นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Baby
Ico64
สิขเรศ แสงขำ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ภาควิชาธรณีศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 11 · ผู้ติดตาม: 4

บันทึก

03 สิงหาคม 2559
Ico48
โครงการลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยเพื่อรับสวัสดิการของรัฐ
ใน สาระรอบตัว
โดย Baby
ได้รับความสนใจอย่างมากสำหรับ "โครงการลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยเพื่อรับสวัสดิการของรัฐ" หรือที่บางคนอาจเรียกว่า "ลงทะเบียนคนจน" เพื่อที่รัฐจะได้จัดสวัสดิการต่าง ๆ ลงไปให้ถึงมือผู้ที่มีรายได้น้อยตรงกลุ่ม หลังจากพบว่ามาตรการการช่วยเหลือค่าครองชีพประชาชน เช่น ใช้ไฟฟ้าฟรี รถเมล์ฟรี รถไฟฟรี เพื่อ...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1584
เมื่อ: 03 สิงหาคม 2559 15:55
Ico48
บทสัมภาษณ์คุณชำนาญ เถาสุวรรณ ผู้เกษียณอายุราชการ
ใน งานการเจ้าหน้าที่ ที่ภาควิชา
โดย Baby
คุณชำนาญ เถาสุวรรณ พนักงานประจำห้องทดลอง ภาควิชาธรณีศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2559 วันพุธที่ 1 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00-11.00 น. ณ ห้อง 362 ประวัติการทำงาน เริ่มทำงานเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2523 ได้เข้ารับการบรรจุเป็นลูกจ้างประจำ ตำแหน่งคนงาน สังกัดโ...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1712
เมื่อ: 03 สิงหาคม 2559 14:02
28 กรกฎาคม 2559
Ico48
วันที่มหาวิทยาลัยประกาศ งดการเรียนการสอน
ใน งานบริการการศึกษา ที่ภาควิชา
โดย Baby
วันที่มหาวิทยาลัยประกาศ งดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 1/2559 1. งานเกษตรภาคใต้ : ระหว่างวันที่ 12 – 21 สิงหาคม 2559 เฉพาะคณะทรัพยากรธรรมชาติ งดการเรียนการสอน ระหว่างวันที่ 12 – 22 สิงหาคม 2559 2. วันไหว้ครู : วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2559 งดการเรียนการสอน 3. วันมหิดล...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1435
เมื่อ: 28 กรกฎาคม 2559 16:05
21 กรกฎาคม 2559
Ico48
ใช้ตรามหาวิทยาลัย แทนตราครุฑ ตั้งแต่ 21 ก.ค. 2559
ใน งานสารบรรณ ที่ภาควิชา
โดย Baby
เรียน ทุกคณะ/หน่วยงาน ตามที่ มหาวิทยาลัยได้ปรับเปลี่ยนสถานภาพจากหน่วยงานราชการ ไปเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ตั้งแต่วันนี้ (21 กรกฎาคม 2559) และไม่สามารถใช้ตราครุฑในหนังสือได้ ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงได้กำหนด ขนาดตรามหาวิทยาลัยที่ใช้แทนตราครุฑในหนังสือชนิดต่าง ๆ ตามข้างล่างนี้ และ...
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1385
เมื่อ: 21 กรกฎาคม 2559 14:08
20 กรกฎาคม 2559
Ico48
ไต้หวันยกเว้นวีซ่าให้กับคนไทยแล้ว
ใน สาระรอบตัว
โดย Baby
ถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทย เมื่อทางประเทศไต้หวันได้มีการประกาศยกเว้นวีซ่าให้สำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยแล้วครับ โดยจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2559 เป็นต้นไป (มีระยะเวลาทดลองโครงการ 1 ปี) นรม. หลินฉวน (林全) ไต้หวัน สาธารณรัฐจีน ได้เป็นประธานการประชุมวางแผนรูปธรรมขยายนักท่องเท...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1465
เมื่อ: 20 กรกฎาคม 2559 19:02
Ico48
เอเชีย เอเชี่ยน อาเซียน คุณใช้ถูกหรือยัง ?
