นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 5

post

09 June 2010
Ico48
โปรแกรมทดสอบ Wi-Fi ตอนที่ 1/2
in อะไร อะไร เกี่ยวกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์
By สงกรานต์
ปรับแก้ข้อมูล 23 ก.พ. 2555 อรุณสวัสดีครับทุกท่าน และขอต้อนรับน้อง ๆ ศรีตรังช่อใหม่ และน้อง ๆ นักศึกษาทุกท่านกลับเข้าสู่เขตรั้วสีบลู จากพี่รหัส 3310xxx ด้วยความยินดี น้อง ๆ และท่านที่สนใจจะซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่ก็อย่าลืมอ่านบันทึก เลือกซื้อแต่ WiFi 802.11agn เท่านั้น ด้วยจำนวน...
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 6106
at: 09 June 2010 02:04
19 May 2010
Ico48
โครงการเครือข่ายสีขาว "ระบบพิสูจน์ตัวจริงผู้ใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์" ตอนที่ 10
in อะไร อะไร เกี่ยวกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์
By สงกรานต์
เรียนท่านผู้ใช้บริการเครือข่ายอรุณสวัสดีครับ2 วันผ่านไปตามบันทึกโครงการเครือข่ายสีขาว "ระบบพิสูจน์ตัวจริงผู้ใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์" ตอนที่ 9ขอขอบคุณหลาย ๆ ท่านที่กรุณาแสดงความเห็น แจ้งปัญหาข้อขัดข้องต่าง ๆ ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาให้ทุกท่านได้มากกว่าหากท่านช่วยให้รายละเอียดตามแบบฟอร์มhttp://...
Flowers: 0 · Comments: 6 · Read: 5684
at: 19 May 2010 21:54
08 May 2010
Ico48
เลือกซื้อแต่ WiFi 802.11agn เท่านั้น
in อะไร อะไร เกี่ยวกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์
By สงกรานต์
เรียนท่านผู้ใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์ไร้สาย PSU WiFiในปีงบประมาณ 2553 นี้ศูนย์คอมพิวเตอร์ได้เริ่มต้นดำเนินโครงการปรับปรุงบริการเครือข่ายไร้สาย PSU WiFi ในทุก ๆ วิทยาเขต ซึ่งในพื้นที่ PSU WiFi ทุกวิทยาเขตได้ให้บริการด้วย Trapeze ซึ่งเป็นแบบ Central Controller 2.4 GHz 54 Mbps อายุการใช้งานกว่า 4 ปี (...
Flowers: 0 · Comments: 3 · Read: 2357
at: 08 May 2010 01:30
04 May 2010
Ico48
โครงการเครือข่ายสีขาว "ระบบพิสูจน์ตัวจริงผู้ใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์" ตอนที่ 9
in อะไร อะไร เกี่ยวกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์
By สงกรานต์
โปรดอ่านโครงการเครือข่ายสีขาว "ระบบพิสูจน์ตัวจริงผู้ใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์" ตอนที่ 10เรียนท่านผู้ใช้บริการเครือข่ายตามที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ ได้ปรับเครือข่ายให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พ.ศ.2550 ด้วยการใช้ระบบพิสูจน์ตัวจริงผู้ใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์...
Flowers: 0 · Comments: 15 · Read: 4102
at: 04 May 2010 07:29
23 April 2010
Ico48
อินเทอร์เนตจะช้ามากในวันที่ 24 เม.ย. 53 เวลา 22.00- 2.00 น.
in อะไร อะไร เกี่ยวกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์
By สงกรานต์
เรียนท่านผู้ใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์การใช้อินเทอร์เนตจะช้าลงมากในวันที่ 24 เม.ย. 53 เวลา 22.00- 2.00 น.เนื่องจาก UniNet ดำเนินการตรวจสอบและซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่ายที่โหนดพญาไท กรุงเทพมหานคร ทำให้วงจร ม.อ.-UniNet 1Gbps ใช้งานไม่ได้ เหลือเพียงวงจรสำรอง ม.อ.-3BB 100Mbpsจ...
