นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เอสเค
Ico64
สมเกียรติ ทองรักษ์
นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 5

บันทึก

08 กรกฎาคม 2556
Ico48
การคำนวณเงินบำเหน็จรายเดือนลูกจ้างประจำ
ใน เรียนรู้การใช้งาน Excel
โดย เอสเค
ก่อนเขียนบันทึกนี้ก็รู้สึกเป็นห่วงอยู่เหมือนกันว่าการเขียนในเรื่องดังกล่าวนี้จะถึงตัวลูกจ้างประจำหรือเปล่าก็ไม่รู้ฝากคนที่ใกล้ชิดกับลูกจ้างประจำช่วยบอกต่อก็แล้วกันนะครับ มีกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับเงินบำเหน็จลูกจ้างประจำคือ พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จบำนาญ และเงินอื่นใด...
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 6945
เมื่อ: 08 กรกฎาคม 2556 15:03
01 กรกฎาคม 2556
Ico48
การใช้ฟังก์ชัน CONVERT แปลงหน่วยวัด
ใน เรียนรู้การใช้งาน Excel
โดย เอสเค
ฟังก์ชัน CONVERT เป็นฟังก์ชันที่ใช้สำหรับแปลงหน่วยวัด จากระบบการวัดแบบหนึ่งให้กลายเป็นอีกแบบหนึ่งที่เป็นหน่วยวัดเดียวกัน หน่วยวัดต่างๆ ที่ว่านี้ได้แก่หน่วยที่ใช้วัดของเหลว มวลหรือน้ำหนัก ระยะทาง เวลา อุณภูมิ เช่น การแปลงหน่วยวัดระยะทางแบบไมล์ แปลงเป็นแบบกิโลเมตร เป็นต้น ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน CO...
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 3 · อ่าน: 11620
เมื่อ: 01 กรกฎาคม 2556 09:29
24 มิถุนายน 2556
Ico48
การใช้ Function FV คำนวณหาเงินในอนาคต
ใน เรียนรู้การใช้งาน Excel
โดย เอสเค
ว่ากันว่าเงินในอนาคตนั้นมีความผูกพันกับภาวะเงินเพ้อ ดังนั้นเมื่อมีการออมเงินก็ให้เลือกการออมกับสถาบันการเงินที่มั่นคงและให้ผลตอบแทนสูงกว่าอัตราเงินเพ้อ Function FV เป็นฟังก์ชันทางการเงินที่ใช้ในการหาจำนวนเงินที่ได้รับในอนาคต (Future value) จากเงินฝากประจำที่ยังไม่ได้หักภาษีเงินได้ในการฝากเงินที่...
ดอกไม้: 7 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 5497
เมื่อ: 24 มิถุนายน 2556 14:27
18 มิถุนายน 2556
Ico48
การคำนวณค่าเสื่อมราคาใน Excel
ใน เรียนรู้การใช้งาน Excel
โดย เอสเค
สรรพสิ่งในโลกนี้ ทั้งสิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต ล้วนไม่จีรังยั่งยืน ไม่มีชีวิตใดดำรงอยู่เป็นอมตะ ไม่มีสิ่งใดที่จะคงอยู่ยั่งยืนถาวร และไม่มีตำแหน่งใดที่สามารถครอบครองอยู่ได้เป็นนิรันดร์ ทุกสิ่งย่อมเสื่อมสลายเปลี่ยนแปลงไปในที่สุด ก็เพราะมันเป็นเช่นนั้นเอง (เกี่ยวกับเรื่อง Excel หรือเปล่านี่) ค่า...
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 10069
เมื่อ: 18 มิถุนายน 2556 09:30
10 มิถุนายน 2556
Ico48
การสร้าง Scroll Bar ลงในแผ่นงานใน Excel 2010
ใน เรียนรู้การใช้งาน Excel
โดย เอสเค
Scroll Bar ที่จะกล่าวถึงในที่นี้ไม่ใช่เป็น Scroll Bar ที่อยู่ในองค์ประกอบที่อยู่ด้านขวาของตัวโปรแกรม แต่เป็นตัวควบคุมการจัดการฟอร์มข้อมูลที่สร้างขึ้นใหม่ในแผ่นงาน โดยสามารถเรียกใช้งานได้จาก Developer ซึ่งต้องมีการ Insert ฟอร์มของ Scroll Bar ที่ว่านี้ที่อยู่ในกลุ่มของ Form controls ตัวหนึ่งที่สาม...
