นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Pisan
Ico64
Pisan (Bao)
Lecturer
s3930201@hotmail.com >>> http://share.psu.ac.th/blog/pisan-surat/toc?page=2
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

บันทึก

19 มิถุนายน 2553
Ico48
การบริหารรัฐกิจในศตวรรษที่ 21
ใน To Live Is To Learn
โดย Pisan
ภาคการศึกษา 1/2553 ณ "สำนักตักศิลาท่าพระจันทร์" ผมตัดสินลงทะเบียนเรียนใน 3 รายวิชาหลักสูตร ป.เอกของคณะรัฐศาสตร์ โดย 1 ใน 3รายวิชาที่ผมเลือกเรียน คือ รายวิชา ร.820 "สัมมนาสาขาวิชาการบริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ"โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อัมพร ธำรงลักษณ์ เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบราย...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 3 · อ่าน: 12151
เมื่อ: 19 มิถุนายน 2553 11:18
09 มิถุนายน 2553
Ico48
อย่าเพียรสร้างแต่ยักษ์และเทวดาเลย
ใน To Live Is To Learn
โดย Pisan
ผมรู้สึกเสียดายยิ่งนักเมื่อรู้ข่าวว่าห้องสมุดของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ถูกเผาความเสียดายนี้มิใช่ตัวห้องสมุด หากแต่เป็นความรู้สึกเสียดายสิ่งที่อยู่ในห้องสมุด ประเมินกันว่าน่าจะเป็นมูลค่าหลายสิบล้าน !!! ความเสียหายจำนวนนี้ ว่าไปแล้ว สามารถแปรไปเป็นทุนแบ่งสรรให้กับคนที่ขาดโอกาสทางการศึกษาได้มากมา...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1634
เมื่อ: 09 มิถุนายน 2553 20:49
07 มิถุนายน 2553
Ico48
ที่สุดของหัวใจผม
ใน To Live Is To Learn
โดย Pisan
ที่สุดของหัวใจผม
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1282
เมื่อ: 07 มิถุนายน 2553 22:39
05 มิถุนายน 2553
Ico48
Chaiyo-Diamond Model
ใน To Live Is To Learn
โดย Pisan
การได้พบปะพูดคุยกับผู้พันหรือพันเอกชัยโย รถทอง สมาชิกร่วมรุ่นรัฐศาสตร์ ป.เอก 2553 ทำให้ทราบว่าก่อนหน้านี้ผู้พันจบ ป.โทจากสหรัฐอเมริกา เราสนทนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอยู่นานจนทำให้ได้รู้ลึกยิ่งขึ้นว่า ท่านผู้พันทำ Thesis ปริญญาโทด้วยหัวข้อเรื่องที่น่าสนใจยิ่ง "Balancing the Direct and Indi...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 5 · อ่าน: 1588
เมื่อ: 05 มิถุนายน 2553 12:56
03 มิถุนายน 2553
Ico48
คอมโป
ใน To Live Is To Learn
โดย Pisan
จากการปฐมนิเทศนักศึกษาเมื่อวันอังคารที่ 1 มิถุนายน 2553 ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร.เกษียร เตชะพีระ ได้แนะนำบรรดาเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับวิชา "คอมโป (COMPO)" คนไม่เคยเรียนรัฐศาสตร์สายตรงอย่างผม ฟังคำว่า "คอมโป" พาลนึกไปถึงคอมพิวเตอร์อะไรแบบนั้น เพราะแปลไม่ออกว่ามันคือวิชาอะไ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1921
เมื่อ: 03 มิถุนายน 2553 18:42
02 มิถุนายน 2553
Ico48
เวทีวจีกรรมกับการจัดการความจริง
ใน To Live Is To Learn
โดย Pisan
สืบเนื่องจากการเปิดสภาสมัยวิสามัญ จากการที่พรรคเพื่อไทยยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล ในทางรัฐศาสตร์นั้น เรียกกันว่าเป็นเรื่องของ "ความรับผิดชอบต่อหน้าที่" (responsibility) กล่าวคือ ในการอภิปรายทั่วไปฯ ถ้าข้อกล่าวหาของ ส.ส.ฝ่ายค้านไม่ได้อยู่ในพื้นที่/ขอบ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1270
เมื่อ: 02 มิถุนายน 2553 10:32
01 มิถุนายน 2553
Ico48
เมืองไทยในเงาคึกฤทธิ์
ใน To Live Is To Learn
โดย Pisan
วันนี้ (วันอังคารที่ 1 มิถุนายน พุทธศักราช 2553) ณ ตักศิลาคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์มีการจัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2553 งานนี้มีทั้งนักศึกษา ป.โท และ ป.เอก เข้าร่วมรับการปฐมนิเทศกันพร้อมหน้า คณาจารย์ของคณะรัฐศาสตร์กล่าวต้อนรับ และแนะนำข้อมูลต่างๆ ทั้งด้านการเรี...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1165
เมื่อ: 01 มิถุนายน 2553 18:17
26 พฤษภาคม 2553
Ico48
สันติประชาธรรมาธิปไตย
ใน To Live Is To Learn
โดย Pisan
"ความขัดแย้งระหว่างกัน (conflict) มักเป็นผลของความเห็นที่ไม่ตรงกัน (dispute) ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ถ้าหากมีความหวาดระแวง ความไม่ไว้วางใจ และมีความมุ่งร้ายต่อกันเพิ่มเข้าไปอีก ความขัดแย้งนั้นก็อาจขยายและนำไปสู่ความตึงเครียด (tension) ความตึงเครียดระหว่างกันหากผสมด้วยการข่มขู่ คุกคามอาจก่อให้...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1433
เมื่อ: 26 พฤษภาคม 2553 11:41
11 พฤษภาคม 2553
Ico48
เหาฉลาม/สยามโมเดล
ใน To Live Is To Learn
โดย Pisan
เอกสารส่งงานชิ้นที่ 5 นี้เป็นผลมาจากการได้รับฟังการบรรยายจากรองศาสตราจารย์ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ ในรายวิชา ร.501 ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์ ซึ่งบรรยายเมื่อวันเสาร์ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 ณ ห้อง ร.405 ระหว่างเวลา 09.00 - 12.00 น. และ 13.00 - 16.00 น. การบรรยายของ ดร.เอนก ในวันและเวลาดังกล่าวม...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1487
เมื่อ: 11 พฤษภาคม 2553 16:55
25 เมษายน 2553
Ico48
ยึดธรรมาธิปไตยกันเถอะครับ
ใน To Live Is To Learn
โดย Pisan
การได้เข้าฟังบรรยายรายวิชา ร.501 ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์ ซึ่งบรรยายโดยรองศาสตราจารย์ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ เจ้าของทฤษฎีสองนคราประชาธิไตย (คลิกที่นี่)ซึ่งบรรยายให้นักศึกษา ป.โท และป.เอกของคณะรัฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ เมื่อวันเสาร์ที่ 10 เมษายน 2553 ณ ห้องเรียน ร.405 (09.00-12.00 น. และ 13.00 -...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1483
เมื่อ: 25 เมษายน 2553 16:55