นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Network
Members · Following: 0 · Followed: 5

บันทึก

09 มิถุนายน 2553
Ico48
โปรแกรมทดสอบ Wi-Fi ตอนที่ 1/2
ใน อะไร อะไร เกี่ยวกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์
โดย สงกรานต์
ปรับแก้ข้อมูล 23 ก.พ. 2555 อรุณสวัสดีครับทุกท่าน และขอต้อนรับน้อง ๆ ศรีตรังช่อใหม่ และน้อง ๆ นักศึกษาทุกท่านกลับเข้าสู่เขตรั้วสีบลู จากพี่รหัส 3310xxx ด้วยความยินดี น้อง ๆ และท่านที่สนใจจะซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่ก็อย่าลืมอ่านบันทึก เลือกซื้อแต่ WiFi 802.11agn เท่านั้น ด้วยจำนวน...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 5956
เมื่อ: 09 มิถุนายน 2553 02:04
19 พฤษภาคม 2553
Ico48
โครงการเครือข่ายสีขาว "ระบบพิสูจน์ตัวจริงผู้ใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์" ตอนที่ 10
ใน อะไร อะไร เกี่ยวกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์
โดย สงกรานต์
เรียนท่านผู้ใช้บริการเครือข่ายอรุณสวัสดีครับ2 วันผ่านไปตามบันทึกโครงการเครือข่ายสีขาว "ระบบพิสูจน์ตัวจริงผู้ใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์" ตอนที่ 9ขอขอบคุณหลาย ๆ ท่านที่กรุณาแสดงความเห็น แจ้งปัญหาข้อขัดข้องต่าง ๆ ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาให้ทุกท่านได้มากกว่าหากท่านช่วยให้รายละเอียดตามแบบฟอร์มhttp://...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 6 · อ่าน: 5461
เมื่อ: 19 พฤษภาคม 2553 21:54
08 พฤษภาคม 2553
Ico48
เลือกซื้อแต่ WiFi 802.11agn เท่านั้น
ใน อะไร อะไร เกี่ยวกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์
โดย สงกรานต์
เรียนท่านผู้ใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์ไร้สาย PSU WiFiในปีงบประมาณ 2553 นี้ศูนย์คอมพิวเตอร์ได้เริ่มต้นดำเนินโครงการปรับปรุงบริการเครือข่ายไร้สาย PSU WiFi ในทุก ๆ วิทยาเขต ซึ่งในพื้นที่ PSU WiFi ทุกวิทยาเขตได้ให้บริการด้วย Trapeze ซึ่งเป็นแบบ Central Controller 2.4 GHz 54 Mbps อายุการใช้งานกว่า 4 ปี (...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 3 · อ่าน: 2290
เมื่อ: 08 พฤษภาคม 2553 01:30
04 พฤษภาคม 2553
Ico48
โครงการเครือข่ายสีขาว "ระบบพิสูจน์ตัวจริงผู้ใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์" ตอนที่ 9
ใน อะไร อะไร เกี่ยวกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์
โดย สงกรานต์
โปรดอ่านโครงการเครือข่ายสีขาว "ระบบพิสูจน์ตัวจริงผู้ใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์" ตอนที่ 10เรียนท่านผู้ใช้บริการเครือข่ายตามที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ ได้ปรับเครือข่ายให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พ.ศ.2550 ด้วยการใช้ระบบพิสูจน์ตัวจริงผู้ใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 15 · อ่าน: 3986
เมื่อ: 04 พฤษภาคม 2553 07:29
23 เมษายน 2553
Ico48
อินเทอร์เนตจะช้ามากในวันที่ 24 เม.ย. 53 เวลา 22.00- 2.00 น.
ใน อะไร อะไร เกี่ยวกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์
โดย สงกรานต์
เรียนท่านผู้ใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์การใช้อินเทอร์เนตจะช้าลงมากในวันที่ 24 เม.ย. 53 เวลา 22.00- 2.00 น.เนื่องจาก UniNet ดำเนินการตรวจสอบและซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่ายที่โหนดพญาไท กรุงเทพมหานคร ทำให้วงจร ม.อ.-UniNet 1Gbps ใช้งานไม่ได้ เหลือเพียงวงจรสำรอง ม.อ.-3BB 100Mbpsจ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1798
เมื่อ: 23 เมษายน 2553 02:10
01 เมษายน 2553
Ico48
ดับไฟฟ้าฉุกเฉินศูนย์คอมพิวเตอร์วันนี้ 1 เมษายน เวลา 16:30-17:00น.
