นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

บันทึก

14 มกราคม 2552
Ico48
ระเบียบการลาพนักงานฉบับปรับปรุงใหม่
ใน ทะเบียนประวัติ
โดย แดง
ระเบียบการลา/ระเบียบการจ่าย/โดยปกติจะแยกไว้เป็นสองเรื่องดังนั้นเวลาที่ใครมีปัญหาก็จะต้องเอาระเบียบการลาและระเบียบการจ่ายมาดูพร้อมๆกันทั้งสองเรื่องซึ่งจะยุ่งยากพอสมควรในการตีความ ดังนั้นในคู่มือบุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ ปี 2552 ที่จะออกสู่สายตาบุคลากรที่สนใจเรื่องเหล่านี้ โดยผมจะนำระเบียบทั้งสองมา...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 4724
เมื่อ: 14 มกราคม 2552 14:27
07 สิงหาคม 2551
Ico48
บัตรประจำตัวใหม่(บัตรพลาสติก)มีประโยชน์ตรงไหน
ใน ทะเบียนประวัติ
โดย แดง
ตามที่ กจ. ได้จัดทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐมาในระยะหนึ่งแล้วนั้นขณะนี้เรามองเห็นแล้วว่ามันน่าจะใช้ประโยชน์ได้มากกว่านี้ ก็เลยจะเพิ่ม บาร์โค๊ท ไว้ในบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐเสียด้วยแต่ขอเวลาปรับปรุงอีกนิดหน่อยครับ
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1301
เมื่อ: 07 สิงหาคม 2551 15:43
Ico48
สิทธิการลาระหว่างพนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างด้วยเงินงบประมาณและพนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างด้วยเงินรายได้มีความแตกจ่างกันอย่างไร
ใน ทะเบียนประวัติ
โดย แดง
คำพูดที่เรียกระหว่างพนักงานฯทั้งสองดูเหมือนจะแตกต่างกันแต่โดยเนื้อหาของสิทธิในเรื่องวันลาไม่มีความแตกต่างกันเลยครับ
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1347
เมื่อ: 07 สิงหาคม 2551 15:28
07 กุมภาพันธ์ 2551
Ico48
ระเบียบการลาฉบับใหม่
ใน ทะเบียนประวัติ
โดย แดง
- ตามที่กองการเจ้าหน้าที่ได้ประกาศใช้รูปแบบการทำบัตรใหม่เป็น บัตรแถบแม่เหล็ก ถามว่าทุกคนต้องทำบัตรใหม่หรือไม่?.....การเปลี่ยนแปลงบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐจากบัตรขาวมาเป็นบัตรแถบแม่เหล็กนั้น เป็นนโยบายของผู้บริหารที่จะลดขั้นตอนให้มากที่สุดและข้อสำคัญความทันสมัยของบัตรหน้าจะได้รับการเปลี่ยนแปลง...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 5936
เมื่อ: 07 กุมภาพันธ์ 2551 14:12
Ico48
การทำบัตรใหม่
ใน ทะเบียนประวัติ
โดย แดง
- ตามที่กองการเจ้าหน้าที่ได้ประกาศใช้รูปแบบการทำบัตรใหม่เป็น บัตรแถบแม่เหล็ก ถามว่าทุกคนต้องทำบัตรใหม่หรือไม่?.....การเปลี่ยนแปลงบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐจากบัตรขาวมาเป็นบัตรแถบแม่เหล็กนั้น เป็นนโยบายของผู้บริหารที่จะลดขั้นตอนให้มากที่สุดและข้อสำคัญความทันสมัยของบัตรหน้าจะได้รับการเปลี่ยนแปลง...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1875
เมื่อ: 07 กุมภาพันธ์ 2551 09:44
19 ตุลาคม 2550
Ico48
สวัสดิการลูกจ้างประจำหลังเกษียณ
ใน ทะเบียนประวัติ
โดย แดง
ลูกจ้างประจำเมื่อเกษียณอายุแล้วท่านจะใช้สิทธิจากส่วนราชการไม่ได้ ดังนั้นท่านต้องนำคำสั่งเกษียณไปแจ้งยังอำเภอเพื่อแสดงในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 4 · อ่าน: 5425
เมื่อ: 19 ตุลาคม 2550 14:20