นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ศศิธร คงทอง
Ico64
ศศิธร คงทอง
นักวิชาการศึกษา
สำนักวิจัยและพัฒนา (RDO) ม.อ.
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

บันทึก

06 พฤษภาคม 2551
Ico48
CF:KM ชาว RDO ร่วมอบรมการใช้งาน Blog
ใน สำนักวิจัยและพัฒนา (RDO) /KM
โดย ศศิธร คงทอง
เรียน ชาว RDO ทุกท่านเพื่อทราบบุคลากร RDO จำนวน 6 คน ดังรายชื่อต่อไปนี้1. คุณอารมณ์ รัตนสุวรรณ์2. คุณจิลา ทัศนลีลพร3. คุณธนาลักษณ์ พฤทธิวงศ์4. คุณสุธาสินี มีเสน 5. คุณพรรณพิมล หิรัญพันธุ์6. คุณจันทนา เพ็ชรรัตนจะเข้าอบรมการใช้งาน Blog (เป็นโครงการเดียวกับคณะแพทย์แผนไทย จากการประชาสัมพันธ์ในบันทึกน...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 3 · อ่าน: 1395
เมื่อ: 06 พฤษภาคม 2551 18:23
05 พฤษภาคม 2551
Ico48
ขอเชิญอบรมการทำผลงานฯ เพื่อขอตำแหน่งชำนาญการ
ใน สภาข้าราชการ /ศศิธร-RDO
โดย ศศิธร คงทอง
เรียน บุคลากร ม.อ. ผู้สนใจทุกท่าน และขอความกรุณาช่วยประชาสัมพันธ์ต่อ ด้วยสภาข้าราชการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ได้กำหนดจัดประชุมปฏิบัติการการพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย เรื่อง “การทำผลงานวิชาการจากงานประจำเพื่อเข้าสู่ตำแหน่ง” ระหว่างวันที่...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1863
เมื่อ: 05 พฤษภาคม 2551 19:52
23 เมษายน 2551
Ico48
ปรับปรุงแบบฟอร์ม-ตามคำขอของกองคลัง
ใน สำนักวิจัยและพัฒนา (RDO) /เงินรางวัลตีพิมพ์/ศศิธร
โดย ศศิธร คงทอง
Subject: รางวัลผลงานวิจัย : ปรับปรุงแบบฟอร์มขอรับรางวัลFrom: jantana.p@psu.ac.thDate: Tue, April 22, 2008 3:27 pmTo: psu-all-unit@psu.ac.thเรียน ผู้ต้องการขอรับรางวัลเผยแพร่บทความวิจัย และขอรับค่า page charge ตามที่มหาวิทยาลัยประกาศ เรื่องรางวัลเผยแพร่บทความวิจัย พ.ศ. 2551และให้ผู้สนใจดาวน์โห...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 3 · อ่าน: 1352
เมื่อ: 23 เมษายน 2551 12:54
20 มีนาคม 2551
Ico48
คกก.สภาข้าราชการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วข. หาดใหญ่ รายงานตัวต่อ ท่านอธิการบดี
ใน สภาข้าราชการ /ศศิธร-RDO
โดย ศศิธร คงทอง
หลังจากมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสภาข้าราชการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่เมื่อวันที่ 21 พ.ย. 2550 นายศักดา โชโต ประธานสภาฯ พร้อมด้วยตัวแทนคณะกรรมการฯ จำนวน 10 คน ได้เข้าพบท่านอธิการบดีเพื่อรายงานตัวก่อนปฏิบัติหน้าที่ในฐานะตัวแทนของบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 6 · อ่าน: 1998
เมื่อ: 20 มีนาคม 2551 18:53
26 กุมภาพันธ์ 2551
Ico48
CoP: น้ำมันปาล์ม..น้ำมันมะพร้าว..หรือน้ำมันอื่นๆ เพื่อทำเทียนหอมทดแทนพาราฟิน
ใน สำนักวิจัยและพัฒนา (RDO) / CoP : การจัดการงานวิจัย ม.อ.