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 9256
เมื่อ: 10 มิถุนายน 2556 14:31
04 มิถุนายน 2556
Ico48
การติดตั้ง Data Analysis ใน Excel 2010
ใน เรียนรู้การใช้งาน Excel
โดย เอสเค
Data Analysis อยู่ในชุดของกลุ่มเครื่องมือที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติของ Analysis Toolpak ซึ่งจะต้องมีการติดตั้งเพิ่มเข้ามาใช้เองโดยการ Add-ins เพิ่มเข้าไปดังนี้ เข้าไปที่ File คลิกเลือก Option เลือก Add-Ins ในส่วนของ View and manage Microsoft Office Add-ins จะเห็นได้ว่าช่องรายการ name ไม่ม...
ดอกไม้: 8 · ความเห็น: 12 · อ่าน: 16135
เมื่อ: 04 มิถุนายน 2556 11:24
02 พฤษภาคม 2556
Ico48
การคำนวณเงินบำนาญ กบข.
ใน เรียนรู้การใช้งาน Excel
โดย เอสเค
เงินบำนาญ คือ เงินตอบแทนความชอบของข้าราชการที่ได้รับราชการมานาน ซึ่งจ่ายเป็นรายเดือน มีเกณฑ์เป็นข้อกำหนดใน เงื่อนไขของสิทธิการรับเงินบำนาญตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการคำนวณเงินบำนาญอยู่ 2 พ.ร.บ. คือพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 และพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ....
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 11603
เมื่อ: 02 พฤษภาคม 2556 10:39
29 เมษายน 2556
Ico48
การสร้างสูตรคูณ 2 โดยใช้ Auto Fill
ใน เรียนรู้การใช้งาน Excel
โดย เอสเค
ยังจำได้ว่าสูตรคูณมีการพิมพ์อยู่ในปกหลังของสมุดนักเรียน ก่อนกลับบ้านในแต่ละวันก็จะต้องท่องสูตรคูณเสียก่อน สูตรคูณที่ต้องท่องกันมีทั้งหมด 11 แม่ ตั้งแต่แม่ 2- แม่ 12 ปัจจุบันนักเรียนรุ่นใหม่ยังเรียนรู้สูตรคูณกันอีกหรือเปล่าก็ไม่รู้ บันทึกในเรื่องนี้มาเรียนรู้การใช้งาน Auto Fill กันอีกครั้งหนึ่งกั...
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 3 · อ่าน: 10033
เมื่อ: 29 เมษายน 2556 09:45
25 เมษายน 2556
Ico48
การคัดลอกข้อมูลโดยใช้ Auto Fill ใน Excel 2010
ใน เรียนรู้การใช้งาน Excel
โดย เอสเค
Auto Fill เป็นตัวช่วยในการป้อนข้อมูลที่เป็นลำดับขั้น (Fill series) ใน Excel นั้นเมื่อเราเอาเมาส์ไปวางที่มุมด้านขวาล่างของแต่ละเซลล์จะปรากฏรูปกากบาทสีดำขึ้นมา เจ้ากากบาทที่ว่านี้เรียกว่า Fill Handle Cell เซลล์ที่เราคลิกเลือกต้องมีข้อมูลให้มีการคัดลอกแบบ Auto Fill เรามาใช้เจ้าตัวนี้ในการทำ Auto Fi...
ดอกไม้: 7 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 13267
เมื่อ: 25 เมษายน 2556 14:43
22 เมษายน 2556
Ico48
5 Double Click ใน Excel 2010
ใน เรียนรู้การใช้งาน Excel
โดย เอสเค
Double Click เป็นการคลิก mouse ปุ่มซ้ายพร้อมกัน 2 ครั้งอย่างรวดเร็ว โดยให้สถานะของ mouse ให้เป็นเครื่องหมายบวกในขณะที่ Click โดยให้อยู่ในตำแหน่งที่ต้องการ excel ได้สร้างการใช้ตัว Double Click นี้ขึ้นมาเพื่อเป็นเครื่องมือให้ผู้ใช้ๆงานได้สะดวกและรวดเร็ว มาเรียนรู้ดูความสามารถของมันนะครับ บางทีคุณอ...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2279
เมื่อ: 22 เมษายน 2556 09:50