นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

หญิง
Ico64
นางสาว เพียงเพ็ญ สิทธิจันทร์
นักวิชาการอุดมศึกษา
ภาควิชาสารัตถศึกษา
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 2 · ผู้ติดตาม: 0

post

01 June 2012
Ico48
นักศึกษาชาวภูฐานคนแรกในภาควิชา
in ทดสอบค่ะ
By หญิง
ในปีการศึกษาที่ 2555 นี้ มีนักศึกษาต่างชาติ ชื่อ Mr. Dorji Wangchuk เป็นชาวภูฐานมาศึกษาหลักสูตร ป.โท สาขาวิชาพัฒนามนุษย์และสังคม ภาคปกติ เป็นเวลา 2 ปีการศึกษา ที่ ภาควิชาสารัตถศึกษา คณะศิลปศาสตร์
Flowers: 4 · Comments: 0 · Read: 1472
at: 01 June 2012 14:20
07 January 2008
Ico48
เหตุที่ไม่ได้บันทึก
in ทดสอบค่ะ
By หญิง
เกิดปัญหาค่ะ คือพยายามเข้ามาบันทึกข้อมูล แต่ Login เข้าระบบไม่ได้
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 9
at: 07 January 2008 15:02