นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Pisan
Ico64
Pisan (Bao)
Lecturer
s3930201@hotmail.com >>> http://share.psu.ac.th/blog/pisan-surat/toc?page=2
Network
Members · Following: 0 · Followed: 2

บันทึก

12 มีนาคม 2551
Ico48
เศรษฐกิจพอเพียงกับอาชีพสวนยาง
ใน To Live Is To Learn
โดย Pisan
วันนี้ผมได้รับเชิญจากสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้ไปเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "เศรษฐกิจพอเพียงกับอาชีพสวนยาง" ตามโครงการ "ยุวเกษตรกรชาวสวนยาง สุราษฎร์ธานี เมืองคนดี" ณ โรงแรมนิภาการ์เด้นท์ ถนนเลี่ยงเมือง เวลา 10.45 - 12.00 น. โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นยุวเ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 3 · อ่าน: 9879
เมื่อ: 12 มีนาคม 2551 16:20
11 มีนาคม 2551
Ico48
ความรู้จากถุงกล้วยเมืองลุง
ใน To Live Is To Learn
โดย Pisan
จำได้ว่าตอนที่คณะอาจารย์ของม.อ.สุราษฎร์ธานีเดินทางกลับจากการไปร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: การจัดการเรียนการสอนรายวิชากิจกรรมเสริมหลักสูตร" ระหว่างวันที่ 3 - 4 มีนาคมที่ผ่านมาขากลับรถตู้ของพวกเราได้แวะศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ของ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 5 · อ่าน: 1963
เมื่อ: 11 มีนาคม 2551 09:39
10 มีนาคม 2551
Ico48
หาดลายันกับคณาจารย์ รปศ.มรภ.ภูเก็ต
ใน To Live Is To Learn
โดย Pisan
เสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาผมได้เดินทางไปภูเก็ต ได้มีโอกาสไปเจอะเจอกับคณาจารย์ในที่ทำงานเก่า 3 ท่านได้แก่ อาจารย์แสงเดือน หังสวนัส อาจารย์จุฬาลักษณ์ โกยศิริพงศ์ และอาจารย์ผู้เป็นเสาหลักของพวกเรา "อาจารย์วราภรณ์ วัจนะพันธ์"ที่ทำงานเก่าที่ว่านี้คือโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสั...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 4 · อ่าน: 1742
เมื่อ: 10 มีนาคม 2551 09:15
06 มีนาคม 2551
Ico48
สำนึกถึงความยุติธรรมนั้นมีแม้แต่ในลิง
ใน To Live Is To Learn
โดย Pisan
วานนี้ผมตัดเกรดวิชาเศรษฐกิจการเมืองเบื้องต้น (นักศึกษา 109 คน) และส่งผลเกรดให้กับทางคณะเป็นที่เรียบร้อย มีนักศึกษาบางส่วนไม่ผ่าน ขณะที่หัวใจผมร่ำไห้ แม้ว่าตัวผมนั้นไม่อยากจะให้นักศึกษาคนใดสอบตก แต่เรื่องนี้ถึงไม่อยากจะทำก็จำต้องทำ ด้วยจนใจและจำเป็นเพราะสำนึกถึงความยุติธรรมที่มีต่อนักศึกษาคนอื่น ห...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 5 · อ่าน: 1661
เมื่อ: 06 มีนาคม 2551 09:31
05 มีนาคม 2551
Ico48
รายวิชากิจกรรมเสริมหลักสูตร
ใน To Live Is To Learn
โดย Pisan
2 วันที่ผ่านมาผมได้มีโอกาสเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: การจัดการเรียนการสอนรายวิชากิจกรรมเสริมหลักสูตร (Extracurriculum)" ในระหว่างวันที่ 3-4 มีนาคม 2551 ณ โรงแรม ลี การ์เดนส์ พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา รองศาสตราจารย์ ดร.อรัญญา เชาวลิต ในฐานะรองอธิการบดีฝ่าย...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 8 · อ่าน: 2696
เมื่อ: 05 มีนาคม 2551 15:09
