นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Pisan
Ico64
Pisan (Bao)
Lecturer
s3930201@hotmail.com >>> http://share.psu.ac.th/blog/pisan-surat/toc?page=2
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

บันทึก

22 ธันวาคม 2551
Ico48
วิถีแห่งปราชญ์แท้
ใน To Live Is To Learn
โดย Pisan
"ถ้าพระหนุ่มรูปนั้นบวชเรื่อยไป ไม่ลาสิกขาเสียก่อน ต่อไปท่านจะเป็นที่พึ่งของพระศาสนา ประเทศไทยก็จะมีพระภิกษุที่เป็นปราชญ์ทางพุทธศาสนาที่สำคัญมากอย่างแน่นอน"ข้อความข้างต้นเป็นคำกล่าวของท่านพุทธทาส ที่มีต่อท่านเจ้าคุณพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) [Video Link] เมื่อสมัยยังหนุ่ม ฟังธรรมจากท่...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 4 · อ่าน: 2626
เมื่อ: 22 ธันวาคม 2551 15:00
21 ธันวาคม 2551
Ico48
หัวเชือกวัวชน
ใน To Live Is To Learn
โดย Pisan
สืบเนื่องจากการเข้าร่วมการสัมมนา “แลกเปลี่ยนเรียนรู้: การเรียนการสอนที่เน้นเศรษฐกิจพอเพียง” เมื่อวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ที่ผ่านมา มีอาจารย์ท่านหนึ่ง (ซึ่งผมชื่นชมในผลงานวิจัยของท่าน) ได้มาร่วมงานสัมมนาในครั้งนี้ด้วย นั่นคือ รองศาสตราจารย์อาคม เดชทองคำ เจ้าของผลงาน หัวเชือกวัวชน ซึ่งปรา...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 3837
เมื่อ: 21 ธันวาคม 2551 16:26
20 ธันวาคม 2551
Ico48
ความมีเหตุผลตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ใน To Live Is To Learn
โดย Pisan
18 - 19 ธันวาคม 2551 ที่ผ่านมา ผมมีโอกาสได้เข้าร่วมสัมมนา เรื่อง "การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : การจัดการเรียนการสอนที่เน้นเศรษฐกิจพอเพียง" ณ โรงแรมหาดใหญ่พาราไดสแอนด์รีสอร์ท งานนี้ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รองศาสตราจารย์ ดร.อรัญญา เชาวลิต เป็นประธานในการเปิดงาน การสัมมนาในครั้งนี้มีคณาจารย์จา...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 6908
เมื่อ: 20 ธันวาคม 2551 16:21
01 ธันวาคม 2551
Ico48
You are What You Think
ใน To Live Is To Learn
โดย Pisan
วิชาทักษะชีวิตวันนี้ ผมเข้าสอนในหัวข้อที่ว่าด้วยเรื่อง "การคิด" เรื่องของความคิดใครๆ ก็ทราบอยู่ว่าสำคัญขนาดไหน และเรื่อง "การคิด" นี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงกล่าวชี้คุณและโทษ ดังพุทธพจน์ที่ว่า"ความคิดนำโลกไป ความคิดทำให้โลกดิ้นรน สิ่งทั้งปวงตกอยูใต้อ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 2713
เมื่อ: 01 ธันวาคม 2551 16:45
28 พฤศจิกายน 2551
Ico48
ปัญหามิได้อยู่ที่โลก
ใน To Live Is To Learn
โดย Pisan
หลายปีมาแล้ว ผมเคยเขียนบทความชิ้นหนึ่ง ชื่อว่า "ปัญหามิได้อยู่ที่โลก" (ดาวน์โหลด)คำว่า "โลก" ในที่นี้มิได้หมายถึง ลูกโลกหรือโลกที่เป็นดวงดาว หากแต่ "โลก" ในที่นี้หมายถึง สิ่งนอกตัวเราทั้งหมด ซึ่งหมายรวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวเรากับคนอื่น และสิ่งแวดล้อมทั้งปวงยิ่งได...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 1647
