นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Pisan
Ico64
Pisan (Bao)
Lecturer
s3930201@hotmail.com >>> http://share.psu.ac.th/blog/pisan-surat/toc?page=2
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

บันทึก

14 พฤษภาคม 2552
Ico48
ชิคุนกุนยา หรือโรคไข้ปวดข้อ
ใน To Live Is To Learn
โดย Pisan
ต้องขอออกตัวไว้ก่อนว่าผมไม่ได้เป็นหมอหรือผู้ที่เชี่ยวชาญด้านระบาดวิทยาอะไรดอกครับ ข้อมูลเกี่ยวกับโรคชิคุนกุนยาที่จะนำเสนอต่อไปนี้ ผมเก็บเกี่ยวได้จากการเข้าร่วมการจัดงานสร้างสุขภาคใต้ ครั้งที่ 3 "สุขภาวะทางปัญญา วาระสร้างสุขของคนใต้" และการจัดงานครั้งนี้เพิ่งจะมีการประชุมเพื่อประเมินผลกา...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 2500
เมื่อ: 14 พฤษภาคม 2552 13:50
13 พฤษภาคม 2552
Ico48
กิจกรรมรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ปี 2552
ใน To Live Is To Learn
โดย Pisan
ผมเพิ่งเสร็จสิ้นการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจกรรมรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานอธิการบดี ผู้เข้าร่วมประชุมนอกจากจะมีตัวแทนอาจารย์แล้ว ยังมีตัวแทนนักศึกษา ซึ่งมีตำแหน่งเป็นคณะกรรมการรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ การกำกับดูแลการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ปี 2552 นี้ ท่า...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 3 · อ่าน: 4649
เมื่อ: 13 พฤษภาคม 2552 17:11
Ico48
สอบคัดเลือกตำแหน่งอาจารย์รปศ.
ใน To Live Is To Learn
โดย Pisan
วันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2552 ที่คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ม.อ.สุราษฎร์ธานี มีการสอบคัดเลือกตำแหน่งอาจารย์ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ ผมเองได้รับแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการคัดเลือก (มีทั้งหมด 4 ท่าน) มีหน้าที่ตั้งแต่ขั้นตอนของการพิจารณาคุณสมบัติ จนกระทั้งสรรหาคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลั...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 2676
เมื่อ: 13 พฤษภาคม 2552 09:46
11 พฤษภาคม 2552
Ico48
ความรู้ที่ได้รับจาก ดร.สุนทร โสตถิพันธุ์
ใน To Live Is To Learn
โดย Pisan
ระหว่างวันที่ 5 - 8 พฤษภาคม 2552 ที่ผ่านมา ทางกองการเจ้าหน้าที่ ม.อ.หาดใหญ่ ได้เชิญคณาจารย์ใหม่ๆ ที่ยังไม่ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา" หรือเรียกกันสั้นๆ ว่า Basic Teaching เพื่อให้เข้าร่วมอบรม ครั้งนี้เป็นรุ่นที่ 15 แล้วครับ เขาจัดกันที่โรงแรมเจบี อ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 3 · อ่าน: 2205
เมื่อ: 11 พฤษภาคม 2552 14:59
27 เมษายน 2552
Ico48
ฟื้นสุขภาวะยามสังคมวิกฤต
ใน To Live Is To Learn
โดย Pisan
ผมใช้เวลาช่วงวันหยุดหมดไปกับการอ่านหนังสือที่ซื้อมาด้วยเงินของทางมหาวิทยาลัยที่จัดสรรให้อาจารย์ เรียกกันว่า เงินบรรณสารสงเคราะห์ จัดสรรให้อาจารย์ทุกคน ในอัตราเดือนละ 100 บาท สะสมได้ไม่เกิน 3 ปีงบประมาณ ผมเลือกซื้อหนังสือหลายเล่ม หนึ่งในนั้นเข้ากับบรรยากาศบ้านเมืองอย่างยิ่ง หนังสือเล่มนั้นมีชื่อว่...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1380
