นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

รัชดา
Ico64
นาง รัชดา มงคลสินธุ์
นักวิชาการศึกษา
สำนักวิจัยและพัฒนา
Recent Activities
  • Not Available
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

post

13 May 2008
Ico48
ได้อะไรจากการอบรมการใช้บล็อค
in บันทึกวันแรก
By รัชดา
วันนี้เข้าอบรมการใช้บล็อค จริง ๆแล้วแพทย์แผนไทยขอให้คุณเมตตาจัดให้บุคคลากรจากคณะฯแต่เนื่องจากมีที่ว่าง ชาว RDO โดยความช่วยเหลือจากศิ (คุณศศิธร ฝ่าย 3 สำนักวิจัย) เลยเชิญชวนให้มาอบรม ชาว RDO มากัน 6 คน (มากกว่าเจ้าภาพหรือเปล่า นะ! จากที่กลับไปตั้งใจว่าจะเข้ามาใช้บ่อย ๆค่ะ
Flowers: 0 · Comments: 1 · Read: 13
at: 13 May 2008 10:19