นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Pisan
Ico64
Pisan (Bao)
Lecturer
s3930201@hotmail.com >>> http://share.psu.ac.th/blog/pisan-surat/toc?page=2
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

บันทึก

27 ธันวาคม 2550
Ico48
ทฤษฎีสองนคราประชาธิปไตย
ใน To Live Is To Learn
โดย Pisan
ในสถานการณ์การเมืองไทยที่ยังฝุ่นตลบอยู่ในขณะนี้ หลายท่านอาจเคยได้ยิน “ทฤษฎีสองนคราประชาธิปไตย” วันนี้ผมจะมาขยายความให้ฟังกันครับทฤษฎีสองนคราประชาธิปไตยเป็นบทสรุปจากงานวิจัยของ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ โดยเขาได้ตั้งข้อสังเกตถึงความแตกต่างของสองพฤติกรรม สองความคิด สองความต้องการของชาวนาชา...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 11 · อ่าน: 16506
เมื่อ: 27 ธันวาคม 2550 13:16
26 ธันวาคม 2550
Ico48
การเมืองคืออะไร?
ใน To Live Is To Learn
โดย Pisan
เวลาผมสอนนักศึกษาในวิชาบรรยายบ่อยครั้งที่ผมมักจะพบว่านักศึกษาแอบหลับเพราะโดยเนื้อหาสาระของวิชามันค่อนข้างจะน่าเบื่อ แน่นอนครับว่าจะอาศัยเพียงศาสตร์การสอนอย่างเดียวคงไม่ได้ มันต้องมีศิลปะในการสอนด้วยเพื่อสร้างความน่าสนใจในตัววิชาและเพื่อไม่ให้นักศึกษาหลับ เทคนิคหนึ่งที่ผมมักจะงัดขึ้นมาใช้ก็คือ การ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 5 · อ่าน: 3468
เมื่อ: 26 ธันวาคม 2550 10:55
25 ธันวาคม 2550
Ico48
สคส. จากเพื่อนเตือนสติก่อนปีใหม่ (จบ)
ใน To Live Is To Learn
โดย Pisan
เมื่อวานหลังจากผมเขียนบันทึก เรื่อง สคส.จากเพื่อน (สามารถ) เตือนสติก่อนปีใหม่ ผมก็ได้ไปค้นสคส.ของเพื่อนคนนี้ที่เก็บไว้ ปรากฏว่า บทกลอนที่ผมจดจำได้ของเพื่อนสามารถนั้นยังไม่จบ วันนี้ก็เลยถือโอกาสเอาฉบับเต็มๆ มาเผยแพร่ อ่านแล้วได้แง่คิดดีๆ ชวนให้คิดถึงเพื่อนคนนี้ไม่น้อยเลยมัวแต่จะจะจะจะอยู่นั่นจะทุก...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 3 · อ่าน: 1518
เมื่อ: 25 ธันวาคม 2550 12:48
24 ธันวาคม 2550
Ico48
สคส.จากเพื่อนเตือนสติก่อนปีใหม่
ใน To Live Is To Learn
โดย Pisan
ใกล้ถึงปีใหม่ทีไร ผมนึกถึงเพื่อนที่สนิทคนหนึ่งทุกที เราเป็นเพื่อนกันมานานนับตั้งแต่สมัยมัธยมปลาย ความที่สนิทกันมาก สนิทจนกล่าวได้ว่าสามารถเป็นกระจกส่องพฤติกรรมของกันและกันได้แต่โดยมากเขาจะเป็นฝ่ายส่องพฤติกรรมผมเสียมากกว่า ยิ่งไปกว่านั้น ฝีมือการแต่งกลอนก็สมกับชื่อของเขาครับ "สามารถ" ประ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 3 · อ่าน: 1868
เมื่อ: 24 ธันวาคม 2550 18:53
21 ธันวาคม 2550
Ico48
การเสียสิทธิกรณีไม่ไปใช้สิทธิ
ใน To Live Is To Learn
โดย Pisan
ใกล้การเลือกตั้งเข้ามาทุกขณะแล้ว ในฐานะพลเมืองคนหนึ่ง ผมก็อยากรณรงค์ให้ทุกคนไปใช้สิทธิของตัวเองกัน สิทธิคืออะไรหรือครับ? ผู้รู้ได้ให้คำจำกัดความว่า สิทธิ หมายถึง สิ่งที่บุคคลพึงมีพึงได้หรือควรจะทำได้ตามที่เขาต้องการ โดยที่เขามีอำนาจอันชอบธรรมที่จะอ้างหรือเรียกร้องเอาได้ สิทธินั้นมาคู่กันกับหน้าที...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 4 · อ่าน: 5223
