นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Pisan
Ico64
Pisan (Bao)
Lecturer
s3930201@hotmail.com >>> http://share.psu.ac.th/blog/pisan-surat/toc?page=2
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

บันทึก

23 มกราคม 2551
Ico48
คุณธรรมจริยธรรมในวิชาทักษะชีวิต
ใน To Live Is To Learn
โดย Pisan
บ่ายนี้ผมจะเข้าสอนวิชาทักษะชีวิต ในหัวข้อที่ว่าด้วยเรื่องคุณธรรมจริยธรรม จะว่าไปแล้วเรื่องคุณธรรมจริยธรรมใช่ว่าจะเป็นเรื่องที่สอนกันได้ในห้องเรียน เรื่องแบบนี้มันต้องเป็นเรื่องของการปฏิบัติการจริงในชีวิตของทั้งผู้เรียนและผู้สอน อย่างไรก็ดี แม้คุณธรรรมจริยธรรมจะเป็นเรื่องของการปฏิบัติที่แยกไม่ออกจ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 4 · อ่าน: 4246
เมื่อ: 23 มกราคม 2551 09:55
22 มกราคม 2551
Ico48
ว่าด้วยการประชุม
ใน To Live Is To Learn
โดย Pisan
กิจกรรมหลักๆ ในวันนี้ของผมก็คือการประชุม (ช่วงเช้า)และประชุม (ช่วงบ่าย) ครับ อย่างในช่วงเช้าที่ผ่านมา ผมและอาจารย์ท่านอื่นๆ ในกลุ่มทางสังคมศาสตร์ได้จัดประชุมอย่างไม่เป็นทางการเกี่ยวกับความพยายามในการจะจัดตั้งหน่วยวิจัยการท่องเที่ยว การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมที่จัดขึ้นอย่างเรียบง่ายโดยผมทำหน้า...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 1716
เมื่อ: 22 มกราคม 2551 13:50
21 มกราคม 2551
Ico48
เมืองนากุ้ง ทุ่งนาข้าว (2 ประมวลภาพ)
ใน To Live Is To Learn
โดย Pisan
จากการที่ผมและคณะ (ดร.กฤตยากานต์ เดชดี ดร.วัชรี สีห์ชำนาญธุระกิจ และดร.กานดา ค้ำชู) ได้ไปร่วมกิจกรรมการขับเคลื่อนการจัดการและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของอำเภอหัวไทรและพื้นที่ข้างเคียง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวไทร ระหว่างวันที่ 10 - 11 มกราคม 2551 ที่ผ่านมาทางผมและคณะก็ได้ประมวลภาพกิจกรรมดัง...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 2026
เมื่อ: 21 มกราคม 2551 08:57
20 มกราคม 2551
Ico48
บันทึกการเดินทางเยือน ม.ขอนแก่น
ใน To Live Is To Learn
โดย Pisan
หลายวันที่หายหน้าไปจาก share.psu จนกระทั่งเดินทางกลับมาถึงสุราษฎร์เมื่อรุ่งเช้าวันนี้ ผมได้รับมอบหมายจากรองคณบดีฝ่ายวิชาการให้เดินทางไปร่วมการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานด้านการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนานักศึกษา เรื่อง "การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเพื่อพัฒนาบัณฑิตไทย" ร่วมกับการจัดตลาดนัด...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 6 · อ่าน: 2374
เมื่อ: 20 มกราคม 2551 15:15
15 มกราคม 2551
Ico48
เรื่องเล่ากิจกรรมในชั้นเรียน
ใน To Live Is To Learn
โดย Pisan
เมื่อวานผมมีชั่วโมงสอนวิชาเศรษฐกิจการเมืองเบื้องต้นเหมือนเช่นปกติ แต่สัปดาห์นี้ผมได้นัดหมายให้นักศึกษาแต่ละกลุ่มนำเสนอรายงานการศึกษาหัวข้อต่างๆ ทางด้านเศรษฐกิจการเมืองหน้าชั้นเรียน ก่อนหน้านี้ผมได้ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มๆ ละ 8 คน ฟังดูอาจจะดูมากไปในแต่ละกลุ่ม แต่เมื่อพิจารณานักศึกษาทั้งหมด 109 คนในว...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 3 · อ่าน: 2555
