นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Baby
Ico64
สิขเรศ แสงขำ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ภาควิชาธรณีศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 11 · ผู้ติดตาม: 4

บันทึก

18 เมษายน 2555
Ico48
ระบบ E-doc ลดกระดาษได้จริง
ใน งานสารบรรณ ที่ภาควิชา
โดย Baby
ตามบันทึก เรื่อง การจัดการ E-doc ของภาควิชาธรณีศาสตร์ เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2555 http://share.psu.ac.th/blog/ba-by/22739 นี้ท่านคณบดี (รศ.ดร.วัลลภ สันติประชา) ได้ฝากให้ลองทำข้อมูลว่า ลดกระดาษลงอย่างไร เท่าไร นั้น จึงได้ดำเนินการ เก็บข้อมูลเรื่องที่เข้ามาทางระบบ E-doc ในระหว่างวันที่ 23...
ดอกไม้: 8 · ความเห็น: 5 · อ่าน: 2847
เมื่อ: 18 เมษายน 2555 17:08
17 เมษายน 2555
Ico48
Postcard จากบัณฑิตวิทยาลัย
ใน งานบัณฑิตศึกษา ที่ภาควิชา
โดย Baby
เมื่อวันที่ 5 เม.ย.55 บัณฑิตวิทยาลัย (บว.) ได้จัดส่ง Postcard ให้กับภาควิชาฯ เพื่อแจกจ่ายให้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จึงขอนำมาบอกเล่าให้ชาวสมาชิก share ทราบด้วย เผื่อจะได้แจ้งนักศึกษาต่อไป โดยบว. แจ้งว่านักศึกษาป.โท ป.เอก ผู้ใดวางแผนจะสำเร็จการศึกษาให้ทันเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในเดือน ก...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 5 · อ่าน: 2300
เมื่อ: 17 เมษายน 2555 13:46
13 เมษายน 2555
Ico48
กรณีที่เลือกรับบำนาญ ใครเบิกค่ารักษาพยาบาลได้บ้าง
ใน งานการเจ้าหน้าที่ ที่ภาควิชา
โดย Baby
ถามมา จากข้าราชการของภาควิชาฯท่านหนึ่งว่า "ตอนเกษียณอายุราชการ หรือลาออกจากราชการเมื่อทำงานครบ 25 ปี หรืออายุครบ 50 ปี หากเลือกรับบำนาญ ใครสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้บ้างและสามารถเบิกได้จนถึงอายุเท่าไร ? " ตอบไป ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และผู้ได้รับบำนาญ สามารถเบิกสวัสดิการรักษาพยาบ...
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 13 · อ่าน: 15586
เมื่อ: 13 เมษายน 2555 14:45
Ico48
จะรับกาแฟแบบไหนดีคะ
ใน สาระรอบตัว
โดย Baby
เคยไหมคะที่เวลาเดินเข้าร้านกาแฟ มองดูประเภทของกาแฟที่กระดานดำแล้วไม่รู้ว่าจะสั่งกาแฟชนิดไหนดี ครั้นจะบอกคนขายว่าเอากาแฟเย็น กาแฟร้อนเพียงอย่างเดียว คนขายบางร้านก็จะถามต่อว่าเอาประเภทไหนคะ ด้วยความอยากรู้ จึงได้นำมาแบ่งปันให้เพื่อนๆค่ะ ประเภทของกาแฟ เอสเปรสโซ (Espresso) คาปูชิโ...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 2541
เมื่อ: 13 เมษายน 2555 10:45
31 มีนาคม 2555
Ico48
พี่ปัทและพี่นุชที่น่ารัก
ใน งานการเจ้าหน้าที่ ที่ภาควิชา
โดย Baby
เวลารู้สึกประทับใจใคร ก็อยากบอกเล่าเรื่องราวให้คนอื่นรับรู้ด้วยวันนี้ขอเล่าเรื่องพี่ 2 ท่านนี้ก่อน จริง ๆ แล้วมีอีกหลายคนแล้วจะเล่าในโอกาสต่อไปค่ะ ทั้ง 2 ท่านนี้ทำงานอยู่ที่ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช คณะทรัพยากรธรรมชาติ ท่านแรกมีนามว่า พี่ปัท/พี่จารี/พี่ฉา พี่มีหลาย Short name ซึ่งแล้วแต่...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1455
เมื่อ: 31 มีนาคม 2555 10:30
28 มีนาคม 2555
Ico48
ภาษากายสื่อความหมาย?!!
