นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เอสเค
Ico64
สมเกียรติ ทองรักษ์
นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 5

บันทึก

01 มีนาคม 2555
Ico48
การตัดเกรดแบบอิงเกณฑ์ โดยใช้ฟังก์ชั่น VLOOKUP ใน Excel
ใน เรียนรู้การใช้งาน Excel
โดย เอสเค
การตัดเกรดแบบอิงเกณฑ์ โดยใช้ ฟังก์ชั่น VLOOKUP ใน Excel 1. กล่าวนำ ในระบบการประเมินผลการเรียนการสอน การวัดผลการสอนมีกระบวนการมากมาย การตัดเกรดจากคะแนนที่ได้ก็เป็นขั้นตอนหนึ่ง การตัดเกรดมี 2 แบบคือการตัดเกรดแบบอิงกลุ่มและการตัดเกรดแบบอิงเกณฑ์ การตัดเกรดแบบอิงกลุ่มมีขั้นตอนและวิธีการหลายอย่าง น...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 3 · อ่าน: 19627
เมื่อ: 01 มีนาคม 2555 12:09
27 กุมภาพันธ์ 2555
Ico48
การประเมินแบบสอบถาม โดยใช้ Excel ตอนที่ 3
ใน เรียนรู้การใช้งาน Excel
โดย เอสเค
การวิเคราะห์แบบสอบถาม ด้วย Excel ตอนที่ 3 6. การหาค่า S.D. (Standard Deviation) - คลิกไปที่เซลล์ C16 หลังจากนั้นให้คลิกเลือกที่แถบสถานะสูตรเพื่อแทรก Function เพื่อหาค่า S.D. (Standard Deviation) ในส่วนของ Select Function คลิกเลือก STDVE กดปุ่ม OK ดังภาพที่ 5 -ที่กรอบตอบโต้ Function Arguments ...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 34710
เมื่อ: 27 กุมภาพันธ์ 2555 14:45
Ico48
การประเมินผลแบบสอบถามโดยใช้ Excel ตอนที่ 2
ใน เรียนรู้การใช้งาน Excel
โดย เอสเค
การประเมินผลแบบสอบถามโดยใช้ Excel ตอนที่ 2 5. การหาค่าเฉลี่ย (Mean) 5.1 คลิกไปที่เซลล์ C15 หลังจากนั้นให้คลิกเลือกที่แถบสถานะสูตรเพื่อแทรก Functionเพื่อหาค่าเฉลี่ย ในส่วนของ Select Function คลิกเลือก AVERAGE กดปุ่ม OK ดังภาพที่ 2 5.2ที่กรอบตอบโต้ Function Arguments ให้ไปเลือกช่วงเซลล์ที่จะ...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 5696
เมื่อ: 27 กุมภาพันธ์ 2555 11:10
24 กุมภาพันธ์ 2555
Ico48
การประเมินผลแบบสอบถามโดยใช้ Excel ตอนที่ 1
ใน เรียนรู้การใช้งาน Excel
โดย เอสเค
1. กล่าวนำ ในการประเมินผลแบบสอบถามอย่างง่ายๆที่ใช้ในงานประชุม อบรม สัมมนา หรือกิจกรรมอื่นใดที่ต้องการให้ผู้เข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าวพิจารณาให้ความเห็นในเรื่องต่างๆ โดยการนำ Excel มาใช้ในการวิเคราะห์ประเมินผลที่ได้ในภาพรวม โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อนำผลการวิเคราะห์ประเมินผลที่ได้เพื่อนำไปปรับปรุงพัฒน...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 13139
เมื่อ: 24 กุมภาพันธ์ 2555 16:35
24 มกราคม 2555
Ico48
เงินออมปี 2555
ใน เรียนรู้การใช้งาน Excel
โดย เอสเค
"เก็บสะสมในวันนี้ ม้่งมีในวันหน้า" เป็นแฟ้ม Excel ใช้สำหรับทำบัญชีครัวเรือน รายรับ รายจ่าย ปี 2555 ของธนาคารเเห่งประเทศไทย กับ ธนาคารกสิกรไทย มาฝากนะครับ เพื่อจะได้บริหาร รายรับรายจ่าย การออม สำหรับตนเอง เเละครอบครัว มีประโยชน์ เเละใช้งานง่ายครับ บัญชีครัวเรือนคือ การจดบันทึก ข้อมูลเกี่ยวกับเง...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 6789
