นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เอสเค
Ico64
สมเกียรติ ทองรักษ์
นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
Network
Members · Following: 0 · Followed: 5

บันทึก

23 ธันวาคม 2554
Ico48
การเรียนรู้ด้วยการตกผลึกทางปัญญา
ใน E-book
โดย เอสเค
E-Books: เรื่องที่ 43 ชื่อเรื่อง: การเรียนรู้ด้วยการตกผลึกทางปัญญา ผู้แต่ง:ไพฑูรย์ สินลารัตน์ เกี่ยวกับผู้แต่ง: ศาสตราจารย์ และรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ชนิดแฟ้ม: PDF ขนาดแฟ้ม: 243 KB. จำนวน 4 หน้า Download Link: คลิกที่ภาพด้านล่าง
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 4090
เมื่อ: 23 ธันวาคม 2554 14:41
21 ธันวาคม 2554
Ico48
โลกนี้คือละคร
ใน ชนใดไม่มีดนตรีการ
โดย เอสเค
ว่าด้วยหนังสือโลกนี้คือละคร ที่แต่งโดย ศ.ดร. วิษณุ เครืองาม เป็นหนังสือที่ติด 1 ใน 10 อันดับหนังสือขายดี ที่ผู้บริหาร ผู้ใกล้ชิดผู้บริหาร ควรอ่าน ตำแหน่งแห่งหนใหญ่ๆ โตๆ นั้น เขาเปรียบเหมือนคนสวมหัวโขนหรือตัวละครบนเวที ถ้าเล่นสมบทบาทจนคนดู " อิน" ไปด้วยก็จะได้รับคำชม ดีไม่ดีได้ตุ๊กตาทองหรือสุพรรณ...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 2733
เมื่อ: 21 ธันวาคม 2554 20:39
18 ธันวาคม 2554
Ico48
การเดินทางของใจที่เที่ยงแท้
ใน ชนใดไม่มีดนตรีการ
โดย เอสเค
ในวัฏสงสารอันกว้างใหญ่ การเดินทางไกลของดวงจิตในห้วงเวลาแห่งอนันตกาล ลมหายใจแรกของชีวิต ประกาศกล้าศักดาแห่งการแสวงหา ตราบลมหายใจสุดท้ายประกาศชัยชนะสู่มาตุภูมิ ณ ที่เริ่มต้นจวบจนถึงอมตะนทีธรรม วิถีธารแห่งชีวิตน้อยใหญ่สถิตนิ่ง ณ ศูนย์กลางดวงฤทัย หมื่นแสนภพชาติ เติมเต็มมหาสมุทรแห่งบารมีธรรม เป็นเพ...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1965
เมื่อ: 18 ธันวาคม 2554 21:20
17 ธันวาคม 2554
Ico48
ดนตรีบำบัดจากอมตะเพลงดัง ชุดที่ 2 สุเทพ วงศ์คำแหง
ใน ชนใดไม่มีดนตรีการ
โดย เอสเค
ดนตรีบำบัดคืออะไร ดนตรีบำบัด (Music Therapy) คือศาสตร์ที่ว่าด้วย การนำดนตรี หรือองค์ประกอบอื่นๆ ทางดนตรี มาประยุกต์ใช้ เพื่อปรับเปลี่ยนพัฒนา และคงรักษาไว้ซึ่งสุขภาวะของร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม โดยนักดนตรีบำบัดเป็นผู้ดำเนินการไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ ผ่านทางกิจกรรมทางดนตรีต่าง ๆ อย่างมีรูปแบบโครง...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 2389
เมื่อ: 17 ธันวาคม 2554 08:21
14 ธันวาคม 2554
Ico48
มรณสติ
ใน โลก ความคิด ชีวิต ความรัก
โดย เอสเค
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสถามพระอานนท์ว่าอานนท์เธอระลึกถึงความตายวันละกี่ครั้งกี่หนท่านอานนท์ก็ทูลตอบว่า “วันละพันหน”พระพุทธเจ้าก็ทรงตรัสตอบว่า “อานนท์ยังประมาทอยู่”เราตถาคตระลึกถึงความตาย “ทุกลมหายใจ” การระลึกถึงความตาย อยู่เสมอ ๆ หรือ ที่เรียกว่า ...มรณ...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1753
