นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เข็มหมุด
Ico64
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

บันทึก

27 กันยายน 2551
Ico48
องค์ประกอบหลักเครื่อง UV-visible spectrometer (5) : Detector
ใน เมื่อนักวิทย์..คิดเล่าเรื่อง
โดย เข็มหมุด
Detector ทำหน้าที่แปลงพลังงานแสงให้เป็นสัญญาณไฟฟ้า ในปัจจุบันที่นิยมใช้กันใน UV-VIS Spectrophotometer มี 2 ชนิดคือ Silicon Photodiode detector ใช้หลักการที่ว่าเมื่อแสงตกกระทบผิว Detector ที่มีคุณสมบัติเป็น semi-conductive จะทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าขึ้น Photomuliplier tube detector ชนิดนี้ประกอบไปด้วย ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 7743
เมื่อ: 27 กันยายน 2551 21:22
24 กันยายน 2551
Ico48
องค์ประกอบหลักเครื่อง UV-visible spectrometer (4) : Sample holder/ Sample cell
ใน เมื่อนักวิทย์..คิดเล่าเรื่อง
โดย เข็มหมุด
Sample holder/ Sample cell ปกติช่องใส่ตัวอย่างจะออกแบบให้มีฝาครอบ หรือเลื่อนปิดอย่างมิดชิด เพื่อไม่ให้แสงจากภายนอกตกไปยัง detector ส่วนที่ใช้ใส่ตัวอย่างนี้จะปิดกั้นอย่างดีเพื่อป้องกัน monochromator และ detectorSample cell ที่ใช้มักจะเป็น cuvette รูปทรงต่าง ๆ ขนาดของ cell ทั่ว ๆ ไปจะมีระยะช่องแสงผ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 7380
เมื่อ: 24 กันยายน 2551 17:02
19 กันยายน 2551
Ico48
องค์ประกอบหลักเครื่อง UV-visible spectrometer (3) : Monocromator
ใน เมื่อนักวิทย์..คิดเล่าเรื่อง
โดย เข็มหมุด
Monochromator ทำหน้าที่แยกแสงออกเป็นแต่ละความยาวคลื่นและแยกส่วนความยาวคลื่นที่ต้องการไปใช้วัดตัวอย่าง monochromator โดยทั่วไปแล้วประกอบไปด้วย entrance slit ที่ใช้จำ กัดให้แสงผ่านเข้าไปในกรอบการใช้งานที่ต้องการ จากนั้น Collimating mirror จะนำ แสงเข้าระบบไปสู่ส่วน Diffraction grating ซึ่งจะแตกแสงออ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 3006
เมื่อ: 19 กันยายน 2551 18:25
18 กันยายน 2551
Ico48
องค์ประกอบของเครื่อง UV-Visible Spectrophotometer (2) : แหล่งกำเนิดแสง
ใน เมื่อนักวิทย์..คิดเล่าเรื่อง
โดย เข็มหมุด
แหล่งกำ เนิดแสง แหล่งกำเนิดแสงที่ดีควรให้แสงที่มีความเข้มสมํ่าเสมอและแสงนิ่งตลอดช่วงความยาวคลื่นที่ใช้งานนอก จากนี้ควรมีขนาดพอเหมาะ ทนทาน และราคาไม่แพง สำหรับเครื่อง UV-Visible Spectrophotometer มีหลอด 2 ชนิดที่จะครอบคลุมความต้องการดังกล่าว นั้นคือ หลอดดิวทีเรียม และ หลอดทังสเตน หลอดดิวทีเรียม ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 6185
เมื่อ: 18 กันยายน 2551 09:13
17 กันยายน 2551
Ico48
องค์ประกอบหลักของเครื่อง UV-Visible Spectrophotometer (1)
ใน เมื่อนักวิทย์..คิดเล่าเรื่อง
โดย เข็มหมุด
องค์ประกอบของเครื่อง UV-Visible Spectrophotometerทุกชนิดประกอบด้วยองค์ประกอบหลักดังนี้คือ * แหล่งกำ เนิดแสง ให้แสงช่วงความยาวคลื่นในย่าน UV และ Visible * Monochromator ทำหน้าที่แยกแสงออกเป็นแต่ละความยาวคลื่นและแยกส่วนความยาวคลื่นที่ต้องการไปใช้ * Sample holder/ Sample cell ช่องใส่ตัวอย่าง และ ce...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 5 · อ่าน: 9663