เมื่อ: 24 มกราคม 2555 11:13
07 มกราคม 2555
Ico48
โปรแกรมปฏิทินการปฏิบัติงาน ปี 2555
ใน เรียนรู้การใช้งาน Excel
โดย เอสเค
เป็นโปรแกรมนี้เขียนโดยใช้ Microsoft Excel 2003 เขียนโดยใช้ VBA Macro เพื่อให้ใช้งาน VBA Macro ได้ ก่อนใช้งานให้ผู้ใช้เข้าไปแก้ไขดังนี้ 1.สำหรับการใช้ Microsoft Excel 2003ไปที่ เครื่องมือ (Tools)\ตัวเลือก(Options)\ความปลอดภัย(Seccurity)เลือก ความปลอดภัยของแมโคร(Macro Seccurity) เลือก ต่ำ(low) ตก...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 5691
เมื่อ: 07 มกราคม 2555 21:08
04 มกราคม 2555
Ico48
เพลงกล่อมลูกคนใต้
ใน ชนใดไม่มีดนตรีการ
โดย เอสเค
เป็นเพลงกล่อมลูกแบบโบราณของไทยเรา ที่เริ่มสูญหายไปเรื่อยๆ ในชุดนี้เป็นเพลงกล่อมลูกของคนใต้ ร้องเพียวๆเลยไม่มีดนตรีประกอบ ที่มา:เพลงชุดนี้มาจาก อาจารย์วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ทำไว้ โดยได้อัดเสียงจากสถานที่จริง ฉะนั้นลองฟังดีๆ บางแทรคมีเสียงเด็กวิ่งเล่นปนอยู่ด้วย ตัวอย่างเพลงประ...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2121
เมื่อ: 04 มกราคม 2555 21:55
31 ธันวาคม 2554
Ico48
ส.ค.ส. (ส่งความสุข) เรื่องเกี่ยวกับความสุข
ใน E-book
โดย เอสเค
รวม E-Booksชุดพิเศษ เป็น ส.ค.ส. จาก E-Books ในเรื่องเกี่ยวกับความสุขที่มีคุณค่าแก่การส่งไปให้เพื่อนพ้องน้องพี่หรือคนที่คุณรัก ได้รวบรวม Link ของเรื่องเกี่ยวกับความสุขไว้ทั้งหมด 6 เรื่องดังนี้ 1.ความจริงเกี่ยวกับความสุข โดย กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข2.ศิลปการใช้ชีวิตอย่างมีความสุข ความสุขทุก...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 2316
เมื่อ: 31 ธันวาคม 2554 20:21
28 ธันวาคม 2554
Ico48
วันหยุดคือวันศักดิ์สิทธิ์
ใน E-book
โดย เอสเค
E-Books: เรื่องที่ 44ชื่อเรื่อง: วันหยุดคือวันศักดิ์สิทธิ์เขียนโดย: วิศิษฐ์ วังวิญญูเกี่ยวกับเรื่องนี้: ตีพิมพ์ในมติชนรายวัน วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๔๘ชนิดแฟ้ม: PDFขนาดแฟ้ม: 46.4 KB. จำนวน 2 หน้าDownload Link: คลิกที่ข้อความด้านล่าง
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 1941
เมื่อ: 28 ธันวาคม 2554 07:13
24 ธันวาคม 2554
Ico48
For Elise: ผู้หญิงที่เขาหลงรัก
ใน ชนใดไม่มีดนตรีการ
โดย เอสเค
เป็นเพลงบรรเลงของ Beethoven ที่อยู่ในชุด Beethoven For Meditation (2005) - Classical อายุของเพลงนี้มากกว่า 200 ปีแล้วครับ ได้ยินเด็กระดับชั้นประถม แถวข้างบ้านยังเล่นเปียโนเพลงนี้อยู่เลย เพลงไม่มีวันตายจริงๆ ฟูร์ เอลิส (เยอรมัน: F?r Elise; อังกฤษ: For Elise แปลว่า สำหรับเอลิส) เป็นชื่อที่นิยมใช...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 3245
เมื่อ: 24 ธันวาคม 2554 08:01