เมื่อ: 14 ธันวาคม 2554 20:58
13 ธันวาคม 2554
Ico48
การออกกำลังกายในน้ำ – ทางเลือกใหม่ เพื่อสุขภาพ
ใน E-book
โดย เอสเค
E-Books: เล่มที่ 42ชื่อเรื่อง: การออกกำลังกายในน้ำ – ทางเลือกใหม่ เพื่อสุขภาพโดย: อาจารย์ แพทย์หญิงเด่นหล้า ปาลเดชพงศ์, ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิพนธ์ พวงวรินทร์ ภาควิชาอายุรศาสตร์, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล,จาก บทความทั่วไป ในเวชบันทึกศิริราช ฉบับเดือน พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๒, ...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 5 · อ่าน: 1995
เมื่อ: 13 ธันวาคม 2554 20:45
10 ธันวาคม 2554
Ico48
กระตุ้นความมั่นใจให้ทำงาน
ใน E-book
โดย เอสเค
E-Book: เล่มที่ 41ชื่อเรื่อง: กระตุ้นความมั่นใจให้ทำงานผู้นำเสนอ: รัตนาภรณ์ ศรีพยัคฆ์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สถาบันดำรงราชานุภาพ สรุปจาก “กระตุ้นความมั่นใจให้ทำงาน Confidence Booster workout” เขียนโดยมาร์ติน เปอร์รี่ แปลโดย ปฏิพล ตั้งจักรวรานนท์เกี่ยวกับเรื่องนี้: “Con...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2215
เมื่อ: 10 ธันวาคม 2554 11:45
09 ธันวาคม 2554
Ico48
คำคม คำคน 21
ใน โลก ความคิด ชีวิต ความรัก
โดย เอสเค
เป็นหลากหลาย คำคม คำคน 21 ที่ได้จากหลากหลายบุคคล ของนักคิดนักเขียนฝรั่ง ที่เป็นคติชีวิตให้แง่คิด สอนใจ ใน"สิ่งละอันพันละน้อย" ของ รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ ชุดที่ 2
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 16865
เมื่อ: 09 ธันวาคม 2554 23:07
06 ธันวาคม 2554
Ico48
เรียนรู้การใช้งาน Excel 2003 เบื้องต้น
ใน เรียนรู้การใช้งาน Excel
โดย เอสเค
เป็นเรียนรู้การใช้งาน Excel 2003 เบื้องต้น สำหรับสอนนักศึกษา เห็นว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้เรียนผู้เริ่มต้นรู้การใช้งาน Excel เนื่องจากแฟ้มที่จะเปิดนี้ได้เขียน VBA Macro ไว้ ดังนั้นให้เข้าไปตั้งค่าระดับความปลอดภัยเป็น ระดับ Low- โดยเข้าไปที่ Tools\Options\- ที่แถบเมนูด้านบนคลิกเลือก Securi...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 4025
เมื่อ: 06 ธันวาคม 2554 15:16
Ico48
ปฏิทิน 100 ปี
ใน เรียนรู้การใช้งาน Excel
โดย เอสเค
Calendar100Years เป็นปฏิทิน 100 ปี เขียนโดยใช้ MS Excel 2003 ดัดแปลง และปรับปรุง จาก File ที่คนอื่นเขาเขียนไว้แล้ว File นี้ได้ปิดเมนูของ Excel ทั้งหมดไว้ ต้องการเรียนรู้ศึกษาหรือนำไปใช้ได้ คลิกที่นี่
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 4851
เมื่อ: 06 ธันวาคม 2554 07:34