นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

JIBCy
Ico64
sopida sopida kheetong
พนักงานมหาวิทยาลัย
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

บันทึก

13 สิงหาคม 2556
Ico48
อาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมสำคัญกับนักศึกษามากไฉน
ใน กิจกรรมนักศึกษา
โดย JIBCy
วันนี้ 6 ส.ค. 56 ได้มีโอกาสเข้าร่วมประชุม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ :บทบาทหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมนักศึกษา ณ ห้องประชุมอาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 2 จัดโดย งานกิจกรรมนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีการเปิดงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพัน...
ดอกไม้: 8 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1654
เมื่อ: 13 สิงหาคม 2556 15:11
29 กรกฎาคม 2556
Ico48
คือครูผู้ให้..ผศ. ดร. ประวิตร โสภโณดร
ใน กิจกรรมนักศึกษา
โดย JIBCy
ตามบันทึกของ มิกกี้ วิไลลักษณ์ สิงขรัตน์ เกร็ดชีวิต...ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประวิตร โสภโณดรhttp://share.psu.ac.th/blog/kmnr53/29236 เข้ามาทำงานที่คณะทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างไร เริ่มทำงานที่คณะทรัพยากรธรรมชาติตั้งแต่ปี พ.ศ. 2523 ด้วยวุฒิการศึกษาปริญญาโท โดยอาจารย์จบปริญญาตรีและปริญญาโท สาขา...
ดอกไม้: 14 · ความเห็น: 5 · อ่าน: 1931
เมื่อ: 29 กรกฎาคม 2556 16:18
17 กรกฎาคม 2556
Ico48
บรรยากาศกิจกรรมบริจาคโลหิต ครั้งที่ 5 คณะทรัยากรธรรมชาติ
ใน กิจกรรมนักศึกษา
โดย JIBCy
ด้วยสโมสรนักศึกษาและหน่วยกิจการนักศึกษาจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตขึ้น สำหรับครั้งนี้เป็นครั้งที่ 5 แล้วที่ทางคณะได้ดำเนินการจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตปี ละ 2 ครั้ง สำหรับปีนี้ นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จำนวน 157 คน แต่สามารถบริจาคโลหิตได้จำนวน 119 ถุง มีผู้ที่ไม่สามารถบริจาคได้จำนวน 38 คน ความสุ...
ดอกไม้: 10 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1617
เมื่อ: 17 กรกฎาคม 2556 10:15
15 กรกฎาคม 2556
Ico48
สรุปเรียนของนักศึกษา (Mind Map)
ใน กิจกรรมนักศึกษา
โดย JIBCy
สรุปกิจการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาของคณะทรัพยากรธรรมชาติ ในวันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2556 โดยมีการแบ่งช่วงเวลาเป็น 2 ช่วง ปี 1 และ ปี 2 ซึ่งได้ความร่วมมือกับบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) CPF และชมรมพุทธศาสตร์สากล โดยทางหน่วยกิจการนักศึกษาแบ่งกลุ่มให้นักศึกษาสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้เป็น (Min...
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1573
เมื่อ: 15 กรกฎาคม 2556 15:46
09 กรกฎาคม 2556
Ico48
เชิญร่วมบริจาคโลหิต ครั้งที่ 5
ใน กิจกรรมนักศึกษา
โดย JIBCy
ดอกไม้: 9 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1239
เมื่อ: 09 กรกฎาคม 2556 09:17
05 กรกฎาคม 2556
Ico48
โครงการพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปี 2556
ใน กิจกรรมนักศึกษา
โดย JIBCy
ด้วยหน่วยกิจการนักศึกษาได้ร่วมมือกับบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) และชมรมพุทธศาสตร์สากล ได้จัดกิจกรรมในวัน 13 ก.ค. 56 และ วันที่ 20 ก.ค. 56
ดอกไม้: 10 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1507
เมื่อ: 05 กรกฎาคม 2556 10:28
25 มิถุนายน 2556
Ico48
อยากประกาศให้คนรู้ว่าเด็กทรัพย์ก็มีพรสรรค์
ใน กิจกรรมนักศึกษา
โดย JIBCy
เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2556 เป็นพิธีไหว้ครูประจำปี 2556 ของคณะทรัพยากรธรรมชาติ และมหาวิทยาลัย โดยที่คณะได้จัดพิธีไหว้ครูในตอนเช้าสำหรับพิธีไหว้ครูของมหาวิทยาลัยจะเริ่มตอนบ่าย ซึ่งมีน้องนักศึกษามีชื่อว่า นายเรวัตร อินเดีย นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาพืชศาสตร์ (ตาต้า)ได้บอกกับพี่จิ๊บว่า "อยากให้น้อ...
ดอกไม้: 9 · ความเห็น: 3 · อ่าน: 1445
เมื่อ: 25 มิถุนายน 2556 15:51
21 มิถุนายน 2556
Ico48
ความสุขที่ได้ยินดีกับนักศึกษาได้รับรางวัล
ใน กิจกรรมนักศึกษา
โดย JIBCy
สำหรับปีการศึกษา 2556 ทางคณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้ดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาตัวอย่าง นักศึกษาเรียนดี นักศึกษาเรียนดียอดเยี่ยม นักกิจกรรมตัวอย่างด้านต่างๆ และนักศึกษาคนดีขวัญมะลิ โดยมีวัตถุประสงค์มีความขยันหมั่นเพียรใน การศึกษาเล่าเรียนมีคุณธรรมและจริยธรรม ตลอดจนเป็นการ ปลูกฝังค่านิยมที่ถูกต้องดีงามใ...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1469
เมื่อ: 21 มิถุนายน 2556 16:16
12 มิถุนายน 2556
Ico48
พิธีไหว้ครูประจำปี 2556
ใน กิจกรรมนักศึกษา
โดย JIBCy
กิจกรรมพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2556 ของคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2556 ณ ลานไทร อาคาร 3 เวลา 09.30-12.00 น. ทางหน่วยกิจการนักศึกษา จึงเรียนเชิญท่านคณาจารย์ทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อให้นักศึกษาได้ฝากตัวเป็นศิษย์ในกิจกรรมไหว้ครู
ดอกไม้: 10 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1805
เมื่อ: 12 มิถุนายน 2556 08:57
03 มิถุนายน 2556
Ico48
กิจกรรมประจำเดือน มิถุนายน 2556
ใน กิจกรรมนักศึกษา
โดย JIBCy
หน่วยกิจการนักศึกษา คณะทรัพยากรธรรมชาติ ขอแจ้งแผนการจัดกิจกรรมของสโมสรนักศึกษาและหน่วยกิจการนักศึกษา ประจำเดือน มิถุนายน 2556 มีดังต่อไปนี้ 1. วันที่ 3-14 มิถุนายน 2556 กิจกรรมรับน้องประชุมเชียร์ ช่วงเวลาในการดำเนินกิจกรรม (17.00-22.00 น.) สถานที่ บริเวณคณะฯ และ ห้องเรียน 3305 2. วันที่ 8 มิถุ...
ดอกไม้: 8 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1133
เมื่อ: 03 มิถุนายน 2556 17:05