เมื่อ: 17 กันยายน 2551 17:47
29 สิงหาคม 2551
Ico48
คำถามจากผู้ใช้เครื่อง UV-Visible spectrometer (1)
ใน เมื่อนักวิทย์..คิดเล่าเรื่อง
โดย เข็มหมุด
มีคำถามจากผู้ใช้เครื่อง UV-Visible spectrometer ว่า ถ้าเจอปัญหา STD curve ไม่เป็นเส้นตรงจะมีผลต่อผลการทดสอบหรือไม่ ?การทดสอบโดย UV-Visible spectrometer นั้นอาศัยหลักการของ Beer – Lambert Lawคือ A = E b c โดยที่ A = absorbanceE = molar absorptivity ( L mol-1 cm-1) b = ความกว้างของ cell (cm)...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 5 · อ่าน: 6843
เมื่อ: 29 สิงหาคม 2551 16:52
20 สิงหาคม 2551
Ico48
การทำความสะอาด cuvette cell สำหรับเครื่อง UV-Visible
ใน เมื่อนักวิทย์..คิดเล่าเรื่อง
โดย เข็มหมุด
นำเกล็ดความรู้สำหรับผู้ใช้งานเครื่อง UV-visible มาฝากค่ะสำหรับการทำความสะอาด cuvette cell หลังการใช้งานนั้นเป้าหมายที่สำคัญก็คือ ทำให้ cell สะอาด โดยไม่ทำร้าย cell และสามารถกำจัดสารเคมี หรือสิ่งที่นำมาวัดออกจาก cell ให้หมด ประการแรก : สำคัญมากๆ ห้ามทำความสะอาดโดยการ sonicate หรือ ultrasonic clean...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 3008
เมื่อ: 20 สิงหาคม 2551 20:40
11 สิงหาคม 2551
Ico48
สิ่งที่เห็นอาจไม่ใช่...
ใน เมื่อนักวิทย์..คิดเล่าเรื่อง
โดย เข็มหมุด
บางครั้งสิ่งที่มองเห็นอาจไม่ใช่แค่สิ่งที่เราเห็น และเข้าใจ อาจมีเหตุผลและรายละเอียดมากมายประกอบกัน ก่อนจะงงกันไปใหญ่ว่าจะพูดถึงเรื่องอะไร เข้าเรื่องที่นำมาฝากวันนี้ดีกว่าค่ะทราบหรือไม่ค่ะว่า สีของสารละลายที่เรามองเห็นนั้น ไม่ใช่สีเดียวกันกับสีของแสงที่สารละลายดูดกลืนเข้าไป (Absorbed color) แต่กลั...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 5934
เมื่อ: 11 สิงหาคม 2551 13:00
01 มีนาคม 2551
Ico48
องค์ประกอบหลักของเครื่อง NMR spectrometer
ใน เมื่อนักวิทย์..คิดเล่าเรื่อง
โดย เข็มหมุด
ก่อนหน้านี้ได้นำ web ทฤษฎีและหลักการของ NMR มาฝากกันไปแล้ว วันนี้เลยนำภาพองค์ประกอบหลักๆของ NMR มาฝากกันเพื่อให้เห็นภาพโดยรวมองค์ประกอบหลักๆของ NMR ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบหลักดังนี้1. แม่เหล็ก (Magnets)2. แหล่งกำเนิดความถี่คลื่นวิทยุ (Radio frequency transmitter)3. แหล่งรับความถี่คลื่นวิทยุ (Radi...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 8 · อ่าน: 6492
เมื่อ: 01 มีนาคม 2551 11:51
01 กุมภาพันธ์ 2551
Ico48
ความรัก และ มิตรภาพ
ใน เรื่องชื่นใจ
โดย เข็มหมุด
ครั้งหนึ่งได้มีโอกาสเป็น Guest ใน Diary ของหนูณิชเขียนถึงเรื่อง “ความรัก” และ “มิตรภาพ” เพราะเป็นเรื่องที่น่าใส่ใจ และยังมีแง่มุมให้ได้เรียนรู้ไม่จบสิ้นมีทั้งสุขบ้าง ทุกข์บ้าง ก็ต้องเรียนรู้ เข้าใจ และเก็บไว้เป็นประสบการณ์ตอนนั้น…เขียนไว้ว่า…ถ้าจะให้เปรียบเที...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 13 · อ่าน: 10105
เมื่อ: 01 กุมภาพันธ์ 2551 17:59