นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เอสเค
Ico64
สมเกียรติ ทองรักษ์
นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
Network
Members · Following: 0 · Followed: 5

บันทึก

14 กันยายน 2555
Ico48
Macro VBA ใน Excel 2010
ใน เรียนรู้การใช้งาน Excel
โดย เอสเค
ใน Excel 2003 เรียกใช้งาน Macro VBA จากเมนู Tools/Macro สำหรับใน Excel 2010 เมื่อติดตั้งโปรแกรม Microsoft Office 2010 ขึ้นมาครั้งแรก ในส่วนของ Macro จะอยู่ในคำสั่ง View ส่วนคำสั่งที่เกี่ยวกับ VBA (Visual Basic for Application) กล่องเครื่องมือ Insert Design mode รวมทั้งคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับ Macr...
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 10177
เมื่อ: 14 กันยายน 2555 10:38
12 กันยายน 2555
Ico48
ความรู้ - ความไม่รู้
ใน รู้ไว้ใช่ว่า ใส่บ่าแบกหาม
โดย เอสเค
เคยได้ยินคำว่าเรียนรู้ตลอดชีวิต เรียนรู้ตามอัธยาศัย วงแชร์สีชมพูนี่แหละเป็นแหล่งที่สามารถศึกษาเรียนรู้ได้ เพราะชีวิตคือการเรียนรู้จริงๆ ปราชญ์ท่านหนึ่งเคยว่าไว้อย่างนี้ แต่บางคนก็ว่าชีวิตคือการต่อสู้ - ศัตรูคือยากำลัง ก็ไม่ผิด แต่จะต่อสู้หรือไม่ก็ตาม เราก็ต้องเรียนรู้กันจนตลอดอายุขัย เราต้องเรีย...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1579
เมื่อ: 12 กันยายน 2555 10:03
08 กันยายน 2555
Ico48
อยู่กับปัจจุบัน
ใน โลก ความคิด ชีวิต ความรัก
โดย เอสเค
สาเหตุหนึ่งที่คนเราทุกข์ก็เพราะไม่รู้จักอยู่กับปัจจุบัน เรามักจมอยู่กับอดีตและหวังไปในอนาคต อยู่กับความผิดหวังความไม่พอใจ หรือติดอยู่กับความสุขความสมหวังในอดีตที่ผ่านไปแล้ว รวม ทั้งอยู่กับความคาดหวังในอนาคตที่ยังมาไม่ถึง ฝันว่าจะต้องรวย ประสบความสำเร็จ มีครอบครัวที่อบอุ่น การไม่อยู่กับปัจจุบัน...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1518
เมื่อ: 08 กันยายน 2555 19:15
05 กันยายน 2555
Ico48
4 ระดับของความสุข…จากสนุกสู่สงบ
ใน E-book
โดย เอสเค
E-Book: เรื่องที่ 60ชื่อเรื่อง: 4 ระดับของความสุข…จากสนุกสู่สงบแต่งโดย: นพ.สุกมล วิภาวีพลกุลเกี่ยวกับผู้แต่ง: คลิกที่นีเกี่ยวกับเรื่องนี้: “…และเมื่อความรู้สึกตัว ทำงานตามหน้าที่ของมันได้สมบูรณ์ก็จะเกิดการแตกออกอย่างฉับพลัน ของสภาวะที่มีอยู่ในคนทุกๆคน ด้วยการอุบัติขึ้นนี้ ตา ห...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1653
เมื่อ: 05 กันยายน 2555 13:59
03 กันยายน 2555
Ico48
คำนวณวันคงเหลือถึงเกษียณอายุฯใน Excel
ใน เรียนรู้การใช้งาน Excel
โดย เอสเค
เดือนนี้เป็นเดือนสุดท้ายในการทำงานของผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ สำหรับผู้ที่ยังไม่เกษียณก็ยังต้องทำงานกันต่อไป เคยคิดกันบ้างไหมว่า ยังเหลือวันที่ต้องทำงานจนไปถึงเกษียณอีกกี่วัน กี่เดือน และกี่ปีกัน จะได้รู้ไว้ มีสิ่งไหนที่ยังไม่ได้ทำ อยากทำให้หน่วยงานก็จะได้รีบทำ จะได้ทันเวลาก่อนที่จะอำลาอาชีพรับร...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 9342
เมื่อ: 03 กันยายน 2555 10:28
