นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Baby
Ico64
สิขเรศ แสงขำ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ภาควิชาธรณีศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 11 · ผู้ติดตาม: 4

บันทึก

21 มกราคม 2556
Ico48
เปลี่ยนคำถาม เปลี่ยนมุมมอง.. ปัญหาอาจจะไม่ยากอย่างที่คิด
ใน สาระรอบตัว
โดย Baby
"ทำไมนกกระยางจึงยืนขาเดียว เวลาหลับ"ถ้าผ่านไป 5 นามีแล้วคุณยังคิดไม่ออกนั่นเพราะคุณมัวแต่จะถามตัวเองใช่ไหมว่า... ทำไมมันยืนขาเดียว ทำไมมันไม่ยืนสองขาลองเปลี่ยนมาถามตัวเองใหม่สิว่า...ทำไมมันหดขาเดียว ทำไมมันไม่หดสองขาเท่านี้แหละ คำตอบก็มาทันทีว่า .. "ถ้ามันหดทั้งสองขา มันก็ล้มน่ะสิ"ปริศนาข้อนี...
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1162
เมื่อ: 21 มกราคม 2556 12:57
Ico48
8 อาชีพยอดฮิตในอาเซียน
ใน สาระรอบตัว
โดย Baby
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ สมาคมประชาชาติเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ประกอบด้วยสมาชิก 10 ประเทศ ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ บรูไน เวียดนาม ลาว พม่า และกัมพูชา ได้รวมกลุ่มกัน เพื่อร่วมมือเสริมสร้างให้ภูมิภาคมีสันติภาพ ซึ่งเสถียรภาพทางการเมือง และความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐ...
ดอกไม้: 7 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 3217
เมื่อ: 21 มกราคม 2556 12:38
17 มกราคม 2556
Ico48
สุขใจผู้ให้ ซึ้งใจผู้รับ
ใน สาระรอบตัว
โดย Baby
ว่าจะเขียนเรื่องนี้ตั้งแต่เดือน ธ.ค. 2555 แล้ว เพราะมีผู้สอบถามมา เพื่อให้ผู้ที่บริจาคในปี 2555 สามารถนำไปลดหย่อนรายได้ภายในวันที่ 8 เมษายน 2556 แต่ติดช่วยงานการแข่งขันกีฬาสามัคคีช่วงกลางเดือน ต่อด้วยแข่งวอลเลย์บอลระหว่างคณะ ปิดท้ายด้วยจัดกิจกรรมงานปีใหม่ เลยได้เขียนหลังปีใหม่ ผู้บริจาคเงิน...
ดอกไม้: 8 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1011
เมื่อ: 17 มกราคม 2556 15:02
14 มกราคม 2556
Ico48
พระนู้นได้ฉัน
ใน มุมละไมในใจฉาน
โดย Baby
เรื่องมีอยู่ว่า เมื่อเช้านี้ แม่ : พ่ออย่ากินของหวานมากนัก เพราะพ่อนั้นพุงเยอะแก่แล้ว อาจจะเป็นโรคเบาหวานได้ พ่อ :จะกินนิ ตายไปก็อดกินหากตายไปแล้วลูกเมียเคาะฝาโลงเรียกกินก็ไม่ได้กิน แม่ :เดี๋ยวจะใส่บาตรไปให้ พ่อ :พระนู้นได้ฉัน ฉัน :ถูกต้องแล้วคร๊าบ คนไทยชอบทำบุญ โดยเฉพาะการใส่บาตร เพ...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 3 · อ่าน: 1002
เมื่อ: 14 มกราคม 2556 14:06
11 มกราคม 2556
Ico48
อนาคตของชาติ อยากได้อะไร?
ใน สาระรอบตัว
โดย Baby
ทุกวันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคม ถูกกำหนดให้เป็นวันเด็กแห่งชาติ “เด็ก” ผู้ซึ่งเป็นอนาคตของชาติ ที่มีส่วนสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าต่อไป เพื่อเป็นการสะท้อนความคิดเห็นของเด็ก ๆ “อาชีวะโพล” จึงได้สำรวจความคิดเห็นของเด็กไทยที่พักอาศัยอยู่ในกรุงเทพฯและปริมณฑล จ...
