นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เอสเค
Ico64
สมเกียรติ ทองรักษ์
นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
Network
Members · Following: 0 · Followed: 5

บันทึก

12 ตุลาคม 2555
Ico48
การสร้าง Dropdown List ใน Excel ตอนที่ 1
ใน เรียนรู้การใช้งาน Excel
โดย เอสเค
การสร้างDrop down list ใน Excel ตอนที่ 1 Dropdown list คือช่องเลือกแบบดึงลงในระบบวินโดว์ เป็น controlตัวหนึ่งที่ใช้สำหรับแสดงรายการข้อมูล ในหน้าต่างที่มีรายการอยู่ เมื่อคลิกลูกศรลงจะแสดงรายการปรากฏออกมา โดยสามารถเลือกได้เพียง 1 รายการเท่านั้นใช้เพื่ออำนวยความสะดวกและประหยัดเวลาในการใช้งานและเ...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 5 · อ่าน: 11446
เมื่อ: 12 ตุลาคม 2555 10:39
10 ตุลาคม 2555
Ico48
พลวัต ของความยากจน
ใน E-book
โดย เอสเค
E-Book: เรื่องที่ 63ชื่อเรื่อง: พลวัต ของความยากจนผู้แต่ง: อนันท์ชนก สกนธวัฒน์บรรณาธิการ: สมพร อิศวิลานนท์ และปิยทัศน์ พาฬอนุรักษ์เกี่ยวกับเรื่องนี้: เอกสารเผยแพร่ชุดโครงการการเฝ้ามองนโยบายเกษตรไทย โดยสถาบันคลังสมองแห่งชาติร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยชนิดแฟ้ม: PDFขนาดแฟ้ม: 5.61 MB. จำนว...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1346
เมื่อ: 10 ตุลาคม 2555 10:14
08 ตุลาคม 2555
Ico48
ทายนิสัยจากห้องที่ชอบ
ใน เรียนรู้การใช้งาน Excel
โดย เอสเค
ทายนิสัยจากห้องที่ชอบ ห้องที่ชอบในที่นี้ต้องเป็นห้องที่คุณชอบที่จะใช้เวลาอยู่ที่ห้องนั้นเป็นส่วนมาก เมื่อชอบแล้วส่วนใหญ่ก็จะลงทุนไปกับการตกแต่งเป็นพิเศษ ได้สืบค้นจาก Internet มีการเขียนเรื่องนี้ไว้ในหลายที่ จึงได้สรุปแล้วนำมาเขียนในรูปแบบไฟล์ Excel โดยใช้ Macro ในแบบง่ายๆ ไม่ซับซ้อนอะไรมากเขียนโ...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1697
เมื่อ: 08 ตุลาคม 2555 15:15
05 ตุลาคม 2555
Ico48
บัญญัติสุข 10 ประการ
ใน โลก ความคิด ชีวิต ความรัก
โดย เอสเค
บัญญัติสุข 10 ประการ เป็นผลงานที่ประพันธ์โดยศักดิ์สิริ มีสมสืบ เป็นกวีรางวัลซีไรท์ ในปี พ.ศ. 2535 ประเภทกวีนิพนธ์ เรื่อง มือนั้นสีขาว คำกลอนนี้มีการใช้คำได้เฉียบคม มีรูปแบบเป็นธรรมชาติ สอดคล้องกับเนื้อหา มีหลักการดำเนินชีวิตที่ทำให้เกิดความสุขได้โดยใช้คำง่ายๆ สื่อความหมายได้ชัดเจน สมเป็นกวีซีไรท...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 7655
เมื่อ: 05 ตุลาคม 2555 10:16
03 ตุลาคม 2555
Ico48
แค่รู้
ใน E-book
โดย เอสเค
E-Book : เรื่องที่ 62 ชื่อเรื่อง : แค่รู้รวบรวมเรียบเรียงโดย : พระมหาวิเชียร ชินวํโสเกี่ยวกับเรื่องนี้ : การอธิบายคำว่า “แค่รู้” เป็นเรื่องยาก บางครั้งผู้เขียนอธิบายอย่างหนึ่ง แต่ผู้ฟังเข้าใจไปอีกอย่างหนึ่ง เพราะเหตุว่าการเจริญสตินั้นไม่สามารถเข้าใจได้ด้วยการอ่าน การฟัง หรือการคิด มี...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1539
เมื่อ: 03 ตุลาคม 2555 10:08