31 สิงหาคม 2555
Ico48
ความคิด การกระทำ และค่านิยม
ใน E-book
โดย เอสเค
E-Book: เรื่องที่ 59ชื่อเรื่อง: ความคิด การกระทำ และค่านิยมผู้แต่ง: สุพรรณี เหลืองเกรียงไกร สถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องนี้: ความคิดเป็นจุดเริ่มต้นที่จะนำพาให้เกิดการกระทำขึ้น ถ้าการกระทำที่เกิดขึ้นนั้น เป็นการกระทำที่เกิดขึ้นช้า ๆ จนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตและเราก็เรียกการกระทำน...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1257
เมื่อ: 31 สิงหาคม 2555 09:30
29 สิงหาคม 2555
Ico48
หลักจริยธรรมกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์
ใน E-book
โดย เอสเค
E-Book: เรื่องที่ 58ชื่อเรื่อง: หลักจริยธรรมกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ผู้เขียน: สุภาพร แรงกิจทรัพย์เกี่ยวกับผู้เขียน: นักศึกษาโครงการบัณฑิตศึกษาหลักสูตรนานาชาติ ม.บูรพาเกี่ยวกับเรื่องนี้: เป็นการศึกษาถึงหลักจริยธรรมกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มีส่วนทำให้องค์กรประสบความสำเร็จอย่างย้่งยืน โดยการศึ...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2291
เมื่อ: 29 สิงหาคม 2555 05:58
27 สิงหาคม 2555
Ico48
การแบ่งหน้าจอใน Excel 2010
ใน เรียนรู้การใช้งาน Excel
โดย เอสเค
ใน Excel 2010 มี Sheet ที่มีโครงสร้างใหญ่มากๆ มีจำนวนเซลล์หลายล้านเซลล์กรณีที่ User ใส่ข้อมูลลงในเซลล์จำนวนมากเต็มพื้นที่ เมื่อต้องการมองหา หรือเปรียบเทียบข้อมูลที่อยู่ห่างกัน ก็จะยากเพราะมองไม่เห็นข้อมูลทั้งสองในคราวเดียวกัน มีวิธีที่สามารถนำข้อมูลที่ต้องการเปรียบเทียบมาอยู่ใกล้กัน เพื่อให้มองเ...
ดอกไม้: 7 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 6342
เมื่อ: 27 สิงหาคม 2555 09:18
23 สิงหาคม 2555
Ico48
การหาค่าสหสัมพันธ์ใน Excel
ใน เรียนรู้การใช้งาน Excel
โดย เอสเค
สหสัมพันธ์ (Correlation) เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไป หรือข้อมูล 2 ชุดขึ้นไป ตัวอย่างการศึกษาความสัมพันธ์ เช่น การหาความสัมพันธ์ระหว่างน้ำหนักแรกเกิดกับน้ำหนักหย่านมในสุกร ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนสูงกับน้ำหนัก ความสัมพันธ์ระหว่างระดับการศึกษากับพฤติกรรมการดูแลตนเอง เป็...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 3 · อ่าน: 11686
เมื่อ: 23 สิงหาคม 2555 10:09
22 สิงหาคม 2555
Ico48
ถึงเวลา มารื้อปรับระบบพัฒนาคนกันใหม่
ใน E-book
โดย เอสเค
E-Book: เรื่องที่ 57ชื่อเรื่อง: ถึงเวลา มารื้อปรับระบบพัฒนาคนกันใหม่ผู้แต่ง: พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต)เกี่ยวกับเรื่องนี้: เป็นคำบรรยายของพระเดชพระคุณ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต) แก่นักศึกษาปริญญาเอก สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ณ สถานพำนักสงฆ์สายใจธรรม อำเภอ...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1320
เมื่อ: 22 สิงหาคม 2555 10:02