นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

บันทึก

08 ธันวาคม 2558
Ico48
อบรมเชิงปฏิบัติการการทดสอบปริมาณกลีเซอรีนอิสระ โมโน-,ได-,ไตร-กลีเซอไรด์และกลีเซอรีนทั้งหมดในตัวอย่างไบโอดีเซล
ใน เรื่องเล่าจากห้องแล็บ
โดย พี่พล
อบรมเชิงปฏิบัติการการทดสอบปริมาณกลีเซอรีนอิสระ, โมโน-,ได-,ไตร-กลีเซอไรด์ และกลีเซอรีนทั้งหมดในตัวอย่างไบโอดีเซล การอบรมดังกล่าวเป็นการจัดอบรม ณ สถานประกอบการ ครั้งที่ 2 ค่ะ ซึ่งเป็นหลักสูตรต่อเนื่องจากครั้งที่แล้ว ครั้งนี้เป็นการทดสอบคุณภาพไบโอดีเซลตามมาตรฐาน EN 14105:2003 โดยใช้เครื่องแก๊สโคร...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1173
เมื่อ: 08 ธันวาคม 2558 10:19
05 ตุลาคม 2558
Ico48
อบรมเชิงปฏิบัติการการทดสอบ %Ester
ใน เรื่องเล่าจากห้องแล็บ
โดย พี่พล
อบรมเชิงปฏิบัติการการทดสอบ %Ester ในตัวอย่างไบโอดีเซล ณ สถานประกอบการ ห่างหายจากเรื่องเล่าไปพักใหญ่ เนื่องจากพี่พลไปราชการต่างจังหวัดมาค่ะ จึงเป็นที่มาของเรื่องเล่าในครั้งนี้ค่ะ พี่พลได้มีโอกาสไปจัดอบรมเชิงปฏิบัติการนอกสถานที่ค่ะ ที่จังหวัดตรัง เดินทางกันไป 2 คนค่ะ พี่พลและหัวกรวด อบรมตามชื่อบั...
ดอกไม้: 7 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1554
เมื่อ: 05 ตุลาคม 2558 11:58
16 กันยายน 2558
Ico48
เทคนิคการเตรียมตัวอย่างการทดสอบปริมาณแก๊สไฮโดรเจนซัลไฟด์
ใน เรื่องเล่าจากห้องแล็บ
โดย พี่พล
เทคนิคการเตรียมตัวอย่างการทดสอบปริมาณแก๊สไฮโดรเจนซัลไฟด์ ปกติแล้วการทดสอบปริมาณแก๊สไฮโดรเจนซัลไฟด์ส่วนใหญ่ตัวอย่างแก๊สจะถูกเก็บไว้ในถุงเก็บแก๊ส และใช้ Gastight syringe ดูดแก๊สที่อยู่ในถุงไปทดสอบ ในครั้งนี้แก๊สไฮโดรเจนซัลไฟด์ถูกจับไว้ด้วย Catalyst ซึ่งต้องให้ความร้อนที่ 150 องศาเซลเซียส แก๊สจึ...
ดอกไม้: 7 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1569
เมื่อ: 16 กันยายน 2558 11:35
07 กันยายน 2558
Ico48
บริษัทยางไทยปักษ์ใต้ มาศึกษาดูงานการให้บริการของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
ใน เรื่องเล่าจากห้องแล็บ
โดย พี่พล
บริษัทยางไทยปักษ์ใต้ศึกษาดูงานการให้บริการของ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา บริษัทยางไทยปักษ์ใต้มาศึกษาดูงานการให้บริการของศูนย์ฯ พี่พลรับหน้าที่แนะนำการให้บริการด้านต่าง ๆ ของศูนย์ฯ รวมทั้งการดำเนินงานของห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 แ...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1249
เมื่อ: 07 กันยายน 2558 17:47
Ico48
แนะนำการดำเนินงานของห้อง Lab ที่ได้รับการรับรองคุณภาพตาม ISO/IEC 17025
ใน เรื่องเล่าจากห้องแล็บ
โดย พี่พล
แนะนำการดำเนินงานห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 สัปดาห์ที่ผ่านมา ได้มีโอกาสให้คำแนะนำการดำเนินงานของห้องปฏิบัติการที่ได้รับรองคุณภาพตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ให้แก่เจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยขั้นสูง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการดำเนิน...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 975
เมื่อ: 07 กันยายน 2558 17:02
30 มิถุนายน 2558
Ico48
อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เครื่องแก๊สโครมาโทกราฟ ประจำปี 2558
ใน เรื่องเล่าจากห้องแล็บ
โดย พี่พล
อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เครื่องแก๊สโครมาโทกราฟ ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 25 มิ.ย. 58 ที่ผ่านมา ศูนย์เครื่องมือฯได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อเรื่อง "การใช้เครื่อง GC" โดยเนื้อหาในการอบรมครอบคลุมทั้งในส่วนของ ทฤษฎี หลักการ การเตรียมตัวอย่าง การสร้าง method การแปรผล ในปีนี้ การฝึกใช้เครื่องจะเน้...
