นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Pisan
Ico64
Pisan (Bao)
Lecturer
s3930201@hotmail.com >>> http://share.psu.ac.th/blog/pisan-surat/toc?page=2
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

บันทึก

24 มิถุนายน 2551
Ico48
วัฒนธรรมบริโภคนิยมกับการศึกษาที่ถูกต้อง
ใน To Live Is To Learn
โดย Pisan
ช่วงเช้าวันนี้ผมได้มีโอกาสไปเดินชมการจัดงานสืบสานปณิธานท่านพุทธทาส ณ หอพุทธทาสธรรมโฆษณ์ ซึ่งทางสำนักศิลปวัฒนธรรม มรภ.สุราษฎร์ธานีจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 - 25 มิถุนายนนี้ ในงานนี้มีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย ทั้งการแข่งขันวาดภาพ อ่านทำนองเสนาะ ละครธรรมะ มโนราห์เยาวชน เพลงกล่อมเด็ก แข่งขันบรรยายธรรมะ ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 3815
เมื่อ: 24 มิถุนายน 2551 14:48
23 มิถุนายน 2551
Ico48
คนเราในโลกนี้มีอยู่ 3 ประเภท
ใน To Live Is To Learn
โดย Pisan
อ่านข่าวเรื่องคณบดีคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยไปขึ้นเวทีพันธมิตรฯ การกระทำของคณบดีคณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ ในครั้งนี้ศาตราจารย์ ดร.ชัยอนันต์ สมุทวณิช ท่านวิเคราะห์ไว้อย่างน่าสนใจว่า "ผมถือว่าคณบดีผู้นั้นมีความรู้สึกไว ว่าเขาควรทำหน้าที่นักวิชาการให้การศึกษาทางการเมืองแก่ประชาชนเรือนหมื่นเรื...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 7 · อ่าน: 2121
เมื่อ: 23 มิถุนายน 2551 11:02
20 มิถุนายน 2551
Ico48
จดหมายถึงคุณพ่อคุณแม่
ใน To Live Is To Learn
โดย Pisan
กิจกรรมหนึ่ง ในรายวิชาทักษะชีวิต ซึ่งอยู่ในหัวข้อสัปดาห์ที่ 3 เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัว ชุมชน และสังคม ผมออกแบบให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเข้าอกเข้าใจกันระหว่างสมาชิกในครอบครัว (เน้นพ่อแม่ผู้ปกครองกับลูก)เพราะอะไรนะหรือครับ? ก็เพราะครอบครัวเป็นสถาปัตยกรรมขั้นพื้นฐานของสังคมมนุ...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 7 · อ่าน: 8765
เมื่อ: 20 มิถุนายน 2551 19:06
18 มิถุนายน 2551
Ico48
วิกฤติการณ์และความสามารถในการจัดการของมนุษย์
ใน To Live Is To Learn
โดย Pisan
วันจันทร์ที่ 9 มิถุนายน 2551 ผมมีโอกาสได้เข้าร่วมรับฟังการถกปัญหาสถานการณ์บ้านเมืองของกลุ่มเครือข่ายประชาสัมคมภาคใต้ ณ โรงแรมร้อยเกาะ ห้องหอยหวาน ชั้น 2ผู้ที่มาเข้าร่วมคนสำคัญๆ ได้แก่ อาจารย์ชัยวัฒน์ ถิรพันธุ์ อ.สมเจตนา มุนีโมไนย และ อ.ทวีศักดิ์ สุขรัตน์น่าเสียดายที่ผมอยู่ไม่จบงาน เพราะต้องกลับมา...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 1870
เมื่อ: 18 มิถุนายน 2551 10:13
15 มิถุนายน 2551
Ico48
โครงการการศึกษาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ
ใน To Live Is To Learn
โดย Pisan
วานนี้ ทางคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ม.อ.สุราษฎร์ธานี มีกำหนดการจัดโครงการ "การศึกษาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อประยุกต์ใช้ในมิติของการพัฒนางาน" ณ ห้องบรรยาย D266 นอกจากจะเชิญหน่วยงานภายนอกเข้าร่วมฟังแล้ว ผมเองในฐานะผู้สอนรายวิชาเศรษฐกิจการเมืองเบื้องต้น จึงถือโอกาสดีๆ เช่นนี้นำนักศึ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 2878
