการได้รับความกรุณาจากคณะทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งส่งให้ไปศึกษาดูงานประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์ สิ่งที่ได้จากการเดินทางในครั้งนี้ ระหว่างวันที่ ๕ ถึง ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๔ คือ การมีสวนร่วมของบุคลากรทุกคนที่ร่วมเดินทางไปด้วยกันทั้งหมด ๓๗ ชีวิต ซึ่งทุกคนได้ทำกิจกรรมร่วมกัน มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ไม่ว่าจะ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 7 · อ่าน: 2044
เมื่อ: 13 พฤษภาคม 2554 14:49
23 เมษายน 2554
Ico48
ปฏิทินกิจกรรมชมรมต่างๆ ของคณะทรัพยากรธรรมชาตอ
ใน กิจกรรมนักศึกษา
โดย JIBCy
ปฏิทินกิจกรรมของชมรมต่างๆ ของนักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติประจำปี 2554วัน เดือน ปีกิจกรรมผู้รับผิดชอบมิถุนายน3 มิ.ย. 54ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่วาริชศาสตร์ ชมรมวาริชศาสตร์มิ.ย. 54 - ก.พ.55เสริมทักษะทางวาริชฯโครงการเลี้ยงปลาสวยงามชมรมวาริชฯ18 มิ.ย 54รับน้อง - ลอดซุ้ม / พี่สอนน้องเล่นดนตรีชมรมดนตรีลูกทุ่ง...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1792
เมื่อ: 23 เมษายน 2554 16:59