เมื่อ: 28 พฤศจิกายน 2551 15:15
17 พฤศจิกายน 2551
Ico48
3 ธรรมที่สัมพันธ์ วัฒนธรรม จริยธรรม และสัจธรรม
ใน To Live Is To Learn
โดย Pisan
เข้าสอนในช่วงบ่ายของวันนี้กับรายวิชา 935 - 123 ทักษะชีวิต (Life Skills) หัวข้อ "มนุษย์กับวัฒนธรรม" ผมก็เลยพยามทบทวนวรรณกรรมในเนื้อหาที่ว่าด้วยเรื่องวัฒนธรรม ทบทวนแล้วกลับพบว่าเนื้อหาของวัฒนธรรมนั้นผูกโยงกับอารยธรรม จึงต้องอธิบายนักศึกษาให้เข้าใจทั้งสองคำ จำได้ว่าในบล็อกที่ชื่อว่า "...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 4521
เมื่อ: 17 พฤศจิกายน 2551 17:23
13 พฤศจิกายน 2551
Ico48
ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง
ใน To Live Is To Learn
โดย Pisan
ใครๆ ก็รู้ว่างานบริการชุมชนและสังคมเป็นภารกิจหนึ่งของมหาวิทยาลัย ในฐานะอาจารย์คนหนึ่งการเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยในการทำหน้าที่นี้ถือได้ว่าได้ทำประโยชน์ให้แก่ชุมชนและสังคมที่ตัวเองอยู่จึงนับเป็นเรื่องที่ดี ผมจึงตอบรับเป็นคณะกรรมการศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองของจังหวัดสุราษฎร์ธานีเมื่อวันที่ 11 กั...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 2053
เมื่อ: 13 พฤศจิกายน 2551 16:40
11 พฤศจิกายน 2551
Ico48
คำทำนายของ Ravi Batra
ใน To Live Is To Learn
โดย Pisan
สมัยเมื่อครั้งที่เรียนหนังสือในระดับ ป.โท วิชาระบบเศรษฐกิจไทยของ ศาสตราจารย์ ดร.กฤช เพิ่มทันจิตต์ ผมจำได้คลับคล้ายคลับคลา ว่าอาจารย์ท่านเคยเล่าถึงคำทำนายของ Dr.Ravi Batra อาจารย์ทางด้านเศรษฐศาสตร์จาก มหาวิทยาลัยอิลลินอยใต้ (พื้นเพเป็นคนจากรัฐปัญจาบ ประเทศอินเดีย) ผมจึงไปค้นหา Lecture เก่ามาอ่านซ้...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1854
เมื่อ: 11 พฤศจิกายน 2551 21:49
07 พฤศจิกายน 2551
Ico48
ระบบการศึกษาชั้นยอด
ใน To Live Is To Learn
โดย Pisan
บางครั้งการระลึกถึงสถาบันที่ตัวเองจบการศึกษามา แล้วก็แวะเวียนไปเยี่ยมชม โดยเฉพาะในโลกยุคฟ้าบ่กั้นเช่นนี้ การแวะเวียนไปเยี่ยมชมทำได้ง่าย เพียงแค่คลิก ก็ทำให้ได้รับรู้ความเคลื่อนไหวและความเป็นไป แถมยังได้ความรู้ใหม่ๆ เพิ่มขึ้นอีกมาก ผมแวะเวียนไปเยี่ยมชมเว็บของคณะรัฐศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี เจอบทความที่ดี...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1445
เมื่อ: 07 พฤศจิกายน 2551 14:25
06 พฤศจิกายน 2551
Ico48
หนึ่งรายวิชา หกอาจารย์ผู้สอน
ใน To Live Is To Learn
โดย Pisan
เมื่อครั้งที่โครงสร้างวิทยาเขตสุราษฎร์ธานียังไม่มีการเปลี่ยนแปลงผมได้รับมอบหมายให้เป็นอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา 935-105 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม (Science Technology and Society เรียกกันย่อๆ ว่า STS)ที่จะเปิดสอนในเทอม 2-2551ผมค่อนข้างหนักใจยิ่งนัก และคิดว่าหลังปรับโครงสร้างได้ชื่อคณะใหม่ คื...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 1662
เมื่อ: 06 พฤศจิกายน 2551 17:05