เมื่อ: 15 มิถุนายน 2551 15:07
08 มิถุนายน 2551
Ico48
ค่ายเตรียมความพร้อมรับนักศึกษาใหม่ปี 2551
ใน To Live Is To Learn
โดย Pisan
ตั้งใจไว้นานมากแล้วว่าจะเขียนเล่าเรื่องราวกิจกรรมการเข้าค่ายพุทธธรรม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ "เตรียมความพร้อมในการเรียนระดับมหาวิทยาลัย: ค่ายเพื่อการเรียนให้รู้ตนเอง"ค่ายพุทธธรรมหรือค่ายเพื่อการเรียนให้รู้ตนเอง จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 พ.ค. - 25 พ.ค. ที่ผ่านมา โดยแบ่งนักศึกษาใหม่ที่เ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 2073
เมื่อ: 08 มิถุนายน 2551 11:36
17 พฤษภาคม 2551
Ico48
มองวันวิสาขบูชาด้วยทัศนะใหม่
ใน To Live Is To Learn
โดย Pisan
ความสำคัญของวันวิสาขบูชาหากมองให้ลึกซึ้งถึงแก่นแล้ว จะเห็นนัยสำคัญต่อมนุษยชาติมากกว่าการที่เป็นวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานของพระพุทธเจ้าดังจะยกเอามุมมองของท่านเจ้าคุณ พระพรหมคุณาภรณ์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) พระนักปราชญ์รูปสำคัญของไทยซึ่งได้ให้ความหมายที่ลึกซึ้งยิ่งนักและถือเป็นหลักการอันสำคัญยิ่งข...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 3 · อ่าน: 1780
เมื่อ: 17 พฤษภาคม 2551 13:21
16 พฤษภาคม 2551
Ico48
รายวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม
ใน To Live Is To Learn
โดย Pisan
วันที่ 13 - 14 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ผมเดินทางไปเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม "การเตรียมความพร้อมอาจารย์ผู้สอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ โทคโนโลยีและสังคม" ณ ห้องสัมมนา อาคารบริหารคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ.หาดใหญ่วิชาใหม่ดังกล่าวข้างต้นนับว่าเป็นรายวิชาที่มีลักษณะที่บูรณการศาสตร์ต่างๆ เข้าด้วยกัน โดยเฉพาะอย่างยิ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1942
เมื่อ: 16 พฤษภาคม 2551 08:53
12 พฤษภาคม 2551
Ico48
มันสมองและทักษะการคิด
ใน To Live Is To Learn
โดย Pisan
จริงๆ แล้วระหว่างวันที่ 14 - 17 พฤษภาคม 2551 ผมในฐานะอาจารย์ใหม่ของ ม.อ.ได้รับหนังสือเชิญให้เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา รุ่นที่ 14 ณ ห้องเปรมปรีด์ โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ท จังหวัดสงขลาการจัดอบรมการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาครั้งนี้ ได้กำหนดให้อาจารย์ใหม่ที่เ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 6 · อ่าน: 4551
เมื่อ: 12 พฤษภาคม 2551 10:14
10 พฤษภาคม 2551
Ico48
ความรู้เป็นอาหารของจิตวิญญาณ
ใน To Live Is To Learn
โดย Pisan
"Knowledge is the food of the soul." -Plato - ความรู้เป็นอาหารของจิตวิญญาณข้อความข้างต้นจารึกอยู่บนถุงใส่หนังสือของร้านหนังสือสาธรบุ๊คเซ็นเตอร์ซึ่งเป็นร้านหนังสือไม่กี่แห่งในตัวเมืองสุราษฎร์ธานี เมื่ออ่านข้อความข้างถุงดูแล้วทำให้ถุงพลาสติกธรรมดากลับมีคุณค่ามากขึ้นอีกเป็นกองผมเข้าร้านหนั...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1748
เมื่อ: 10 พฤษภาคม 2551 12:38