เมื่อ: 27 เมษายน 2552 10:33
22 เมษายน 2552
Ico48
แผนยุทธศาสตร์พัฒนาอำเภอดีเด่น
ใน To Live Is To Learn
โดย Pisan
บ่ายวันนี้ผมมีภารกิจต้องไปเข้าร่วมประชุม "การดำเนินโครงการคัดเลือกแผนยุทธศาสตร์พัฒนาอำเภอดีเด่น" ในฐานะผู้แทนของรองอธิการบดี ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี (คณะกรรมการคัดเลือกแผนยุทธศาสตร์พัฒนาอำเภอดีเด่นระดับจังหวัด) หลักเกณฑ์การคัดเลือกมีความน่าสนใจไม่น้อยเลย มีรายละเอียดดังนี้ค...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 3 · อ่าน: 2676
เมื่อ: 22 เมษายน 2552 16:49
21 เมษายน 2552
Ico48
การใช้สื่อในการเรียนการสอน
ใน To Live Is To Learn
โดย Pisan
เมื่อวานนี้ (จันทร์ที่ 20 เมษายน 2552) ผมรับปาก ผศ.โนรี ใจใส่ เพื่อเป็นวิทยากร แลกเปลี่ยนประสบการณ์ หัวข้อ "การใช้สื่อ/นวัตกรรม ในการเรียนการสอนและการวิจัย" ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งของ "โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มุ่งสู่คุณภาพการเรียนการสอน : การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้เครือข่...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 4568
เมื่อ: 21 เมษายน 2552 14:20
16 มกราคม 2552
Ico48
กลยุทธ์ในการเรียนภาษาอังกฤษ
ใน To Live Is To Learn
โดย Pisan
ผมต้องขอออกตัวไว้ก่อนนะครับว่า ผมไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญภาษาอังกฤษอะไรหรอกครับ แม้ว่าจะเรียนจบ ป.ตรี เอกภาษาอังกฤษมาก็ตาม จบออกมาผมก็ไม่ได้เอาดีทางด้านนี้ งานที่ทำก็ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับภาษาอังกฤษโดยตรง ใจมันไม่รัก ฉันทะมันไม่เกิดตั้งแต่ต้น ตอนเรียนจึงทำได้แค่ให้มันผ่านๆ ไป มาสำนึกได้ก็สายเต็มทีแล้วครับ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 6 · อ่าน: 6102
เมื่อ: 16 มกราคม 2552 16:32
13 มกราคม 2552
Ico48
สไตล์...ในการแจ้งผลการสอบ
ใน To Live Is To Learn
โดย Pisan
หลังปีใหม่เป็นต้นมา คงเป็นช่วงเวลาของอาจารย์ที่จะต้องประกาศผลคะแนนการสอบกลางภาคให้นักศึกษาในรายวิชาของตนได้รับรู้รับทราบ ... ที่ ม.อ.สุราษฎร์ฯ ก็เช่นกันครับ อาจารย์แต่ละคนก็มีสไตล์ในการแจ้งผลคะแนนการสอบให้นักศึกษาไม่เหมือนกัน บ้างก็ติดประกาศตามบอร์ดโดยแจ้งแต่รหัสประจำตัวพร้อมผลคะแนนการสอบ บ้างก็ใ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1593
เมื่อ: 13 มกราคม 2552 09:42
05 มกราคม 2552
Ico48
อันเนื่องมาจากเรียงความชนะเลิศ
ใน To Live Is To Learn
โดย Pisan
สืบเนื่องจากการได้อ่านบันทึกของอาจารย์ชาคริต เรื่อง "เรียงความดีๆ ของนักเรียน ม.3" ซึ่งเป็นผลงานของเด็กหญิงพรอิสรา วงศ์สุภาพ จากโรงเรียนธิดานุเคราะห์ อำเภอหาดใหญ่ เรียงความนี้ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในหัวข้อ "ชุมชนของฉันกับวิถีพอเพียง" ผมเลยถือโอกาสอันดี...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 16 · อ่าน: 22607
เมื่อ: 05 มกราคม 2552 17:35