นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

รัตติยา เขียวแป้น
Ico64
รัตติยา เขียวแป้น
บุคลากรชำนาญการ
งานพัฒนาและฝึกอบรม กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 11

บันทึก

14 ธันวาคม 2559
Ico48
แจ้งตอบรับเข้าร่วมโครงการ ฝ่ายบุคคล พบอาจารย์ใหม่
ใน พัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โดย รัตติยา เขียวแป้น
ตามที่ มหาวิทยาลัย กำหนดจัดโครงการฝ่ายบุคคลพบอาจารย์ใหม่ โดยกลุ่มเป้าหมายได้แก่อาจารย์ใหม่ที่เข้าปฎิบัติงานไม่เกิน 6 เดือน และอาจารย์ที่เพิ่งรายงานตัวกลับจากลาศึกษาต่อไม่เกิน 6 เดือน ได้รับทราบและเข้าใจโครงสร้างนโยบายและภารกิจของมหาวิทยาลัยลัย, เข้าใจ Road Map ตำแหน่งทางวิชาการ, Career Path, สวัส...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1306
เมื่อ: 14 ธันวาคม 2559 13:07
08 มีนาคม 2559
Ico48
อุปนิสัย 7 ประการ ของผู้มีประสิทธิภาพในการทำงาน
ใน บทความทางการบริหาร
โดย รัตติยา เขียวแป้น
ผ่านพ้นฤดูการประเมินผลการปฎิบัติงานกันไปแล้วนะคะ เรามาดูกันสิว่า ใน อุปนิสัย 7 ประการนี้ คุณมีกี่ข้อ ถ้ามีครบทุกข้อ ฟันธงว่า ผลประเมินคุณอยู่ในระดับดีเด่น แน่นอน อุปนิสัย 7 ประการ ของผู้มีประสิทธิภาพในการทำงาน 1) ต้องเป็นฝ่ายเริ่มต้นทำก่อน (Be Proactive)คนที่อยู่ในประเภทที่เป็นผู้กระทำ จะเป...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1230
เมื่อ: 08 มีนาคม 2559 10:41
Ico48
หลักการกระจายงานเพื่อการบริหาร (Delegation) หนึ่งในตัวอย่าง LEAN
ใน บทความทางการบริหาร
โดย รัตติยา เขียวแป้น
ช่วงนี้ หลาย ๆ หน่วยงานที่เป็นหน่วยงานสนับสนุน โดยเฉพาะหน่วยงานในสำนักงานอธิการบดี คงจะเริ่มคุ้นชินกับคำว่า LEAN กันบ้างแล้วนะคะ ซึ่งในรอบการดำเนินการ SAR ประจำปีนี้ ทางมหาวิทยาลัยฯ โดยสำนักงานประกันคุณภาพ กำหนดให้หน่วยงานสนับสนุนในสังกัดสำนักงานอธิการบดี ดำเนินการจัดทำประกันคุณภาพตามแนวทางร...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1606
เมื่อ: 08 มีนาคม 2559 10:07
18 กุมภาพันธ์ 2559
Ico48
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเพณี มข.-ม.อ.-มช. “ 3 พลังเพื่อแผ่นดิน” ครั้งที่ 1
ใน blog กับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
โดย รัตติยา เขียวแป้น
ความเป็นมา สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นและมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เห็นชอบให้มีโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภายใต้ชื่อโครงการว่า “ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเพณี มข.-ม.อ. และในขณะนั้นได้เห็นชอบร่วมกันเพื่อพัฒนาเป็นคู่ความร่วมมือแบบกัลยาณมิตรที่สามารถร่วมกันแบบก้าวกระโดดจากการแลกเปลี...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 1655
เมื่อ: 18 กุมภาพันธ์ 2559 11:10
Ico48
ผู้นำที่ดีควรจะมีเทคนิคในการสื่อสารอย่างไร
ใน บทความทางการบริหาร
โดย รัตติยา เขียวแป้น
ผู้นำที่ดีควรจะมีเทคนิคในการสื่อสารอย่างไร (Communication goodleader)โดย คุณประคัลภ์ ปัณฑพลังกูร : Think People Cunsulting เมื่อสองวันก่อน ได้มีโอกาสไปนั่งฟังผู้บริหารระดับสูงของธุรกิจแห่งหนึ่งที่ขึ้นมาแถลงนโยบายของบริษัท และเปิดโอกาสให้พนักงานได้พูดคุยสอบถาม และท่านก็ตอบข้อสงสัย ตอบข้อซัก...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1101
เมื่อ: 18 กุมภาพันธ์ 2559 10:56
26 ตุลาคม 2558
Ico48
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเพณี มข. – ม.อ. – มช. “3 พลัง เพื่อแผ่นดิน” ครั้งที่ 1: ขอความร่วมมือคณะ/หน่วยงาน รายงานผลความร่วมมือฯ
ใน blog กับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
โดย รัตติยา เขียวแป้น
ตามที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ร่วมดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยขอนแก่น (Let’s walk together) ซึ่งมีผลเป็นระยะเวลา ๓ ปี ตั้งแต่วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖ และครั้ง...
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1526
เมื่อ: 26 ตุลาคม 2558 08:39
05 สิงหาคม 2558
Ico48
โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่ออนาคตของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รุ่นที่ 3 ตอนที่ 1
ใน blog กับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
โดย รัตติยา เขียวแป้น
โครงการพัฒนาบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนาบุคลากรของคณะแพทยศาสตร์ ซึ่งคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย - หัวหน้าภาควิชาหรือ รองหัวหน้าภาควิชา - รองคณบดี และผู้ช่วยคณบดี - หัวหน้าฝ่าย หรือผู้ตรวจการพยาบาล - หัวหน้างา...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 2566
เมื่อ: 05 สิงหาคม 2558 20:05
26 กรกฎาคม 2558
Ico48
ขอความร่วมมือประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ของกองการเจ้าหน้าที่ ประจำปี 2557
ใน blog กับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
โดย รัตติยา เขียวแป้น
เรียน บุคลากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทุกท่าน กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอความอนุเคราะห์จากท่านโปรดตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของกองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในรอบปีการศึกษา 2557 (ระหว่าง 1 ส.ค.57 &ndash...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1659
เมื่อ: 26 กรกฎาคม 2558 09:17
12 พฤษภาคม 2558
Ico48
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร พัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ (Basic)
ใน พัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โดย รัตติยา เขียวแป้น
ด้วย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ (Basic)สำหรับบุคลากรสำนักงานอธิการบดี โดยกำหนดจัดระหว่างวันที่25 - 26 พฤษภาคม 2558 ณ บ้านหน้าเกาะบลิสฟูล รีสอร์ท อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุงรายละเอียดดังโครงการและกำหนดการที่แนบมาพร้อมนี้ ...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1183
เมื่อ: 12 พฤษภาคม 2558 12:12
07 พฤษภาคม 2558
Ico48
เครือข่ายผู้ปฏิบัติงานการเจ้าหน้าที่ในสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ : พบปะพูดคุยครั้งที่ 1
ใน happy workplace
โดย รัตติยา เขียวแป้น
หลังจากที่โครงการอนุมัติผ่านความเห็นชอบ กองการเจ้าหน้าที่ในฐานะผู้รับผิดชอบโครงการ ได้มีหนังสือเชิญชวน 4 มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมโครงการสร้างเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานการเจ้าหน้าที่ในสถาบันอุดมศึก...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1227
เมื่อ: 07 พฤษภาคม 2558 11:08