โดย ศศิธร คงทอง
เรียน อาจารย์/นักวิจัย และผู้รู้ ทุกท่านเนื่องจากได้รับ e-mail เกี่ยวกับความต้องการวัสดุทดแทนพาราฟินเพื่อทำเทียนหอมและของที่ระลึก ของตกแต่งบ้าน ดังข้อความด้านล่างนี้ จึงเรียนสอบถามมายังผู้รู้ทุกท่าน ถ้ามีคำตอบหรือคำแนะนำใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นมาได้ภายใต้บันทึกนี้ หรือจะแจ้งข้อมูลไปยังผู้สอบถามโด...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 12 · อ่าน: 7514
เมื่อ: 26 กุมภาพันธ์ 2551 22:07
Ico48
CF:KM ... มาแล้ว มาแล้ว กิจกรรมบอกเล่าชาว RDO รอบปฐมทัศน์ (ครั้งที่ 1) : ตอนที่ 2
ใน สำนักวิจัยและพัฒนา (RDO) /KM
โดย ศศิธร คงทอง
ความเดิมจากตอนที่ 1 ... ฮ่าๆ...ในที่สุดก็เต็มห้อง เรามีเวลาสำหรับกิจกรรมนี้กันแค่ 1 ชั่วโมง ถ้าโอ้เอ้ เห็นทีจะไม่ทันการณ์ ต้องเริ่มเลย ... เริ่มต้นโดย (ศิ) แนะนำกิจกรรมนิดหน่อยให้รู้ว่าการจัดครั้งนี้ไม่ได้ซีเรียสนะคะ (แต่แอบหวังผลเล็กๆ ...) และไม่ได้สะสมแต้มด้วย... ชวนพูดชวนคุย นำพูดนำคุย จนน้องๆ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1526
เมื่อ: 26 กุมภาพันธ์ 2551 17:15
24 กุมภาพันธ์ 2551
Ico48
pr : ด่วนมาก !!! เชิญร่วมฟังสัมมนาทางวิชาการด้านเทคโนโลยียางพารา
ใน สำนักวิจัยและพัฒนา (RDO) / CoP : การจัดการงานวิจัย ม.อ.
โดย ศศิธร คงทอง
สถานวิจัยความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยียางพารา (Center of Excellence in natural Rubber Technology, CoE-NR) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กำหนดจัดการนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาโทและเอกที่ปฏิบัติงานวิจัยของสถานวิจัยความเป็นเลิศฯ ในวันจันทร์ที่ 3 มีนาคม 2551 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมเลิศพัฒ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 9 · อ่าน: 2931
เมื่อ: 24 กุมภาพันธ์ 2551 17:36
29 มกราคม 2551
Ico48
FAQs : คำถาม-คำตอบ เรื่องเงินรางวัลตีพิมพ์ ปีงบ 2551
ใน สำนักวิจัยและพัฒนา (RDO) /เงินรางวัลตีพิมพ์/ศศิธร
โดย ศศิธร คงทอง
FAQs : Frequently Asked Questionsเรื่องเงินรางวัลฉบับนี้ ประกอบด้วย คำถาม-คำตอบ 3 ประเด็น หลักๆ คือประเด็นที่ 1. ถาม : จะดูประกาศ/แบบฟอร์ม/รายละเอียดต่างๆ เรื่องเงินรางวัลตีพิมพ์ ประจำปีงบประมาณ 2551 ได้ที่ไหน อย่างไรตอบ : (ยาวมากค่ะ)อาจารย์/นักวิจัย ม.อ. สามารถศึกษารายละเอียดการขอรับรางวัลผลงานต...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 8 · อ่าน: 2762
เมื่อ: 29 มกราคม 2551 14:27
Ico48
ร่วมสมทบทุนสร้างพระราชานุสาวรีย์ “พระราชบิดา” ในวาระ 40 ปี ม.อ.
ใน สภาข้าราชการ /ศศิธร-RDO
โดย ศศิธร คงทอง
เรียนเชิญ ชาว ม.อ. ทุกท่าน ร่วมสร้างกุศลครั้งยิ่งใหญ่!!!ด้วย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ร่วมกับ สภาข้าราชการ (พนักงาน และลูกจ้าง) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ กำหนดจัดกิจกรรม “การแข่งกอล์ฟการกุศล” ณ สนามกอล์ฟหาดใหญ่รีสอร์ทแอนด์กอล์ฟคลับ (ทางไปน้ำตกโตนงาช้าง)...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 8 · อ่าน: 2335
เมื่อ: 29 มกราคม 2551 12:16
19 มกราคม 2551
Ico48
ขำๆ กับพระมหาสมปอง
ใน เรื่องทั่วไป...ศศิธร/RDO
โดย ศศิธร คงทอง
เรื่องวัตถุดิบญาติโยมหลายท่านมักถามว่า" ท่านบวชเรียนมาตั้งแต่อายุยังน้อย อยู่ในเพศบรรพชิตมามากกว่าครึ่งชีวิต มีโอกาสสัมผัสชีวิตฆราวาสไม่มากนักแล้วเอาข้อมูล วัตถุดิบหรือมุกมาจากไหนหนักหนา"อาตมาก็ตอบว่า หลักๆ เลยก็คือ การอ่าน นอกจากนั้นก็หนัง ละคร ที่ญาติโยมดูกันนั่นแหละพอตอบออกไปอย่างนี...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 3 · อ่าน: 2239
เมื่อ: 19 มกราคม 2551 20:30