นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Pisan
Ico64
Pisan (Bao)
Lecturer
s3930201@hotmail.com >>> http://share.psu.ac.th/blog/pisan-surat/toc?page=2
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

บันทึก

15 กุมภาพันธ์ 2553
Ico48
การชุมนุมสาธารณะ เสรีภาพที่ต้องการกรอบกติกา
ใน To Live Is To Learn
โดย Pisan
เมื่อคืนที่ผ่านมา (14 กุมภาพันธ์ 2553) ทางโทรทัศน์ช่อง 11 ได้นำเทปบันทึกภาพ การประชุมเวทีนโยบายสาธารณะ เรื่อง การชุมนุมสาธารณะ : เสรีภาพที่ต้องการกรอบกติกา ซึ่งจัดประชุมกันไปเมื่อวันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 8.30 - 12.00 น. ณ ห้องแคทลียา โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพมหานครงานนี้มีบุคคลสำคัญหล...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 1695
เมื่อ: 15 กุมภาพันธ์ 2553 14:57
02 กุมภาพันธ์ 2553
Ico48
ต้นกำเนิด HRD
ใน To Live Is To Learn
โดย Pisan
ระหว่างค้นหาข้อมูลเพื่อเตรียมสอนในหัวข้อ "การบริหารทรัพยากรมนุษย์" ซึ่งเป็นหนึ่งในหลายๆ หัวข้อที่มีคณาจารย์หลายๆ คนช่วนกันสอนของรายวิชา 926-302 Small and Medium Enterprise Management รายวิชานี้มีอาจารย์นนทิภัค เพียรโรจน์ เป็นผู้ประสานรายวิชา ระหว่างที่ค้นข้อมูลผมก็พบกับข้อมูลต้นกำเนิดขอ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1667
เมื่อ: 02 กุมภาพันธ์ 2553 21:46
01 กุมภาพันธ์ 2553
Ico48
แสงสว่างสู่โลกมืด
ใน To Live Is To Learn
โดย Pisan
ในรายวิชา 935-229 CO-CURRICULAR ACTIVITIES I หรือรายวิชากิจกรรมเสริมหลักสูตร 1 ของนักศึกษาภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2552 ผมรับผิดชอบเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาใก้แก่นักศึกษาจำนวน 1 กลุ่มในการจัดทำโครงการเชิงบูรณาการองค์ความรู้ เน้นประโยชน์สังคมและประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ปลูกฝังคุณธรรม จริ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1727
เมื่อ: 01 กุมภาพันธ์ 2553 15:56
27 มกราคม 2553
Ico48
2012 สติและความไม่ประมาท
ใน To Live Is To Learn
โดย Pisan
วันนี้นักศึกษาในรายวิชาเศรษฐกิจการเมืองเบื้องต้นคนหนึ่งถามผมว่า อาจารย์เชื่อไหมเกี่ยวกับคำทำนายวันสิ้นโลกในปี 2012 ผมไม่ได้ตอบแบบฟันธงไปหรอกครับว่า ผมเชื่อหรือไม่เชื่อ เพราะอะไรๆ ในโลกนี้หรือในสากลจักรวาลนี้ต่างล้วนเป็นสิ่งไม่แน่นอน ความแน่นอนที่สุดกลับกลายเป็นเรื่องของความไม่แน่นอน สิ่งสำคัญก...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1398
เมื่อ: 27 มกราคม 2553 11:13
26 มกราคม 2553
Ico48
การเขียนวิทยานิพนธ์ที่ดี
ใน To Live Is To Learn
โดย Pisan
จั่วหัวบันทึกไว้อย่างนี้ อาจทำให้ใครหลายคนคิดว่าผมเขียนวิทยานิพนธ์ได้ดีมากเลยหรือ? ถึงได้กล้าแนะนำคนอื่นเขา เปล่าเลยครับ เปล่าเลย เพียงแต่มีโอกาสได้ฟังเสียงการสัมมนาจากปรมาจารย์ทางรัฐศาสตร์ในหัวข้อดังกล่าว จึงอยากแนะนำและบอกต่อว่าจะหาฟังได้จากที่ไหน ประเดี๋ยวเจ้าของเว็บไซต์เขาจะถอดออกไปแล้วก็จะอด...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 3 · อ่าน: 4212