เมื่อ: 15 มกราคม 2551 09:00
14 มกราคม 2551
Ico48
ที่มาของเงาะโรงเรียน
ใน To Live Is To Learn
โดย Pisan
ระหว่างค้นหาข้อมูลจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ผมได้เจอข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับที่มาที่ไปของเงาะโรงเรียน ทำให้รู้อะไรดีๆ อีกเยอะเลยครับ"เงาะโรงเรียนของอำเภอบ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี เป็นเงาะพันธุ์ที่ดีที่สุดของประเทศไทย มีชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่รู้จักของคนทั้งประเทศและต่...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 7 · อ่าน: 6475
เมื่อ: 14 มกราคม 2551 08:47
13 มกราคม 2551
Ico48
มนุษย์มีท่าทีต่อกฎหมายแตกต่างกัน
ใน To Live Is To Learn
โดย Pisan
ผมได้อ่านบทความชิ้นหนึ่งในหนังสือพิมพ์มติชน ผู้เขียนบทความเขาได้นำเสนอมุมองที่น่าสนใจเกี่ยวกับมนุษย์ในสังคมซึ่งมีท่าทีต่อกฎหมายแตกต่างกันเป็น 3 ระดับ อ่านแล้วได้แง่คิดดี จึงขอนำมาเล่าสู่กันฟังครับท่าทีที่หนึ่ง มองว่ากฎหมายเป็นเครื่องบังคับ ถือว่าเป็นความรู้สึกต่อกฎหมายในระดับที่ต่ำที่สุด หากสังคม...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1554
เมื่อ: 13 มกราคม 2551 11:24
12 มกราคม 2551
Ico48
เมืองนากุ้ง ทุ่งนาข้าว (1)
ใน To Live Is To Learn
โดย Pisan
2 วันที่ผ่านมา ผมและ 3 ด๊อกเตอร์ (ดร.กฤตยากานต์ เดชดี ดร.กานดา ค้ำชู และดร.วัชรี สีห์ชำนาญธุระกิจ) ได้เดินทางไปดำเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมที่สำคัญเรื่องหนึ่ง ซึ่งได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจาก ดร.นิทัศน์ เพราแก้ว คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ นั่นคือ การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการท่องเที่ยวเ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 2115
เมื่อ: 12 มกราคม 2551 13:53
09 มกราคม 2551
Ico48
รู้อย่างนี้แล้วจะทะเลาะกันไปทำไม
ใน To Live Is To Learn
โดย Pisan
ผมมีโอกาสได้อ่านพบข้อมูลที่ชวนให้คิดและน่าสนใจอย่างยิ่ง จึงขอนำมาเล่าสู่กันฟังครับ"ว่ากันว่าโลกของเรามีอายุนับจากเริ่มก่อตัวจนถึงปัจจุบันประมาณ 4,500 ล้านปี แต่มนุษย์โฮโมเซเปี้ยนกลุ่มแรกๆ ที่จัดอยู่ในสายพันธุ์มนุษย์เพิ่งจะปรากฏขึ้นมาบนโลกเพียงหนึ่งแสนปีเศษๆ และพัฒนามาเป็นมนุษย์โครมันยองก่อนห...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 7 · อ่าน: 1804
เมื่อ: 09 มกราคม 2551 09:18
08 มกราคม 2551
Ico48
ว่าด้วยคำว่า Nerd
ใน To Live Is To Learn
โดย Pisan
ผมเชื่อว่าหลายคนคงจะรู้จักกับคำว่า "Nerd" แต่สำหรับผมแล้วเพิ่งจะรู้จักกับคำนี้ไม่นานครับ ผมลองค้นหาในพจนานุกรมของ ศาสตราจารย์ ดร.วิทย์ เที่ยงบูรณธรรมก็ไม่พบคำนี้ แม้แต่ Oxford Advanced Learner's Dictionaryก็ไม่มีคำนี้เช่นกัน คงอาจเป็นเพราะผมซื้อฉบับพิมพ์ครั้งแรกๆ และซื้อหามานานแล้ว ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 5 · อ่าน: 5720
เมื่อ: 08 มกราคม 2551 09:03