นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ซีซ่า ซีซ๋า
Ico64
รตานา ยามาเจริญ
บรรณารักษ์ฝ่ายบริการสารสนเทศ
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
Network
Members · Following: 1 · Followed: 4

บันทึก

14 กุมภาพันธ์ 2554
Ico48
ทดลองใช้ฐานข้อมูล InfoTrac Custom Journal
ใน ฐานข้อมูลออนไลน์
โดย ซีซ่า ซีซ๋า
ฐานข้อมูล InfoTrac Custom Journal เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลทุกสาขาวิชา มีรายชื่อเนื้อหามากกว่า 20,000 รายชื่อ ทดลองใช้ผ่านทาง เว็บไซต์สำนักทรัพยากรการเรียนรู้สมุดคุณหญิงหลงฯ http://www.clib.psu.ac.th/หรือhttp://find.galegroup.com/menu/commonmenu.do?userGroupName=gvrlasia07ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 15 เมษายน...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 973
เมื่อ: 14 กุมภาพันธ์ 2554 10:04
10 กุมภาพันธ์ 2554
Ico48
รับ Passwords ฐานข้อมูลออนไลน์ Westlaw
ใน ฐานข้อมูลออนไลน์
โดย ซีซ่า ซีซ๋า
กรณีเข้าใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ Westlaw ภายนอกมหาวิทยาลัย ผู้ใช้บริการต้องมี Passwords เพื่อการเข้าใช้งาน ติดต่อขอรับ Passwords ได้ที่เคาน์เตอร์บริการตอบคำถาม เฉพาะบุคลากร มอ. เท่านั้นทุกที่ทุกเวลาก็สามารถใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ Westlaw ได้เพียงแค่มี Individual Passwords…
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1046
เมื่อ: 10 กุมภาพันธ์ 2554 09:00
09 กุมภาพันธ์ 2554
Ico48
ข่าวดี!!lสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงฯขยายเวลาเปิดบริการ ถึง 24.00 น. แล้วคะ
ใน ข่าวประชาสัมพันธ์
โดย ซีซ่า ซีซ๋า
ข่าวดี!! สำหรับผู้ใช้บริการและนักศึกษาทุกคน ห้องสมุดคุณหญิงหลงฯ ขยายเวลาเปิดบริการ จนถึง 24.00 น. ในวันจันทร์-ศุกร์ตั้งแต่ วันที่ 7 ก.พ. 54 - 3 มี.ค. 54 นี้นะจ๊ะ เฉพาะช่วงสอบเท่านั้น
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 978
เมื่อ: 09 กุมภาพันธ์ 2554 09:04
08 กุมภาพันธ์ 2554
Ico48
อบรมฐานข้อมูลทางด้านนิติศาสตร์ (Westlaw) ฟรี!
ใน ฐานข้อมูลออนไลน์
โดย ซีซ่า ซีซ๋า
เชิญผู้สนใจ!!อบรมฐานข้อมูลทางด้านนิติศาสตร์ (Westlaw) ฟรี! สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ ร่วมกับบริษัทบุ๊ค โปรโมชั่น จะจัดอบรมการสืบค้นจากฐานข้อมูล Westlawซึ่งเป็นฐานข้อมูลทางด้านนิติศาสตร์ ประกอบด้วย ข้อมูลกฏหมาย คำพิพากษาคดี และบทความจากวารสารทางด้านนิติศาสตร์ อบรมในวันจันทร์ที่ 21 ก.พ. ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1145
เมื่อ: 08 กุมภาพันธ์ 2554 11:56