นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

"แมวเมี๊ยว"
Ico64
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

บันทึก

14 กันยายน 2552
Ico48
แนวคิดการเลือกสาขาวิชาเอก
ใน สาขาวิชาเอก
โดย "แมวเมี๊ยว"
เนื่องจากเป็นช่วงการเลือกสาขาวิชาเอกของน้องๆ วิดยา เครื่องมือที่ช่วยให้การสื่อสารแพร่กระจายไปยังกลุ่มเป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว และเหมาะสม คือ การใช้ Word of Mouth ไม่ขออะไรมาก ขอแค่รุ่นพี่ๆได้มีโอกาสคุยกับน้องๆ ในการเลือกสาขาวิชาเอกนั้นอยากให้พี่ๆช่วยให้ข้อมูลที่ไม่ต้องโน้มน้าวใจให้เลือกเอกใดเป็นพ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 4 · อ่าน: 4071
เมื่อ: 14 กันยายน 2552 09:46
27 กุมภาพันธ์ 2551
Ico48
เสนอต้นฉบับเพื่อตีพิมพ์
ใน พัฒนางานวิชาการ
โดย "แมวเมี๊ยว"
ถึง ผู้สนใจงานตีพิมพ์ทุกท่านตามที่คณะวิทยาศาสตร์ได้จัดสัมมนาโครงการ "เขียนอย่างไรให้ได้จัดพิมพ์" ในวันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2551 ณ ห้องสัมมนา คณะวิทยาศาสตร์ ไปแล้วนั้น คณะฯ จึงขอติดตามสำหรับผู้ประสงค์จะส่งต้นฉบับเพื่อพิจารณาตีพิมพ์และสามารถส่งต้นฉบับ พร้อมใบสมัครดังไฟล์แนบ มายังหน่วยทะเบ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 3 · อ่าน: 1794
เมื่อ: 27 กุมภาพันธ์ 2551 15:38
30 มกราคม 2551
Ico48
"เขียนอย่างไรให้ได้จัดพิมพ์"
ใน พัฒนางานวิชาการ
โดย "แมวเมี๊ยว"
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเชิญชวนอาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษา ผู้ที่เขียนหนังสือ และผู้สนใจทั่วไปเข้าฟังโครงการสัมมนาเรื่อง“เตรียมต้นฉบับอย่างไร ให้ได้จัดพิมพ์”วิทยากร1.วิทยากรจากทางสำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยผศ.มานิต รุ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 9 · อ่าน: 1855
เมื่อ: 30 มกราคม 2551 10:00