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 1858
at: 23 April 2010 02:10
01 April 2010
Ico48
ดับไฟฟ้าฉุกเฉินศูนย์คอมพิวเตอร์วันนี้ 1 เมษายน เวลา 16:30-17:00น.
in อะไร อะไร เกี่ยวกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์
By สงกรานต์
เรียนท่านผู้ใช้บริการเครือข่ายและท่านผู้ดูแลเครื่องแม่ข่ายให้บริการเนื่องจากการปรับปรุงระบบไฟฟ้าที่ศูนย์กลางข้อมูลและเครือข่าย อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์จำเป็นต้องปรับจุดเชื่อมต่อเร่งด่วน เพื่อให้สามารถดำเนินการในวันที่ 6 เมษายน 0700-2200น. ได้ http://www.cc.psu.ac.th/images/pic/b2-1.gif มีความจำเป็นต...
Flowers: 0 · Comments: 4 · Read: 1613
at: 01 April 2010 12:39
24 March 2010
Ico48
โครงการเครือข่ายสีขาว "ระบบพิสูจน์ตัวจริงผู้ใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์" ตอนที่ 8
in อะไร อะไร เกี่ยวกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์
By สงกรานต์
เรียนท่านผู้ใช้บริการเครือข่ายตามที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ ได้ปรับเครือข่ายให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พ.ศ.2550 ด้วยการใช้ระบบพิสูจน์ตัวจริงผู้ใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์ซึ่งที่ผ่านมาโปรแกรมจัดการในตัวอุปกรณ์ไม่สามารถสร้างหน้าเวปเพื่อรองรับการใช้งานพิสูจน์ตัวจริงแก่...
Flowers: 0 · Comments: 4 · Read: 1965
at: 24 March 2010 22:41
23 March 2010
Ico48
ปิด ปรับปรุงระบบไฟฟ้า ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ วันอังคารที่ 6 เมษายน 2553 เวลา 0700-2200น.
in อะไร อะไร เกี่ยวกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์
By สงกรานต์
ประกาศเพิ่มเติม!เมื่อ 24 มีนาคม 2553 เวลา 1240น.ปิดบริการ PSU WiFi ชั่วคราว ระหว่างวันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2552 เวลา 1630น. ถึงวันอังคารที่ 6 เมษายน 2553 เวลา 2200น.เนื่องจากต้องดำเนินการก่อนรายการที่ประกาศไว้แล้วข้างล่างเรียนท่านผู้ใช้บริการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จำเป็นต้องปิ...
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 1814
at: 23 March 2010 02:32
04 March 2010
Ico48
ภัยคุกคามเครือข่ายบน เครื่องให้บริการเวป mambo ภาคที่ 3
in อะไร อะไร เกี่ยวกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์
By สงกรานต์
อรุณสวัสดีครับจากคำถามท้ายบันทึกภัยคุกคามเครือข่ายบน เครื่องให้บริการเวป mambo ภาคที่ 2มีภาคต่อให้รายละเอียดเพิ่มเติมอ่านจากhttp://en.wikipedia.org/wiki/Anti-phishing_software มีเวปเบราเซอร์ที่แจ้งเตือนฟิชชิ่งโดยใช้ข้อมูลจากhttp://www.phishtank.com/ ได้ลองใช้Phish Search แล้วเลือก Search by ASN ด...
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 2056
at: 04 March 2010 23:21
18 Febuary 2010
Ico48
กรณีศึกษาความพร้อมของผู้ดูแลเครือข่ายคอมพิวเตอร์ตาม พ.ร.บ.2550
in อะไร อะไร เกี่ยวกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์
By สงกรานต์
อรุณสวัสดีครับท่านผู้ใช้คอมพิวเตอร์บนเครือข่ายศรีตรังทุกท่านในที่สุดวันทดสอบความพร้อมตาม พ.ร.บ.ฯคอมพิวเตอร์ฯ2550 ก็ได้มาถึง หลังจากที่ได้เตรียมโครงการเครือข่ายสีขาว "ระบบพิสูจน์ตัวจริงผู้ใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์" ตอนที่ 7 ก็ขอให้ท่านผู้ใช้ตระหนักว่าจะทำอะไรบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขอให้...
Flowers: 0 · Comments: 2 · Read: 2688
at: 18 Febuary 2010 03:19