นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สายธารอาหารใจ
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

บันทึก

19 ธันวาคม 2554
Ico48
E-mail:สายธารอาหารใจ ฉบับที่ ๔๓ ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๔
ใน สายธารอาหารใจ
โดย สายธารอาหารใจ
E-mail:สายธารอาหารใจ ฉบับที่ ๔๓ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๔ *****@_@*****&*****@_@*****&*****@_@*****&*****@_@*****&****เสนอข้อมูลโดย: ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ http://peacestudies.psu.ac.th/ **------------------------------------------------------...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 3933
เมื่อ: 19 ธันวาคม 2554 12:02
09 พฤศจิกายน 2554
Ico48
E-mail:สายธารอาหารใจ ฉบับที่ ๔๒ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๕๔
ใน สายธารอาหารใจ
โดย สายธารอาหารใจ
E-mail:สายธารอาหารใจ ฉบับที่ ๔๒ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๔*****@_@*****&*****@_@*****&*****@_@*****&*****@_@*****&****เสนอข้อมูลโดย:ศูนย์การจัดการความขัดแย้งสถาบันสันติศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์http://peacestudies.psu.ac.th/**---------------------------------------------------------...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2834
เมื่อ: 09 พฤศจิกายน 2554 15:13
29 กันยายน 2554
Ico48
E-mail:สายธารอาหารใจ ฉบับที่ ๔๑ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๕๔
ใน สายธารอาหารใจ
โดย สายธารอาหารใจ
E-mail:สายธารอาหารใจ ฉบับที่ ๔๑ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๕๔*****@_@*****&*****@_@*****&*****@_@*****&*****@_@*****&****เสนอข้อมูลโดย: ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ http://peacestudies.psu.ac.th/ **--------------------------------------------------------...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 2507
เมื่อ: 29 กันยายน 2554 16:02
28 กันยายน 2554
Ico48
E-mail:สายธารอาหารใจ ฉบับที่ ๔๐ ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๕๔
ใน สายธารอาหารใจ
โดย สายธารอาหารใจ
E-mail:สายธารอาหารใจ ฉบับที่ ๔๐ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๔*****@_@*****&*****@_@*****&*****@_@*****&*****@_@*****&****เสนอข้อมูลโดย:ศูนย์การจัดการความขัดแย้งสถาบันสันติศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์http://peacestudies.psu.ac.th/**--------------------------------------------------------...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1666
เมื่อ: 28 กันยายน 2554 16:34
26 กันยายน 2554
Ico48
E-mail:สายธารอาหารใจ ฉบับที่ ๓๙ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๔
ใน สายธารอาหารใจ
โดย สายธารอาหารใจ
E-mail:สายธารอาหารใจ ฉบับที่ ๓๙ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๔*****@_@*****&*****@_@*****&*****@_@*****&*****@_@*****&****เสนอข้อมูลโดย:ศูนย์จิตตปัญญาศึกษาสถาบันสันติศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์http://peacestudies.psu.ac.th/**-----------------------------------------------------------...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1583
เมื่อ: 26 กันยายน 2554 17:05
23 กันยายน 2554
Ico48
E-mail:สายธารอาหารใจ ฉบับที่ ๓๘ ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๕๔
ใน สายธารอาหารใจ
โดย สายธารอาหารใจ
E-mail:สายธารอาหารใจ ฉบับที่ ๓๘ ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๕๔*****@_@*****&*****@_@*****&*****@_@*****&*****@_@*****&****เสนอข้อมูลโดย : ศูนย์การจัดการความขัดแย้ง สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ http://peacestudies.psu.ac.th/ **-----------------------------------...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1747
เมื่อ: 23 กันยายน 2554 16:37
23 พฤษภาคม 2554
Ico48
E-mail:สายธารอาหารใจ ฉบับที่ ๓๗: สตีฟ จ๊อบส์
ใน สายธารอาหารใจ
โดย สายธารอาหารใจ
E-mail:สายธารอาหารใจ ฉบับที่ ๓๗ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๔ *****@_@*****&*****@_@*****&*****@_@*****&*****@_@*****&****เสนอข้อมูลโดย : ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ http://peacestudies.psu.ac.th/ **------------------------------------------------------...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2520
เมื่อ: 23 พฤษภาคม 2554 13:34
26 เมษายน 2554
Ico48
E-mail:สายธารอาหารใจ ฉบับที่ ๓๖ ประจำเดือน เมษายน ๒๕๕๔
ใน สายธารอาหารใจ
โดย สายธารอาหารใจ
E-mail:สายธารอาหารใจ ฉบับที่ ๓๖ ประจำเดือน เมษายน ๒๕๕๔ *****@_@*****&*****@_@*****&*****@_@*****&*****@_@*****&****เสนอข้อมูลโดย : ศูนย์การจัดการความขัดแย้ง สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ http://peacestudies.psu.ac.th/ **-------------------------------------------------...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 4 · อ่าน: 1981
เมื่อ: 26 เมษายน 2554 15:53
28 มีนาคม 2554
Ico48
E-mail:สายธารอาหารใจ ฉบับที่ ๓๕ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๕๔
ใน สายธารอาหารใจ
โดย สายธารอาหารใจ
E-mail:สายธารอาหารใจ ฉบับที่ ๓๕ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๕๔ *****@_@*****&*****@_@*****&*****@_@*****&*****@_@*****&****เสนอข้อมูลโดย : ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์http://peacestudies.psu.ac.th/ **--------------------------------------------------------...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 5 · อ่าน: 2343
เมื่อ: 28 มีนาคม 2554 16:15
24 กุมภาพันธ์ 2554
Ico48
E-mail:สายธารอาหารใจ ฉบับที่ ๓๔ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
ใน สายธารอาหารใจ
โดย สายธารอาหารใจ
E-mail:สายธารอาหารใจ ฉบับที่ ๓๔ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ *****@_@*****&*****@_@*****&*****@_@*****&*****@_@*****&****เสนอข้อมูลโดย : ศูนย์การจัดการความขัดแย้ง สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์http://peacestudies.psu.ac.th/ **----------------------------------------------...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 3 · อ่าน: 2459
เมื่อ: 24 กุมภาพันธ์ 2554 16:47