เมื่อ: 26 มกราคม 2553 14:10
25 มกราคม 2553
Ico48
ชีวิต 3 ช่วงวัยของศาสตราจารย์กฤษ
ใน To Live Is To Learn
โดย Pisan
ปกติแล้วในการเขียนคำนำของหนังสือสักเล่ม มักนิยมเขียนกันไม่เกินหนึ่งหน้าและเป็นการเขียนที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของหนังสือนั้นๆ น้อยนักที่จะมีคำนำประเภทหลายหน้ากระดาษและเขียนเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของบุคคลที่แสดงความเป็นตัวตน และเอกลักษณ์ของผู้เขียน คำนำในลักษณะเช่นนี้เมื่ออ่านแล้วจะรับรู้ถึงพลังหรือ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 2599
เมื่อ: 25 มกราคม 2553 10:38
14 สิงหาคม 2552
Ico48
สอนต่างวิทยาเขต ณ ม.อ.ภูเก็ต
ใน To Live Is To Learn
โดย Pisan
วันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2552 ที่ผ่านมา ผมรับเป็นวิทยากรหรืออาจารย์ผู้สอนในรายวิชา 100-300 ภูมิปัญญาในการดำเนินชีวิต ตามคำเชิญ ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวนิจ กิตติธรกุล อาจารย์ประจำวิชาดังกล่าว นักศึกษาในรายวิชานี้มีทั้งหมด 336 คน (คิดตามจำนวนกลุ่มทั้ง 48 กลุ่ม กลุ่มละ 7 คน) การที่นักศึกษามีจำนวนม...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 4 · อ่าน: 1955
เมื่อ: 14 สิงหาคม 2552 16:12
25 กรกฎาคม 2552
Ico48
กรมพระยาดำรงฯ บิดาของมัคคุเทศก์ไทย
ใน To Live Is To Learn
โดย Pisan
วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม พุทธศักราช 2552 ที่ผ่านมา ผมรับเป็นวิทยากรในโครงการมัคคุเทศก์เฉพาะ (วัฒนธรรมท้องถิ่น) จังหวัดสุราษฎร์ธานี รุ่นที่ 2 ตามแผนพัฒนาจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 โดยรับเป็นวิทยากรในหัวข้อ "พระประวัติและผลงานของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ" ในฐานะ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 3645
เมื่อ: 25 กรกฎาคม 2552 16:10
13 กรกฎาคม 2552
Ico48
การพัฒนาทักษะการคิดเชิงระบบ
ใน To Live Is To Learn
โดย Pisan
คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ขอเชิญให้ผมเป็นวิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การพัฒนาทักษะการคิดเชิงระบบ" ในรายวิชา 100 - 300 "ภูมิปัญญาในการดำเนินชีวิต" โดยสอนให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จำนวน 250 คน ในวันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม 2552 ซึ่...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 7 · อ่าน: 5482
เมื่อ: 13 กรกฎาคม 2552 16:17
28 พฤษภาคม 2552
Ico48
เตรีมการสอนอย่างไรในเทอม 1-2552
ใน To Live Is To Learn
โดย Pisan
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ม.อ.สุราษฎร์ธานีเพิ่งจะได้อาจารย์ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์เพิ่มมาอีก 1 อัตรา ซึ่งจะมาช่วยสอนในรายวิชาที่ยังไม่มีผู้สอน ผมเองก็ช่วยแนะนำในเรื่องต่างๆ (ในฐานะรุ่นพี่และเป็นผู้ที่มาอยู่ก่อน ก็พอมีประสบการณ์อยู่หน่อยหนึ่ง) ทั้งในเรื่อง Course Syllabus และการเตรียมการสอนโด...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1468
เมื่อ: 28 พฤษภาคม 2552 12:29