ใน สาระรอบตัว
โดย Baby
เคยสังเกตหรือไม่ ในทุก ๆ วันนอกจากคำพูดที่ใช้สื่อความคิด อารมณ์ และความรู้สึกแล้ว ภาษากายยังถูกนำมาใช้ไม่น้อยไปกว่ากัน โดยเกิดขึ้นทั้งการแสดงออกแบบรู้ตัว และไม่รู้ตัว ซึ่งลักษณะที่พบบ่อย เช่น “การเคลื่อนไหวร่างกาย” หากขณะคุย คู่สนทนาดูนาฬิกาบ่อยครั้ง หรือ ...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 2256
เมื่อ: 28 มีนาคม 2555 14:31
24 มีนาคม 2555
Ico48
เวียนอย่างไรให้ทั่วถึง
ใน งานสารบรรณ ที่ภาควิชา
โดย Baby
วันนี้ การบริหารจัดการงานธุรการภาควิชาธรณีศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติจะว่าด้วยเรื่อง "ทำอย่างไรให้เอกสารงานราชการหรือเรื่องเวียนต่าง ๆ ส่งถึงมือหรือถึงคอมพิวเตอร์ของคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนทั่วกัน" ในปัจจุบัน ข้อมูลข่าวสาร เอกสาร หรือเรื่องงานต่าง ๆ จะเข้ามาที่สำนักงานภาควิชา...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1758
เมื่อ: 24 มีนาคม 2555 16:00
Ico48
คนโมโหร้าย
ใน พัฒนาตน
โดย Baby
คนโมโหร้าย เป็นคนที่แสดงความโกรธด้วยการระเบิดอารมณ์อออกมาอย่างรุนแรง ทั้งคำพูดและการกระทำ เช่น ดุด่า สบถถ้อยคำหยาบคาย ทำลายข้าวของ ลงมือลงไม้กับคนใกล้ชิด ทำให้เกิดความเสียหาย และเสียสุขภาพจิตทั้งของตัวเองและผู้ที่อยู่ใกล้ชิด นอกจากนี้คนที่สุขภาพไม่ดี มีโรคประจำตัว เช่น โรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง ...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1186
เมื่อ: 24 มีนาคม 2555 12:15
Ico48
ใครเป็นผู้กำหนดชะตาชีวิต ?
ใน สาระรอบตัว
โดย Baby
ถาม : ใครเป็นผู้กำหนดชะตาชีวิต ? ตอบ : การกระทำของเราที่เรียกว่ากรรมนั่นเองเป็นผู้กำหนดชะตาชีวิต ถ้าสร้างกุศลกรรม (ความดี) ก็จะส่งผลให้ชะตาชีวิตดี ถ้าสร้างอกุศลกรรม (ความชั่ว) ก็จะส่งผลให้ชะตาชีวิตไม่ดี ชะตาชีวิตในปัจจุบันเป็นผลจากการกระทำความดีความชั่วในอดีต แต่ไม่ได้หมายความว่าจะแก้ไ...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1711
เมื่อ: 24 มีนาคม 2555 11:20
22 มีนาคม 2555
Ico48
ไฟของเธอ (มอนลี่) ไม่ได้ลดลงเลย
ใน งานนโยบายและแผน ที่ภาควิชา
โดย Baby
การจัดทำงบประมาณเงินรายได้คณะทรัพยากรธรรมชาติ ในส่วนของภาควิชาในแต่ละปี นั้น มีเธอผู้หนึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบให้การจัดทำของแต่ละภาควิชา/หน่วยงานในคณะฯ ดำเนินไปได้ด้วยดี โดยเธอจะดำเนินการ 1. โทรศัพท์ส่งเสียงแจ๋ว ๆ ล่วงหน้ามาเป็นทัพแรกว่า "ใกล้จะจัดทำเงินรายได้แล้วนะ ให้เตรียมสอบถามราคาครุภั...
ดอกไม้: 13 · ความเห็น: 4 · อ่าน: 1444
เมื่อ: 22 มีนาคม 2555 18:02