ดอกไม้: 10 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1076
เมื่อ: 30 มิถุนายน 2558 16:07
20 พฤษภาคม 2558
Ico48
หลักสูตรอบรมน้องใหม่ (ตอนที่ 2)
ใน เรื่องเล่าจากห้องแล็บ
โดย พี่พล
หลักสูตรอบรมน้องใหม่ (ตอนที่ 2) คราวนี้มาถึงหลักสูตรสำหรับน้องใหม่ตอนที่ 2 ที่พี่พลรับผิดชอบ คือ หลักสูตรการประมาณค่าความไม่แน่นอนในการวัดทางเคมี ค่ะ หลักสูตรนี้เป็นความรู้พื้นฐานของน้องนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรใหม่ทุกคนที่ต้องผ่านการอบรม ค่ะ เนื่องจากในงานทดสอบต่าง ๆ มักจะใช้ค่าต่าง ๆ ทางสถิติเก...
ดอกไม้: 7 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 852
เมื่อ: 20 พฤษภาคม 2558 16:31
17 พฤษภาคม 2558
Ico48
หลักสูตรอบรมน้องใหม่
ใน เรื่องเล่าจากห้องแล็บ
โดย พี่พล
หลักสูตรอบรมน้องใหม่ ตอนที่ 1 ช่วงต้นปี 2558 นี้ ศูนย์เครื่องมือฯ รับสมาชิกใหม่เข้าทำงานหลายคนค่ะ ศูนย์เครื่องมือฯจึงจัดอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ที่จำเป็นสำหรับน้องใหม่ทุก ๆ คนค่ะ สำหรับพี่พลรับผิดชอบหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การตรวจติดตามคุณภาพภายใน ค่ะ หลักสูตรนี้คลอบคลุมทั้งทฤษฎีและฝึกป...
ดอกไม้: 9 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1096
เมื่อ: 17 พฤษภาคม 2558 17:30
02 กุมภาพันธ์ 2558
Ico48
ผลการสุ่มตรวจยาฆ่าแมลงในผักผลไม้
ใน เรื่องเล่าจากห้องแล็บ
โดย พี่พล
รายงานผลการตรวจยาฆ่าแมลงในผักผลไม้ครั้งที่1 ทีม CSR ได้จัดทำโครงการตรวจยาฆ่าแมลงในผักผลไม้ประจำปี 2558 โครงการนี้มีกำหนดตรวจ 3 ครั้งค่ะ ซึ่งครั้งที่ 1 ได้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2558 โดยจัดซื้อผักผลไม้จากตลาดสดและซุปเปอร์มาเก็ตในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จำนวนทั้งสิ้น 89 รายการ ผลก...
ดอกไม้: 11 · ความเห็น: 3 · อ่าน: 1116
เมื่อ: 02 กุมภาพันธ์ 2558 17:26
27 มกราคม 2558
Ico48
การทดสอบสารประกอบที่คงสภาพได้นานในน้ำยาไล่แมลง
ใน เรื่องเล่าจากห้องแล็บ
โดย พี่พล
การทดสอบสารประกอบที่คงสภาพได้นานในน้ำยาไล่แมลง การทดสอบดังกล่าวเป็นการทดสอบเชิงคุณภาพค่ะ ในน้ำยาไล่ยุงพี่พลอ่านเอกสารพบว่าองค์ประกอบของน้ำยาเป็นสารประกอบอินทรีย์ที่ระเหยได้เป็นส่วนใหญ่ที่สกัดจากสมุนไพรที่คุ้นเคยกันดีในครัวเรือนค่ะ เช่น โหระพา กะเพรา มะกรูด สะระแหน่เลยนำมาทดสอบกับเทคนิคแก๊สโครมาโ...
ดอกไม้: 8 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1053
เมื่อ: 27 มกราคม 2558 11:39