ใน อะไร อะไร เกี่ยวกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์
โดย สงกรานต์
เรียนท่านผู้ใช้บริการเครือข่ายและท่านผู้ดูแลเครื่องแม่ข่ายให้บริการเนื่องจากการปรับปรุงระบบไฟฟ้าที่ศูนย์กลางข้อมูลและเครือข่าย อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์จำเป็นต้องปรับจุดเชื่อมต่อเร่งด่วน เพื่อให้สามารถดำเนินการในวันที่ 6 เมษายน 0700-2200น. ได้ http://www.cc.psu.ac.th/images/pic/b2-1.gif มีความจำเป็นต...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 4 · อ่าน: 1540
เมื่อ: 01 เมษายน 2553 12:39
24 มีนาคม 2553
Ico48
โครงการเครือข่ายสีขาว "ระบบพิสูจน์ตัวจริงผู้ใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์" ตอนที่ 8
ใน อะไร อะไร เกี่ยวกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์
โดย สงกรานต์
เรียนท่านผู้ใช้บริการเครือข่ายตามที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ ได้ปรับเครือข่ายให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พ.ศ.2550 ด้วยการใช้ระบบพิสูจน์ตัวจริงผู้ใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์ซึ่งที่ผ่านมาโปรแกรมจัดการในตัวอุปกรณ์ไม่สามารถสร้างหน้าเวปเพื่อรองรับการใช้งานพิสูจน์ตัวจริงแก่...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 4 · อ่าน: 1879
เมื่อ: 24 มีนาคม 2553 22:41
23 มีนาคม 2553
Ico48
ปิด ปรับปรุงระบบไฟฟ้า ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ วันอังคารที่ 6 เมษายน 2553 เวลา 0700-2200น.
ใน อะไร อะไร เกี่ยวกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์
โดย สงกรานต์
ประกาศเพิ่มเติม!เมื่อ 24 มีนาคม 2553 เวลา 1240น.ปิดบริการ PSU WiFi ชั่วคราว ระหว่างวันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2552 เวลา 1630น. ถึงวันอังคารที่ 6 เมษายน 2553 เวลา 2200น.เนื่องจากต้องดำเนินการก่อนรายการที่ประกาศไว้แล้วข้างล่างเรียนท่านผู้ใช้บริการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จำเป็นต้องปิ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1753
เมื่อ: 23 มีนาคม 2553 02:32
04 มีนาคม 2553
Ico48
ภัยคุกคามเครือข่ายบน เครื่องให้บริการเวป mambo ภาคที่ 3
ใน อะไร อะไร เกี่ยวกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์
โดย สงกรานต์
อรุณสวัสดีครับจากคำถามท้ายบันทึกภัยคุกคามเครือข่ายบน เครื่องให้บริการเวป mambo ภาคที่ 2มีภาคต่อให้รายละเอียดเพิ่มเติมอ่านจากhttp://en.wikipedia.org/wiki/Anti-phishing_software มีเวปเบราเซอร์ที่แจ้งเตือนฟิชชิ่งโดยใช้ข้อมูลจากhttp://www.phishtank.com/ ได้ลองใช้Phish Search แล้วเลือก Search by ASN ด...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1976
เมื่อ: 04 มีนาคม 2553 23:21
18 กุมภาพันธ์ 2553
Ico48
กรณีศึกษาความพร้อมของผู้ดูแลเครือข่ายคอมพิวเตอร์ตาม พ.ร.บ.2550
ใน อะไร อะไร เกี่ยวกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์
โดย สงกรานต์
อรุณสวัสดีครับท่านผู้ใช้คอมพิวเตอร์บนเครือข่ายศรีตรังทุกท่านในที่สุดวันทดสอบความพร้อมตาม พ.ร.บ.ฯคอมพิวเตอร์ฯ2550 ก็ได้มาถึง หลังจากที่ได้เตรียมโครงการเครือข่ายสีขาว "ระบบพิสูจน์ตัวจริงผู้ใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์" ตอนที่ 7 ก็ขอให้ท่านผู้ใช้ตระหนักว่าจะทำอะไรบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขอให้...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 2600
เมื่อ: 18 กุมภาพันธ์ 2553 03:19