นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Pisan
Ico64
Pisan (Bao)
Lecturer
s3930201@hotmail.com >>> http://share.psu.ac.th/blog/pisan-surat/toc?page=2
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

post

15 December 2007
Ico48
ความรู้ที่ได้วันนี้จาก ศาสตราจารย์ ดร.เวคิน นพนิตย์ (1)
in To Live Is To Learn
By Pisan
วันนี้ผมมีโอกาสได้เข้าร่วมการอบรมปฏิบัติการ เรื่อง "การเขียนโครงการ การวิเคราะห์โครงการ และการติดตามประเมินโครงการ" ซึ่งจัด 2 ระยะด้วยกัน ระยะที่ 1 จัดระหว่างวันนี้และวันพรุ่งนี้ ส่วนระยะที่ 2 นั้นจัดประมาณเดือนมกราคมปีหน้า ทางคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ม.อ.สุราษฎร์ธานีได้เชิญ ศาสตราจ...
Flowers: 0 · Comments: 2 · Read: 2229
at: 15 December 2007 18:01
14 December 2007
Ico48
ปรัชญาและการเรียนรู้คืออะไร
in To Live Is To Learn
By Pisan
เป็นครั้งที่สองของการเขียนบันทึกในหนึ่งวันของผม กับการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ในชีวิต นั่นคือ การใช้ประโยชน์จาก share.psu.ac.th เมื่อได้เรียนรู้จึงรู้สึกสนุกและอยากจะเขียน share อีก หลังจากที่ได้เขียนครั้งแรกไปแล้ว ภายใต้บล็อกใหม่ที่ชื่อว่า To Live Is To Learn และกับหัวข้อบันทึกใหม่ที่ชื่อว่า ปรัชญากา...
Flowers: 0 · Comments: 7 · Read: 6193
at: 14 December 2007 15:56
Ico48
ปรัชญาของการเรียนรู้
in To Live Is To Learn
By Pisan
"ขอเพียงมีหัวใจที่ใฝ่ศึกษา ไม่ว่าเรื่องอะไรก็ล้วนเป็นครู" ผมสะดุดกับประโยคนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่อาจทราบได้ รู้แต่เพียงว่าผมประทับใจกับประโยคนี้มากจนจดจำประโยคนี้ได้เรื่อยมาจวบจนกระทั่งทุกวันนี้ เมื่อไหร่ที่ผมได้เข้าสอนไม่ว่าวิชาใดก็แล้วแต่ที่ผมรับผิดชอบการสอน ผมมักจะกระตุ้นนักศึกษาด้ว...
Flowers: 0 · Comments: 6 · Read: 1968
at: 14 December 2007 13:57