ใน สาระรอบตัว
โดย Baby
สุวัฒนา พันธ์ภูมิ/สขร. คำภาษาอังกฤษ "Asia" นั้นคนไทยบางคนก็อ่านว่า "เอเชีย" ในขณะที่หลายคนก็อ่านว่า "เอเซีย" ชวนให้สับสนว่าตกลงต้องอ่านอย่างไรจึงจะถูกกันแน่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี และประกาศราชบัณฑิตยสถาน เรื่อง กำหนดชื่อประเทศดินแดน เขตการปกครอง และเมือง...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1331
เมื่อ: 20 กรกฎาคม 2559 18:49
27 มิถุนายน 2559
Ico48
งานของเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนคนหนึ่งในมหาวิทยาลัย
ใน งานการเจ้าหน้าที่ ที่ภาควิชา
โดย Baby
1 วัน (จันทร์ที่ 27 มิ.ย. 2559) กับตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ณ ภาควิชาธรณีศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วข.หาดใหญ่ แห่งนี้ มาดูกันค่ะว่าใน 1 วันฉันทำอะไรบ้าง - ให้บริการยืมครุภัณฑ์ให้กับนักศึกษาปริญญาโท จากสาขาวิชาอื่น ภายในคณะทรัพยากรธรรมชาติ ...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1102
เมื่อ: 27 มิถุนายน 2559 16:19
24 มิถุนายน 2559
Ico48
เคล็ดลับ ป้องกันลูกเสพติดเทคโนโลยี
ใน สาระรอบตัว
โดย Baby
อุปกรณ์ เทคโนโลยี อาทิ สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต และคอมพิวเตอร์ เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของเด็ก ๆ มากขึ้น จนทำให้เด็กบางรายมีพฤติกรรมก้าวร้าว ขาด สมาธิในการเรียน ขาดปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนในวัยเดียวกัน และมีภาวะสมาธิสั้นเทียม ผศ.นพ.ณัทธร พิทยรัตน์เสถียร ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลง...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1282
เมื่อ: 24 มิถุนายน 2559 14:04
23 มิถุนายน 2559
Ico48
ใช้ผลิตภัณฑ์ย้อมผมบ่อย อาจเกิดอันตรายได้
ใน สาระรอบตัว
โดย Baby
นายแพทย์ อัษฎางค์ รวยอาจิณ นายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดสมุทรปราการ กล่าวเตือนการใช้ผลิตภัณฑ์ย้อมผมรูปแบบแชมพู ที่ไม่ใช่ยาสระผมทั่วไป หากใช้เป็นประจำ อาจได้รับอันตราย เพราะผลิตภัณฑ์ย้อมผมส่วนใหญ่มีสารที่เป็นสีย้อมผมที่อาจทำให้เกิดอาการแพ้ได้ การใช้ผลิตภัณฑ์ย้อมผม ควรเลือกชนิดชั่วคราวจ...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1058
เมื่อ: 23 มิถุนายน 2559 16:43
21 มิถุนายน 2559
Ico48
ด่วน ขยายเวลาเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยทุนงบประมาณแผ่นดิน (ปกติ)
ใน งานวิจัย ที่ภาควิชา
โดย Baby
เรียน คณาจารย์และผู้สนใจทุกท่าน ตามที่ มหาวิทยาลัยประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยทุนงบประมาณแผ่นดิน (ปกติ) ปี 2561 ซึ่งหากโครงการได้รับอนุมัติทุน สามารถจะขอรับการสนับสนุนทุนค่าเล่าเรียนให้บัณฑิตศึกษาที่ช่วยงานวิจัยในโครงการได้เต็มจำนวน ตามที่คณะ/หน่วยงานต้นสังกัดพิจารณาสนับสนุน โดยเปิดรับสมั...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1272
เมื่อ: 21 มิถุนายน 2559 10:28