นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 1 · ผู้ติดตาม: 3

บันทึก

20 กันยายน 2557
Ico48
บทสัมภาษณ์ ศาสตราจารย์ ดร.เสาวภา อังสุภานิช
ใน สะเก็ดข่าว...ชาววาริช
โดย camera
วันที่ 30 กันยายนของทุกๆ ปี หลาย หน่วยงานจะมีผู้เกษียณอายุราชการจำนวนหนึ่ง โดยท่านเหล่านั้นจะต้องเปลี่ยนแปลงบทบาทและหน้าที่ของตนเองจากเดิมที่เคยปฏิบัติหน้าที่การงาน ในช่วงก่อนที่จะเกษียณ แต่ละท่านมักจะมีชีวิตการงานที่น่าสนใจ บ้างก็ดุเดือด โลดโผน แต่บ้างก็มีชีวิตที่เรียบง่าย แต่หลังจาก &ldquo...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 3654
เมื่อ: 20 กันยายน 2557 12:25
31 พฤษภาคม 2557
Ico48
สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์
ใน สะเก็ดข่าว...ชาววาริช
โดย camera
"การลดลงของป่าชายน้ำ" จะมีผลอย่างไรกับประชากรปลาขอเชิญร่วมรับฟังได้ในการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโทสาขาวิชาวาริชศาสตร์ในหัวข้อ "ผลของการลดลงของป่าชายน้ำต่อประชากรปลาในพื้นที่ชุ่มน้ำในลุ่มน้ำตาปี จังหวัดสุราษฎร์ธานี" ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมฟังการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ดังกล่าวไ...
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1489
เมื่อ: 31 พฤษภาคม 2557 13:07
29 พฤษภาคม 2557
Ico48
การบรรยายพิเศษ
ใน สะเก็ดข่าว...ชาววาริช
โดย camera
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษเรื่อง Fish Feed developmentในวันอังคารที่ 3 มิถุนายน 2557 ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1344
เมื่อ: 29 พฤษภาคม 2557 22:16
Ico48
สอบวิทยานิพนธ์
ใน สะเก็ดข่าว...ชาววาริช
โดย camera
“เอนไซม์ย่อยอาหาร......ลูกปลากะพงขาววัยอ่อน” จะมีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกันอย่างไร ขอเชิญหาคำตอบได้ในการสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาเอก เรื่อง "พัฒนาการของเอนไซม์ย่อยอาหารในลูกปลากะพงขาววัยอ่อนและการพัฒนาอาหารลูกปลาสำเร็จรูป"ในวันจันทร์ที่ 2 มิถนายน 2557 เวลา 13.30 - 16.00 น. ...
ดอกไม้: 8 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1395
เมื่อ: 29 พฤษภาคม 2557 21:45
29 เมษายน 2557
Ico48
ก่อนความสุขจะจาง และ สุขใหม่กำลังจะมา
ใน สะเก็ดข่าว...ชาววาริช
โดย camera
กิจกรรมแลกเปลี่ยนทางวิชาการและวัฒนธรรมระหว่างภาควิชาวาริชศาสตร์และ USM ในปีนี้ผ่านไปได้ด้วยดี (มากๆ) ส่วนหนึ่งของความสำเร็จมาจากความร่วมมือของพวกเรานะค่ะ ครูขอขอบใจทุกคนที่มาช่วยงาน ทั้งก่อนหน้าวันงาน วันพฤหัสที่ช่วยกันจัดเตรียมสถานที่ที่กว่าจะเสร็จก็เกือบเที่ยงคืน และวันศุกร์ ซึ่งเป็นวันงานจนก...
ดอกไม้: 12 · ความเห็น: 6 · อ่าน: 1595
เมื่อ: 29 เมษายน 2557 19:10
26 เมษายน 2557
Ico48
สอบวิทยานิพนธ์
ใน สะเก็ดข่าว...ชาววาริช
โดย camera
ขอเชิญผู้สนใจสามารถเข้าร่วมฟังการสอบวิทยานิพนธ์ ของนักศึกษาเป็นการปิดท้ายเทศกาลวันสงกรานต์เป็นเรื่องเกี่ยวกับน้ำ ๆ แต่ะจะเป็น้ำอะไรโปรดติดตามได้ในวันพุธที่ 30 เมษายน 2557 เวลา 13.00 - 16.00 น. ภาควิชาวาริชศาสตร์ จะดำเนินการสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโท หัวข้อวิทยานิพนธ์ และชื่อผู้สอบ...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1302
เมื่อ: 26 เมษายน 2557 14:51
22 เมษายน 2557
Ico48
สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์
ใน สะเก็ดข่าว...ชาววาริช
โดย camera
เป็นรายสุดท้ายกับการรับลมร้อนในเดือนเมษายน 2557 นี้ สำหรับการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ในวันพุธที่ 23 เมษายน 2557 เวลา 09.30 - 12.00 น. ภาควิชาวาริชศาสตร์ จะดำเนินการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาเอก ซึ่งมีหัวข้อวิทยานิพนธ์ และชื่อผู้สอบดังภาพข้างล่างนี้ ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมฟังการสอ...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1502
เมื่อ: 22 เมษายน 2557 18:11
19 เมษายน 2557
Ico48
สอบวิทยานิพนธ์
ใน สะเก็ดข่าว...ชาววาริช
โดย camera
ความสนุกสนานกับการเฉลิมฉลองในวันสงกรานต์ปี 2557 ได้ผ่านพ้นไปแล้ว คนไทยเราถือเป็นการเริ่มต้นวันปีใหม่ไทย หลังจากที่นักศึกษาได้ศึกษาทดลองจนเสร็จสิ้นเรียบร้อยครบถ้วนแล้ว วันนี้ก็จะเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทุกคน นั่นก็คือ "วันสอบวิทยานิพนธ์" ในวันจันทร์ที่ 21 เมษายน 2557 เวลา...
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1046
เมื่อ: 19 เมษายน 2557 14:05
16 เมษายน 2557
Ico48
สอบวิทยานิพนธ์
ใน สะเก็ดข่าว...ชาววาริช
โดย camera
หลังจากสนุกสนานกับการเฉลิมฉลองในวันสงกรานต์ปี 2557 แล้ว นับเป็นการเริ่มต้นวันปีใหม่ไทย หลังจากที่นักศึกษาได้ศึกษาทดลองจนเสร็จสิ้นเรียบร้อยครบถ้วนแล้ว วันนี้ก็จะเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทุกคน นั่นก็คือ "วันสอบวิทยานิพนธ์" โดยในวันจันทร์ที่ 21 เมษายน 2557 เวลา 13.00 - 16.00...
ดอกไม้: 8 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1010
เมื่อ: 16 เมษายน 2557 16:07
31 มีนาคม 2557
Ico48
สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์
ใน สะเก็ดข่าว...ชาววาริช
โดย camera
เป็นรายแรกรับลมร้อนในเดือนเมษายน 2557 นี้ สำหรับการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ เริ่มจากวันพุธที่ 2 เมษายน 2557 เวลา 09.00-12.00 น. ภาควิชาวาริชศาสตร์ จะดำเนินการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโท ซึ่งมีหัวข้อวิทยานิพนธ์ และชื่อผู้สอบ ดังภาพข้างล่างนี้ ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมฟังการสอบโครงร่าง...
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1139
เมื่อ: 31 มีนาคม 2557 13:12