นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

"แมวเมี๊ยว"
Ico64
Recent Activities
  • Not Available
Network
Members · Following: 0 · Followed: 0

post

14 September 2009
Ico48
แนวคิดการเลือกสาขาวิชาเอก
in สาขาวิชาเอก
By "แมวเมี๊ยว"
เนื่องจากเป็นช่วงการเลือกสาขาวิชาเอกของน้องๆ วิดยา เครื่องมือที่ช่วยให้การสื่อสารแพร่กระจายไปยังกลุ่มเป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว และเหมาะสม คือ การใช้ Word of Mouth ไม่ขออะไรมาก ขอแค่รุ่นพี่ๆได้มีโอกาสคุยกับน้องๆ ในการเลือกสาขาวิชาเอกนั้นอยากให้พี่ๆช่วยให้ข้อมูลที่ไม่ต้องโน้มน้าวใจให้เลือกเอกใดเป็นพ...
Flowers: 0 · Comments: 4 · Read: 4035
at: 14 September 2009 09:46
27 Febuary 2008
Ico48
เสนอต้นฉบับเพื่อตีพิมพ์
in พัฒนางานวิชาการ
By "แมวเมี๊ยว"
ถึง ผู้สนใจงานตีพิมพ์ทุกท่านตามที่คณะวิทยาศาสตร์ได้จัดสัมมนาโครงการ "เขียนอย่างไรให้ได้จัดพิมพ์" ในวันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2551 ณ ห้องสัมมนา คณะวิทยาศาสตร์ ไปแล้วนั้น คณะฯ จึงขอติดตามสำหรับผู้ประสงค์จะส่งต้นฉบับเพื่อพิจารณาตีพิมพ์และสามารถส่งต้นฉบับ พร้อมใบสมัครดังไฟล์แนบ มายังหน่วยทะเบ...
Flowers: 0 · Comments: 3 · Read: 1745
at: 27 Febuary 2008 15:38
30 January 2008
Ico48
"เขียนอย่างไรให้ได้จัดพิมพ์"
in พัฒนางานวิชาการ
By "แมวเมี๊ยว"
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเชิญชวนอาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษา ผู้ที่เขียนหนังสือ และผู้สนใจทั่วไปเข้าฟังโครงการสัมมนาเรื่อง“เตรียมต้นฉบับอย่างไร ให้ได้จัดพิมพ์”วิทยากร1.วิทยากรจากทางสำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยผศ.มานิต รุ...
Flowers: 0 · Comments: 9 · Read: 1807
at: 30 January 2008 10:00