01 ตุลาคม 2555
Ico48
การบังคับให้ป้อนข้อมูลในช่วงที่กำหนดใน Excel 2010
ใน เรียนรู้การใช้งาน Excel
โดย เอสเค
การบังคับการป้อนข้อมูลมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การป้อนข้อมูลที่ถูกต้องและให้อยู่ในช่วงที่กำหนด โดยเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวกับตัวเลข เช่นข้อมูลเกี่ยวกับคะแนนประเมิน การประเมินในแต่ข้อนั้นตั้งคะแนนไว้ว่าให้ป้อนคะแนนที่ให้ได้ไม่เกิน 100 คะแนน เป็นต้น Excel สามารถกำหนดค่าต่ำสุดและค่าสูงสุดล็อคเอาไว้ได้ โดย...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 8461
เมื่อ: 01 ตุลาคม 2555 10:20
26 กันยายน 2555
Ico48
การป้องกันการป้อนข้อมูลซ้ำใน Excel 2010
ใน เรียนรู้การใช้งาน Excel
โดย เอสเค
ใน Excel 2010 จะมีระบบแจ้งเตือนการป้อนข้อมูลซ้ำในช่วงเซลล์ที่กำหนด เพื่อลดความซ้ำซ้อนในการป้อนข้อมูล กรณีข้อมูลดังกล่าวนั้นได้ถูกป้อนมาแล้วในช่วงเซลล์ที่ได้กำหนดไว้จะป้อนข้อมูลซ้ำอีกครั้งไม่ได้ โดยระบบจะแจ้งเตือนให้ทราบว่าได้ป้อนข้อมูลมาแล้วให้ตรวจสอบการป้อนข้อมูลใหม่ที่ป้อนเข้ามาด้วย ระบบดังกล่...
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 6576
เมื่อ: 26 กันยายน 2555 14:21
25 กันยายน 2555
Ico48
ทางม้าลายใน ม.อ.
ใน โลก ความคิด ชีวิต ความรัก
โดย เอสเค
เห็นถึงสภาพความไม่เป็นระเบียบของสังคมทีไรก็รู้สึกเศร้าใจกับประเทศนี้เมืองนี้ขึ้นมาทุกที ยิ่งเมื่อไปท่องเที่ยวในต่างประเทศใหม่ๆ ได้เห็นเมืองนอกเมืองนาเขาใช้ชีวิตอยู่กันเป็นระเบียบเรียบร้อยดี หันหลังมามองเมืองไทยแล้วก็เศร้าใจจริงๆ กับหลายเรื่องหลายสิ่งหลายอย่างที่ดูไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยกับเขาเลย...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1364
เมื่อ: 25 กันยายน 2555 09:41
24 กันยายน 2555
Ico48
กินผัก ผลไม้ 5 ส่วนขึ้นไปทุกวัน
ใน E-book
โดย เอสเค
E-Book: เรื่องที่ 61ชื่อเรื่อง: กินผัก ผลไม้ 5 ส่วนขึ้นไปทุกวันเกี่ยวกับเรื่องนี้: ที่ปรึกษา: นพ.สมยศ เจริญศักดิ์ นพ.ประเสริฐ หลุยเจริญเรียบเรียงโดย: ดรุณี อ้นขวัญเมืองบรรณาธิการ: สมชาย ลี่ทองอินจัดพิมพ์โดย: กองออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขชนิดแฟ้ม: pdfขนาดแฟ้ม: 7.84 MB. จำ...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 2289
เมื่อ: 24 กันยายน 2555 10:06
17 กันยายน 2555
Ico48
การบันทึก Macro ใน Excel 2010
ใน เรียนรู้การใช้งาน Excel
โดย เอสเค
การสร้าง Macro ใน Excel เป็นการบันทึกขั้นตอนการทำงานของExcel เพื่อนำ Macro ที่ได้บันทึกไว้นำกลับมาใช้อีก โดยมีจุดประสงค์เพื่อลดการทำงาน ลดความซ้ำซ้อนของงาน ช่วยให้งานเสร็จเร็วขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน Excel Macro จะถูกบันทึกด้วยภาษาคอมพิวเตอร์เป็นภาษา VisualBasic ที่ช่วยสั่งงานให้ Excel ...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 8029
เมื่อ: 17 กันยายน 2555 10:14