02 มีนาคม 2551
Ico48
สำรวจศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว อ.ท่าฉาง และ อ.ไชยา
ใน To Live Is To Learn
โดย Pisan
เมื่อวานนี้ (1 มีนาคม 2551) ผมร่วมเดินทางไปกับทีมวิจัยของอาจารย์สอรัฐ มากบุญ ดร.กานดา ค้ำชู และคณะอีก 6 ชีวิต ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 ของผมในการร่วมเดินทางเพื่อสำรวจศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดสุราษฎร์ ครั้งที่แล้วเป็นพื้นที่ของอำเภอดอนสัก และกาญจนดิษฐ์ แต่คราวนี้เป็นพื้นที่ในอำเภอท่าฉาง และ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 7 · อ่าน: 4672
เมื่อ: 02 มีนาคม 2551 09:44
28 กุมภาพันธ์ 2551
Ico48
วัฒนธรรมการแสดงความคิดเห็น
ใน To Live Is To Learn
โดย Pisan
ผมได้อ่านพบวัฒนธรรมการแสดงความคิดเห็นของคนนิวซีแลนด์จากเรื่องเล่าของนักศึกษาทุนคนหนึ่ง คือคุณสุวิชชา คำแผ่นชัย ภายหลังจากที่เธอได้ไปศึกษาต่อระดับปริญญาตรีทางเคมีที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี บางมด ด้วยการสอบตรงเข้าไป และที่นี่เองที่ทำให้เธอมีโอกาสได้ศึกษาในโครงการ Twinnig Degree Progra...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 19 · อ่าน: 5191
เมื่อ: 28 กุมภาพันธ์ 2551 09:53
28 กุมภาพันธ์ 2551
Ico48
หากข้าพเจ้าเปรียบเป็นกา คนผู้นั้นก็เหมือนพญาหงส์
ใน To Live Is To Learn
โดย Pisan
ภายหลังจากติดตามชมภาพยนต์จีน ชุด สามก๊ก มาหลายตอน แม้จะขาดช่วงไปบ้างเพราะติดภารกิจเดินทางไปต่างจังหวัด แต่ก็พยายามติดตามดูอย่างต่อเนื่อง ในช่วง 3 คืนที่ผ่านมาเป็นตอนที่ผมให้ความสนใจเป็นพิเศษ เพราะเป็นตนเล่าปี่ได้กุนซือคนสำคัญ ชีซีซึ่งเป็นกุนซือคนหนึ่งของเล่าปี่ กล่าวกับเล่าปี่ก่อนที่จะเดินทางไปหา...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 3 · อ่าน: 3144
เมื่อ: 28 กุมภาพันธ์ 2551 09:35
26 กุมภาพันธ์ 2551
Ico48
สำรวจศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว อ.กาญจนดิษฐ์ และ อ.ดอนสัก
ใน To Live Is To Learn
โดย Pisan
สืบเนื่องจากเมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ผมได้ร่วมเดินทางไปสำรวจศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวกับคณะวิจัยในทีมของอาจารย์สอรัฐ มากบุญ อาจารย์จรูญ ตันสูงเนิน อาจารย์พิเชตวุฒิ นิลละออ และทีมงานอีก 2-3 คนสถานที่ที่คณะของเราเดินทางไปสำรวจศักยภาพมี 4 แห่งซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ 2 อำเภอ (อำเภอกาญจนดิ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 4 · อ่าน: 6430
เมื่อ: 26 กุมภาพันธ์ 2551 10:44
25 กุมภาพันธ์ 2551
Ico48
สนิมเกิดจากเหล็ก
ใน To Live Is To Learn
โดย Pisan
วันนี้ผมรับผิดชอบเป็นกรรมการคุมสอบปลายภาคเป็นวันสุดท้ายในส่วนของผม โดยปกติแล้วถ้ายังไม่มีอาจารย์ท่านใดดำเนินการแจ้งกติการการสอบ หากผมอยู่ใกล้กับไมค์และสบโอกาสที่จะได้พูดหรือชี้แจงกติกาการสอบ ผมมักจะชี้แจงเป็นบทกลอนสอนใจแบบชวนให้จดจำอย่างง่ายๆ เพื่อให้นักศึกษาที่เข้าสอบได้ตระหนัก มีเนื้อความดังนี้...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1806
เมื่อ: 25 กุมภาพันธ์ 2551 15:00