ดอกไม้: 9 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 980
เมื่อ: 11 มกราคม 2556 13:59
10 มกราคม 2556
Ico48
1 มิ.ย. นี้ ไม่มีบัตร ไม่มีสิทธิ์
ใน งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ ที่ภาควิชา
โดย Baby
ตามประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ลงวันที่ 3 ม.ค. 2556 (ทางระบบ E-document) เรื่อง มาตรการจัดระเบียบการใช้รถจักรยานยนต์ภายในมหาวิทยาลัยสงขลนครินทร์วข.หาดใหญ่ สรุปความว่าเพื่อให้การบริหารจัดการยานพาหนะเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สะดวก และปลอดภัย จึงกำหนดมาตรการตั้งแต่วันที่ 1 ...
ดอกไม้: 10 · ความเห็น: 9 · อ่าน: 1908
เมื่อ: 10 มกราคม 2556 11:37
07 มกราคม 2556
Ico48
ขาดสอบเหมือนจะขาดใจ
ใน งานบริการการศึกษา ที่ภาควิชา
โดย Baby
ปุจฉา : ในช่วงเวลาสอบกลางภาคหรือสอบปลายภาค จะมีอาจารย์และนักศึกษาสอบถามว่า“หากนักศึกษาขาดสอบจะต้องทำอย่างไร?” วิสัชนา : ตามระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2552 ข้อ 16 การลา ข้อ 16.1.2 ในกรณีที่ป่วยหรือมีเหตุสุดวิสัยทำให้ไม่สามารถเข้าสอบไล่ได้ นักศึกษาต้องขอ...
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1341
เมื่อ: 07 มกราคม 2556 16:46
Ico48
เวลาเบิกของบุตร
ใน งานการเจ้าหน้าที่ ที่ภาควิชา
โดย Baby
ปุจฉา : จากอาจารย์ท่านหนึ่ง "บุตรสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้จนถึงอายุเท่าไร?" วิสัชนา : บุตรสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้จนถึงอายุ 20ปีบริบูรณ์ บุตรเบิกได้ไม่เกิน 3 คน เรียงลำดับก่อนหลัง โดยต้องเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย และยังไม่บรรลุนิติภาวะหรือบรรลุนิติภาวะ (20 ปีบริบูรณ์) แต่เป็นผู้ไร้ค...
ดอกไม้: 8 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1261
เมื่อ: 07 มกราคม 2556 15:38
02 มกราคม 2556
Ico48
เปลี่ยนแปลงวันสอบไล่ ภาคการศึกษาที่ 2/2555
ใน งานบริการการศึกษา ที่ภาควิชา
โดย Baby
ตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2555 (มาทางระบบ E-document) เรื่อง เปลี่ยนแปลงวันสอบไล่ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2555 ตามที่มหาวิทยาลัยฯ ได้กำหนดวันสอบไล่ในภาคการศึกษาที่ 2/2555 ระหว่างวันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์- วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2556 โดยวันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 255...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 901
เมื่อ: 02 มกราคม 2556 16:03
Ico48
แนะนำภาควิชาธรณีศาสตร์ คณะทรัพยฯ
ใน งานนโยบายและแผน ที่ภาควิชา
โดย Baby
ยังไม่เคยแนะนำภาควิชาที่ฉันทำงานมาจะ 19 ปีแล้ว วันนี้สบโอกาสฤกษ์ดีปีใหม่ 2556 ขอแนะนำผ่านบันทึก Share PSU ภาควิชาธรณีศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติเปิดสอน 2 หลักสูตร ในระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท ได้แก่ หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาปฐพีศาสตร์Bachelor of Scie...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1065
เมื่อ: 02 มกราคม 2556 14:54