เมื่อ: 21 ธันวาคม 2550 10:26
20 ธันวาคม 2550
Ico48
ความรู้ต้องคู่คุณธรรม
ใน To Live Is To Learn
โดย Pisan
เมื่อวานผมอ้างบางส่วนจากกลอนบทหนึ่ง ซึ่งกล่าวถึงคนที่มีคุณธรรมสูงส่งแต่ความรู้ต่ำเตี้ย ย่อมทำให้เป็นเหยื่อของทรชน ในทางตรงกันข้าม หากเป็นคนที่มีความรู้สูงส่ง แต่คุณธรรมต่ำเตี้ยก็อาจสร้างมิจฉาได้สารพันเช่นกัน ทางออกก็คือ ความรู้ต้องคู่คุณธรรม หรือจะเป็นอย่างที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาประกาศไว้ก็...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 8806
เมื่อ: 20 ธันวาคม 2550 11:15
19 ธันวาคม 2550
Ico48
เขาบอกให้เลือกคนดีเข้าสภา แล้วคนดีเป็นอย่างไร
ใน To Live Is To Learn
โดย Pisan
ช่วงบ่ายของวันนี้ผมมีโอกาสได้เข้าร่วมรับฟังในเวทีอภิปราย เรื่อง “คนรุ่นใหม่ได้อะไรจากการเลือกตั้ง” ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานอธิการบดี การจัดงานครั้งนี้ทางสำนักงานเขตการศึกษาของ ม.อ.สุราษฎร์ธานีเป็นเจ้าภาพเชิญผู้ทรงคุณวุฒิอย่างคุณสุวิทย์ ทีปะปาล ซึ่งเป็นตัวแทนจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 4 · อ่าน: 3050
เมื่อ: 19 ธันวาคม 2550 16:52
18 ธันวาคม 2550
Ico48
เศรษฐกิจพอเพียง
ใน To Live Is To Learn
โดย Pisan
เมื่อวานผมเข้าบรรยายในวิชาเศรษฐกิจการเมืองเบื้องต้น หัวข้อที่บรรยายให้นักศึกษาฟัง คือ แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจการเมืองภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยผมยึดตามเอกสารบทความ "ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ที่คกก.พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกราบบังคมทูลขอพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 17 · อ่าน: 60817
เมื่อ: 18 ธันวาคม 2550 10:10
17 ธันวาคม 2550
Ico48
บทฝึก ร.เรือ ล.ลิง
ใน To Live Is To Learn
โดย Pisan
สืบเนื่องจากการที่ผมได้รับฟังการอบรบปฏิบัติการโดย ศ.ดร.เวคิน เมื่อวันเสาร์และอาทิตย์ที่ผ่านมาทำให้รู้ว่า ศ.ดร.เวคิน ท่านเน้นย้ำอย่างมากเรื่องการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้องในการเขียนโครงการ ขณะเดียวกัน ในการนำเสนอโครงการที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โครงการวิจัยที่จะขอทุนนั้น ผู้นำเสนอโครงการต่อคณะกรรมการจะต...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 6 · อ่าน: 10062
เมื่อ: 17 ธันวาคม 2550 13:06
16 ธันวาคม 2550
Ico48
ความรู้ที่ได้วันนี้จาก ศาสตราจารย์ ดร.เวคิน นพนิตย์ (2 จบ)
ใน To Live Is To Learn
โดย Pisan
วันนี้ผมได้เข้าร่วมรับฟังการอบรมปฏิบัติการ โดยศาสตราจารย์ ดร.เวคิน นพนิตย์ (ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อ!! อาจารย์ท่านใช้เวลาเรียนป.ตรีเพียง 2 ปีครึ่งแล้วเรียนต่อป.เอกจบภายใน 2 ปี โดยไม่ต้องเรียน ป.โท น่าทึ่งจริงๆ !!) ต่อจากเมื่อวานมีหลายประเด็นทั้งนอกเรื่องและในเรื่อง ที่ผมได้จาการเรียนรู้เรื่องการเขียน...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 3844
เมื่อ: 16 ธันวาคม 2550 16:56